Staroslovanská bukvice (Staroslavjanská boukvice) je jeden z jazyků našich předků. Další je třeba Chaarijská Karuna.

Tím že člověk začne psát, myslet a cítit staroslavjansky, tím probouzí holografickou strukturu naší DNA – RODovou paměť. (Holografické Projekce DNA – Asociativně Holografická Paměť Genomu a její Kvantová Nelokalita – Vývoj a Výzkum, nebo Kontext DNA – Chromozomové Kontinuum – Fraktalita – Holografie – Nebezpečí GMO a Synthia – Prostorová organizace Chromozomu – Mechanobiologie)

Tyto holografické vlastnosti přes lingvistické, obrazové vjemy se promítají pomocí vlnových vlastností do naší DNA. Tím dochází k přepisu DNA a zároveň se probouzejí nové myšlenky a vhledy v našem vědomí.

Rádiové Tajemství DNA
  • Pomocí obrázkového písma lide začínají používat větší kapacitu jejich mozku.
  • Staroslavjanská boukvice má frekvenční rozložení tonů a každý obrázek, každé slovo má svoji frekvenční charakteristiku.
  • Vaše jméno má Staroslavjanský obrazový přepis a dá se zahrát na piánu.
  • Každý z nás se může stát W. A. Mozartem, uslyšet a skládat božskou hudbu, která je v harmonii s celým vesmírem.
  • Aktivujte sílu, která je ve vás a přejděte z mrtvé Latiny do živé Staroslověnštiny.

Znaky Staroslavjanské Boukvice

https://vlnovagenetika.cz/staroslovanska-bukvica-notovy-zapis-frekvencni-charakteristika/