Vyzařování myšlenkové energie materializuje potencionální variantu fyzické reality. MATERIALIZACE: myšlenkové vyzařování, jež prosvětluje odpovídající sektor, realizuje jeho variantu. Tak vykazují myšlenky bezprostřední vliv na chod událostí. Každý člověk žije ve svém hmotném světě, který podléhá jeho realizaci. Hmotné světy všech lidí tvoří společný jeden hmotný svět.

 

spokojenostEnergie myšlenek je zcela hmotná. Reaguje s okolním energetickým polem. Pokud přemýšlíme o nějaké variantě svého života, tím si ji vybíráme. Jsme do ní vlastně vtaženi, i když si myslíme, že proti své vůli.

Pokud vysíláte energii nespokojenosti, otevírá se pro nás varianta nespokojenosti. Pokud chci bojovat s překážkami, otevírá se (realizuje se) odpovídající varianta prostoru překážek.

 

Naše představy mění kvalitu každé situace. Pouhou silou svých myšlenek můžeme měnit a ovlivňovat svou osobnost, své životní okolnosti, ba dokonce dění, jež je na nás zdánlivě nezávislé. Každá energie mění své bezprostřední okolí. Jestliže tedy soustředěně zaměříme sílu svých myšlenek na nějaký cíl, dříve či později tohoto cíle také dosáhneme.

 

Ve vesmíru se žádná energie neztrácí. Každá myšlenka je „akcí“, která ovlivňuje náš osud. Proto jsme nesmírně tvůrčí, ale i destruktivní.

 

Nemáme problémy, jsou to jen naše nevědomosti. Problém, který máme, je úkol, který máme vyřešit.

 

Chyba je, že přemýšlíme o tom, co se nám nelíbí. Potom dostáváme to, co se nám nelíbí. Dostáváme vlastně to, co nechceme. Ne všechny myšlenky podléhají realizaci, ne každé přání se splní. To však není otázkou obsahu myšlenek, ale jejich kvality.

 

Sen a přání ještě není výběr. Proto se sny většinou neuskutečňují a přání se plní jen v pohádkách. PŘÁNÍ = usilujeme o něco, co nemáme, co není. Tak vyvoláváme energetický pokles tlaku, jenž zapříčiňuje působení rovnovážných sil.

 

Neuskutečňuje se přání, ale záměr.

 

 

Pohyb po proudu stojí nejméně energie – je to pro nás BLAHOBYT. Jde o dodržování zákona zachování energie. Příroda energií zbytečně neplýtvá.

 

 

 

 

 

Čím více se snažíte z něčeho vymanit, tím více je pravděpodobné, že vás to nemine.

 

      např. nenávidíme hlasité sousedy

      nadáváme na špatné počasí

      nemáme chuť k dosavadní práci

 

Všude nás pronásleduje to, co AKTIVNĚ NECHCEME.

 

 

 

S kyvadlem (viz kapitola o kyvadlech) bojovat nemůžete. Musíte jej odmítnout nebo se mu vyhnout. Nezapojovat se do jeho hry. Nemáme právo na tomto světě něco odsuzovat nebo měnit. Jsme na výstavě, kde jsou obrazy, které se nám nelíbí, ale visí na stěně. Nežádoucí věci je nutné přijmout (to neznamená vpustit do sebe), uznat existenci a nechat LHOSTEJNĚ projít okolo.

 

Projít znamená vyloučit ze svého života. Pokud něco mít nechcete, zkrátka o tom nepřemýšlejte. Lhostejně kolem toho procházejte a ono to z vašeho života zmizí.

 

Vystrnadit ze života neznamená vyhýbat se něčemu, nýbrž to ignorovat.

 

Pokud vám někdo vadí, vypusťte ho z hlavy – řekněme si „K čertu s ním!!!!!“ 

Na místo, kde na nás útočí, tam nás nenajde. Nejdříve se slaďte s protivníkem (naslouchejme), kývejte se s jeho kyvadlem, ale vědomě buďte tam jen na oko = neúčastníte se jeho hry.

 

Nereagujte nebo reagujte nevhodně. Nebo si představte, jak ten, kdo na vás útočí, má to, co postrádá (lásku, pozornost, sebedůvěru…). Tak utlumíte kyvadlo, způsobíte disonanci.

Říkejme si často: PROSTĚ DOSTANU, CO CHCI. TEČKA!

 

 

Vše lze změnit, i radikálně!!!!!!! Nemusíte znát konkrétní řešení, najde se samo.

 

Všichni nevědomky chodíme v uzavřeném kruhu. Žijeme v iluzi, že jsme v moci okolností, které nejsme schopni změnit. Chceme-li změnit tvář reality, musíme z kruhu vystoupit. Musíme jít přes vnější záměr. Odvrátit se od odrazu v zrcadle a začít v myšlenkách utvářet obraz, který chceme vidět – to je cesta ven ze zrcadlového labyrintu – stojíme, neběžíme. Samotná realita se blíží sama. Svět se postupně vybarví podle našich myšlenek. Pouze v myšlenkách cíleně formuji vytoužený obraz.

 

Musíme získat drzost nepodlehnout chmurám.

 

 

 

MATERIALIZACE:

      je dostatečně dlouhé působení úzce nasměrované energie myšlenek

      je to pravidelná práce s diapozitivem, nic víc není třeba

      vše se začne projevovat pomalinku, proto je potřeba jednat vytrvale a dodržovat princip koordinace

Proto člověk dostává to, co si sám vybírá.

Zdroj: Matrix-neo