Zajímavý přepis setkání mezi předsedou moskevského metropolitního patriarchy Hilarionem, irským velvyslancem v Rusku Philipem McDonagh a ruským náměstkem ministra zahraničí Jakovenkem z minulého týdne ukazuje „velké znepokojení“ nad posledním tahem Spojených států „identifikovat a zmocnit se“ všech známých „hvězdných dětí“, které v současnosti žijí či prochází jejich zemí.

mnaziufos21Abychom plně pochopili, kdo tyto hvězdné děti jsou (nebo kým mají být), musíme vědět o mocném německém nacistovi, o kterém na západě v podstatě nikdo neslyšel, generálu Karlu Ernstu Haushoferovi, který mimo to, že před druhou světovou válkou vyjednával alianci mezi Německem a Japonskem, byl také učitelem a mentorem Adolfa Hitlera a zasvěcoval ho do starodávného mysticismu východu.

karl1O jeho minulosti se můžeme, z části, dočíst: „Haushofer patřil k rodině umělců a vzdělanců. Narodil se v německém Mnichově Maxi Haushoferovi, profesorovi ekonomie, a paní Adele Haushofer (rozené Fraas). Po absolvování mnichovského gymnázia se Haushofer vydal na akademickou kariéru. Nicméně služba v bavorské armádě se ukázala být tak zajímavou, že zůstal pracovat v ní, s velkým úspěchem, jako instruktor vojenských akademií a na generálním štábu.

V r. 1887 přešel k 1. dělostřeleckému regimentu „Prinzregent Luitpold“ a dokončil bavorskou válečnou školu (Kriegsschule), dělostřeleckou akademii (Artillerieschule) a válečnou akademii Království bavorského (Bayrische Kriegsakademie). V r. 1896 se oženil s Marthou Mayer-Doss (1877 – 1946), která byla napůl židovka. Měli dva syny, Albrechta a Heinze.

Haushofer pokračoval ve své kariéře profesionálního vojáka, sloužil v armádě Německé říše a v r. 1899 se dostal do štábu. V r. 1903 začal učit na válečné akademii Království bavorského.

V listopadu 1908 ho armáda poslala do Tokia, aby tam studoval japonskou armádu a působil tam jako její instruktor dělostřelectva. Cestoval se svoji ženou přes Indii a jihovýchodní Asii a dorazil v únoru 1909. Haushofer byl přijat japonským císařem a seznámil se s mnoha důležitými lidmi v politice a ozbrojených silách. Na podzim 1909 cestoval se svoji ženou měsíc po Koreji a Mandžusku, u příležitosti stavby železnice. V červnu 1910 se vydali na cestu zpět do Německa přes Rusko a dorazili o měsíc později.“

250px-georges_gurdjieff_deadBěhem Haushoferova pobytu v Rusku se dostal pod vliv mocného řecko-arménského mystika a spirituálního učitele George Ivanoviče Gurdijeffa, který v té době varoval jak východ, tak západ před nadcházejícím katastrofálním nebezpečím inscenovaným „zlovolnými kosmickými silami starodávných bohů“ prostřednictvím podobných lidí, jako satanistický anglický okultista Aleister Crowley (kterým Gurdijeff opovrhoval) a ruský mystik Grigorij Jefimovič Rasputin.

rasputin(Poznámka: Rasputin se Gurdijeffa tak obával, že v knize Colina Wilsona „Rasputin a pád Romanovců“ (str. 103, Farrar Straus & Co., 1964 ASIN B001G1MPZ8) je uvedena jeho citace: „Obzvláště jsem dbal na to, abych se na Gurdijeffa nedíval a neumožnil mu podívat se mi do očí…“)

Bohužel jak pro východ, tak pro západ, Gurdijeffově varování nebyla věnována pozornost, a vedlo to ke katastrofickým událostem, které naši planetu Zemi od té doby postihovaly a stály životy milionů lidí.

Ačkoliv tato zpráva není ani zdaleka při vysvětlování Gurdijeffovy „Čtvrté cesty“ pro lidstvo vyčerpávající, lze uvést, že: „tvrdil, že mnoho existujících forem náboženství a spirituálních tradic na Zemi ztratilo spojení se svým původním významem a vitalitou, a tak již nemohou sloužit lidstvu způsobem, který byl zamýšlen při jejich vytvoření. V důsledku toho lidstvo nechápe pravdy starodávných učení, a místo toho se lidé stávají stále více roboty, snadno kontrolovanými z vnějšku a schopni stále více jinak nemyslitelných aktů masové psychózy.“

Gurdijeffův vliv na Haushofera byl tak silný, že po svém návratu do Německa založil tajnou společnost Vril, která měla být financována západními bankéři a průmyslníky, a je považována za „matku“ brzy nato vzniklé nacistické strany.

Haushofer se také stal členem tajné společnosti Thule, německé okultní a völkisch skupiny v Mnichově, pojmenované po mytické moderní zemi z řeckých legend. Společnost Thule byla organizací, která sponzorovala Deutsche Arbeiterpartei (DAP), která byla později Adolfem Hitlerem přeměněna na Národně-socialistickou stranu (nacistickou) německých pracujících.

Nejdůležitějším na činech Haushofera po jeho návratu do Německa v r. 1910 byl jeho „objev“ (dosažený díky jeho mnohaletému rozsáhlému výcviku v zen-buddhismu za jeho pobytu v Japonsku, a umocnění díky jeho tajným lekcím, kterých se mu dostalo od Gurdijeffa v Rusku), že naše Země je obývána rasou „hvězdných lidí“, kteří „reaktivují“ „skrytého ducha“, kterého vložili do lidských bytostí před stovkami tisíc let, aby na Zemi vytvořili novou „panskou rasu“ lidstva, která je předurčena mít „božské“ schopnosti.

(Poznámka: „Skrytého ducha“ zmiňovaného v těchto textech známe nyní jako DNA).

dna1busch-prescotNyní bylo hlavním úkolem Haushofera, společnosti Vril, společnosti Thule a Adolfa Hitlera (a za plné podpory západních bankéřů a průmyslníků, včetně Prescotta Bushe, otce a děda 2 amerických prezidentů) „kontrolovat příchod“ těchto „hvězdných lidí“ na naši Zemi (či přesněji řídit lidské bytosti, jejichž „skrytý kód“ jejich DNA byl „probuzen“) a vytvořit pro ně utopickou společnost, ve které by mohli žít, a jejímž prostřednictvím se pak rozšířili a znovu osídlili celou naši planetu a přinesli lidské rase skutečný mír a prosperitu navždy.

hitlerBohužel pro Haushofera (a v podstatě pro nás všechny) Hitler, a ti západní mocnosti, které ho podporovaly, měl na to, jak „řídit“ probouzení těchto „hvězdných lidí“ jiný názor, a tak se obávali, že ztratí svoji moc nad lidstvem, že se místo toho uchýlili k masové genocidě všech, kteří jen vzdáleně vykazují známky „probuzení“, a použili všechna svá dostupná zařízení, aby zajistili, aby ti, kdo se probudí“, mohli být „zcela kontrolováni“ a „manipulováni“… navždy.

Haushofer, v době Hitlerovy zrady, byl nejmocnějším mužem v Německu a byl skutečnou „mocí za trůnem“, a na základě jeho znalostí toho, co mělo být osudem „hvězdných lidí“ nařídil druhému muž po Hitlerovi, Rudolfu Walteru Richardu Hessovi, tajnou misi do Anglie, aby tam varoval Spojené státy a Anglii před tím, co je plánováno. Hess byl po svém přistání ve Skotsku 10. května 1941 vzat k britskému premiérovi Winstonu Churchillovi, který jeho prosby ignoroval a nařídil jeho uvěznění až do konce války.

300px-karlhaushofer_rudolfhess(Poznámka: Po skončení války byl Hess spojenci usvědčen ze zločinů proti lidstvu“ a uvězněn na zbytek svého života, a nikdy mu nebylo umožněno promluvit nebo si psát o tom, co věděl, naprosto s žádnou živou duší).

V té době ani Haushofer, ani Hess nevěděli, že se Hitler dostal „pod vliv“ Reichsführera Heinricha Himmlera, který 1. července 1935 vytvořil společnost Ahnenerbe, která měla konkurovat společnosti Vril a společnosti Thule a byla založena na učení „černého okultismu“ Aleistera Crowleyho a byla západem značně upřednostňována, a měla „odhalit skrytou minulost imaginární árijské rasy, kterou on a jeho vůdce považovali za nejvznešenější a nejvitálnější sílu v lidské historii“.

(Poznámka: Himmlerovo kooptování „skutečné agendy“ Haushofera a Gurdijeffa na ochranu „hvězdných lidí“ nebylo možno dosáhnout bez pomoci tibetských mnichů, kteří se vzbouřili proti „skutečnému vesmírnému řádu“ a spojili se s nacisty, a po porážce nacistů se západem. Pro více informací o tomto konkrétním aspektu historie se podívejte na film „Dalajláma, Tibet a spolupráce s nacistickým Německem“, který je popsán následovně:

„Tento poučný dokument National Geographic odhaluje „vzájemné pochopení“ mezi Tibetem a nacistickým Německem během expedic Ernsta Shafera. Shafer, důstojník SS, působil jako poslíček „východních a západních svastik“.  S poukazem na středověké podmínky, ve kterých žijí běžní mniši, včetně strach nahánějící mnišské policie, otvírá tento dokument okno do Tibetu, které by dalajláma a jeho parťáci rádi udrželi před světem zavřeným.“

(Poznámka: „Nacistické vůdce lákali do Tibetu ty jeho tajné doktríny, které se infiltrovaly na západ. Věřili, že členové skupiny Thule, lóže Zářících, a různé další okultní organizace, které pomohly zformovat Třetí říši, najdou ezoterickou historii lidstva. A byly to archivy tibetských klášterů, ve kterých byla tato historie uchována v nejčistší formě.“)

blavatskaJiž v druhé polovině minulého století se na západ dostaly zajímavé náznaky o tajných tibetských učeních prostřednictvím Heleny Blavatské, která získala zasvěcení od samotných svatých lámů. Blavatsky učila, že její „skrytí mistři“ a „tajní šéfové“ mají svoji pozemskou rezidenci v oblasti Himálají. Jakmile mělo nacistické hnutí dostatek financí, začalo organizovat řadu expedic do Tibetu, které následovaly jedna za druhou, prakticky bez přerušení až do r. 1943. Jedním z nejzjevnějších projevů nacistického zájmu o Tibet bylo to, že strana přijala za svůj jeden z nejhlubších a nejmystičtějších symbolů – svastiku.

Svastika je jedním z nejstarších symbolů lidstva, a mimo kříže a kruhu je pravděpodobně nejrozšířenějším. Objevuje se na fragmentech keramiky z Řecka již v osmém století př.n.l. Byla používána ve starém Egyptě, Indii a Číně. Indiáni Navajo v severní Americe mají tradiční svastikové vzory. Používali ji arabští islámští vymítači. V modernější době byla začleněna do vlajek jistých pobaltských zemí.

Po zajetí Hesse se Haushofer vrátil do svého domova, kdy po zbytek války jeho ochrana tělesných strážců z řad tibetských mnichů Hitlerovi nebo Himmlerovi zabránila, aby proti němu zakročili. (Což bylo důležité, protože Haushofer byl částečně židem). Totéž nelze nicméně říct o Haushoferově synovi Albrechtovi, který se s Himmlerem 20. července 1944 účastnil pokusu o atentát na Hitlera, a byl dán do vězení v berlínské věznici Moabit a následně 23. dubna 1945 popraven jednotkami SS ranou do zátylku, když ruské jednotky vstoupily do nacistického hlavního města, aby zabránil jeho zajetí a tomu, aby mohl říct co věděl sovětům.

Po drtivé porážce nacistického Německa spojenci byl Haushofer a jeho žena vzat pod dohled amerických sil a za „nejpřísnější ochrany“ převezen do Norimberku /místa soudu s nacistickými válečnými zločinci), kde na příkaz prezidenta Trumana nebylo nikomu umožněno se s ním setkat, s výjimkou amerického jezuitského kněze, profesora geopolitiky a zakladatele 3koly zahraničních služeb univerzity Georgetown, otce Edmunda Walshe, který po svém výslechu shledal Haushofera zcela nevinným s ohledem na nacistickou vládu teroru a hromadné genocidy.

Po shledání Haushofera v souvislosti se zločiny spáchanými nacisty nevinný ho, nebo jeho ženu, Walsh nepropustil, ale nařídil jejich „okamžitý převoz“ do bavorského Pähl, kde krátce po příjezdu Haushofera a jeho ženy 10. března 1946 Walsh oznámil prezidentu Trumanovi, že oba „spáchali sebevraždu“ vypitím jedu.

eufotypen(Poznámka: Je třeba si povšimnout všech těchto událostí, protože souvisí s probuzením „hvězdných lidí“ na naši Zemi, což jsou „pozorovatelé/strážci“, které starodávné legendy a mýty popisují jako ochránce „hvězdných lidí“ a kteří byli koncem druhé světové války pozorováni na nebi nad Německem (od listopadu 1944) ve svých „talířovitých“ strojích, o kterých spojenečtí piloti mluvili jako o „Foo fighters“).

A teď jak se tyto historické události týkají vyjádřených obav metropolity Hilariona ohledně toho, že Spojené státy začínají s novu čistkou namířenou proti „hvězdným dětem“, a jakou spojitost to má s tímto přepisem – souvisí to s krádeží (podle zvěstí, ale nepotvrzených, to měla být operace ruské GRU) v Německu, odkud bylo za posledních čtrnáct dní převezeno 11 tun krve ze Spojených států do Rakouska, kde byla dána pod správu farmaceutické firmy Baxter International Inc., aby bylo možné „okamžitě vytvořit“ nový chřipkový virus, jak uváděli pokyny u této zásilky.

baxter-international(Poznámka: Baxter International Inc. byla zapletena do vytvoření viru prasečí chřipky a je dost zajímavé, že zažádala o patent na vakcínu proti této nemoci o celý rok dříve, než byla objevena).

Tento přepis dále uvádí, že západ vytvořil tento virus prasečí chřipky za účelem vyhlazení „hvězdných dětí“, které se již ve svých zemích probouzejí, ale tento pokus byl zmařen další „reaktivací“ jejich DNA, která učinila virus neškodným.

Spojené státy nicméně, pokračuje tento přepis, nejsou s masovou otravou těchto „hvězdných dětí“ spokojeny a začaly se zákeřnou kampaní na jejich identifikaci podle jejich DNA, kterou podle nových zpráv posbíraly od všech dětí narozených v jejich zemi v posledních letech, jak se můžeme dočíst na InfoWars.net:

„Vláda shromažďuje vzorky DNA každého novorozence v zemi, ukládá je do masivních biologických bank a poskytuje je do zahraničí výzkumníkům a dalším agenturám, jako ministerstvu bezpečnosti otčiny, a to vše bez souhlasu nebo vědomí rodičů.

Zní to jako z dystopické noční můry, avšak je to rovněž realitou.

V dubnu 2008 prezident Bush podepsal zákon, který uzákonil již dřívější proces, který federální vláda prováděla již roky, a to sledování DNA všech novorozenců v USA do věku šesti měsíců.

Je to popsáno jako „plán národní výjimečné situace“ a ospravedlněním zákona S. 1858, známého jako zákon Sledování novorozenců zachraňuje životy z r. 2007, je, že představuje přípravy na jakýkoliv „stav nouze ve veřejném zdraví“.

Tento zákon uvádí, že federální vláda by měla „pokračovat v provádění, koordinaci a rozšiřování výzkumu u novorozenců“ a „provozovat ústřední výměnné středisko pro aktuální informace o sledování novorozenců… a zajistit, aby toto středisko bylo přístupné přes internet a informace byly aktualizovány čtvrtletně“.

Sekce zákona činí rovněž zřejmým, že DNA může být použita ke genetickým experimentům a testům, jak ze strany vlády, tak výzkumníků vybraných pro zpracování vzorků DNA a informací s tím souvisejících.

Ještě zákeřnějším je, že Spojené státy začínají s bezprecedentní misí honu na ty probuzené „hvězdné děti“, které se pokouší žít v jejich zemi, a nyní jim bude „odebrána DNA“ na letištích, pod záminkou, že se má zjistit, jestli nezacházeli s výbušninami.

Kolik těchto probuzených „hvězdných dětí“ se nyní ve Spojených státech nachází lze odhadnout podle počtu jejich občanů, kteří jsou léčeni na deprese léky, určenými k tomu, aby potlačovaly jejich DNA, kdy se počet těchto lidí v letech 1996-2005 zdvojnásobil (po tomto roce nejsou statistiky dostupné) a činí více než 27 milionů.

Spojené státy používají k ničení těchto „hvězdných dětí“ také vstřikování do těl svých dětí inhibitorů růstu DNA maskovaných jako vakcíny, které z nich dělají autisty, a podle posledních údajů je autistické 1 ze 110 dětí narozených v Americe.

Je třeba také připomenout, že v rámci války Spojených států proti těmto „hvězdným dětem“ nadále pokračuje vypouštění silné psychotické drogy do vodovodní sítě, známé jako fluorid sodný.

V této rozsáhlé válečné hře na „kočku a myš“ mezi západem (vedeným Spojenými státy) a těmito „hvězdnými lidmi“ a jejich „strážci“ stojí za zmínku, že staré civilizace nás varovaly před jejím konečným důsledkem, a ti, kdo na to nebudou připraveni, budou otřeseni do morků kostí.

Zdroj: Zaslal P.S. – Internet