S věkem lidé mají tendenci si myslet, že to všechno znají, takže už je nic nemůže překvapit, tím spíše maličkostí. Stav mysli nemá nic společného s věkem. Vždy bude něco nového díky hledání radosti. Duše se stáhne, protože jejich tělo mysli reaguje jen s programem věcí – den za dnem stejná rutina. Proto se u nich někdy vyvine rakovina. Duši už ten život nezajímá, protože k ničemu nepřispívá. Děje se to všude. I tady na Taygetě, ale mnohem častěji na Zemi. Buďte zvídaví. Malé detaily života znamenají, že jste neztratili onu nevinnost, že nejste uvnitř starý, že máte schopnost pozorovat v životě jemnější věci. Deatily znamenají péči o vaši duši, vaše duše je živena a je o ni postaráno.

Možná to není tak špatná věc, když se duše chce stáhnout. Pokud v této realitě již nic nevidí, možná je to proto, že je připravena ji překonat. Doslova všechno již viděla a je prostě připravena. Snaha přinutit tuto osobu ocenit malé věci je snaha přinutit duši, aby zůstala ve 3 D proti jejím přáním. Maličkosti mohou mít velmi vysokou frekvenci, např. západ slunce. Stromy mají vyšší frekvenci a hustotu. Hustota je stav mysli, nikoli místo. Západ slunce je víc než to, znamená, že jste vnímaví k jemným věcem. A spolu se zvukem si všimnete dalších věcí, které živí vaši duši pro expanzi, protože duše vždy chce něco nového. Meditace vás také přiměje žít ve vyšších úrovních existence. Prosté všímání si jednoduchých věcí je zde vysoko a je důležitější než příliš složité. Komplexní vás stimuluje a nasycuje. Rozšíření vaší mysli může přijít pouze s klidem mysli. Jednoduché myšlení, které ponechává zdroje energie pro zpracování informací přicházejících z vyšších rovin existence. Magické detaily života se skrývají všude a v každé situaci.

Pokud nemáte pocit, že je to v pořádku, jste smutní a depresivní z toho, že jste na tomto místě, chápu. Toto místo je velmi únavné a není to vaše místo, není to, kam patříte, takže je velmi přirozené cítit se unavený ze všechno na této planetě, ne jako místa – planety, ale z této kultury, společnosti, z toho, jak to funguje. Lidé, kteří nejsou schopni najít radost, jsou depresivní nebo nemocní, není na tom nic špatného. Jen jste v pokušení a unavení z toho, že žijete v rušivém a toxickém prostředí. Co funguje pro jednoho, nemusí pro druhého, pouze člověk sám může najít cestu.

Q: Proč má Horus křídla, a ptačí hlavu. Znamená to, že je z ptačí rasy?
A: Ne, měl loď, létal jako Isis, byl pilotem. Měl i další důležité atributy, které ho reprezentovali. Někdy ti, kdo určovali pravidla (vládci, kněží atd.) udělali z mnoha atributů jeden – lidská ruka, tělo býka nebo lva/sfinga, často jestřáb – vše v jednom.  

Poslední 2 sochy reprezentují Plejáďany. Obvykle 7 nebo 9 oblouků na hlavě představuje znalost sluneční soustavy M45 – Plejád, křídla představují Taygetu a létání. Pineal Glan na každém uchu znamená velký psychik a samozřejmě býčí tělo, Taurus, kde se Plejády nachází. Tehdejší vládci a kněží, spolu s moudrými lidmi, znali vše. Pouze moderní lidé tyto věci ignorují.

Q: Proč Římané vždy používali Židy jako obětního beránka. V zásadě je lidé činí odpovědnými za smrt Ježíše Krista, židovské tradice a židovská víra také vycházely z Nefertiti a Achnatona, kteří byli počátky kabalistických myšlenek.
A: Židé se vzbouřily proti římské okupaci, takže Římané chtěli rozdrtit povstání tím, že proti nim obrátí ostatní lidi. Stejně jako dnes demokraté proti Trumpovým příznivcům. Židé byli egypťané, kteří následovali Achnatona a Nefertiti do několika částí světa, a proto 12 izraelských kmenů – Isis, Ra, Elohim. Z povstalecké části izraelských kmenů udělali nepřátele, byli považováni za zrádce a byli na vině za Ježíšovu smrt, což omlouvalo jakoukoli vinu Římanů v tomto procesu. Římané byli opět hrdiny příběhu. Celý Ježíšův příběh je proRománský, straní Římanům.

Q: Používají náboženství jako zbraň ke kontrole populace. Nyní chtějí vakcinací eliminovat náboženské geny, narušit duchovní spojení se zdrojem. Proč?.
A: Náboženství již není potřeba k ovládání populace, genocida je účinnějším způsobem. Máte transhumanismus a nanotechnologie, takže již není potřeba náboženství. Spiritualita v dnešní době působí proti Cabal, osvobozuje z otroctví oficiálních náboženských institucí.

Q: Zdá se, že Dolores Cannon má docela přesné názory na Ježíše. Jediné, co mi dává smysl, je egregor, protože kolektivní mysl je tak silná, že vírou vytváří realitu. Již vaše individuální víra vytváří realitu, představte si kolektivní víry, které se začínají formovat ve třetím světě. Jsou to chladné myšlenkové formy, které se uvádí do života.
A: Většina informací Dolores Cannon o zákonu jednoho je přesná, ale některé věci Dolores nevěděla. Když jste ve vysoké hustotě, například v hypnóze, máte tendenci manifestovat vše, čemu skutečně věříte, bez ohledu na to, jak to je. Ježíš je tak vtisknut do jejich myslí, že to manifestují. Bude pro pro jejich verzi skutečný. Jejich verze Ježíšova příběhu, boha, jiní si mohou manifestovat velkou kočku, dýni, cokoli mají aktuálně v nevědomí.

Ve vyšší realitě prožíváte to, čemu věříte. V hustém a pomalém 3D světě vnímáme myšlenky jako něco v hlavě, mimo vnějšího světa, protože náš proces manifestace je velmi pomalý. Nemůžeme spojit naše myšlenky a naše nápady s tím, co vidíme navenek. Nyní potřebujete rychle peníze a o 20 let později je máte. Výše vaše realita splývá s vašimi myšlenkami. Čemu věříte, to hned vnímáte, spojuje se to, je velmi obtížné rozlišit, zda to, s čím interagujete, pochází z vaší vnitřní struktury vašeho psychologického světa a vašich představ a přesvědčení, nebo je to něco, co má nějakou samostatnou existenci. Proto je to zkreslené.

Q: Jak poznat, kdy jsou zprávy něco skutečně přesného, entita, která má historicky svou vlastní existenci.
A: To nemůžete, alespoň ne tak snadno. Nebude to ani vědět, ani schopni to rozpoznat.
Budete si myslel, že je to v pořádku. Nebudete vědět, že to jste vy. Pak to budou další skutečné entity, které se s tím smíchají, takže je to zkreslené. Tyto kanály mluví o věcech a opravdu dostávají záblesky věcí. Sčítají a odečítají věci samy, někdy se strašnými důsledky. Mnoho z nich je dobré poslouchat s odstupem. Nikdy vám neřeknu, abyste je neposlouchali. Naopak, poslouchejte vše, co můžete a udělejte si vlastní názor na to, co je skutečné.

Q: Zdá se, že se historie, jak se opakuje po 12500 letech. Týká se to pólů, slunce jako spouštěcí událostí.
A: Nic, co vám bylo řečeno, se neshoduje s informacemi, které dostáváte. Nic špatného se na slunci, ani s póly neděje. Jsou to dynamické hvězdné objekty, živé organismy. Nikdy nejsou stejné. To neznamená, že se stane něco strašného. Vraťme se zpět k situaci na Zemi a federaci. To má co do činění se současným chaosem na Zemi.

Q: Zdá se, že je problém s federací, nebo se to zdá být problémem. Myslím, že jediný způsob, je převzít tuto úroveň federace. Teď se to zdá být jedním z klíčových faktorů. Stále trvám na tom, že lidé odtud ze Země mají skutečnou moc ovlivnit změny na úrovni federace. Země je součástí federace. Jedna úroveň odráží druhou.
A: Lidé toho nedosáhnou sami, stejně jako zvířata v cirkuse nevědí, že jsou mocní. Jen poslouchají své pány.
Q:Je to jako jít proti YouTube. Žádná práva. You Tube je obrovská instituce bez ohledu na to, co řídí věci, ke komu chodíte, to stejné se děje na úrovni federace. Je to jako neviditelný skutečný kontrolor. Vidím životaschopnější převzetí médií, která by zde mohla fungovat jako federace Máme stejný problém, to je další úroveň stejné matice kontroly. Nemůžeme jít proti této úrovni federace. Zatčením Billa Gatese problém nezmizí. Namítala jsem, že je zapotřebí, aby se narodilo ještě více starseed, aby tato místa převzali.

A: Již se stalo. Proto tolik útočí na děti. Jsou tu miliony ET, více kdykoli jindy v historii, proto je tu takový dopravní ruch a tolik zaparkovaných lodí. Problém je i s příchody dalších starseed, když je vše zavřené, není jak vytvořit nové páry. Některá místa hlásí drastické snížení porodnosti. Poslat více starseed znamená že jich na Zemi bude jen víc trpět. Další věc, která se zde již děje jak rychle to jen jde, je odmítnutí uznat zde federaci jako právní subjekt a autoritu. Taygeta to deklarovala jako první, Urma byla druhá, nyní na tom pracuje celá oblast M45. Ale stejně jako v republikánské straně v USA, i tady jsou krysy.

Q: O telepatii od Aneéky. Jednou v noci mi řekla, že mě slyší. Žádost o kontakt se projevuje jako tlak v oblasti třetího oka a pak se objeví obraz člověka, který ji kontaktuje. Na Zemi se to projevuje, když na někoho usilovně myslíte a on “náhodou” zavolá. To je také telepatie. Provádíte na Zemi telepatii stále, jen si to neuvědomujete. Když budete trénovat, půjde vám to lépe. Musíte cvičit, i když nedosahujete žádných výsledků a budete mít tendenci na to všechno zapomínat. Musíte cvičit s lidmi, kteří jsou vám nejblíže ne fyzicky, ale také duševně. První a nejjednodušší telepatická informace přenáší pocity a emoce, velmi jednoduché myšlenky. Ještě obtížněji se mentálně přenáší matematické hodnoty a vzorce. Zpravidla jsou snadno přenositelné mentální obrazy, jako vzor nebo jednoduché kreslení na papír. A samozřejmě se ptát, příjemce musí přijímat správně, je to úkol pro 2 osoby.

Eexistují 2 základní typy telepatie. Jedním z nich je, když význam zprávy vycítí mnoho lidí. Druhý je soustředěný paprsek zaměřený na někoho konkrétního, soukromý – nikdo jiný ho nemůže číst ani odesílat zprávy. Pro začátečníky je nejjednodušší první typ . Později se naučíte soustředit zprávu na obrázek, nebo pocit ve vaší mysli, který představuje osobu, která musí zprávu obdržet. Nejprve je dobrý postup s obecnou zprávou.

Q: Rusové vyvinuli malé letadlo, které vypadá, že pracuje na nějaké antigravitační technologii. Údajně to měla být technologie, která měla být lidem dána obecně, aby nevyráběla hračky pro superbohaté. Pomáhají člověku dělat malé věci v zákulisí. Místo toho lidé říkají, že to bylo jen falešné, nebo to byla rekvizita nebo nějaký scifi model, který nemůže fungovat, aby to mohlo být zdiskreditováno. Rozhodně nemůžeme rozdávat plány a materiály pro běžné občany, protože by to znamenalo jejich eliminaci. Momentálně nekomunikují s žádnou agenturou ani s vládou kdekoli na světě. Technologická a dokonce i politická spolupráce se zhoršuje. Kredit nikdy nedostane skutečný vynálezce a objevitel, a když jde o ET, kredit je zamýšlen pro pozemšťany. Spolupráce Taygety a Plejád s Ruskou federací sahá až do konce padesátých, kdy prezident USA Eisenhower racionálně zvážil a následně akceptoval dvoustranná jednání s Chruščovem. Tak či onak korporace a komunikace mezi těmito dvěma národy od té doby pokračovaly.
https://www.youtube.com/watch?v=J4aa7-Hrz7Y&t=0s

Objekt, který je prezentován, je přesná kopie Taygetského raketoplánu, pro nejméně 6 osob.
Pokud je skutečně prezentován antigravitační prostředek, může to z našeho pohledu znamenat špatné znamení, protože by to znamenalo nějaký druh přímého odhalení poskytovaného probouzejícím se lidem nyní v tomto historickém okamžiku takzvané velké pandemie.

Mohou dát něco širší veřejnosti najevo a doufat, že je mezitím všechny eliminují. Proč je neudělat šťastné, když už nebudou překážkou NWO a brzy vyhynou. Lze to přirovnat k čínské kopii Rolls Royce.

https://www.express.co.uk/news/weird/1287102/UFO-sighting-alien-spacecraft-California-Area-51-UFO-army-testing-Scott-Waring https://www.msn.com/en-gb/news/world/ufo-sighting-mysterious-object-spotted-in-live-french-tv-broadcast-sparks-alien-claims/ar-BB1dFFFo

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=aAsm1qLXQX8

 

http://channeling.safo.cz/detail.php?id=782