009freimaurer-logo-pyramide14.část: http://www.knihya.cz/19417/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-4cast

.

8. Má něco společného s touto věcí také „ Church of Scientology“ ?

.

K tomu řeknu pouze „ vysoce zápalná látka“! Jak jsem již uvedl v „Tajných společnostech I“, byl Hubbard účasten na americkém MK Ultra-projektu, experimentu s kontrolou sebeuvědomování, to je však pouze povrchní část problému. My však chceme sledovat pravdivé pozadí scientologie. L. Ron Hubbard byl, jak jsem se již krátce zmínil, jedním z „Wilsonů“, jeho otec byl adoptován rodinou Hubbardů, ale jmenoval se správně „Wilson“ a pocházel z jednoho z nejstarších skotských kouzelnických klanů. Jiné kouzelnické klany jsou např. Cameroni, Crowleyovi, a Parsonovi. Všechny tyto rodiny spolupracovali ve čtyřicátých letech na experimentu Philadelfia, o kterém se zmíním ještě později. Díky svému „wilsonovskému“ původu měl Hubbard přístup k CIA a také k tajné službě „Naval Inteligence“ pro kterou mnoho let pracoval. Tam získal přehled o psychiatrických podkladech z personálního oddělení NAVY a také poznatky o experimentech s kontrolou vědomí, které se tam prováděli. Jeho bádání se stalo základem pro jeho techniky z dianetiky a návraty zpět, které v tehdejší době představovali první techniku k zpětným návratům na solidním základě (dnes je to zatlačeno v hlavních rysech podobnou, ale rychlejší a levnější kineziologií – E-Meter u testu paţe).

.

Hubbard studoval také Aleistera Crowleyho, jehož principy můžeme najít v Hubbardově literatuře. Přesto však nejsou nikdy úplně stejné, nýbrž Hubbard na jejich základě vyvinul svoje vlastní techniky. Začal uvádět stovky lidí do jejich minulosti, do jejich předešlých životů, dále a dále zpět až dosáhl po mnoha letech výzkumu u všech svých klientů stejného výsledku. Nyní se pevně držte! Příběhy jsou přibližně takové: v Souhvězdí Pegasa se nachází sluneční systém „Marcab“, obydlený Marcabiany. Sluneční systém má sedm obydlených planet, jehož obyvatele již před dlouhým časem poznali, že jejich slunce již brzy vyhasne. Proto se začali rozhlížet po jiné planetě, kam by se mohlo obyvatelstvo Marcabu přestěhovat. Protože Marcabiané neměli otevřeně žádný špatný vkus, přišla jejich delegace konečně také do naší sluneční soustavy a osídlily tam tehdy bližší planety (jako např. Mars).

.

Konečně přišli také na planetu Zemi , ale uviděli Zemi již obydlenou. Kontaktovali tedy na zemi národ, který odpovídal představám Marcabianů a hráli „bohy“. S využitím své technologie konali „zázraky“ a zotročili lidi „duševně“. Vynutili si nevyžádanou poslušnost, nechali se zbožňovat a pomocí krvavých obětí kolem sebe vystavěli kult. Poté co Marcabiané uviděli, že lidé se stali poddajnými, uzavřeli s nimi smlouvu, ve které jim nabídli, že se lid který kontaktovali, stane vládnoucím národem na Zemi, jestliže Marcabianům pomohou s jejich cíli. Plán byl takový, že pár Marcabianů převezme vedení tohoto lidu (Marcabiané vypadají jako lidé) a ten si potom měl pod vedením Marcabianských učitelů na věčné časy podmanit jiné národy Země. Poté co by byla Země sjednocena pod světovou vládou, bylo by obyvatelstvo Země tak široce decimováno, že by zůstala jen malá skupina otroků, kteří by potom sloužili Marcabianům. Tak a nyní můžete jen hádat, která to byla skupina, se kterou uzavřeli Marcabiané smlouvu. Bingo – Hebrejci!

.

L. Ron Hubbard objevil, kdo je vlastně Jahve – El Schaddadai! Tím se dostal k tučnému soustu. Všichni ostatní, pouze Hebrejci ne. My však mezitím víme, že nebyl prvý, který se pro Hebrejce stal nežádoucím. Zjistil, co je psáno na sumerských hliněných tabulkách s Gilgamešovým eposem, v řecké mytologii, a také v bibli, – že Marcabiané jsou „bohům podobné bytosti“ nebo „bozi“ (Annunaki), kteří sestoupili s nebes na létajících talířích. Lidé tehdejších časů, kteří přirozeně neznali žádné stroje, popsali létající disky jako „létající kola“ která „v ohni a kouři přišla s nebes“ nebo jako „vševidoucí oka“. Sitchin věří, že tato technologií vybavená rasa (Annunaki), která udělala s Hebrejci „Deal“, povstala na dvanácté planetě našeho sluneční soustavy.

.

Hubbard se naopak domnívá, že přišla se slunečního systému Marcab. Jak se zdá přišli Marcabiané z Marcabu nejprve na dvanáctou planetu, z této na Mars a potom teprve na Zemi. Snad se jedná také o různé rasy. Kdo ví? Přesto došli oba, Sitchin stejně jako Hubbard, k tomu stejnému závěru Jahve-El Schaddadai, starozákonní bůh, je mimozemšťan ( nebo přinejmenším osoba z masa a krve, která přilétla na létajícím talíři), který udělal smlouvu s Hebrejci. Tato smlouva byla pro pozemšťany označena jako „ krevní svazek Hebrejců“ a nachází se mezi jinými také v Talmudu a ve Starém zákoně.

.

A v scientologické církvi se učilo výše uvedeným příběhům od stupně OT 3 jejich hierarchie (ale mnohem detailněji). Hubbard se pokusil pomocí svých auditing technik  odstranit blokády, které marcabiané a Illumináti v lidech instalovali a tak vrátit lidem svobodu. Snad si Vy nebo někdo jiný myslí, že je to přitažené za vlasy… Kdyby to tak mělo být, měly by se tomu mocní světa jen smát a dělat si z toho blázny. Pokud by, ale bylo něco na tomto příběhu pravdivé, podnikli by ti samí, kteří spolupracují s Marcabiany a Illumináty, něco proti tomu. No a to se stalo.

.

Illumináti a „Hebrejský krevní spolek“ ze zkušenosti rychle zjistili, co se u scientologů vyučuje a začali s tím, aby scientologickou církev ovládli. CIA taktéž pomáhala. Odnože „církve“ byly použity jedna proti druhé a Hubbard byl ve své pozici stále více tísněn. A v roce 1981 po výpovědi L. Kina, kasarský žid Bronfman, který je pravděpodobně největším světovým producentem whisky (se sídlem v Kanadě)sdělil, že je scientologická církev v celém světě skoupena. Pod tímto zorným úhlem je potom zřejmé, proč se od roku 1981 objevila velká vlna zájmu o scientologii. To tvrdí přinejmenším jeden můj přítel, který mnoho let s Hubbardem spolupracoval, neteř Aleistera Crowleyho, kterou skutečně dobře znám. Dvě osoby, které byly spoluzakladateli scientologické církve v Německu a obě vystoupili v roce 1981 proti „ Bronfman Deals“ – stejně jako lidé z „volných zón“, lidé, kteří dělají nezávisle na scientologické církvi „audit“ („svobodné zóny“ se zaměstnávají hlavně tématem Marcabianů). Scientologická církev byla tedy až do roku 1981 v našem smyslu konstruktivní společností. Přesto však od té doby je vedoucí špička zločineckým syndikátem toho nejhoršího ražení. A my víme také díky komu!

.

Jste překvapeni? (Další pokyny pro výuku scientologů o dějinách Marcabianů a dalších mimozemšťanů najdete v knihách „Gott a Co“ von L. Kina, VAP Verlag a „ Die Götter von Eden“ od Williama Bramleye v Tat -Verlag).

.

9. Co je to Hegelův princip?

.

Převraty způsobující hospodářský chaos, příděly potravin a pohonných hmot, konfiskace daní, krize výchovného systému, strach z války a jiné zlé poměry nechávají lidi „doufat“ v nový „světový pořádek“.

Tato technika je tak stará, jako politika sama. To je Hegelův princip trojjediného procesu od tvrzení k protitvrzení a syntéze. První krok (tvrzení) je objevením problému. Druhý krok (protitvrzení) je vytvořením opozice k problému (strach, panika, hysterie). Třetí krok (syntéza) je nabídnutím řešení problému, který byl vytvořen jako první – tak lze dosáhnout změn v národech, které budou pomocí kroku jedna a dvě vymazány. Takzvaná psychologická válka. Přesto však může být Hegelův princip přirozeně použit i konstruktivním způsobem.

.

10. Proč již po 2. světové válce nedošlo k revoluci o získání světovlády? Válkou unavení lidé by byli jistě s těmito plány souhlasili…

.

Kdo dává odvážnou otázku dostane odvážnou odpověď. Osobně nevěřím tomu, že by moc Iluminátů byla tak silná. A kromě toho to tak jednoduše nefunguje, sjednotit lidi s nacionálním myšlením z jednotlivých zemí ve světové vládě. To je příliš revoluční duch. Nejprve se musí změnit struktura lidského myšlení, udělat je povolnější a potom si lidé řeknou sami o světovou vládu. Lidem se nesmí tato světová vláda vnucovat. Světové masy musí věřit tomu, že si to sami vybojovali nebo zasloužili, že tento nový světový pořádek je to nejlepší co se jim mohlo stát. K tomu se však v první řadě musí změnit myšlení člověka.

.

Jak už jsem mimo jiné napsal plánují Illumináti třetí světovou válku. To je ale jenom zastírací manévr. Ta skutečná válka je v chodu již od konference římského klubu v roce 1957 v Huntsville v Alabamě, kde byla tato třetí válka odstartována. A to válka proti svobodě myšlení. “Silent weapons for quiet wars” (nehlučné zbraně pro tichou válku). To je jediné motto Illuminátů. Přepsali se školní knihy, zavedlo se demokratické myšlení (většina rovná se masa), propaguje se společnost, která hledá všechno štěstí světa ve vnějšku (exoterika). Skrze peníze, slávu, moc a sex má být hledán mimo lidskou bytost. jediný církevní bůh nad námi, před kterým člověk padá na kolena…

.

Jistota v pojištění, radost ze spotřeby a nutnosti spotřeby, léčení nikoliv formou sebeléčení ale pomocí specialistů, hodně peněz díky množství práce, totální zadlužení od povalečů až po upracované… Všechno špatně, nemocné myšlenkové struktury, které do sebe nezapadají ani nejsou holistické – jak se začíná pozvolna všeobecně zjišťovat. Illumináti žijí podle principu “Nepřítel přichází po tichých cestách” a pomocí televize, tisku, rádia začali předělávat strukturu myšlení lidí a po té třetí světové válce nejhorší ze všech válek se budou lidé všech národů o tuto světovou vládu “doprošovat”. Ve víře v bezhotovostní kreditní platební styk od A až do Z, budou s radostí říkat ANO. Nepřátelé Illuminátů nejsou Němci, Rusové nebo Japonci, ale ti nejinteligentnější a nejchytřejší, tak jako i spirituální a mediální lidé z různých národností, kteří představují největší nebezpečí pro tento cíl. A ti se mají z pohledu Illuminátů potírat!

.

Když je v chaosu množství hlav, je následně chaotické i myšlení těchto hlav – viz. světové události. Proto se musí světová vláda popřípadě touha po ní nejdříve zavést v hlavách lidí a potom bude instalována ve vnějším světě. Jak je řečeno: “Nepřítel přichází po tichých cestách.”

.

Velká síla našeho řádu leží v jeho utajení, nikdy na jakémkoli místě jej nenechat vystoupit pod jeho pravým jménem nýbrž jej vždy skrýt pod jiným jménem a jiný důvod, než ten skutečný. Nic se k tomu nehodí lépe než ty tři nižší stupně svobodných zednářů…. Jako další se nabízí nějaké společnosti knižních učenců jako nejlepší nástroj pro naše účely….Díky zavedení čtenářských společností a pomocí zavedení čtenářských klubů a převzetím kontroly nad nimi můžeme s tímto veřejným míněním otáčet jak chceme tím, že tento okruh obsadíme našimi pracovními silami a ty necháme působit.

Adam Weishaupt.

.

Přestože existuje možnost, že někteří čtenáři tomu tak docela nemohou uvěřit chci zde podat několik důkazů k podpoře mé výpovědi. Zároveň chci, tuto příležitost ještě využít k splnění jednoho přání. A to přání čtenářů… Proč prý píši tak málo o Německu a tak hodně o USA a Anglii? Proto chci přidám jako důkazy i několik německých událostí. A to i s tím nebezpečím, že budu od mnohých kritiků hodnocen proněmecky.

.

Jak už jsem se několikrát zmínil, dostal jsem se několikrát do příjemné, zároveň někdy také nebezpečné situace, abych se dostal k brizantním textům a podkladům. A přitom některé jsou a byly z válečné a poválečné doby. Za důležité považuji dva zorné úhly:

.

1. naše mladá generace nemá žádné ponětí a bohužel ani žádný zájem poznat, jaké tenkrát panovalo pozadí událostí, které vedly k násilí

.

2. takové zprávy budou věrohodné a srozumitelné teprve z našeho nového zorného úhlu na moc Illuminátů.

.

Sledujme zprávy o těchto událostech z německé minulosti, které nebyly většině německých občanů nikdy známé nebo již upadly do zapomnění a až pravděpodobně teprve dnes, z našeho pohledu, dostaly ten správný smysl. Nejprve zde můžeme nabídnout “Re-Education Programm der Allierten” pro Německo jako přispění k výše uvedenému tématu “Nepřítel přichází po tichých cestách”.

.

Směrnice 1945 pro RE-Education (převýchovu) Němců: What to do with Germany 1945 Distribued by Special Service Division, Army Service Forces, U.S. ARMY. Not for sale!

.

Převýchova bude prosazována stejnou mírou pro mladé i staré a nesmí se omezovat pouze na školní třídy. Přesvědčovací síla musí být postavena plně do služby tohoto dramatického představení. Film zde může dosáhnout zvýšení jeho účinnosti. Největší spisovatelé, producenti a hvězdy budou pod vedením “Mezinárodní univerzity” dramatizovat nezměrnou zlobu nacismu a v protikladu vychvalovat krásu a prostotu Německa, které se již déle nezabývá střílením a pochodováním. Budou pověření tím, aby představovali vábivý obraz demokracie a rozhlasem tak pronikat skrze zábavu podobně jako skrze vysílané přednášky do domácností. Autoři, dramatici, vydavatelé a nakladatelé se musí podrobit průběžných zkouškám v “Mezinárodní univerzitě”, neboť oni všichni jsou vychovatelé. Od počátku mají být zmařena všechna nedemokratická vyhlášení (publikace). Teprve poté bude mít německé myšlení příležitost, zesílit v nových ideálech a opustit opačné názory, s vírou, že virus už nenajde žádnou živnou půdu a tím se získá větší imunita pro budoucnost.

.

Proces převýchovy musí proniknout a pokrýt celé Německo. Také dělníci mají v průběhu volného času absolvovat zjednodušené vyučovací hodiny o demokracii. Letní pobyty (dovolené) a možnost lidového vzdělávání (vzdělávací kursy pro pracující) přitom musí dokázat pomoci. Mnoho německých zajatců zůstane po ukončení války v Rusku, ne dobrovolně, nýbrž proto, že je Rusové potřebují jako pracovní síly. To je nejen naprosto legální, nýbrž to předchází nebezpečí, že se zpět vracející váleční zajatci stanou jádrem nového pohybu (stěhování) národů. Když si my sami nechceme německé zajatce po válce ponechat , měli bychom je tím spíše poslat do Ruska.

.

“Mezinárodní univerzita” je nejlépe vhodná k tomu, aby řídila jednotlivosti převýchovy německého charakteru, učební plány, školy, výběr učitelů a učebních knih, krátce, všechny pedagogické záležitosti. Potřebujeme “High Command” pro ofenzivní převýchovu. Obzvlášť vhodní němečtí žáci obdrží možnost vzdělání na našich školách, poté budou vysláni zpět do Německa, aby založili novou kulturní tradici, která bude spojena s mezinárodním obrazem občana. Profesoři mají být podle možností německými liberály a demokraty. Vniknutí “cizinců” by mohlo působit pobouřlivě a musí být omezeno na minimum, ale to nesmí vést k tomu, že bychom ztratili kontrolu.

.

Každý jen myslitelný prostředek duševního působení ve smyslu demokratické kultury musí být postaven do služby převýchovy. Úkoly církve, kin, divadel, rozhlasu, tisku a odborů jsou předem narýsovány. Převýchova postoupí na místo vojenské služby a každý Němec ji bude nuceně podroben tak jako dříve zákonné branné povinnosti. Nám připadla úloha bránit mír a svobodu, onu svobodu, která se zrodila na hoře Sinaj, v Betlémě byla položena do kolébky, v Římě strávila nemocné dětství, ranné mládí v Anglii a Francie jí byla železným vychovatelem, která prožila prvá dospělá léta ve Spojených státech a která, když k ní předáme náš díl, určitě přežije. – all over the world!

.

Pod programem převýchovy jsou podepsáni v nadšeném souhlasu: Truman, Wallace, Nelson, Wichell, Rickenbacker, Sigrid Undset, Rey Stout, Clifton Fadiman, senátoři Burton, Pepper, Capper, Joh. Scheel, Lowell Thomas, Gabriel Heatter, James W. Gerard, Lord Vansittart, Maurice Meaterlinck, Sommerset Maugham, Luis Bromfield, Dean Alfange, Famcie Hurst, Cecil Roberts, Henty Bernstein, Dr. Alvin Johnson, Dr. William Neilson, gen. Marcel de Bear, Daniel A. Poling, Wallace Deuel, Paul Jordan Smith, Burnet Hershey, Hogh Cowdin, Edgar Amsel Mowrer, Edwin H. Blanchard, J.H. Jackson, Dr. Melchior Polyi, H.R. Burke a a mnozí další zástupci “amerického ducha”.

(Zdroj: Nation und Europa, srpen 1958 Nezávislé zprávy, Postfach 1826, 55388 Bingen)

.

Přesto existují ještě další zdroje jako pokyn pro systematický rozklad veřejné morálky na “tiché cestě”. K tomu zveřejnil Dr. Georg Jaeckel zprávu, rovněž pod názvem “ Převýchova německého lidu”, odkud vezmeme nejdůležitější výňatek: “Převýchova měla účel, změnit rozhodujícím způsobem německý lid psychologickou cestou v jeho duchovně – duševní substanci. Tím si vytvořily západní mocnosti prostředek, kterým si podrobili lidi ve Spolkové republice Německo s pomocí systematického masového působení a ti na sebe dobrovolně vzali všechnu vinu. To samé u válečných viníků, podle versailleské smlouvy (po první světové válce) vedlo ke všeobecnému odporu lidu.

.

Po konci druhé světové války se snažili Američané uplatnit teorie o převýchově v Německu v praxi. Oddělení pro psychologické vedení války bylo změněno na “Oddělení pro informační kontrolu” a usídlilo se v blízkosti Bad Homburgu, odkud bylo přemístěno v roce 1946 do Berlína. Jeho hlavní úlohou bylo udělování licencí pro vydavatele novin, nakladatele, filmové producenty a ředitele rozhlasu. Čekatelé na tyto posty byli v Bad Orbu v Screening Center, které bylo povoláno k životu londýnským psychiatrem Davidem Mardochaiem Levym, testováni na jejich – ve smyslu nových sociálně psychologických tezí – charakterovou způsobilost.”

Jako výhledově bohatý prostředek pro změnu německého charakteru byla spatřována výchova, a vedoucí oddělení “výchovy” při americkém vojenském velitelství vyhlásil roku 1948 v převýchovném programu mezi jiným: Opravdová reforma německého lidu přijde zevnitř. Bude duševní a morální. Druhy školní výchovy mají zanedbatelný význam pro budoucnost Německa a světa na rozdíl od toho, co se bude vyučovat, jak se to bude vyučovat a skrze koho se to bude vyučovat. Žádná okupační armáda nebude úspěšná v ukládání pedagogických a kulturních schémat obsazenému národu. Vojenská vláda bude vždy spatřována pouze jako vojenská vláda.

.

Proto se má stát cílem vojenské vlády: aby identifikovala a povzbudila ty, kteří jsou známí jako demokratické elementy v rámci německého obyvatelstva

                                                                      aby podporovala vývoj a nasměrování institucí a organizací v Německu, které mohou pomoci k naplnění naší mise.”

 

1500 Němců bylo “vítězi” vybráno, aby jako špičkoví spolupracovníci popohnali vpřed proces převýchovy. Tak se Američané oddělili od toho, ţe by ukládali Němcům reformy. Přešli místo toho k tomu, aby vybudovali společnost německého občana, jeho instituce a ideje, které uskutečnili cíle vojenské vlády, bez toho, že by byl na první pohled patrný americký vliv. K metodě převýchovy se velmi precizně vyjádřil roku 1967 poradce pro politické vědy na univerzitě ve Frankfutru nad Mohanem prof. Dr. Irving Fetscher “Když díky totální porážce wermachtu zavládl strach, to změnilo postoj národa, obraz stran (politických), ale i intenzivní změnu myšlení, pociťování, způsobů chování. Sociologie, demoskopie, politické vědy slouží jako vědecké pomocné struktury při orientaci. Když je struktura rodiny autoritativní a taková zůstane a když v zaměstnání existují silné hierarchické vztahy vzájemné podřízenosti, může sotva někdo očekávat, že se stanovisko k politicky rozhodujícím otázkám bude utvářet z ducha tolerance, lásky ke svobodě, demokratické spoluodpovědnosti.

.

Zde lze poznat důvod, proč se bude v západním Německu pěstovat emancipace (nezávislost) mládeže na rodině. Prof. Dr. Fetscher pokračuje dále: Moderní sociální vývoj přichází vstříc v mnohých stránkách tomuto procesu uvolňování autoritativních vzorů jednání.”

.

Následkem toho je v USA objevená a odtud do Spolkové republiky zavedená antiautoritativní výchova. Ke cti USA je ovšem stanovisko, že tam byla škodlivost této metody pro stát a společnost známa delší dobu, proti čemuž zde (v Německu) se bude z větší části ještě dále praktikovat. Dřívější SDS (Socialistische Deutsche Studentenbund) je legitimní dítě politologů a sociologů, kteří se etablovali po roce 1945 a prorok této studentské organizace byl profesor sociální filosofie Herbert Marcus.

.

K jeho filosofii patří: “…že pro utlačenou a přemoženou menšinu existuje přirozené právo na odpor, použití mimozákonných prostředků, jakmile se ty zákonné ukázali příliš dlouhodobé. Když se tedy využije násilí, nezačíná se s žádným novým řetězem násilí, nýbrž se zlomí to etablované (zavedené). Protože se budou svádět bitvy, poznává se riziko, a když je ochota, je na sebe vzít, nemá nikdo třetí, a ještě méně nějaký vychovatel a intelektuál, právo kázat o zábranách”.

.

V praxi to znamená legitimitu pro násilí a konec zábran a omezení, přičemž účel světí prostředky. Západoněmecká poválečná politologie je tedy ve svém cílovém nasazení úzce svázána s úsilím o převýchovu, které povstalo v USA. Stanovený účel převýchovy německého lidu byla jeho duchovní a morální reforma, posun jeho myšlení, jeho pociťování, jeho způsobů jednání a změna společenských a politických poměrů ve Spolkové republice Německo. Také moderní politické praktiky jako sit-in, go-in, teach-in a ideje protiuniverzity povstaly v USA. Dnes jsou to žáci prvních politologů, kteří již působí negativně v klíčových pozicích řízení západoněmeckého veřejného mínění, především se zřetelem k otázce německé viny a přehodnocení německých dějin. Zde tedy najdeme následující stěžejní body pro jednání našich převychovatelů po druhé světové válce:

– odvrácení spolkových občanů od politiky pomocí hospodářského zázraku

– uložení zvláštního statutu zločinectví za poslední válku jedinému viníku mezi národy

– obviňování válečné generace a snaha vyvolat v ní představu vlastního selhání, pocitu vlastní viny a kolektivní viny.

– nově vyrostlé generaci se snaží namluvit, že má právo, postavit své rodiče pod klatbu viny a začít proti ní revoltovat. Cílené rozkladné kampaně oslabují státní autoritu.

– v oblasti oficiální kulturní politiky je všechno povznesené, vychvalované a krásné ve vnějším kursu. V zobrazovaném umění panuje abstraktní konstruktivismus, který jde až k anormalitě a nihilismu.

– k systematickému rozkladu západoněmecké morálky patří zavedení pojmu plurální společnosti, podle čehož si může každý vytvořit sám svůj vlastní žebříček hodnot a mimo to především rozšíření představy, že neexistují žádné absolutní mravní zákony.

.

Díky této výuce se tedy přenechává také mladistvím, aby si vytvořili vlastní hodnotová měřítka. Tím bude západoněmecký kolektivní život u mládeže rozložen, a ta žije v dalekosáhlém morálním nihilismu, neboť nerozlišuje mezi dobrem a zlem, právem a zvůlí, nýbrž se její jednání méně nebo více řídí tím, co se jí hodí nebo nehodí (konzumní myšlení). Na místo všeobecně platného hlavního vzoru vstupuje vlastní JÁ, na místo společného blaha, egoismus. Dřívější prezident spolkového ústavního soudu Dr. Gerhard Müller jednou vyslovil názor, že veřejná morálka v západním Německu jak je to dokumentováno v řadě filmových a tiskových materiálů, upadla do tak bídného stavu, který nebude nikde na světě překonán. Neboť stát podniká příliš málo proti tomu, aby ochránil své děti před nebezpečím sexuálního zdivočení.

.

– západoněmecká ministerská konference o kultu se usnesla v závěrečném vyhlášení, že se musí vzít za základ výuky historie vina za válku samotného a jediného Německa, prakticky byla zrušena povinná výuka historie na západoněmeckých školách a nahrazena široce působící politologií a sociologií. To znamenalo, že chtění plánovaně přeměnit západoněmeckou mládež v barbary bez znalosti dějin. Ztráta dějin je, řečeno s profesorem Schoepsem, stejného významu jako morální krize, pád zpět do ????, chřadnutí lidského růstu, jehož symptomy jsou útěk od fyzické existence, chaos a neschopnost se rozhodovat.

.

Tato analýza prof. Schoepse vypovídá o kritickém proslovu, který měl uprostřed dubna roku 1983 americký velvyslanec Burns před výborem německo-amerického kongresu o stavu západoněmecko-amerických vztahů. V předneseném, ve Spolkové republice vydaném, interview, vyzval vyslanec k otevření nejžhavější otázky Spolkové republiky, přičemž vyzval: ke znovunastolení cti německého lidu” popřípadě “obraz dějin, který byl utvářen v posledních 37 letech jistou stranou, posunout do správné roviny. Dnešní generaci se musí odebrat pocit viny, který ji tak velmi poškozuje v rodinných vztazích.”

.

Reaganova admistrativa, která nebyla ideologicky identická s Rooseveltovou a Trumanovou, se tedy přiznala k pochopení toho, že americká převýchovná politika, prováděná v její péči, že jedině Němci nesou vinu za rozpoutání války, byla škodlivá. (Zdroje výše uvedených citátů: “Vertrauliche Mitteilungen” speciální vydání o převýchově německého lidu, červen 1984).

.

Tento úvod o psychologickém vedení války jsem chtěl pouze spojit s druhým zapovězeným “tabu” německé minulosti – německou vinou za rozpoutání války – což je absolutní rána. Neboť již Američané (americký velvyslanec Burns v dubnu 1983) uvedli ve výše uvedené zprávě, že Německu “byla podstrčena” vlastní vina za rozpoutání druhé světové války a “vítězové” do dnešního dne nedokázali nalít lidstvu čisté víno. Tuto příležitost bych si zde přál využít k tomu, abych vnesl trochu světla do této části německých dějin. Mnou uvedené texty velmi zkracuji a upozorňuji také na literaturu, která se k tomuto tématu objevila. William R. Lyne, ex-agent CIA a autor knihy “ Space-Alliens from the Pentagon”78 píše na straně 41: „K Versailleské dohodě byl vládou USA vypracován dodatečný dokument, který byl k této smlouvě přiložen. V tomto dokumentu známém jako “ Morgenthau´s Pastoral Policy” , který byl podepsan prezidentem USA Woodrowem Wilsonem a prezentován u Versailleské smlouvy, se uvádí, že USA zamýšlejí po německé kapitulaci, provést vyhlazení všech Němců. Německá rasa představuje “od narození válečnou rasu” a zamýšlí se tedy proměna Německa v “zemi pastvin” – pustinu. Dokument, který jsem v roce 1968 směl zahlédnout, byl mezi jinými doklady dřívějšího prezidenta Lyndona Bainese Johnsona, které jsou dnes střeženy v “ Sid W. Richardson Research Center” v Austinu. Walter Rathenau vyzýval v roce 1922 Francii k tomu, aby všechny Němce beze zbytku vyvraždila a Německo nechala osídlit cizími národy. (Zdroj: “Geburtswehen einer neuen Welt”81 od Carlose Baagoe, Samisdat Verlag, Toronto, str. 143).

.

30. června 1933 jmenoval říšský prezident Paul von Hindenburg po dlouhém otálení Adolfa Hitlera, jako předsedu tehdy nejsilnější německé strany, říšským kancléřem. O několik týdnů později 24.3.1933 se mu dostalo odpovědi: Londýnský “ Daily Express” s milionovým nákladem tenkrát největší deník Velké Británie, otiskl své vydání z 24.3.1933 sedmisloupcovým titulkem “Židovstvo vyhlásilo Německu válku!”. Pod tím stálo ”14 milionů židů vyhlásilo válku”. “Daily Express” hodnotil tento čin tak významně, že zprávu o vypovězení války vytiskl obrovskými písmeny na titulní straně, přičemž během toho samého dne, schválení zmocňovacích zákonů říšským sněmem z 23.3., které ustanovily Hitlera diktátorem, věnoval na straně 1. docela dole pouze krátkou větou jako komentář: “Říšský sněm učinil Hitlera diktátorem” viz strana 13.

.

Další oficiální vyhlášení války bylo vysloveno v srpnu 1933 prezidentem “ International Jewish Federation to combat Hitlerite Oppresion of Jewish” Samuelem Untermayerem. Toto vyhlášení nazvalo válku proti Německu, jak bylo usneseno – svatou válkou. Tato válka musí být vedena proti Německu až do jeho konce, až do jeho zničení. Toto vyhlášení bylo zveřejněno skrze “New York Times” 7. srpna 1933.

.

V lednu 1934 zveřejnil rabín Wladimir Jabotinski, zakladatel sionistické organizace “ Mascha Rjetsch” následující vyhlášení: Již měsíce je veden boj proti Německu každou židovskou obcí, na každé konferenci, na každém kongresu, ve všech odborech a každým jednotlivým Židem na celém světě. Budeme rozdmýchávat duchovní a materiální válku celého světa …… Naše židovské zájmy žádají úplné zničení Německa”  (“Geburtswehen einer neuen Welt” str. 140)

.

27. července 1935 řekl Wladimir Jabotinski v “ The Jewish Daily Bulletin”: Existuje pouze jedna moc, která skutečně platí, to je moc politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnějším národem na světě, protože my rozumíme uchopení a využití moci”.

.

Několik dní po britském vyhlášení války Německu 3.9.1939, nabídl tehdejší sionistický vůdce Dr. Chaim Weizmann britské vládě 20.000 mužů k použití na Blízkém východě a celou armádu o 100.000 mužích, jako bojovníky proti Německu. zdroj: “(“Geburtswehen einer neuen Welt” str. 142)

.

Eli Ravage: “Německý lid je jako prvý odsouzen k smrti”.

.

Nathan Kaufmann: “48 milionů Němců bude sterilizováno, aby během dvou generací bylo hotovou věcí to, co by jinak stálo miliony lidských ţivotů a tisíciletou námahu, tedy vymazání německého plemena a jeho nositelů.”  (zdroj obou citátů: “(“Geburtswehen einer neuen Welt” str. 142)

.

“Válka je hotovou věcí”  zmínil se velvyslanec USA Bullit 24.4.1939 v Paříži, ale občané v Německu pevně věřili v mír. Kanadské noviny “ Jewish Chronicle” psaly 8.5.1942: “Jsme ve válce s Hitlerem od prvního dne jeho nástupu k moci v roce 1933”.

.

Je také známo, že v roce 1939 světový tisk trvale popoháněl nově živenou hysterii proti domnělému úsilí Německa o výboje v sousedních zemí a eskalaci k evropskému a konečně i světovému směrování k válce. Samotný “New York Times” vydal příslušnou stať již 15., 16., 17., 18., 19. a 21 prosince 1938 a 1.1.1939. Tomuto, v tomto smyslu, činnému a zodpovědnému, tenkrát již mezinárodně působícímu a sjednocenému, tisku, nemůže být vystaven žádný certifikát o vůli po míru. Patřil mezi ty, co konají od psacího stolu, průkopníky nekompromisnosti a křížového tažení.

.

To znamená celkem jasně, že Illumináti činili cílenou přípravu, aby vyvolali druhou světovou válku, jak je uvedeno v plánu od Mazziniho a Pika. A Německo do toho muselo být zapleteno, ať chtělo nebo ne. A ono nechtělo! A proto muselo být postrčeno, aby se do této války zapletlo a to sice tak, aby to z vnějšku vypadalo, že Německo tuto válku zahájilo. Německo MUSELO vyvolat válku, neboť jinak by Francouzi, Angličané a Američané neměli žádný důvod, vytáhnout do plánované války proti Německu.

.

Pojďme se ještě jednou v krátkosti podívat na okolnosti tehdejší doby: Německé revizní požadavky (v rámci revize Versailleské smlouvy) vůči Polsku byly: opětné připojení Gdaňska k říši (96% německých obyvatel), koridor skrze uměle vytvořený koridor, který odděloval říši od východního Pruska, zřeknutí se všech ostatních, po první světové válce Polskem oddělených oblastí. Také podle tehdejšího normálního politického světového mínění byli tyto minimální požadavky vůči Polsku tak oprávněné, že se Hitler domníval, že ty by mohly součástí přímých jednání. Je třeba si uvědomit, že znovuzrození Polska bylo možné jen díky iniciativě Německa v roce 1917.

.

Pouze anglické záruky Polsku způsobily, že Poláci německé nabídky odmítli a vyvolali zesílený krvavý teror proti německému lidu a nařídili všeobecnou mobilizaci. Poláci vedli fanatickou propagandu na cestě, po které sugerovali zpracovávanému -“masírovanému“ lidu víru, do tří dnů být v Berlíně! V nakladatelství „Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur“ se objevila před několila roky lehce přepracovaná verze knihy, která se objevila poprvé v roce 1930 od Wernera Fuchse „Selbstzeugnisse polnischen Eroberungswillens“. Početná svědectví z polských úst, která jsou zdokumentována v této knize, dokládají, že v politicky směrodatných kruzích Polska, již dlouho před rokem 1933, kdy v Německu došlo k nacionálně socialistickému převzetí moci, panovali silné protiněmecké nálady a snahy, aby došlo k okupaci širokosáhlých německých území a to především Východního Pruska, Gdaňska, Pomořanska, Slezska a části Brandenburska.

.

Nejlepší příležitost pro takovou okupaci se viděla v rámci nové války proti Německu.To vysvětluje také, proč se polské vedení v roce 1939 odhodlalo k válce s Německem a na různé německé zprostředkovací návrhy v otázce koridorů nepřistoupilo. A to ve víře, že hned po zahájení války Velká Británie a Francie, později snad také Spojené státy a ostatní země přistoupí na stranu Polska. A mimoto se měly kruhy německé opozice pokusit po začátku války svrhnout Hitlera, čímž se odhadovali šance na realizaci polských velmocenských snů krajně výhodné. To opět nechává padnout dnes často obhajovanou tézi, že německé východní oblasti byly ztraceny samy díky „německé vině“. Autor předkládá hlavní svědectví z časového období 1919 až 1930. (Werner Fuchs „ Selbstzeugnisse polnischen Eroberungswillens, 2. vydání 1990, str. 219 a David L. Hoggan „ Der erzwungene Krieg“, Tübingen 1970) Velvyslanec USA ve Waršavě Biddle ujišťuje polského ministra zahraničí Becka 19. března 1939: „ on počítá s polskou připraveností, aby se z otázky Gdaňska udělala záminka k válce.“ (Tehdy nebylo všeobecně známé, že USA bylo jen kolonií Wall Streetu).

.

Německo vstoupilo 1. září 1939 do Polska. Sledujme několik zpráv očitých svědků co se PŘED tímto datem odehrálo v Polsku. Ze zprávy od Heinricha Julia Rotzolla z Gochu (dříve Königsberg) se dozvídáme: 57. polní dělostřelecký pluk z Königsbergu – Prusko byl přeložen uprostřed srpna 1939 na , díky Polákům, nebezpečnou hranici. Zaujali jsme pohotovostní pozici u Garnsee, v okresu Neidenburg, Východní Prusko. Postavení mojí baterie leželo v Maisfeldu. V tomto prostoru se stala, již několik týdnů, práce na poli životu nebezpečným rizikem. Až do hloubky 7 km na východopruské říšské území pronikali z Polska pálící a vraždící oddíly kavalerie. To začalo již v červenci 1939. Tak daleko jak oči dohlédnou, se mohl ve večerních hodinách pozorovat kouř a oheň. Hořící domy a vesnice zapalované provokativně polskými jízdními oddíly. Kdo z obyvatel se chtěl zachránit z hořících domů nebo chtěl hasit oheň byl zavražděn. Aby se učinila přítrž těmto piklům, obdržela moje baterie 23. srpna 1939 rozkaz, aby sestavila stíhací komando.

.

Jako strážmistru mi bylo toto komando podřízeno a dostal jsem je na povel. Prvý den nasazení přišel náš motorizovaný útočný oddíl s půlhodinovým zpožděním na místo nasazení – vraždící polská švadrona již odjela směrem ke chráněné hranici. Stopy byly hrozné: v polních úvozech a na polích jsme nacházeli mrtvoly německých rolníků. Ti byli rozsekáni šavlemi nebo postříleni…. Přece již 26. srpna 1939 se střetlo naše komando s polským jízdním oddílem v poli s cukrovou řepou nedaleko od Garnsee. Našimi MG kanóny byla polská kavalerie potřena, na říšskou půdu padlo 47 polských jezdců…. Když naše jednotka vykročila 1. září 1939 v 5 hodin k útočné zteči, nacházeli jsme na druhé straně polské hranice čerstvé hroby německých civilistů. Také krvavé a rozsekané kusy civilních oděvů ležely kolem na cestách a mezích. Také od polských válečných zajatců jsme dostávali potvrzení, že provokativní útoky na civilní obyvatelstvo na říšském území před 1. zářím 1939 byly nařízené…..“

.

Ze zprávy od paní L.S. z Lübbecku (dříve Bromst) se dozvídáme: „V létě 1939 přicházeli od dubna až do doby krátce před rozpoutáním 2. světové války, stovky, ne tisíce německých rodin, brodily se na mělkých místech skrze bažiny nebo přeplavávaly přes Obrasee, k nám před naše dveře pozdě večer, aby je nikdo neviděl a prosili o chléb a mléko pro své děti a suché věci. Byli jsme nejdříve oněmělí a nevěděli jsme co se stalo. Oni vyprávěli vždy následující: Jsme již mnoho týdnů na útěku před Poláky, jsme jednoduše stříleni na ulicích a polích, nejsme si již jisti životem, Poláci pronásledují všechny Němce. „A proč?“ ptali jsme se. Polští faráři hovoří a káží z kazatelen: „Zabíjejte Němce všude kde je potkáte. Střílejte je hromadně, zničte celé německé plémě… Toto stěhování lidu trvalo celé léto, ale ke konci přicházeli pouze nemnozí, protože hranice byla přísně střežena..“

.

Poláci se tedy již od července 1939 – tedy 2 měsíce před „oficiálním“ začátkem války – dopouštěli vojenských akcí proti Německu.

.

V Blombergu, Plessu a Stopniku došlo již v srpnu 1939 k masovému vraždění německých civilistů polskými vojáky. Docházelo k pravidelným přechodům hranic Poláky a masakrům na říšskoněmeckém území, přesto říšskoněmecké vedení nereagovalo. Nechtělo válku! Tak bylo pouze v oblastí těchto sídel bestiálním způsobem zmasakrováno 56000 Němců. Poté co Němci na válečné provokace nereagovali, byli v Brombergu polskými vojáky naproto nesmyslně přibiti na kostelní vrata a poté rozpáráni němečtí muži, ženy a děti. Polští vojáci z toho udělali fotografie, které potom byly zaslány říšské vládě. A teprve potom vpadl Hitler do Polska!!!

.

(Mimořádně široký dokumentační materiál a fotografie o ve většině bestiálně zavražděných a nalezených masových hrobech byl zveřejněn v Německé Bílé knize číslo 3 v roce 1940. Ani jediný z tam prokázaných dokumentů nebyl do dneška vyvrácen. K tomu dále brožura: „Der Bromberg Blutsonntag“ a „Polské zavinění na 2. světové válce“ zadaná adresa Rudolftrenkel, Hamburg 73, Reinickendorferstr. 45B) Byl německý vpád 1. září 1939 jen „přepadením nevinných Poláků“ nebo „záchranou akcí“?

.

Německý vpád znamenal přirozeně nejen krok k záchraně tisíců Němců před úkladnou vraždou, ale i radikální řešení německých práv. Nejznámější historikové, mezi kterými anglický prof. A.J.P. Taylor židovského původu, kterého jistě není možné nazvat přítelem Němců, veřejně vypovídal o německém právu v předešlém případě. Že takzvaný anglický pokus o zprostředkování byl jen přetvářkou, potvrzuje smlouva o zárukách z 25.8.1939 (§ 2) uzavřené v Anglii. „ …že každý návrh o tom, že Gdaňsk by se nechal připojit zpět k německé říši, bude Poláky odmítnut.“ Anglie využila německo -polský konflikt, aby Německu válku z jeho strany usnadnila, neudělala ale nic, když Rusko obsadilo východní Polsko, nýbrž se o dva roky později s Ruskem spojila. Německo muselo být zapleteno do předem již dlouhé roky plánované války, ať to chtělo nebo ne. Polsko proto bylo pouze nástrojem.

.

Anglie měla 2.září 1939 jí předložené prohlášení o ukončení polského konfliktu sabotovat a stala se tím vědomě jistým viníkem na rozšíření konfliktu do světové války. Francie a Anglie nadále briskně odmítali německé mírové nabídky po polském polním tažení. Mírová nabídka Německa po vítězství nad Francií byla Anglií právě tak briskně odmítnuta. Stejně tak to dopadlo s mírovými snahami Vatikánu a jiných neutrálních států. Sama Marionett Winston Churchilová potvrdila, že Německo po polském a francouzském polním tažení chtělo ukončit válku. Také pokus Rudolfa Hesse, skrze jeho let do Anglie, zamezit válce, skončil zle. Proto byl také Hess od Angličanů ve Špandavě zavražděn, aby nemohl vyprávět, co se tenkrát odehrálo.

.

Josef Stalin uvedl k tématu německé válečné viny 29.listopadu 1939 v „Pravdě“ následující: „1.Nikoliv Německo Francii a Anglii, nýbrž Francie a Anglie přepadli Německo a tím na sebe vzali odpovědnost za nynější válku.

2. Po vypuknutí nepřátelství udělalo Německo Anglii a Francii mírové návrhy. Sovětský svaz mírové návrhy Německa otevřeně podpořil, protože se domníval a stále se ještě domnívá, že rychlý konec by situaci všech zemí a národů ulehčil.

3. Vládnoucí kruhy Francie a Anglie mírové návrhy Německa a snahu Sovětského svazu po rychlém ukončení války urážlivým způsobem odmítli. To jsou skutečnosti.“

.

Jak velká je dále „láska“ k Německu, mají ukázat následující výroky: General USA Collins objasnil již v roce 1949: „To je dost, že již neposíláme do Evropy zbraně a naše syny vykrvácet. Existuje dost Němců, kteří mohou pro naše zájmy zemřít.“  Hessisch-Niedersaschsische 89 Allgemeine 24.10.1981.

.

Simon Wiesenthal vyzýval na přednášce před židovským studentstvem 18.listopadu 1969 v Curychu k následující masové vraždě proti Německu: Asi 7 milionů Němců v NSR, NDR, a v Rakousku jsou vrahy a zločinci „…vrazi zítřka se dnes teprve narodí. Tito v budoucnu potencionální vrazi se mají již dnes vyhladit. To platí.“ řval Wiesenthal v Curychu „ aby se potencionální protivníci také v zárodku, ano v embryonálním stavu jednou pro vždy zničili“  Salzburger Volksblatt 23.1.1970, Neue Zúricher Zeitung 21.11.1969, stejně jako Tat – Tagesanzeiger Zúrich.)

.

Zajímavé že ano. Já jsem tady právě využil sedm různých židovských zdrojů, které volají bez servítků po vyhlazení německého lidu po holocaustu na Němcích! A dva z toho z roku 1919 a 1922. Tedy dlouho před dobou Adolfa Hitlera, před objevením „Mein Kampf“, před pronásledováním židů a založením NSDAP. Před konečným řešením německé otázky by se snad měla vložit malá minuta ticha na památku.

.

Pokud skutečně chcete pochopit, co se na této zeměkouli odehrává, nesmíte se zastavit před žádným „tabu“. Udělejte si svůj vlastní obraz o tom, zda je adekvátní o tom nebo onom tématu mluvit či ne. Pouze proto, že státní úředník nebo školní knihy někomu objasňují, že náš lid je odpovědný lidstvu za domnělé strašlivé zločiny, popřípadě za to vinný, nemusíte tomu ještě dlouho věřit. Dnešní papež (dřívější prodavač kyanidu od I.G. Farbenu) objasňuje též s protaženým obličejem, že křesťanství je náboženstvím, které vykoupí tento svět a musí lidstvu přinést lásku. Že církev „vykupuje“ je jisté, tak vykoupila miliony žen a dětí (takzvaných čarodějnic a pohanů) a to ještě během jejich života.

.

Pokud se hledají zločiny proti lidskosti, nemělo by se hledat jen v Německu, ale snad i v Rusku. Pod panstvím Žida Jossipa Vissarionoviče Djugazšviliho, zvaného Stalin a jeho následovníka Žida Salomona Pearla Mutera alias Nikity Chruščova bylo v tehdejším Sovětském svazu pobito během několika let přes 20 milionů lidí. A kdo převezme reparace zde? Nebo rozkaz Žida Franklina Delano Roosvelta na svržení atomové bomby na Japonsko (Delano je sefardská židovská rodina z Itálie, a Roosvelt je poameričtěná verze židovského rodového jména Rosenfelds)?

.

Také v jiných bodech jsou popisy dějin velmi jednostranné. Nezapomínejme masovou vraždu 800.000 Němců Angličany. K tomu cituji prof. Harryho Elmera Barnese v „New York Times“ 29.března 1940: Nic není absurdnějšího než populární příběhy (dějiny) pro malé děti, že se všichni milí lidé nacházejí na jedné straně a všichni zlí na druhé straně. Některé tvrdí, že nějaký národ by byl strašnější než jiný. Ti upozorňují na hrůznou propagandu proti Němcům v druhé světové válce a na zacházení se Židy nyní. Přitom ale přehlížejí větší hrůznost, též britskou blokádu Německa, měsíce po listopadu 1918. Tehdy se nechalo zemřít hladem 800.000 Němců, žen a dětí a starých lidí. Měl – li by Hitler na půl milionu židů spáchat takový špinavý a opovrženíhodný čin, byl by to ve srovnání s britskou blokádou v letech 1918 -19 trpaslík“  (senátor USA Ernest Lundeen, 11. července 1940 v senátu Spojených států za fyzické přítomnosti prezidenta F.D. Roosevelta.)

.

Ještě horší je číslo v letech 1979-81 vedené a uměle inscenované války na západní hranici Číny. Tam bylo pobito během tří let 50 milionů lidí. O této válce se světová veřejnost nikdy nic nedozvěděla. Masová media západního světa se nezmínila ani jediným slovem. Náhoda? Jediný důvod pro tento masakr – odstranění lidí. Počet světového obyvatelstva je více než přehnaný. Země má již daleko přes 7 milliard lidí. Samotná Čína má přes 1.5 miliardy. A Číňané chtěli jednoduše tyto lidi odstranit. Zabijácké komando bylo vycvičeno při společném výcviku CIA a KGB (od jistého bezpečnostního stupně lze najít vždy ta samá jména.) Smluvní podklady, které o tom byly s Číňany podepsány, leží u státního návladního v jednom malém městě nedaleko Bonnu.

.

Tedy, je třeba času, abychom si vytvořili náš vlastní obraz, podle kterého hodnotíme, co je pro nás „dobré“ a co „špatné“. Co je „pravdivé“ a co „nepravdivé“, co je „tabu“ nebo „není tabu“! Mnoho otázek: Proč má jedna země platit za 6 milionů mrtvých (podle historických knih), ale jiná za 50 milionů ne? Kdo zaplatí za 85 milionů v Rusku nebo 1,4 milionu v ex-Jugoslávii nebo mrtvé v Hirošimě a Nagasaki? A co s Vietnamem a Salvadorem? Proč neplatí Španělé za vraždu národa guančů na Kanárských ostrovech La Gomera a La Palma?

.

Také jeviště přicházející třetí světové války není žádné tajemství. A můžete s jistotou vyjít z toho, že je už nyní naplánované, komu potom bude podsunuta vina – ministr obrany USA C. Weinberger: „Válečným polem příští konvenční války je Evropa a ne Spojené státy“ ( Frankfurter Rundschau, 29.4.1981).

.

Kontraadmirál USA Gene R. La Rocque: „ Američané vychází z toho, že třetí světová válka, právě tak jako, jako první a druhá světová válka bude upečena v Evropě.!(Frankfurter Rundschau 29.4.1981)

.

Generál Sir John Hackett, dřívější nejvyšší velitel britské rýnské armády a současný velící důstojník vojenské skupiny NORD v NATO napsal knihu s velmi horkým titulem. „Třetí světová válka – hlavní jeviště Německo“ (Goldmann-Verlag 1978)

.

Samuel Cohen, expert USA na jaderné zbraně a spolutvůrce pro německé území určené neutronové bomby, objasnil na otázku jak bombu nasadit“ Pravděpodobným jevištěm by bylo západní Německo. Dávám zde akademickou otázku, lámat si hlavu nad tím, jakým způsobem nepřátelé (Němci ) zemřou. Bild Zeitung , Hamburg 16.10.1977

.

Henry Kisinger uvedl roku 1977 v Bruselu následující: Vy Evropané musíte pochopit, pokud dojde v Evropě ke konfliktu, my Američané přirozeně nemáme žádným způsobem v úmyslu s Vámi umírat.“ (Unabhangige Nachrichten Bochum Nr. 8, 1981.)

– pokračování –