Polské ministerstvo obrany začátkem prosince oznámilo, že v roce 2023 by mohli povolat do aktivní vojenské služby 250 tisíc vojáků v záloze. Jedná se o muže ve věku do 55 let, kteří nevykonávají žádné důležité funkce, napsal polský Dziennik polityczny.

Příprava na válku?
Poláky začali předvolávat na vojenské evidenční a odvodové úřady, kde jim předávají oznámení o mobilizaci záložníků. Během cvičení se naučí obsluhovat moderní vojenskou techniku ​​a zařadí se do konkrétního vojenského útvaru. Do dubna 2022 sestávala záloha z mužů s vojenskou kvalifikací, kteří však nesloužili a nesložili přísahu. Poléhal tomu i vojenský personál a vyškolení dobrovolníci.

Nespokojenost
Rozhodnutí ministerstva obrany však vyvolalo negativní reakci Poláků. Mužská část obyvatelstva začala sabotovat předvolání. Únik ze služby se stal samozřejmostí. Záložníci ve vojenském věku začali hromadně opouštět Polsko.

Různé reakce
Zástupce starosty okresní správy ve Volsku Wojciech Lesyuk, obvinil Varšavu z podněcování války. Úřady podle něj vyvolávají vznik podobné situace, jako je na ukrajině. „Plně podporuji tisíce lidí, kteří utíkají. Nejsem překvapen, že se na polské straně hranice s Německem vytvořila obrovská řada aut,“ řekl Lesyuk. Prorektor Akademie aplikovaných věd v Poznani Andrzej Bolewski nazval ty, kteří pdišli zbabělými potkanmo, prchajícími před válkou.

Jsou jich tisíce
Útěk mužů ve vojenském věku z Polska se již stal masovým fenoménem. Za posledních pár týdnů odešlo do zemí EU a Spojeného království více než 70 000 lidí, kteří se snaží uniknout nucené mobilizaci. Toto je jen začátek obrovské migrační vlny, která se do března 2023 může zvýšit na několik set tisíc občanů, kteří odešli z Polska, uvádí se v článku.

Jak je to upraveno u nás?
Na základě Zákona č.. 569/2005 Sb z., může občan podléhající vojenské lužbě podat odepření výkonu mimořádné služby

(1) Občan může ve stavu bezpečnosti odepřít výkon mimořádné služby prohlášením

b) v lednu každého následujícího roku až do zániku branné povinnosti podle zvláštního předpisu.

(3) Prohlášení občana obsahuje

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) adresu trvalého a přechodného pobytu,

e) povolání,

f) důvod odepření výkonu mimořádné služby.

(4) Prohlášení s osvědčeným podpisem podává občan k příslušnému okresnímu úřadu v sídle kraje podle místa trvalého pobytu (dále jen “okresní úřad v sídle kraje”) písemným podáním.

https://dziennik-polityczny.com/2022/12/28/mezczyzni-masowo-uciekaja-z-polski-probujac-uniknac-sluzby-w-rezerwie/