Nikola Tesla snil o tom, že bude světu dodávat elektřinu zdarma. Měl pracovní plány na vytvoření neomezené energie využitím, zesílením a distribucí elektrické energie, která se nachází v samotné zemi. Jeho zkušební stroje ukázaly, že dokáže využít stacionární vlny, elektřinu vytvářenou zemskými vibracemi, což mu umožnilo posílat energii skrze zemi a vzduch. Tato technologie však náhle zmizela z povrchu zemského a s ní i všechny Teslovy dokumenty a plány. Toto je skutečná historie toho, proč byla Teslova technologie potlačena.

Přepis:

S prohlubující se energetickou krizí je ohrožena naše finanční stabilita. Nedostatek plynu způsobí, že rodiny budou během zimy bez tepla mrznout, výpadky proudu se stávají normou a dochází k přídělovému řízení energie. To neodpovídá naší moderní době. Je pravda, že jsme v energetických technologiích pozadu, ale ne kvůli nedostatku schopností nebo znalostí.

Tohle bylo záměrné a v průběhu posledních 100 let organizované těmi, kteří měli moc potlačovat a redigovat informace podle svého uvážení, aby nás udrželi v nevědomosti. Vítejte v redigované historii, jsem Clayton Morris. To se nedá popřít. Jsme v uměle vytvořené energetické krizi, kterou po desetiletí vytvářely vlády toužící po moci, bohatí politici, zájmové skupiny, velké ropné a chamtivé energetické společnosti, které na naší závislosti na fosilních palivech vydělávají rekordní zisky.

Zatímco široká veřejnost trpí důsledky toho, jaká rozhodnutí byla učiněna pro ně, která nebyla v nejlepším zájmu lidí. Nemuselo to tak ale být, věci se daly udělat jinak tím, že by se před 100 lety přijaly alternativní zdroje energie. Možná si teď říkáte: My přece nyní přijímáme alternativní zdroje energie. Pracujeme na zavádění solárních technologií, větrných turbín, a dalších alternativních zdrojů energie, a také na prosazování elektromobilů.

Ale než se zavede pevný systém, chce to jen čas, že? Ano, to je pravda. Na zavádění těchto alternativních zdrojů energie pracujeme, ale údaje nám ukazují, že obnovitelné zdroje se na výrobě energie podílejí pouze ze 3 %. A všechna ta sluneční a větrná energie musí být podpořena zemním plynem a uhlovodíky. Takže podvod se solární a větrnou energií možná není nic jiného než podvod a lež. Ale co když existuje něco jiného, ne jaderná energie, která je zatím nejlepší formou čisté energie, ne ropa, ne slunce, něco jiného, o čem jste nikdy neslyšeli. Tady se odvíjí pravda pro ty, kteří neznají naši historii, pokud jde o objevy v oblasti energie. A to vás možná šokuje. Ale různé technologie pro nefosilní zdroje energie byly vyvíjeny před více než 100 lety.

Bylo objeveno něco, čemu se říká éterická energie, a technologie na její zachycení a přeměnu na použitelnou energii byla vyvinuta před více než čtyřiceti lety. Nikdy jste o tom neslyšeli? Neměli jste. Co je to tedy éterická energie? Ve své základní podobě je to energie, kterou poskytuje příroda, kterou lze získat z atmosféry kolem nás, a má schopnost přeměny na využitelné formy energie. Spolu s tím se ve stejné době zkoumal a testoval bezdrátový přenos elektřiny, který je veden atmosférou a využívá elektrickou sílu Země jako vodiče, přičemž konečným výsledkem bylo bezdrátové osvětlení žárovek ve vzdálenosti 25 až 26 mil od zdroje energie.

Žádné elektrické vedení, žárovky se rozsvěcují 25 mil od zdroje energie. To byl neuvěřitelný pokrok v energetické technologii, který byl daleko před svou dobou. Možná vás překvapí ještě více, že počátky technologie elektromobilů vznikly v roce 1839. Automobily na elektrický pohon byly uváděny do provozu v polovině až na konci 19. století. Existují snímky flotil nabíjejích se elektromobilů. Elektromobily byly tak populární, že jeden z nich vlastnil prezident Woodrow Wilson.

Baterie v těchto automobilech používaly sůl, což se značně lišilo od současné lithium-iontové technologie. Mezi další vývoje patřila větrná turbína, která byla postavena v roce 1888 a která úspěšně poháněla dům po dobu následujících 20 let. V roce 1884 byly v New Yorku na střeše instalovány první solární panely v USA. Ano, to stojí za zopakování. Solární panely instalovány na střeše před 138 lety. Když víte, že všechny tyto nápady na alternativní zdroje energie existovaly před více než sto lety, umíte si představit, jak vyspělé by tyto technologie byly dnes, kdyby jim bylo umožněno neomezeně postupovat, důsledně se zdokonalovat rok za rokem v průběhu oněch 100 let.

Pointa je v tom, že tyto technologie obnovitelných zdrojů energie byly po desetiletí vytlačovány na stranu, skrývány před námi všemi, troufám si říci, že redigovány. Vzpomíná si někdo, že by na škole četl o solárních panelech, protože já ne. Ale vzpomínám si, že jsem četl spoustu informací o uhlí, plynu a ropě. Proč jsme celou dobu agresivně nestavěli na těchto různých obnovitelných zdrojích energie? Že by se prostě nehodily do našeho kapitalistického systému, z něhož ti, kdo jsou u moci, profitují? Odpověď se skrývá v naší historii.

Na chvíli přeskočíme v čase do roku 1859, kdy byl vyvrtán první americký ropný vrt. Tehdy vznikl jeden z prvních ropných baronů, John D. Rockefeller. Ten úspěšně vytvořil ropný monopol a stal se jedním z nejbohatších mužů na světě. Připravil půdu pro cestu, na níž jsme se dalších 163 let pohybovali – závislost na ropě, potlačení alternativní zdroje energie, války a lidi u moci, kteří ovládají narativ, aby tuto závislost udrželi. Příběhů týkajících se uhlí a dalších fosilních paliv je více, ale pro kontext tohle stačí. Před více než sto lety nám kvetl výnosný průmysl fosilních paliv.

A na druhé straně spektra byli vědci, fyzici a inženýři, kteří se zaměřovali na úplně jiné věci. Byli to geniální lidé, kteří objevovali alternativní způsoby, jak využívat energii. Některé ty nápady jsme zmínili, ale připoutejte se, protože se vydáme na cestu do minulosti, a podíváme se na některé z nejpozoruhodnějších nápadů v oblasti alternativní energie, které se nikdy nedočkaly zaslouženého uznání. Začněme vyzdvižením práce Nikoly Tesly, jehož myšlenky a výzkumy, kdyby se mohly rozvíjet, mohly změnit 20. a 21. století, jak je známe.

Většina lidí by se to však nikdy nedozvěděla, protože Tesla byl neprávem zatlačen do stínu Thomase Edisona. Tesla se koncem 19. století začal zabývat využitím energie, která se nachází mezi Zemí a horními vrstvami atmosféry, a její přeměnu na použitelnou elektřinu. Tesla to sám dokonale shrnuje, když říká, cituji: „Tato nová energie pro pohon světových strojů bude získána z energie, která ovládá vesmír. Kosmické energie, jejímž ústředním zdrojem pro Zemi je Slunce a která je všude přítomna v neomezeném množství.“

Tesla měl stovky patentů souvisejících s energií a zejména jeden, který se týká éterické energie, byl patentován v roce 1901. Byl označen jako přístroj pro využití zářivé energie a ke svému provozu nevyžadoval externí zdroj energie. Byl jednoduše napájen neviditelnými přírodními prvky, přičemž éterická energie byla čerpána ze vzduchu. Jeho přístroj, uzemněn k zemi, dokázal dodávat energii elektrickým přístrojům. Vysvětluje, že funguje na základě zářivé energie ze Slunce. Vzbuzuje to dojem, že popisuje to, čemu dnes říkáme solární panel.

Dále však uvádí, že využívalo také, cituji: „jiné zdroje zářivé energie, například kosmické záření.“ A snad nejdůležitější věc, kterou o této technologii říká, cituji: „Noc nepřeruší tok nového zdroje energie, zmizení Slunce pod obzorem jej nevypne.“ Jak tedy vidíte, Teslův vynález byl podobný, ale lišil se od tradičního solárního panelu. Solární panely jsou vyrobeny z drahých materiálů, vyrábějí se z křemíku a dalších minerálů, a je téměř nemožné je recyklovat. Naproti tomu Teslovo zařízení používá jednoduchou izolovanou kovovou desku.

Zásadní rozdíl je, že nepřestalo pracovat, když zapadlo slunce, což je jeden z důvodů, proč současné solární panely nemohou uspokojit naše energetické potřeby. Můžou je pouze trochu doplnit. Tesla měl v úmyslu tento vynález rozvíjet, ale protože na to neměl prostředky ani podporu, a energetické společnosti nemohly připustit, že by jeho vývoj zasahoval do jejich výnosného energetického systému, nikdy nebyl dále rozvíjen. Teď se přesunu k jednomu z dalších Teslových projektů, protože celý příběh hodně odhaluje, pokud jde o to, jak se do hry dostávají monopoly, když jde o zisk, a také vláda, která má na věci dohled s prstem na potlačovacím tlačítku. A začnu tím, že se vrátím jak na konec 19. století, tak na začátek 20. století. Pozlacený věk.

V této době Tesla zkoumal, vyvíjel a testoval něco, co mělo schopnost vytvářet obrovské množství energie, která nepotřebovala k cestování dráty. Nazval to zvětšovací vysílač, což byla adaptace jeho teslovy cívky, a využíval elektrické síly Země a atmosférických prvků. Díky této technologii měl Tesla sen poskytovat světu energii zdarma. Uvedl, že má v plánu vytvořit neomezenou energii využitím, zvětšováním a distribucí elektrické energie nacházející se v Zemi. Podle něj toho šlo dosáhnout využitím stacionárních vln, elektřiny vytvářené zemskými vibracemi, což mu umožní posílat energii skrze zemi a vzduch.

Měl v plánu využít svůj vysílač pro telekomunikační účely vytvořením elektrického systému, který by byl schopen vysílat světlo, hlas, obrazy a energii pomocí bezdrátového systému. Zní to trochu jako pokročilá verze internetu, která se rozjela až za dalších téměř 100 let v 90. letech 20. století. Nebo dokonce mobilní technologie. Zní to povědomě?

Přišel zvrat, protože telekomunikace je to, na co byl financován, ale jeho hlavní ambicí bylo poskytnout světu bezplatnou energii. Tesla uvedl, že pokud by se podařilo sestrojit zvětšovací vysílač velkého rozsahu, který by stačil na to, aby vysílal elektřinu skrze zemi a atmosféru na velkou vzdálenost, pak by bylo možné po celém světě rozmístit systém elektráren, které by distribuovaly bezplatnou bezdrátovou elektřinu kamkoli na světě.

Byl si tak jistý, že to bude fungovat, že si dal za cíl osvětlit pařížskou výstavu v roce 1902 tím, že bude vysílat energii přes zemi a atmosféru ze svého zvětšovacího vysílače, který by se nacházel na druhé straně Atlantického oceánu. Média samozřejmě zachytila zprávu o jeho plánu a jeden reportér napsal, cituji: „Všechny monopoly, které jsou závislé na jakémkoli druhu energie, se náhle zastaví. Elektrické proudy Země budou využity, příroda je dodává zdarma, náklady na energii světla, tepla budou prakticky nulové.“

Ano, přesně tak. Tento 120 let starý článek dále zmiňuje, cituji: „Tesla je čaroděj, který osvobodí moderní průmysl z okovů korumpujících, monopolních korporací, jež se zmocňují dividend.“ No, nezní to, jako by se toho moc změnilo, co se týče korporátní chamtivosti a korupce, že? Nebudu se zabývat celou mechanikou systému zvětšovacího vysílače ani Teslové cívky, ale ti, kdo už o této technologii slyšeli, mohou mít dojem, že vytváří energii zcela sama. Pro spuštění procesu však musí být připojena ke zdroji energie. Pokud si říkáte, jaký smysl má vyrábět elektřinu pomocí elektřiny?

Potřebný zdroj napájení je velmi malý ve srovnání s výkonem, který zařízení vytváří. I když přesně neznáme příkon zdroje, který byl původně použit při jeho coloradských pokusech, uvádí se, že se pohyboval kolem 300 kilowattů.

A díky tomu dokázal jeho vysílač přeměnit toto malé množství energie na napětí, které odborníci odhadli na 12 milionů voltů, transformovat dodanou elektrickou energii na vyšší frekvence, vystřelovat tuto energii skrz zemi, jako by to byl obří přenosový drát, a také vzduchem a vytvářet šedesátimetrové blesky jako důkaz své neuvěřitelné síly. Během těchto experimentů se mu podařilo bezdrátově rozsvítit několik stovek žárovek, které byly vzdáleny několik kilometrů. Představte si, že byste něco takového udělali v 19. století. Lidé to považovali za kouzlo.

Kdybych to viděl dnes, myslel bych si, že je to kouzlo. O téměř 150 let později to stále nesmíme vidět. Po Teslových úspěšných experimentech s jeho vysílací věží umístěnou v Coloradu, přistoupil k dalšímu kroku. A v roce 1901 postavil na Long Islandu funkční model své věže ve skutečném měřítku o výšce 56 metrů který pojmenoval Wardenclyffe Tower.

Tato věž byla umožněna díky investici 150 000 dolarů od JP Morgana. který se zajímal o její možnosti bezdrátové telekomunikace, ale nikoli o Teslův cíl bezdrátové celosvětové energie zdarma, o němž se Tesla při uzavírání dohody nezmínil. Ups. Nicméně poté, co byla věž postavena, se Tesla vzhledem k určitým okolnostem a k tomu, že potřeboval další finance od Morgana, rozhodl s ním probrat svůj skutečný plán, kterým bylo poskytovat světu bezplatnou energii, nejen telekomunikace. Morgan ho poté obvinil z porušení smlouvy a sdělil mu, že nemá zájem investovat své peníze do poskytování neziskové bezplatné energie komukoli.

Pravda byla taková, že Morgan měl obrovský finanční zájem na měděných drátech. A Teslova vize světa bez drátů by způsobila, že tradiční energetické vedení by se stalo zastaralým. Pro Morgana by to znamenalo obrovskou finanční ztrátu. Pokud chcete znát skutečný důvod potlačování čehokoli, sledujte peníze. Nakonec mu došly peníze, dlužil nájemné za laboratoř, což vedlo k tomu, že o svou věž přišel, když ji koupil někdo jiný.

Není známo, zda vláda převzala kontrolu nad touto věží, ale mohlo to být právě proto, že v roce 1917 nařídila její zbourání v obavě, že ji němečtí špioni budou během války využívat k posílání bezdrátových zpráv. Další důkaz o potlačení máme díky tomu, že dražbu veškerého obsahu jeho laboratoře provedl úřad šerifa, oddělení, které je známé tím, že vede kompletní záznamy. Historikům se však nikdy nepodařilo najít záznamy o obsahu, který byl v aukci prodán, ani podrobnosti o tom, komu byly předměty prodány.

Všechny prostě zmizely. Takže to byl Morgan nebo vláda, kdo se podílel na tom, aby Teslova práce zcela zmizela. Kromě toho se v novinách začaly objevovat pomlouvačné kampaně, které z Tesly dělaly šarlatána a neschopného člověka. Je to stejný návod, který se dodnes používá k diskreditaci opozice, podstrkování falešných příběhů v médiích a ničení pověsti. Něco jiného, co odhaluje náznak utajování a dále odhaluje, jak legitimní byla Teslova práce, a že byl brán vážně, dokazuje skutečnost, že FBI a OSS, později známá jako CIA, měly o jeho výzkum a práci tak velký zájem.

Proč se FBI a OSS na něj dívaly tak pozorně, až do té míry, že vládní fyzik John G. Trump byl pověřen, aby vzal všechny Teslovy věci a přinesl je do Úřadu správce cizího majetku. Ano, je to skutečný příbuzný Donalda Trumpa. Jeho věci byly po léta zadržovány, a když byly vydány, zmizelo mnoho beden s výzkumnými dokumenty.

Navíc se později zjistilo, že mladý elektroinženýr z MIT, který byl Teslovým chráněncem a který díky jeho důvěře získal přístup k jeho výzkumu, ve skutečnosti pracoval pro americkou armádu a s největší pravděpodobností byl umístěn tak, aby Teslu špehoval. Historik hotelu New Yorker, kde Tesla zemřel, uvedl, že se domnívá, že v týdnu, kdy Tesla zemřel, bydleli na stejném patře jako on agenti FBI, kteří byli připraveni provést svůj tah, protože jeho životní výzkum byl součástí všech jeho dokumentů.

A všechny ležely v bednách v jeho pokoji, bylo jich tam prý přes 80. Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím FBI zveřejnila dokumenty, které měla ve spise, přičemž mnohé z nich byly silně redigované. Proč by FBI měla redigované dokumenty o Teslovi, co tím skrývala? Co skrývají i po více než 80 letech? A mnoho dokumentů dodnes chybí. Nyní je čas promluvit si o dalším vynálezci, který se vydal stejnou cestou jako Tesla.

Thomas Henry Moray, uznávaný inženýr, který byl známý tím, že vyvinul přijímač zářivé energie, který nazval Morayův ventil, podobný Teslovu zařízení na zářivou neboli éterickou energii, ale pokročilejší. Měl anténu, která byla umístěna asi 2,1 – 2,4 metrů ve vzduchu, zatímco tyč byla zaražena do země, obojí připojeno k zařízení, které obsahovalo různé komponenty.

Po nastavení bylo schopno osvětlovat žárovky a napájet různé elektrické předměty tím, že čerpalo energii z atmosféry. Moray koncem 20. let 20. století předvedl mnoho demonstrací, přičemž několik demonstrací se záměrně konalo 26 mil od nejbližšího elektrického vedení a 100 mil od nejbližší rozhlasové stanice, aby se ukázalo, že zařízení nějakým způsobem nečerpá energii z těchto prvků. Nejenže jeho Morayův ventil vyráběl elektřinu bez jakéhokoli vnějšího napájení, ale jeho zařízení také fungovalo celý týden bez přerušení.

Navzdory mnoha svědkům, kteří dosvědčili úspěšnost demonstrací, patentový úřad jeho přihlášku zamítl s odůvodněním, že hlavní součástkou je nevyhřívaná vakuová trubice. A v té době měly takové trubice vnitřní ohřívače, takže proto prý jeho zařízení nemohlo fungovat se studenou vakuovou trubicí. Vážně? Měl ověřitelný důkaz, že jeho zařízení funguje, a oni ho zamítli kvůli horké versus studené trubici? Nebo je možné, že americký patentový úřad instruuje své pracovníky, aby zamítali nebo oddalovali alternativy patentů na volnou energii? Odpověď zní ano, dělají to. Pokud to zní jako konspirační teorie, ve skutečnosti tomu tak není. A zde je důkaz.

Americký patentový úřad měl tajný program, který mohl zabránit určitým vynálezům získat patent. Říkalo se mu systém varování před citlivými žádostmi, označovaný jako SAWS. Většina lidí o tomto programu, který začal v roce 1994, neví, protože měl být utajen. Program byl odhalen přes uniklou interní zprávu zaslanou manažerovi patentového úřadu, a která mu nařizovala, aby připomněl svým pracovníkům pokyny programu SAWS. Tento program byl navržen tak, aby je upozornil na „předměty zvláštního zájmu“. Které kategorie tedy byly natolik ohrožující, že se dostaly na tento zvláštní seznam? Podívejme se na tu uniklou zprávu.

Toto je důkaz, že vláda umlčuje a potlačuje volnou energii. Přemýšlejte o tom. Na tomto seznamu bylo jen několik kategorií a volná energie byla jednou z nich. Volná energie. Potlačování patentů na volnou energii je skutečné. A může to dojít až k tomu, kdy je vynálezci přikázáno, aby o svém vynálezu s nikým v žádném případě, v žádné podobě a v žádné formě nemluvil.

Ti, kteří příkaz nedodrží, mohou být pokutováni a uvězněni. Vytvoříte tedy zařízení, které využívá volnou energii a které by mohlo přinést prosperitu milionům lidí ve všech koutech světa. Místo toho jste umlčeni a uvězněni, pokud o tom promluvíte. Patentový úřad oznámil, že program v roce 2015 uzavřel. Ale udělal to? Nebo ho jen uzavřeli a vytvořili další tajný interní program určený k vyřazení patentů, které ohrožují systém? To se asi nikdy nedozvíme, pokud to někdo neodhalí. Takže s taktikou, kterou patentový úřad provádí, a protože koncepty volné energie byly v historii potlačovány, nejsme tam, kde bychom měli být.

A nemůžeme přes noc přestat používat fosilní paliva, abychom pokryli naši spotřebu. Lidé si nějak myslí, že můžeme zajistit energii po celém světě pomocí slunce a větru, to je nemožné. Nejsme ani zdaleka vybaveni infrastrukturou, která by něco takového umožňovala. Tento rozhovor to dokonale vystihuje.

Žena: Jsem pro všechny technologie…

Muž: Jste nebezpečně blouznivá. Chcete říct, že skutečně věříte, že budeme celou planetu s 9 miliardami lidí napájet větrem a sluncem?

Žena: Tvrdím, že chci, aby zdroje mezi sebou na trhu soutěžily.

Muž: To není otázka. Protože pokud tomu nevěříte, musíte podpořit jádro.

Žena: Myslím si, že obnovitelné zdroje, větrné a solární, mají mnohem větší potenciál než jaderné… Má pravdu.

Clayton Morris: Jak můžete napájet tolik lidí na rozsáhlých územích pomocí solárů, které v noci nefungují, a turbín, které nefungují v bezvětří? Nemluvě o technologii baterií. Největší bateriová farma stojí v kalifornském Escondidu, ale dokáže uskladnit dostatek energie pro asi 24 000 amerických domácností jen asi na čtyři hodiny, přičemž v USA je 134 milionů domácností. Aby tedy solární a větrné elektrárny měly v USA dostatek bateriových systémů, muselo by být více než 75 % území USA pokryto bateriovými farmami.

Prostě postavte obří budovu s bateriemi na 75 % celé země. Dovedete si to představit? Rozhodně jsem pro čisté, alternativní zdroje energie, ale v současné době je prostě nejsme schopni zajistit jako jediný zdroj energie. Může za to vláda a energetický průmysl, že nás udržuje závislými na fosilních palivech. Představte si, že by všechny tyto technologie nebyly potlačeny, ale bylo by jim umožněno za těch 100 let pokročit, technologie, které mohly být tak pokročilé, kdyby nebyly potlačeny. Ukážu vám několik příkladů. Začneme solárními panely.

A pokud si vzpomínáte, poprvé byly instalovány v 19. století. Ale až o 90 let později došlo k rozmachu vývoje solárních technologií. A teprve několik let poté se začaly vůbec používat. Takže jsme propásli 90 až 100 let pokroku v tomto odvětví. Pokud si nedokážete představit, jak bychom mohli pokročit v solární technologii, máme tu článek s názvem: Solární elektrárny ve vesmíru by mohly zásobovat svět neomezenou energií. Vysvětluje, jak lze solární technologii využít ve vesmíru k přenosu energie zpět na Zemi. Citát zní: „Nad Zemí není žádný denní ani noční cyklus a žádné mraky, ani nic jiného, co by mohlo sluneční paprsky blokovat. K dispozici je tedy stálý zdroj energie.“

A proč trvalo více než 100 let, než se objevil tento titulek: „Startup spouští první bezdrátový přenos energie na světě.“ V článku se píše, že vyvinuli bezdrátový přenos energie jako alternativu ke stávající technologii měděného vedení. Aha… kde jsme to už slyšeli? Není to stejný koncept, který byl ve vývoji před sto lety s Teslovou bezdrátovou přenosovou věží?

Koncept, který byl zastaven hlavně kvůli hrozbě nahrazení výnosných měděných drátů. Energetické firmy by asi nebyly rády, když v tuto chvíli dosahují tak rekordních zisků. Ale rozhodně doufám, že se to tomu startupu podaří a konečně prosadí sen Tesly. A pokud jde o přeměnu prvků v atmosféře na éterickou energii, kdyby se této cestě umožnil rozkvět a všechny tyto informace byly v posledních 100 letech na očích veřejnosti, představte si, kolik vědců mohlo pracovat na vývoji tohoto konceptu, jako je tento z před pár lety.

Jmenuje se Air Gen a byl vyvinut k vytváření elektrických proudů z vodních par v atmosféře. Jeden z vynálezců byl citován, že „doslova vyrábíme elektřinu ze vzduchu,“ a „Air Gen generuje nepřetržitě čistou energii,“ řekl. Dále říká, že konečným cílem je vytvořit rozsáhlé systémy. Technologie by mohla být zabudována do nátěrů stěn, které by mohly pomoci napájet váš dům. To je zajímavý nápad. Ukazuje však, jaká je škoda, že se všech těchto nápadů na alternativní zdroje energie, bezdrátový přenos energie, získávání energie ze vzduchu a tak dále, nyní jen dotýkáme, jako by to byly zcela nové koncepty. Ale takhle to dopadá, když se energetické myšlenky v průběhu dějin zamlčují, redigují. Asi bych měl říct, že lepší pozdě než nikdy, že?

Také s koncepty jako umisťování energetické technologie do nátěrů stěn a solárních panelů do vesmíru. Vlastně se těším, jaké další inovativní nápady se v tomto odvětví objeví. Děkuji vám, že jste se k nám připojili. Doufám, že vám tento díl našeho seriálu otevřel oči stejně jako mně a ukázal, jak byly alternativní zdroje energie více než 100 let umlčovány. A doufám, že vám poskytl podnět k zamyšlení nad možnostmi, které by mohly být v naší současnosti, kdyby k tomuto potlačení nikdy nedošlo. Podělte se s námi, jestli jste slyšeli o nějakých dalších energetických konceptech. Č

tu všechny komentáře a zajímalo by mě, jaké další informace k tomuto tématu máte. Uvidíme se v příštím čísle redigované historie. Nebo se můžete přihlásit k odběru a připojit se k našemu každodennímu živému vysílání zde každý den v 16 hodin.

Překlad: David Formánek