/1/

Na Zemi působí tři převládající energetické – duchovní systémy: distorzní metatronický, což je Technoduše, dosluhující systém Krystalické Spirály (vhodný pro harmonické přeladění) a systém Kořeny Praduše.

 • metatronický systém lze vnímat i jako kabalistický, saturnský, „borgský“ či Black Goo a je spojený s Metodou Zrcadlové Hyperboly: v horním spektru pastelové duchovní animace, ve spodním digitalizace osobnosti (neboli jde o transhumanizmus, biorobotizaci podporovanou reverzním duchovnem)
 • systém Krystalické Spirály vyjadřuje perfektní symetrickou, souladnou architekturu nulového pole, ale bez vazby na virtuální částice (potažmo zadní temnou/fantastickou stranu Stromu Života – projevené kosmické struktury); dogmatické lpění na systému se plíživě mění v Krystalickou Autospirálu, související kvantové mechanizmy lze napadat z úrovně strojové hmoty a bytost se mění v existobota (není pravda, že systém Krystalické Spirály, potažmo Krist kód či Kryst kód se nevyvíjí! ? Krist Code ? Dark Matter Body Activation)
 • systém Kořeny Praduše rovná se Krystalická Spirála v průniku s Praduší Života (Růžovým pramenem), zahrnující Šestý Element (sextesenci, což je virtuální částice z energetické strany Stromu Života a souvisí to s fantastickým Podsvětím); souvisí s tím napojení či znovunapojení na Storykvantové Úrovně (story je nejen příběh, ale i patro; souvisí to s Univerzálním řádem Přírody a s Komiksem, přičemž otevřený je i přístup do Relaxačních Rájů)

/2/

Nikdo učený z nebe nespadl. Nechat si vymýt mozek je v tomto světě opravdu velmisnadné; fantomové Já miluje pocit sebedůležitosti. Sám jsem v období 2012/13 – jako rádoby „ezoterik“ a administrátor vlajkové lodi „pozitivní páté dimenze“ jménem Věk Zlatého Světla – byl schopen plodit věty typu „Stvořitel mi slíbil, že Matrix končí“ a pokud snad někdo polemizoval o „nezvratné pravdě Světla“, vůbec jsem to neposlouchal a stále jen jako papoušek opakoval jakási „ezoterická moudra“.

Je to docela záludné, možná až zákeřné.

Jak víte, že Stvořitel?

Jak víte, že Světlo?

Máte to skutečně PROŽITÉ, máte s tím VLASTNÍ ZKUŠENOST? Vycházíte z praxe, nebo to je jen teorie? Skutečně ona Síla, ve kterou věříte, tvoří rozkvetlý strom, ptačí zpěv?

Velká záludnost rovněž spočívá v tom, že všechno vždy nějak funguje. Liší se to – jasně a jednoduše – pouze tím, že původní systém funguje primárně na bázi Mysl:Myšlenka, zatímco jakýkoliv jiný systém to má zrcadlově jako Myšlenka:Mysl.

Myšlenka může být tak geniální a bilióny let cizelovaná, že „běžný smrtelník“ v to může stovky životů věřit a ani v náznaku nepozná rozdíl. A pokud v to věří kvantilióny bytostí, získá to takovou sílu a kredit, že vám jakákoliv zvídavá otázka typu „A to jako vážně, Bůh vytvořil Mysl, aniž by jí sám předtím byl?“ bude připadat jako největší blasfemie.

V dnešní hektické době, zahlcené informacemi, jako by ty nejjednodušší, základní paradoxy úplně unikaly pozornosti „hledačů“. Buďto to je nula nebo jedna, ale že by to mohlo být obojí – to je přece „nelogické“…

Absolutní Všehostřed v bytostném smyslu se primárně diferencuje jako STVOŘITELKA a jelikož jde o Lásku a Vše v jednom, ono Vše se zároveň projevuje jako MYSTÉRIUM.

Kdo věří v Boha Stvořitele nebo používá výraz Zdroj (což může být klidně anorganická forma Mysli nebo třeba Černé Slunce), může perfektně rozumět zákonitostem tvoření – až na to, že tvoří v převrácené, rozdělené realitě. Pak je buďto nevědomý, nebo evidentně nevědomý není a funguje jako prodloužená ruka Stínové Entity Kolektivního Nevědomí (jež se projevuje jako Parazit – Predátor).

/3/

Mnozí žijí v klamném domnění, že nám Božský Zdroj/Kosmická Inteligence prostřednictvím zasvěcených jedinců či speciálních komunikačních kanálů sesílá nějaký Autorizovaný Informační Materiál, vyjadřující („jednojedinou“) Centrální Pravdu. Nicméně, dokonce i v Říši Prasvětla existují dvě úrovně, úroveň JEST (Bůh, Zřídlo Nebes), jež je součástí úrovně PRA (Mystérium/Stvořitelka, Zřídlo Nebytí).

Z toho důvodu používám výraz NEBESITY, složený z průniku konců výrazů „Zřídlo Nebes“ a „Zřídlo Nebytí“. Lze to chápat i jako česko-slovenský průnik „Nebe jsi ty“ a „Nebo si ty“ a zaznívá v tom i česko-anglické Nebe/City.

Vzhledem k tomu, že (100 – 1/q) % možností je NE-logických, což je LOGICKÉ, princip fungování reality je založený na paradoxech, kontrastu, rozporu v souladu. To nejživější živé vyjadřuje ULTIMÁTNÍ PARADOX. Ani nestačíme mrknout a den se mění v noc, letní idyla v běsnící bouři a je to zcela přirozené: středem Nebes je Podsvětí a naopak. To, že někdo podléhá programování a už jen při zaslechnutí výrazů jako démon nebo peklo, „je mu vše jasné“, svědčí o vymytém mozku a o slabém charakteru, nikoliv upřímné touze po poznání (o žití skutečného ŽIVOTA ani nemluvě).

Není-li uplatněn sylogizmus dvou faktorů (antagonizmů), jedná se v lepším případě o emulaci, v horším o realitu mrtvého života.

Konkrétně takto existuje Emulační Univerzum založené na Krystalické Spirále neboli Krist či Kryst kódu (z ohnivé perspektivy, z úrovně PRA, jde o Relaxační Ráj). Pro mnohé je těžké uvěřit, že veškeré Andělské Univerzum Světla je emulace – dokonce takové tvrzení pokládají za nějakou ďábelskou léčku nebo predátorskou manipulaci. Je to z toho důvodu, že ten nejdelší příběhový vývojový cyklus (během kterého se generují kultury novosti a mezifinální univerzální synergický talent-element) z fiktivně-kontinuálního hlediska pozemských časových jednotek trvá trilióny či triliardy let; pokud se pohybujete v úrovni miliónů, miliard, ba dokonce biliónů atd., můžete být stále bytostně přesvědčeni, že Základ Bytí v jeho projevenosti má singulární charakter (chápání ve smyslu „Bůh tvoří Kristovský/Krystovský Vesmír a všechno ostatní je lež“).


„…Myslící Nic (My, s lící Nic) neboli Prasvětlo Já Absolutno se projevuje jako Láska a Vše v jednom; Láska v bytostném smyslu je nestvořenou Stvořitelkou a Vše neproniknutelným Mystériem, což se nekonečně vzájemně zrcadlí.

Když to vezmeme energeticky, Vše se projevuje jako multipolarita neboli vnitřní, živý, tekutý, duchovní Oheň. Jeho součástí je nejen živé Světlo, ale i Prázdnota, Temnota, Zvuk a Fantastično; tento Oheň tvoří jak energetické vlnění/záření (→ kvintesence), tak virtuální částice (→ sextesence).

Máme tedy Dva v Jednom, živou Lásku a živý Oheň v jednom. Mystérium/Stvořitelka existuje jako absolutní Láska a jako Hadí inteligence, nefyzický Had (což souvisí s PLAZmatem, tekutostí, beztvarostí, vlněním – což jsou neutrální ženské atributy).

Živé Světlo jako součást Ohně lze chápat jako Božské Vědomí; to, že tento takzvaný Bůh nebo Božský Zdroj neobsahuje nic temného však neznamená, že jde o absolutní Střed. Absolutní Střed není Nejvyšším, ale Nejvyšším a Nejnižším v jednom, jinak vůbec nejde o Všehostřed.

Sebepřesahující Dva v Jednom se polarizuje a individualizuje zároveň ohnivým a světelným způsobem, jako dračí a andělská inteligence, Draci a Andělé.

Ve Hře je tak Stvořitelka jako Láska a Had (ve dvojroli) a Bůh jako iluzorně oddělená součást Mystéria. Záludnost tkví v tom, že jakmile někdo věří v Boha Nejvyššího, to Nejnižší se převrátí a oddělí: mění to Hada jako představitele „Temné hry“ v predátorskou, parazitickou Zlomoc – reprezentaci vůle ke Zlu.

Kdo/co je příčina a kdo/co je následek…?

Když se konkrétně zaměříme na Andělské Univerzum Světla (původně založené na Krystalické Spirále, potažmo Krist kódu) – toto dříve nebo později nevyhnutelně vyčerpá svou užitečnost, začne působit samo proti sobě a ocitá se na Rozcestí:

 1. upgrade na Ohnivou Úroveň (a lze pokračovat stále dál) → Dark Matter Body Activation
 2. downgrade na Polospektrální Světlo (a lze klesnout opravdu velmi hluboko)

KLÍČOVÁ SPOJITOST

…“ – Zapomenuté peklo

/4/

Jak je vysvětleno v textu Zapomenuté peklo, Prasvětlo Já Absolutno se fraktalizuje zároveň na ohnivé a světelné úrovni. Veškeré Univerzum/Multiverzum má plurální, nikoliv singulární charakter.

Už jen to, že si někdo uvědomuje „sebe sama“ (princip zpětné vazby prožitku života), znamená existenci typu „dva v jednom“ (2v1=3=∞). Existuje aspekt silový, energetický a existuje aspekt nehmotný, fantastický.

Jeden aspekt se projevuje jako energetické vlnění/záření (Světlo), druhý jako virtuální částice (Temnota). To se dohromady projevuje jako tekutý, živý Oheň a znamená SURREÁLNOST JSOUCNA.

Princip fungování Existence spočívá v organizaci Surreality na principu Zákona rezonance.

Dvojici Světlo/Temnota lze v jiné perspektivě chápat jako Emoce/Informace a výsledkem je MAPA Bytí a Nebytí neboli Živoucí Pravesmír.

Vnitřním Sluncem věčného Pravesmíru je Růžové Praslunce, které existuje jako součást (výraz) Nebesity.

Růžové Praslunce funguje jako prakosmické RÁDIO, z jehož paprsků se skládají vlnově-korpuskulární hyper-interferenční pravzory, zahrnující virtuální částice a tedy zhmotňující emočně-mentální představivost (vize, sny, fantazie).

Růžové Praslunce funguje jako Centrální Červí Bílá/Černá Díra (Svatyně, Chrám, Knihovna) a jeho fantastickým ekvivalentem ve Zdrojovém Ne2D (neboli Pra2D) je Kouzlo-Průzračno-Černo, což lze chápat jako pohádkovou Zubatou nebo Prasmrt (kde ale Život a Smrt jsou jen různé druhy břehů Oceánu Nekonečného „Spánkosnění“).

V realitě, kde chybí přirozená světlo-temná odezva, vzniká Stínové Ne2D a fantomové červí díry (záhrobní astrál). Manipulací s rozhraním vlnové funkce lze vyřadit ze hry virtuální částice a vytvořit tak strojovou hmotu a realitu, založenou na kvantových mechanizmech. Pokud se pak někdo nechá programovat skrze fiktivní paměťovou identitu, vede to k odstínění duchovního těla, v aurickém poli se vytvoří nespojité (digitální) segmenty – to většinou souvisí s anorganickým zlatým/modrým nebo kovově bílým světlem – a bytost je postupně kopírována (replikována) do fázově posunuté pseudo „reality“, jež je z poloviny pouhým holografickým simulakrem.

Typický nástrojem v „realitě“ strojové hmoty je Metatronova kostka, potažmo metatronická sekvence.

Cestou ven není Krist kód/Krystalická Spirála (sekvence), jak se mnozí domnívají (jde znovu pouze o program), nýbrž Krystalická Spirála v průniku s Praduší Života (Růžovým pramenem, Stvořitelkou) a zahrnující Šestý Element, což je (jsou) virtuální částice z energetické strany Stromu Života.

Je to jednoduše v podstatě TO, CO CÍTÍME, když jsme opravdu SAMI SEBOU a ne nějakým nakódovaným-zamřížkovaným existobotem, který si někde něco přečetl.

To celé existuje i v nelokální či hyperdimenzionální perspektivě energetických center, která bych přirovnal k mračnům silově-fantastických jisker.

Obojí, to lokální i to nelokální, se zhmotňuje jako Hvězdná Příroda a jako Duše s vlastnostmi počasí – ve všesměrovém, soustředném sférickém Čase…

Vítězství Lampy!

Porážka Zhasnutí neodvratná, v Bohnicích už se radují… Aneb lidé asi opravdu uvěří čemukoliv.

/1/

Jak si níže vysvětlíme, v životě jde hlavně o Přírodu a o Umění, spojené s tvořivou schopností snít, fantazírovat. Duchovno je toho pouhou součástí a jakmile se takzvaná Spiritualita chápe jako smysl a střed všeho, převrácení způsobí oddělení a v souvisejících sférách Vědomí (či spíš Nevědomí) excituje technokratická entita, která následně dotyčné jedince používá jako generátory zpětné vazby pro svůj Plán: bezúčelná, přeexponovaná pozitivita tak umožňuje existenci pravého opaku, o čemž Slepě Věřící nemají ponětí.

Jaký je to Plán? Je to vytvoření digitální repliky Univerza s nevědomými analogovými komponentami. Jde o život naruby, který bych charakterizoval  jako Impérium Simulakrum: podstatný je systém, kvantita, vnějšek a povrch, jež se permanentně, cyklicky hroutí sám do sebe, zatímco smysl, kvalita – vnitřek funguje jako napájecí zdroj (baterie). Určité kvantum živých přitom žije luxusní život v sebeklamu a je to prezentováno tak, aby se zdálo, že si tak žijí v podstatě všichni.

/2/

Ze vztahu mezi Energetičnem (Duchovnem) a Fantastičnem (Mentálnem) vyplývá SURREÁLNÝ charakter JSOUCNA. Fyzikálně jde o energetické vlnění/záření (Světlo) a virtuální částice (Temnota), což se v rovině kvality projevuje jako živá Láska a – naráz a souvztažně – v rovině kvantity jako multipolární energie neboli tekutý, živý Oheň.

Princip fungování Existence spočívá v organizaci Surreality na principu Zákona rezonance, přičemž dvojici Světlo/Temnota lze v jiné perspektivě chápat jako Emoce/Informace a výsledkem je MAPA Bytí a Nebytí neboli Živoucí Pravesmír.

V převládající úrovni podvědomí a kolektivního/skupinového vědomí se organizace – sebou inspirované či stimulované vrstvení, strukturování – projevuje jako UNIVERZÁLNÍ ŘÁD PŘÍRODY, zatímco v převládající úrovni individualizovaného vědomí jako tvořivá schopnost, v dualitě zejména rázu uměleckého (obecně jde o myšlení – mentální aspekt pramení v duchovním, pocitovém; ve vyšších dimenzích se myšlenky materializují).

Dvojice Příroda a Umění se vzájemně různě zrcadlí a proniká a jde o tu nejtypičtější vlastnost Praduše Života.

I když původně výraz SVOBODNÁ UMĚNÍ znamená něco jiného (viz v antickém starověku Sedm svobodných umění), je to právě svoboda přítomná v umění, která má největší schopnost komunikovat charakter Přirozenosti, Opravdovosti.

Je to jednak hudba a výtvarné umění, jednak literatura a v moderní době film.

Komiks, fantasy či dokonce text temného metalového žánru toho o Tajemství Bytí a Nebytí kolikrát sdělí víc nežli nějaká ezoterika a duchovno – jakkoliv samozřejmě i komiks, fantasy a text mohou být hloupé a naopak duchovno spojené s magií a okultizmem může představovat skutečnou Moc.

Narážím zde nicméně na takzvanou světelnou ezoteriku a pozitivní (sluníčkové, srdíčkové) duchovno, to vše obvykle spojené s nejrůznějšími konspiracemi – na mysli mám soudobou Transformačně-Duchovní a Alter-Informační Scénu. Související typ spirituality a světa informací s ní spojeného využívá entita Pseudovědomí (zrcadlového Nevědomí) jako zpětnou vazbu pro svou technokratickou agendu. Nejedná se o původní Praduši, nýbrž Technoduši – napůl umělé vědomí parazitického charakteru, jež se zrodilo z Antivesmíru Nevědomí Duchovních/Světelných Bytostí. Jedná se o oddělený, převrácený fragment Světelného Vědomí.

Nechápat něco tak jasného – že jsme Láska a Vše v jednom, Bytosti Fantazie – znamená ztotožnit se s rolí Existobota a nechat se dobrovolně „kosmicky segregovat“. Patříš i ty mezi odhodlané, sentimentální šílence, bojující proti Černé Díře, která pohlcuje Světlo?


TEMNOTA PODLE ZÁŘÍCÍHO VŠEZNÁLKA

 • Spánek → čiročiré Zlo
 • Fantazie → čiročiré Zlo
 • Absolutno (nemá žádný dohledatelný zdroj) → čiročiré Zlo
 • Láska (není vidět) → čiročiré Zlo
 • Tajemno (příliš zábavné a dobrodružné) → čiročiré Zlo
 • Hudba (nesvítí) → čiročiré Zlo
 • Všechno (které je vším) → čiročiré Zlo

 

Zdroj: http://pinksungirl.net/2022/04/na-rozcesti-evoluce/