image26Lidí, kteří chtějí občanskou společnost vlastnící přírodní bohatství své země, ve které by občané rozhodovali sami o sobě a skoncovali s vládou oligarchie, s politickým a finančním systémem prorostlým organizovaným zločinem, s právem soukromých bank tvořit peníze, půjčovat je za úrok státu a vydělávat především na finančních spekulacích.

Ve většině těchto požadavků se shodnou občanská hnutí všude na světě – od amerického hnutí Occupy po španělské hnutí Indignados, od mexických Zapatistů po indiánské domorodé kmeny atd. atd.

A také od občanů Novoruska (kteří s realizací tohoto plánu poměrně úspěšně začali a snad právě proto nyní čelí genocidě), po občany Kyjeva, kteří po nadějném začátku končí zpracováni válečnou propagandou pod de facto fašistickým režimem.

Je tragické, jak lze tyto skupiny lidí, které chtějí v zásadě totéž, rozdělit a zvrátit vývoj směřující k nadějnější budoucnosti.

Jsme v rukou oligarchických klanů a jejich politických a mediálních loutek, které brnkáním na struny sociální, rasové, politické, náboženské, genderové či nacionální nesnášenlivosti odvádějí společnost od žádoucích změn.

Je snadné označit nepohodlnou skupinu občanů za teroristy a zbavit se jich tzv. protiteroristickou operací, kdy se za bílého dne na očích veřejnosti všichni zavraždí – včetně dětí, žen a starých lidí.

To bychom si měli stále připomínat, odsuzovat zločiny proti lidskosti a nenechat sebou manipulovat.

A před volbami dobře zvažovat, kdo z našich politických představitelů si jezdí pro rady k německé či americké oligarchii a s jakou morální úrovní reagují na zločiny proti lidskosti páchané politickým aparátem jiných států.

Protože ti, kdo dnes těmto zločinům v klidu přihlížejí, mohou se stejným klidem příště označit za teroristy vás samotné.

Scénář zničení Ukrajiny se píše v New Yorku

(The Kiev Times, 22. 7. 2014, volný překlad)

Rozhovor s kyjevským politologem a ekonomem Olegem Soskinem:

Dnes se bude Parlament zabývat výnosem o “částečné mobilizaci”. Co se za tím pojmem skrývá?

Nejvážnější je, že není důvod pro takové rozhodnutí. Kromě toho je velmi nebezpečné. Mobilizace je nebezpečná tím, že “smete” ty lidi, kteří tvoří “zlatý fond” Ukrajiny. A rozliční slimáci a červi zůstanou na svých místech.

Mobilizace – to je nástroj, který vždy umožňuje byrokracii poslat do války (a fakticky na smrt) nepohodlné lidi, tzv. intelektuály a opozici.

A současně lidé, kteří jsou odpadem společnosti, najdou způsob, jak se vykoupit nebo si jiným způsobem zařídit, aby se jich toto opatření nedotklo.

Mobilizace je nutná, aby rozdrtila odpor ze strany občanské opozice pod záminkou boje proti ruské agresi.

To by občanská opozice neměla připustit.

Z tohoto důvodu není mobilizace potřebná.

Je absolutně rozdílnou věcí, když se dělá nábor dobrovolníků, podpisují se s nimi smlouvy a vyplácí se jim plat. To jsou profesionálové a nikoliv mládež, která se může teoreticky účastnit takových akcí, jako jsou protesty na Majdanu.

To by mělo být zmíněno.

Řekl jsem už mnohokrát, že všichni účastníci bojů na východě země by tam měli po válce dostat hektary půdy, aby tuto zem osídlili. Tak, jak to ve své době dělali Carl Mannerheim, Jozef Pilsudski a mnoho dalších vojevůdců, aby odrazili nepřítele.

V žádném případě by nemělo být umožněno, aby gang Porošenko-Turčynov-Jatseňuk a oligarchie, která za nimi stojí, s pomocí zákona o částečné mobilizaci zlikvidoval občanskou opozici.

Nebudou přijímat užitečná rozhodnutí v zájmu země. Pod hesly boje proti ruské agresi budou rozhodovat výlučně ve prospěch své oligarchické skupiny.

Osud země a možného revolučního vzepětí se zdá být načrtnut a rozepsán předem. Vše jde jako po drátkách. Kdo píše scénář zničení toho nejlepšího, co by mohlo Ukrajinu potkat – Moskva, Brusel nebo New York?

Já se přikláním k tomu, že New York. Myslím si, že skupina okolo Porošenka je silou, která odráží zájmy některých amerických elit. Myslím, že se tato skupina speciálně připravovala a byla vyškolena ve Spojených státech.

Jsem přesvědčen, že zde byla vypracována určitá ideologie.

Opravdu velkou úlohu zde hraje Hillary Clintonová, která dokonce napsala díla na téma vytváření opozičních sítí za účelem převzetí moci.

Proto si myslím, že nová skupina u moci je geosegmentem americké elity, který má ustanovit požadovaný režim.

Jakkoli je nutné bojovat i s moskevskými krysami. Zde se do jisté míry shodují místní zájmy – využívat revolučního nadšení pro dosažení svých sobeckých a merkantilních cílů.

Když vláda neustále tvrdí, že současný Majdan je vytvářen Státní bezpečností Ruské federace, Moskvou, Kremlem, atd …

To je nehorázná lež. Uvažujte logicky – k čemu by byl Vladimírovi Putinovi další Majdan? On ho nepotřebuje.

Majdan – to je živý organismus, který je neustále v pohybu. Je jako rtuť, která se rozlila ve středu hlavního města, a vpíjí do sebe všechny myšlenky a postoje společnosti. V různých časových úsecích obsahuje více či méně segmentů, ale je to srdce, které bije.

Oligarchie chce to srdce zničit, to je pochopitelné. Aby se znovuobnovila diktatura, aby se znovuobnovila stabilní vláda gangsterů. Jestliže byl dříve u moci doněcko-vorovský zloděj s Janukovyčovou rodinou v čele, nyní je u moci kyjevsko-oděsko-bessarabský, vedený rodinou Porošenka.

A aby mohla nová vláda obnovit starý systém, který fungoval za Janukovyče, musí zničit Majdan, který udržuje životaschopnost občanské opozice.

A Porošenko již vyvíjí snahy vytvořit diktaturu oligarchie.

Spojené státy nepotřebují nový Majdan?

Ne! Proč taky? Tento nový Majdan představuje velmi odlišný model – vládu národa. Dokáže zničit monopolní systém oligarchických klanů. To by mohlo vést ke zrodu úplně nového modelu – já ho nazývám modelem “národního kapitalismu” – kdy lidé sami budou řídit své životy prostřednictvím činorodých komunit. K čemu by byl oligarchii USA, která de facto řídí naši zemi, takovýto příklad vývoje v zemi v centru Evropy?

Mají USA prsty v tragédii Boeingu 777?

Ne. To byl prst Boží. Ti, kteří havarovali, reprezentují země s určitým způsobem života. Na příklad Nizozemí, jehož liberalismus byl doveden do absolutna – homosexuální manželství, měkké drogy, otevřená prostituce, prakticky likvidace církve… To je naprostý odklon od křesťanských morálních postulátů. Je to jako fatální bod, bod zvratu, po kterém se mění celý systém.

Zdroj: Сценарии уничтожения Украины пишутся в Нью-Йорке

Dodatek:

Na podzim se na Ukrajině předpokládají parlamentní volby. Oligarchie pod vedením USA na likvidaci opozice usilovně pracuje:

1. Vybíjením východoukrajinského civilního obyvatelstva, které většinově volilo levicovou Stranu regionů (1. místo-30 % voličů) a komunisty (4. místo-13,18 % voličů). Je možné, že se na východě parlamentní volby – stejně jako tomu bylo u prezidentských voleb – vůbec neuskuteční. Tím bude eliminováno cca 7 miliónů voličů.

2. Zákazem Komunistické strany (a ve výhledu i Strany regionů). Dne 22. 7. 2014 podepsal Porošenko zákon o rozpuštění skupiny komunistických poslanců v parlamentu. Mimochodem jako jeden z důvodů byl uváděn hladomor na Ukrajině. Posouzení návrhu na zákaz Komunistické strany jako takové již bylo podáno k soudu.

3. Odvelením většiny majdanistů na východoukrajinskou frontu a skandalizováním těch, kteří přes veškerou manipulaci neodjeli (poukazováním na nedostatek vlastenectví či zbabělost a uměle vyvolávanými provokacemi na Majdanu – 22. 7. 2014 prohlašuje starosta Kyjeva Kličko, že nemůže majdanovcům garantovat, že Majdan nebude vyklizen za použití síly). O zbylé majdanisty, komunisty, členy Strany regionů, všechny jejich sympatizanty a podporovatele a také o konkurenční oligarchické klany bude postaráno částečnou mobilizací:

Dne 22. 7. 2014 byl zákon o částečné mobilizaci přijat ukrajinským parlamentem – pro bylo 232 hlasů, proti 85 hlasů, 1 se zdržel.

Stojí zato podívat se, jakou „demokracii“ podporuje náš parlament, naše vláda pod vedením ČSSD a náš prezident:

Na následujícím videu je ukrajinský parlament po hlasování o zákonu o částečné mobilizaci.

1. O slovo se přihlásil poslanec Levčenko ze Strany regionů

„Vážení kolegové poslanci, vážení Ukrajinci, 25. května byl ve volbách s velkou převahou hlasů zvolen prezident. Lidé hlasovali za mír, lidé doufali, že skončí válka. Dnes jejich naděje s konečnou platností skončila. Dnes jsme rozhodli o tom, že 15 kroků mírového plánu je zrušeno, dnes jsme rozhodli o tom, že vláda bude pokračovat s vražděním Ukrajinců, …

2. Turčynov Levčenka přeruší a protesty dalších poslanců komentuje slovy:

„Prosím tu pátou kolonu, která zde pracuje pro Putina a proti naší Ukrajině, přerušte provokace! Budete vykázáni ze sálu!“

3. Další slovo je předáno Ťahnybokovi ze strany Svoboda, který děkuje za přijetí zákona, navrhuje prohlásit poslance Levčenka nežádoucí osobou, která nemá právo sedět v parlamentu, protože vystupuje proti zájmům Ukrajiny, a vyhnat ho z plenárního zasedání parlamentu.

4. Levčenko se pokouší dohodnout Turčynovem, zatímco jiná poslankyně si přisadí, že když byla ve Slavjansku, občané Slavjanska Levčenka vyhnali.

5. Dav poslanců se vrhne na kolegu Levčenka a škrtí ho.

6. Turčynov zklidní situaci návrhem hlasování o vyhození Levčenka z plenárního zasedání parlamentu.


Věřím, že právě po takové demokracii většina našich politických skupin touží.

Výsledky parlamentních voleb na Ukrajině v roce 2012:

  1. Strana regionů 30 % (Janukovyč a spol.)
  2. Strana Otčina 25,54 % (Jatseňuk, Porošenko, Timošenková, Turčynov)
  3. UDAR 13,96 % (Kličko)
  4. Komunistická strana 13,18 %
  5. Svoboda 10,44 % (Ťahnybok)

`

Jen pro zajímavost strana Ljaška, který teď dohlíží na dobyté oblasti Novoruska, získala 1,08 % hlasů.

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/07/6073-scenar-zniceni-ukrajiny-se-pise-v-new-yorku.htm