Nic není takové, jak se zdá, dokonce ani jméno britské královské rodiny. Britská královská rodina je vlastně německého původu a jmenuje se Sachsen-Coburg a Gotha, nikoliv Windsor. Kvůli vnitřnímu politickému tlaku během první světové války kvůli německému původu a vztahu královské rodiny s vládnoucím knížecím domem Německé říše byl králi Jiřímu V. 17. července 1917. změněn německý název Sax-Coburg a Gotha, na současný název Windsor House! Královský pár měl z obou stran německé předky i příbuzné, z nichž především německý císař Vilém II., bratranec králův, představoval pro Brity neuvěřitelnou hrůzu z války. Jiří V. tedy 17. července 1917 přijal rozhodnutí, že německy znějící název Saxe-Coburg-Gotha nahradí více anglicky znějícím názvem Windsor.

Zámek “Bal-moral” znamená v překladu pevnost satanské morálky. Satanský kruh, který spojuje všechny maltézské rytíře, tajné řády a globální tajné společnosti, pokrevní linie usvědčuje miliony uctívačů Satana po celém světě. Královna byla přistižena při krvavých obětech nejméně dvakrát ročně na zámku Balmoral a je přímo spojována s objednávkou smrti princezny Diany.

Diana věděla o své likvidaci a podařilo se jí přežít za pomoci přátel.

https://t.me/c/1770742813/59

Zasvěcení uvedli, že sloužila při satanistických rituálech na zámku Glamis ve skotském Tayside, kde v dětství bydlela i královna matka, a také na Balmoralu, královnině skotské rezidenci. David Icke říká: “V Sandringhamu a Balmoralu, sídlech britské královské rodiny, se odehrávaly satanistické aktivity a lidské oběti.”

Přiznání královniny smrti je začátkem “operace London Bridge” a odstartuje celou řadu událostí vedoucích ke konečnému svržení hlubokého státu (Deep State). Je to veledůležitý symbol, protože královna byla vrcholnou satanistkou Deep State na této planetě. Ovládala všechny tři větve Deep State – London City (finance), Vatikán (náboženství) a Washington DC (politika, zbrojní průmysl). Ve skutečnosti je mrtvá už přibližně čtyři roky. Bylo zde několik zjevných dvojnic, které se původní královně nepodobaly. Ti, kteří chtějí vidět, to viděli. Vždy šlo jen o to, kdy se provalí její oficiální smrt. Královna měla mimoplanetárního vládce a ona a její rodina jsou zlí reptiliáni. Její smrt byla oznámena až nyní, protože její zlý reptiliánský vládce byl z planety již zřejmě odstraněn.

Úmrtí královny Alžběty II. je jedním z mnoha znamení, že v říjnu letošního roku se odehraje na Západě nějaká velká událost typu černé labutě. Její smrt především znamená také smrt šéfa Výboru 300, který mnozí nazývají tajným vedením západního světa. Nyní následuje odstranění celé špičky Řádu maltézských rytířů: vojenského vedení Západu. Gnostické iluminátské zdroje tvrdí, že všechny tři egyptské obelisky západní moci mají padnout.

První obelisk – umístěný ve městě Londýn – je místem, kde sídlí finanční moc. S oficiální smrtí Alžběty II. již prý padl. Druhý obelisk ve Washingtonu DC je místem, kde sídlí vojenská moc. Ten padl s nahrazením aristokratického vedení Maltézských rytířů meritokracií. Třetí obelisk, symbolizující duchovní moc, je v Římě. Všechny oči se tedy nyní upírají na papežství. Iluminátské zdroje slibují, že papež František bude v nadcházejících dnech velkolepým a veřejným způsobem odstraněn.

Zdroj Davida Ickeho o královské rodině

Navzdory obrovskému a mainstreamem živenému posměchu David Icke opakovaně tvrdil na základě velmi důvěryhodných zdrojů, že britská královská rodina jsou reptiliánští hybridi, kteří mohou měnit podobu a zúčastňují se satanských rituálů včetně obětování lidských obětí, zejména dětí. Hovoří o tom, jak jeho důvěryhodný informační zdroj byl přímým svědkem toho, jak členové královské rodiny měnili podobu tak, že přepínali své frekvence mezi svými informačními poli. Jednalo se o britskou hlavu státu, královnu Alžbětu II. a její matku před tím, než zemřela ve věku 102 let.

Jeho zdroj tehdy vypověděl: “Viděla jsem ji, jak obětuje lidi, jí jejich maso a pije jejich krev. Jednou se z neovladatelné touhy po krvi tak rozrušila, že neprořízla hrdlo oběti z leva doprava, jak to předepisuje jejich rituál a najednou ji jakoby přeskočilo. Její podoba se náhle proměnila na reptiliánskou a ona jenom bodala a vytrhávala maso. Když se změnila její podoba, měla podlouhlý reptiliánský obličej, téměř jako zobák a našedlou barvu. Královna byla velmi agresivní, měla navíc na hlavě hrbol a její oči působily velmi děsivě”… ”

Královna matka byla hrozně bezcitná a odporná osoba a nikdo z jejich stoupenců jí nevěřil. Dokonce po ní pojmenovali program na ovládání mysli a nazvali ho “Černá královna”. Viděla jsem ji, jak obětovala lidi. Pamatuji si, jak jednu noc vrazila jednomu chlapci nůž do konečníku. Tehdy byli obětováni dva chlapci. Jednomu bylo 13 let a druhému 18. Zapomeňte na to, že královna matka byla slabou a starou ženou. Když se přepne do reptiliánské podoby, je velmi vysoká a silná. Když se tito hybridi přepnou do reptiliánského pole, tak povyrostou o metr.”

Všechny zdroje zabývající se touto problematikou hovoří o těchto skutečnostech velmi obšírně a podobně, i když se vůbec neznají a jsou z různých koutů světa. Archontsko-reptiliánská součást hybridní genetiky je nesrovnatelná s tou lidskou ve všech směrech. Výška, síla i rychlost stárnutí jsou jiné. Když uvidíte, že dvě tak rozdílné podoby jsou jedna bytost, tak vám to prostě hlava nebere. Ale tyto bytosti jsou dvě různá informační pole, která produkují různé holografické projekce. Když přepnete z jednoho televizního kanálu na druhý tak také neuvidíte stejný program.

Tato “Královská proměnlivá bytost” oficiálně vlastnila nejrůznější státní instituce, vše, co v názvu neslo písmena HM – “Her Majesty’s” (Jejího veličenstva) – vláda, opozice, státní správa, státní zástupce, soudy, ozbrojené síly, věznice, soudní lékaři, finanční a celní správa, inspekce, pobřežní hlídka jejího veličenstva atd., atd. Křesťanské duchovenstvo skládalo přísahu oddanosti královně, která byla hlavou Anglikánské církve, stejně jako členové parlamentu, soudci a personál vojenských složek a tajných služeb.

Pouze ona mohla vyhlásit válku a rozhodnout o jejím oficiálním ukončení. Veškerá tato moc a ještě mnohem, mnohem více bylo kumulováno v rukou archontského reptiliána ukrytého v lidském těle. Lidé si myslí, že královská rodina má jen symbolickou roli a žádnou reálnou moc, ale opak je pravdou. Moc je skrytá v nastaveném systému, rituálu a protokolu. Nikdo se nemusí klanět britskému ministerskému předsedovi. Premiér se však královně uklonit musel.

Královna Alžběta byla shledána vinnou

ITCCS vedla soudní řízení ve věci únosu dětí, provedeném královnou Alžbětou, spolu s dalšími 50 000 případy pohřešovaných dětí a prokazovala její přímou účast na únosech a smrti domorodých dětí. Dne 10. října 1964 se deset dětí z jedné kanadské školy vydalo na piknik s královnou Alžbětou a princem Phillipem. Děti se ale už nikdy nevrátily domů a truchlící rodiče je od té doby již nikdy neviděli.

Bývalý obyvatel školy v Kamloops William Combes, který statečně vyprávěl svůj příběh, záhadně zemřel v nemocnici poté, když v roce 2010 poskytl rozhovor pro rozhlas, v němž hovořil o tom, jak byl svědkem odjezdu královny Alžběty a prince Filipa s deseti dětmi a dalšími obyvateli Kamloops. Bezprostředně po rozhovoru bylo Combesovi nařízeno, i když neměl žádné zdravotní potíže, aby se dostavil na testy do nemocnice ve Vancouveru St. Paul’s Catholic hospital. To se stalo nedlouho předtím, než měl být účasten jako důležitý svědek na zahajovacím zasedání mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu. Bývalá zdravotní sestra z Katolické nemocnice svatého Pavla se přihlásila jako informátor a prozradila, že byl otráven, byla mu podána injekce, po které skončil v kómatu. Poté byl bez jakéhokoliv souhlasu a povolení kohokoli odpojen od přístrojů a zemřel.

Další svědci, kteří se v průběhu dalších let odvážili promluvit, byli umlčeni, včetně vojáka jménem Vivian Cunningham, který byl v květnu 2014 institucionalizován a pak umístěn na oddělení psychiatrické péče v anglickém Staffordu za to, že se odvážil zeptat nadřízených na nevyřízený zatykač na královnu Alžbětu, jež byl spojen s deseti dětmi, které zmizely v její společnosti. Byl omámen a uvězněn proti své vůli, protože se zmínil o existenci zatykače na královnu Alžbětu, který uvedl Kevin Annett z ITCCS. Poté byl umístěn na psychiatrické oddělení s diagnózou, že trpí akutní psychotickou epizodou. Injekčně mu byl podán na příkaz kapitána Murrela a lékařů Khana a Sema antipsychotický lék olanzapin. Tento voják pak byl umístěn na 6 měsíců na psychiatrické oddělení nemocnice svatého Jiří.

Také Kevin Annett z ITCCS pocítil hněv královny Alžběty poté, co se v roce 2013 v Londýně účastnil shromáždění za 50 000 pohřešovaných dětí. Byl surově atakován, zadržen a přes noc dán do vězení. Pak byl deportován a to vše se stalo, aniž by byl obviněn.

Další obětí rozšiřování informací proti královně Alžbětě se stal britský občan David Compan. V roce 2013 byl dvakrát zatčen, stejně jako jeho manželka. Companovým “zločinem” byla odvaha zveřejnit zatykač na královnu Alžbětu na fasádě katolického kostela. Compan nebyl nikdy obviněn, ale přesto byl zatčen, omámen a uvězněn v londýnském Park Royal Mental Health Center. Po několika dnech protestů občané dosáhli jeho propuštění.

Loni v říjnu v Kitcheneru, v kanadském Ontariu se také Steve Finney snažil odhalit případ satanistického kultu Devátého kruhu 50 000 pohřešovaných domorodých dětí, který v sobě zahrnoval i obvinění královny Alžběty z únosu a její odsouzení. Finney byl potom bezdůvodně zatčen a držen tři dny ve vězení. Protesty organizované ITCCS se zdály být účinné a Finney byl propuštěn.

Dne 26. února 2013 po předložení všech důkazů o zločinech církve a státu v Kanadě a po odmítnutí obžalovaných na tyto důkazy reagovat nebo je vyvrátit, byli všichni obžalovaní shledáni vinnými šesti soudci mezinárodního soudu obecného práva v Bruselu. Všichni shledali královnu Alžbětu vinnou ze zločinů proti lidskosti a také další osoby, mezi něž patřil katolický papež Joseph Ratzinger. 40 osob bylo shledáno vinnými z genocidy na více jak 50 000 kanadských dětí prostřednictvím “rezidenčních škol”.

Dne 4. srpna 2013 byly vydány zatykače na královnu Alžbětu, ale ani poté, co je bruselský ITCCS shledal vinnými, tak trestně právní orgány nebyli schopny aktivně přimět policii nebo armádu, aby tyto lidi zatkli. Tento soudní případ byl silně zamlčován. Byl vyjmut ze všech platforem sociálních médií a kontrolovaná mainstreamová média by se o něm nikdy neodvážila informovat. Proto velká část veřejnosti zůstává v nevědomosti.

Tisíce dětí zmizely z mnoha škol provozovaných kanadskou vládou, anglickou korunou a katolickou církví, V návaznosti na to bylo objeveno více než 34 dětských masových hrobů. Tyto důkazy z objevených hrobů poslal Kevin Annett v lednu 2012 soudnímu patologovi Dr. Donaldu Ortnerovi, který byl předním světovým odborníkem na identifikaci nemocí u lidských ostatků. Doktor přislíbil důkladně prostudovat důkazy i svou spolupráci s týmem ITCCS. Dr. Ortner, který byl ve skvělém zdravotním stavu, pak 29. dubna 2012 náhle zemřel na zdánlivý infarkt.

Byl předložen soudní dokument, který popisoval, že v lednu 2012 jednal britský arcibiskup z Canterbury Justin Welby na pokyn královny Alžběty, aby zničil forenzní pozůstatky vraždy dítěte satanistickou sektou Devátý kruh. Dva očití svědci tehdy viděli, jak byla malá dívka přivázána k oltáři a toto pěti nebo šestileté dítě bylo s roubíkem v ústech opakovaně znásilněno, usmrceno, vykucháno a rozčtvrceno. Její krev pak byla vypita devíti postavami v červených pláštích, mezi nimiž byl i člen britské královské rodiny.

ITCCS úspěšně stíhala únos královnou Alžbětou spolu s 50 000 případy dalších pohřešovaných dětí. Alžběta měla přímý podíl na únosech a smrti dětí, jak bylo uvedeno na webových stránkách ITCCS. Bylo prokázáno, že se členové královské rodiny pravidelně účastnili rituálů satanistického kultu “Devátého kruhu” v mohawkské indiánské škole v Brantfordu v kanadském Ontariu. Přeživší i rodiny pohřešovaných dětí již desítky let volají po spravedlnosti a vyslyšení svých příběhů. Mnohé z nalezených dětí v masových hrobech nyní mohly být řádně pohřbeny svými rodinami. Jak ještě dlouho potrvá průchod spravedlnosti a potrestání těchto satanistů?

V Kanadě nyní probíhá vyšetřování prostřednictvím lidového soudu obecného práva, Mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu ITCCS, přičemž každý týden přibývají nové a nové důkazy. Bylo zahájeno již druhé stíhání elitních členů satanistického kultu “Devátý kruh”. Pět mezinárodních soudců a 27 členů poroty má vyslechnout svědectví nejméně 16 dospělých přeživších, kteří se přihlásili, aby odhalili svým svědectvím únosy a vraždy dětí.

https://celostnivzdelavani.cz/kralovna-alzbeta-byla-shledana-vinnou-2-dil