Nikolu Teslovi se připisuje tolik objevů technologie, že z toho máme užitek dodnes. Není překvapením, že se Tesla zahloubal i do světa létání a možného použití antigravitace. Tesla plánoval postavit létající talíř s pohonem bez přidané vnější energie a rozhodl se zkonstruovat diskovitý kondenzátor, dostatečně velký, aby talíř zvedl a umožnil mu letět.

Někteří badatelé v Evropě oznámili, že Tesla tajně postavil a testoval řízené antigravitační létající stroje. Tyto experimentální stroje využívající elektrogravitační pohon byly nakonec umístěny na tajném místě v Jižní Americe. Teslův poslední patent z r. 1928 (č. 1 655 114) byl pro létající stroj, který připomínal jak helikoptéru, tak letadlo.

Den, kdy byla ukradena budoucnost

Dobrý den všem. Psal se rok 1928, rok, ve kterém zemřel norský polární výzkumník Amundsen. Ve stejném roce se ruský revolucionář Lev Trockij uchýlil do exilu a New York byl zaplaven malými auty značky Ford, modelu T. V tomto roce se velmi výjimečný muž, Nikola Tesla, stal terčem závisti a útoků kvůli svému talentu. Patentoval svou poslední velkou ideu, létající a podmořský talíř. Možná ho dokonce uvidíme letět.

První přišel s myšlenkou stvořit létající stroj speciálního tvaru, své vlastní koncepce, a podle jeho vlastního komentáře tento balíček vědomostí obdržel do své hlavy z jiného světa mimo Zemi. To znamená, že Nikola Tesla byl génius, nikoli blázen.

Nikola Tesla byl určitě muž, který předběhl čas své doby, pravděpodobně muž neovlivněný skrytými stínovými myšlenkami určujícími paradigma, které drží lidstvo v imaginárním vězení. Nikola Tesla byl bezpochyby největším géniem 20. století. Náš životní styl daný současnou technologií by nebyl možný bez jeho obrovského přispění. Tesla se rozhodl zkonstruovat diskovitý kondenzátor, dostatečně velký, aby talíř zvedl a umožnil mu letět. Další menší kondenzátory by umožnily ovládání v jakémkoli směru a to včetně vodorovného vyrovnávacího systému (gyroskop) a zamýšleného elektrického pohonu.

Další pokročilé přístroje, jako video obrazovka a venkovní kamery pro zobrazení míst, která řidič nemůže vidět (blind spots). Navíc jeho náčrty zobrazují ploché obrazovky pro piloty.

Po příchodu do Spojených Států měl Tesla v plánu postavit světově první Létající Talíř (1907) létající bez použití přidané energie. Zamýšlel představit tento projekt na Ženevské konvenci jako řešení pro dosažení světového míru a pro uvolnění a využití volné energie. Měl fantastické teorie o magnetismu a antigravitaci, stejně jako o dalších formách volné energie.
Technologie vlastního pohonu vynalezená Teslou byla základem lodí, řízených člověkem, které nyní nazýváme létající talíře. Ale vláda Spojených Států nikdy nedala Teslovi příležitost, aby své objevy uvedl do praxe. Avšak Teslovu technologii využilo nacistické Německo ve svých stíhačkách (Foo Fighters) v letech 1920-1930 a později i v ještě vyspělejších strojích. UFO se také může pohybovat pod vodou. Tajemství spočívá v tom, že stroj nemá žádný svůj vlastní zdroj energie, a musí být napájen bezdrátovým přenosem energie z věží, které Tesla vyvinul. Jejich opuštěním bylo vše zapomenuto. Ale Tajná služba Spojených států zabavila všechny Teslovy patenty až do jeho smrti z důvodů národní bezpečnosti.

Sueneé: Plukovník US Army, Philip Corso, který pracoval v tajném oddělení Pentagonu pro Zahraniční záležitosti, ve své knize uvedl, že dokumenty byly zabaveny ještě dlouho po smrti Nikoly Tesly agenty FBI, než-li by vráceny do Teslovy rodné vlasti (Srbsko). I tak byly dokumenty FBI cenzurovány. Corso měl jejich původní fotokopie. Potvrdil, že Tesla skutečně na podobných technologiích pracoval.

Žákem Nikoly Tesly byl Otis Carr. Ten s Teslou na vývoji létajících talířů spolupracoval. Otis Carr předal své vědomosti Ralphu Ringovi. Ralph Ring naštěstí už má možnost mluvit na kameru a díky tomu máme s ním rozhovor: Ralph Ring: Muž, který létal s létajícími talíři.


Zdroje: En.wikipedia.org, En.wikipedia.org, Ufosightingshotspot.cz, Suenee

Objevil Nikola Tesla tajemství antigravitace?

Nikola Tesla je považován za jednoho z nejvynalézavějších a nejtajemnějších osob, které se kdy na světě objevily. Kdyby nevynalezl a neobjevil všechno to, co ve svém životě stihl, naše technologie dneška by byly o mnoho chudší. Ale je zde ještě něco víc, co o Teslovi nevíme? Byl opravdu ve styku s mimozemšťany, jak veřejně prohlásil? Byl to jeden z nejúžasnějších vynálezců naší civilizace, kteří se kdy objevili a jeho znalosti a ideje daleko přesáhly hranici toho, co bylo známo a přijímáno za jeho života.

Nikolu Teslovi se připisuje tolik objevů technologie, které dnes považujeme za samozřejmé. Bez jeho neuvěřitelných nápadů a vynálezů bychom neměli rádio, televizi, střídavý el. proud, Teslovu cívku, fluorescenční a neonové světlo, radiem ovládané přístroje, roboty, rentgen, radar, mikrovlnnou troubu a tucty dalších úžasných vynálezů, které dělají náš život báječný.

Ale Tesla se zde nezastavil a stál také za neuvěřitelným tajemstvím objevu použití antigravitace v létání, v r. 1928 si nechal registrovat patent č. 1 655 144 na létající stroj, který připomínal jak helikoptéru, tak letadlo. Před svou smrtí vyvinul Tesla plány pro pohon svého létajícího stroje. Nazval ho „VESMÍRNÝ POHON“ (Space Drive)nebo také pohonný systém na základě působení proti elektromagnetickému poli (the anti-electromagnetic field propulsion system). Podle knihy Williama R. Lynea „Okultní éterická fyzika“ (Occult Ether Physics) vystoupil Nikola Tesla 12. května 1938 na konferenci, kterou připravil pro Institut péče o přistěhovalce (Migrant Welfare Institute)a pronesl přednášku „Dynamická teorie gravitace“ (Dynamic Theory od Gravity).

Lyne dál pátral a zkoumal Teslovy práce a přednášky, objevil prohlášení týkající se některých Teslových objevů, ale zdroje a texty byly velmi omezeny, protože Teslovy dokumenty jsou stále uloženy ve vládních trezorech z důvodů národní bezpečnosti. Když Lyne v r. 1979 požádal speciálně o tyto dokumenty Středisko pro bezpečnostní výzkum (Center for National Security Research), nyní přejmenované na Výzkumné středisko Roberta J. Oppenheimera (the Research Center Robert J. Oppenheimer), byl mu odepřen přístup, protože tyto dokumenty byly stále utajované. (Pozn. překladatele: tj. 36 let po Teslově smrti!)

Tesla měl velké nápady a velmi pokročilé teorie. V r. 1938 vystoupil s dvěma neuvěřitelnými objevy.

Dynamická Teorie Gravitace – která předpokládá pole energie, která je nutná pro pohyb těles ve vesmíru: předpoklad tohoto pole síly nepočítá s konceptem zakřivení vesmíru (podle Einsteina)- a éter má nepostradatelnou funkci v tomto fenoménu (všeobecná gravitace, -klidový moment a pohyb nebeských těles stejně jako pohyb atomových a molekulárních částic hmoty). A dále:
Energie Prostředí – Objev nové fyzikální Pravdy: není žádná jiná energie ve hmotě, než ta, která je získaná z okolního prostředí. Což je v rozporu s Einsteinovou teorií E=mc2.

V článku „Největší objev lidstva“ popisuje Tesla svou Dynamickou Teorii Gravitace v poetické formě

Světlo nesoucí éter vyplňuje celý vesmír

Éter je součástí energie vytvářející život

Když silou uvedeme éter do mikrovířivého pohybu (mikrospirály) o rychlosti blízké rychlosti světla, objeví se zjistitelné množství hmoty

Když síla ustane a pohyb ustane, hmota se vrátí zpět do formy éteru (forma atomického rozpadu)

Potom člověk může využít tento proces k:

Rychlému získání hmoty z éteru

Vytvoření čehokoliv co chce se získanou hmotou a energií

Změnit velkost Země

Ovládat a řídit zemské počasí a roční období

Vést putování planety Země Vesmírem jako vesmírnou loď

Způsobit srážku-kolizi planet pro vznik nového Slunce a hvězd, tepla a světla

Vytvořit a rozvíjet život v nekonečných formách

Vypracoval jsem toto ve všech detailech a doufám, že to předám světu velmi brzy. Vysvětluje to příčiny této síly a pohyb nebeských těles pod jejím vlivem tak úspěšně, že to ukončí všechny jalové teorie a falešné koncepce, jako je zakřivený vesmír. Jedině existence spojených sil může vysvětlit pohyby těles, jak je pozorujeme, a tento předpoklad se obejde bez teorie zakřivení vesmíru. Veškerá literatura na toto téma je zbytečná a je odsouzena k zapomnění. Stejně tak všechny pokusy vysvětlit fungování vesmíru bez přijmutí existence éteru a nepostradatelné funkce, kterou má v tomto jevu.

O čem zde Tesla mluvil, byla neomezená energie, volná energie, která přichází přímo z okolního prostředí. Záhadně, všechny z těchto neuvěřitelných objevů, které mají spojitost s VOLNOU ENERGIÍ, byly ve vlastnictví vlády, která zjevně zajistila, aby se tyto dokumenty nedostaly do rukou veřejnosti a médií. Tesla skutečně mluvil a přeměně energie do něčeho mnohem většího ….. „elektropohonu“, použitého pro ovládnutí menší gravitační síly, vykonající více práce ve stejném časovém intervalu, ale produkující více.

Ale zpět k Teslovi a antigravitaci a jeho neuvěřitelnému UFO (“Unidentified Flying Objects” -neidentifikované létající objekty) nebo IFO (“Identified Flying Objects” -identifikované létající objekty). Tesla objevil, že elektrostaticky nabitý povrch vodiče bude nejvíc vyzařovat a bude nejvíc zkoncentrován vždy tam, kde je vodič zakřiven nebo má hranu (roh). Čím větší je zakřivení nebo ohnutí, tím je vyzařování (emise) elektronů vyšší. Tesla také zjistil, že elektrostatický náboj bude spíše „plout „ po povrchu vodiče, než aby procházel skrz něj. Toto odkazuje na Faradayův efekt nebo také povrchový jev (skin efekt), objevený Michaelem Faradayem.

Toto také vysvětluje principy fungování Faradayovy klece, která se používá ve výzkumných laboratořích, kde se pracuje s vysokým napětím, pro ochranu osob a citlivých přístrojů před poškozením.

Podle zprávy o UFO je vnitřek těchto „vozidel“ sestaven z kruhových kanálů nebo sloupů, které procházejí středem plavidla. Ty slouží jako nástavba pro zbytek diskovitého objektu a nesou vysokonapěťovou a vysokofrekvenční cívku. Předpokládá se, že to je rezonanční transformátor, který produkuje elektrostatický a elektromagnetický náboj plavidla a jeho polaritu. Cívka uvnitř plavidla je to, co dnes nazýváme Teslovou cívkou, kterou vynalezl Nikola Tesla v r. 1891.

Předpokládá se, že když je v jedné polokouli plavidla vytvořeno vakuum, potom atmosférický tlak proudí skrz trubici a pohání nějaký druh turbíny elektrického generátoru. Některé zprávy hovoří o tom, že tímto způsobem vyrábějí elektrickou energii mimozemšťané ve stacionárních elektrárnách na svých planetách.

Věděli jste, že Teslova schopnost vyrábět nesmírně vysoké napětí by byla velmi nápomocná v úloze „rozbití atomu“?

Jiní vědci, dokonce i dnes mají potíže vyprodukovat proud o napětí 5 milionů voltů, kde Tesla už před čtyřiceti lety dokázal vytvořit potenciál 135 milionů voltů.

A Tesla tohle všechno dokázal nějak rozlousknout!

Zdroje: Converter.cz, Cs.wikipedia.org, Fyzika.jreichl.com, Teslauniverse.com

Objevil Nikola Tesla tajemství antigravitace?