Okultní nepřátelské síly nás ovlivňují mnoha způsoby a více, než si dokážeme uvědomit. Zejména působí na ty, kteří se aktivně angažují v činnostech zvyšujících duchovní povědomí lidí a při hledání pravdy. Je nutné toto pochopit a pak zachovávat vysokou bdělost, ať už je útočeno přímo na naši mysl pomocí psychických útoků, připoutáváním entit k našemu vědomí, nebo pomocí sil působících prostřednictvím jiných lidí, kteří jsou používáni jako “portály”, aby nás svedli z naší cesty. Vzpomeňte si na agenta Smitha, který se mohl vtělit do libovolné postavy virtuálního světa ve filmu “Matrix” a který se snažil zastavit Nea, aby se neprobudil a nedosáhl svých skutečných schopností. Podobně jsou lidé, kteří spí a jsou napojení na velkou Matrixovou iluzi, nevědomými nástroji a loutkami Matrixu a tak jsou zneužíváni k zotročování ostatních. Takto se tyto síly snaží zabránit tomu, aby někdo nevybočil z řady.

.Skrytí “upíři” vyhledávají kromě slabých a bezbranných lidí také jedince, kteří jsou na pokraji kvantového, evolučního skoku vědomí, protože tito lidé jsou v energeticky “nabitém” stavu a jejich otevřenost láká a “volá” upírské entity, aby se přiživili na světle plynoucího z jejich rozšiřujícího se vědomí. Přestože existence těchto “upírů” je spojena s Temnotou a nepřítomností Světla, mohou být považováni za “požírače světla”, protože vysávají a konzumují světlo, jež patřilo druhým, a pak ho směřují do své černé díry vrozené prázdnoty. Potřebují ho takto krást, protože oni sami nemohou světlo generovat. Proto paraziticky využívají energii a světlo bytostí, které jsou v jejich područí. Neustále neutralizují a poškozují vznikající pozitivní lidské projevy, všechny ušlechtilé a zdravé prvky v lidech a snaží se snižovat jejich vyšší frekvence. Jakmile je jejich oběť zmanipulována, zahnána do existenčních problémů, temného kouta a stavu “beznaděje”, tak drží své zajatce doslova “pod zámkem”.

.Pokoušejí se v lidech zničit světlo, protože jim připomíná to, co sami v sobě zabili, ale současně se snaží toto světlo zcizit a pozřít. Své hlavní poslání vidí v “potírání” všech tvůrčích projevů lásky, protože pravá láska nejvíce ohrožuje jejich podstatu, trvání jejich parazitické dominance a panování jejich teroru.
Strategií těchto dravců je odvracet pozornost od nich, ale i naši pozornost od sebe tak, abychom měli naše vnímání nasměrované směrem ven, a abychom přestali hledat světlo uvnitř sebe, které tyto “upíry ničí”. Když se nám ale podaří v sobě nalézt světlo a pak ho sdílet s ostatními, tak se nás tyto upírské entity snaží zastavit prostřednictvím svých “spojení” s nelokálním morfologickým polem a také tak, že ovlivňují ostatní lidi a obrací je proti nám.
Tento proces nás může ničit nebo nám naopak může posloužit k dalšímu posílení našeho záměru, prohloubit naše spojení s jasným světlem uvnitř nás a zdokonalit naši schopnost tvořivě přenášet pozitivní vize na ostatní, kultivovat soucit a produkovat lásku vycházející z našeho otevřeného srdce.

Nenechte se odradit

Existují temné, velmi vědomé síly, jejichž jediným cílem je tvrdě odrazovat duchovní hledače a odklánět je z cesty, kterou si vybrali. Znamení jejich přítomnosti v nás jsou snadno pozorovatelná: naše radost je zakalená, vědomí je nejasné a vše je zahaleno v atmosféře melodramatu a temnoty. Svírání srdce a osobní úzkost poukazuje na jejich přítomnost. Nutí nás k neuváženým, extrémním a neodvolatelným rozhodnutím, aby nás svedli z naší cesty na co nejdelší dobu. Vytvářejí naléhavou a přísnou vibraci, která vyžaduje bezprostřední reakci a pozornost. Rozkládají s pozoruhodnými dovednostmi celý systém našeho úsilí, aby dokázali, že se mýlíme a že naše úsilí je zcela k ničemu. Často se snaží v nás vytvářet pocit deprese.

.Upřímný hledač bude mnohem více vystaven útokům než ostatní, neboť jeho cíl je hrozbou pro agendu okultních nepřátelských sil. Každý, kdo je na pokraji opravdového probuzení, přiláká pozornost těchto sil, protože nechtějí ztratit svůj “zdroj potravy”, kterým je nevědomé, zmanipulované lidstvo. Proto se nás budou pokoušet vykolejit během našeho frekvenčního posunu. Zvláště se zaměřují na posílení do nás vložených matrixových programů, na naše slepá místa, zranění a na naši identifikaci s egem. Způsob jak se vypořádat s těmito nepříznivými vlivy je tento: ticho, vnitřní klid, zachování vnitřního odstupu, který umožní tuto bouři ustát, případně střídavá studená a teplá sprcha a pobyt v přírodě na silných energetických místech. Čím více se tyto útoky budou opakovat, tak intenzivněji pocítíme, že náš uvnitř bdící “Svědek” je nepoškozený a neovlivněný. Budeme padat, ale budeme se zvedat už pokaždé silnější. Základní příkaz pro nás zní – “nenechte se odradit”!

.Musíme být opatrní, abychom jim neumožnili “získat” ještě větší moc tím, že jim budeme poskytovat zbytečnou “pozornost”. Je třeba si uvědomit, že dokud není naše aura propíchnuta, nemůže u nás dojít k průniku entit. Naše aura je vždy propichována zevnitř, reakcí strachu nebo touhy, vyjádřené směrem k útočícímu subjektu. Pokud zabráníme instinktivní emocionální reakci díky našemu zharmonizovanému vědomí nulového bodu a naší ukotvené duši, pak hranice naší aury zůstane neproniknutelná a bude sloužit jako dokonalá ochrana proti psychické invazi stejně tak dobře, jako zdravá a neporušená kůže slouží při obraně proti bakteriální infekci.

.Nepřátelské návrhy a ataky musíme přijímat bez zájmu a s lhostejností. To odstraní potřebu boje, který je sám o sobě formou projeveného zájmu a tyto útoky by posiloval. Také přílišné přemýšlení o nepřátelských Mocnostech znamená, že budeme podporovat jejich sféru bytí. Člověk se musí nepřátelské ataky naučit rozpoznávat, protože jsou někdy velmi dobře skryty, a když přijdou, tak je svým vnitřním klidem zapudit. Nesmí o nich příliš přemýšlet ani se jich obávat, ani je vyhledávat. To by byla velká chyba a náš zájem by je k nám přímo zval a přitahoval. Je lepší se o ně nestarat. Udržujte své duchovní úsilí čisté, silné a upřímné. Pokud se budete nepřátelskými silami znepokojovat, bude vaše cesta mnohem obtížnější. Strach je jediná věc, které by člověk neměl nikdy propadnout, když čelí nepřátelským silám, protože to tyto parazitické síly dělá odvážnými a agresivními. Navíc strach vytváří z celé věci obávatelnou skutečnost. Tuto problematiku také dobře ukazuje Vladislav Vančura v knížce: “Kubula a Kuba Kubikula”, když popisuje, jak roste a nabývá na síle strašidlo Barbucha, když se děti i dospělí bojí.

Nenechte se odradit

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

Během procesu probuzení je nejdůležitější dostat se ven z naší hlavy a neidentifikovat se s nějakou myšlenkou, která se tam objeví. Cesta ven spočívá v nastavení pokojného, vystředěného a uzemněného nereakčního stavu bytí, ve kterém se ukotvíme pomocí naší vnitřní vtělené vyšší frekvence, následkem čehož nastane frekvenční rozložení Matrixu vůči nám. To je mnohem těžší a důležitější práce než případný fyzický boj s Matrixem navenek, zvláště pokud jsme uvězněni v jeho 3D projevu.
Je třeba si také uvědomit, že se učíme a rosteme skrze naše “chyby” a veškeré útoky Systému. Tyto síly pracují skrze nás, ať se nám to líbí nebo ne a jsou našimi “učiteli”, kteří nás upozorňují na to, kde ještě musíme na sobě zapracovat. Tyto lekce a iniciace nám pomáhají být ještě více pozorní a dostávat se do vyššího vědomí. Nastražené archontí pasti nás udržují zaseknuté v nízkovibračním vězení (jen v čistě 3D myšlení), abychom zůstali zakopáni v negativních emocionálních “smyčkách” a v nekonečných cyklech, jak je naprojektovali, aby bylo lidstvo zotročeno.

.Matrix je vzdělávacím programem, přes veškerou nerovnováhu a zkaženost způsobenou entitami, přes zneužitou svobodnou vůlí, přes všechny manipulace, které dávno překročily své místo určení v přírodě a přirozenou evoluci. Instalovaný Matrix velmi dobře reaguje na naši nevědomost a naše slabiny. Musíme si ale uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu.
Kontrolní systém Matrixu nás může ovládat pouze přes naše vnitřní stavy, které odpovídají jeho nízkofrekvenční povaze. Pokud budeme ignorovat naši intuici a existenci zaslepených míst v našem vědomí, pak se tyto nízkovibrační stavy stanou vstupním místem do našeho vědomí a my budeme skrze něj ovládáni. Kontrolní systém Matrixu nám tímto paradoxně pomáhá urychlit náš duchovní růst, a ačkoli nás jeho agenti vidí jako nepřátele, vězte, že je můžeme využít jako své učitele. Nemusíte je hledat, protože si vás najdou sami na vaší cestě. Je potřeba si uvědomit, že nikdy nebudete čelit ničemu, co nemůžete úspěšně zvládnout, pokud se k tomu rozhodnete!

.Vždy bude existovat nějaký duchovní test, který musíte podstoupit, než budete moci dosáhnout dalšího vývojového stupně. Pokaždé, než budete moci pokročit výše, se budete muset podrobit zkoušce. Projdete velkými obtížemi a utrpením v důsledku opozice temných a světelných sil, které jsou na Zemi přítomny od jejího stvoření. Tyto temné síly se vždy staví proti novým silám Světla, protože se nechtějí vzdát své vlády ve 3D realitě. Někdy má jejich nepřátelství formu války, která byla vytvořená a iniciovaná okultními, hyperdimenzionálními silami, které působí skrze jejich lidské loutky. Navzdory všem překážkám se ale síly Světla nakonec prosadí.

Musíme si uvědomit, že dravec může sice zaútočit, ale je zcela jen na nás jestli útok přijmeme a podřídíme se mu

https://celostnivzdelavani.cz/musime-si-uvedomit-ze-dravec-muze-sice-zautocit-ale-je-zcela-jen-na-nas-jestli-utok-prijmeme-a-podridime-se-mu