img_1628

Meditace je dobrodružství, největší dobrodružství, jakého se může lidská mysl odvážit. Meditace znamená prostě být, nic nedělat. Žádné jednání, žádná myšlenka, žádná emoce.

Prostě jste a máte z toho čirou radost. Odkud přichází ta radost, když nic neděláte? Přichází odnikud, přichází odevšad. Je bez příčiny, protože bytí vzniklo z radosti.

Meditace vzniká tehdy, když pohlédnete na všechny motivy a zjistíte, že žádné neexistují, když projdete všemi motivy, a nahlédnete jejich falešnost. Zjistíte, že motivy nikam nevedou, že se pohybujete v kruhu, a přitom se vůbec neměníte.

Motivy přicházejí a odcházejí, ovládají vás, pořád vás ovládají, tvoří nové touhy, ale nikdy nic nedosáhnete. Máte pořád prázdné ruce. Když toto nahlédnete, když se podíváte na svůj život a vidíte, jak se hroutí vaše motivy… Žádný motiv nikdy neuspěl, žádný motiv nikdy nikomu nepomohl. Motivy jen slibují, ale zboží není nikdy dodáno. Jeden motiv se zhroutí, jiný motiv přijde a znovu vám něco slíbí… a znovu jste zklamáni. Když jste stále znovu a znovu zklamáni svými motivy, jednoho dne náhle prohlédnete – najednou do toho vidíte, a toto prohlédnutí je počátek meditace.

Není v ní zárodek ničeho, není v ní žádný motiv

Jestli meditujete pro něco, není to meditace, ale koncentrace.

Protože jste stále ve světě. Vaše mysl se stále zajímá o laciné, triviální věci. Jste ve světě. I když meditujete proto, abyste dospěli k Bohu, stále jste ve světě. I když meditujete proto, abyste dosáhli nirvánu, jste ve světě – protože meditace nemá cíl. Meditace je náhled, že všechny cíle jsou falešné. Meditace je pochopení, že touhy nikam nevedou.

~ Osho (Oranžová kniha)

Osho: Meditace nemá cíl