Co je skutečným záměrem Archontů, Anunnaki a dračí rasy?

Čeho se snaží dosáhnout na planetě Zemi a proč to potřebujete vědět?

Napsal Bradley Loves

image5

Pokud jste ještě nečetli mé povídky – Velký podvod na lidstvo, nebo Tiché zbraně pro poklidné války a konečně poslední povídku Klíč k našemu zotročení skrze sexuální energii – pak může u Vás tento článek vyvolat rozpačité reakce a nemusí Vám dávat příliš smysl!

Proto Vám doporučuji napřed si přečíst výše zmiňované články, než se pustíte do tohoto aktuálního článku, protože právě v něm je shrnutí všeho výše zmíněného.

Nyní si však již položme otázku, kde se nachází tajné spolky, jejichž činy můžeme sledovat každým dnem, a prostřednictvím kterých nás chtějí vést?

Je to vše jen o tom, že si přejí mít pod kontrolou každou žijící bytost na planetě? Je tohle vše vlastně o něčem jiném, než o chtíči vlastnit všechny peníze a nutit masy dělat všechny tyto hrůzné věci? Přejí si zahubit 90 % populace na Zemi, jen aby zachránili planetu před následky přelidnění, jak někteří z nich hlásají? Jsem skálopevně přesvědčen, že tyto úvahy nejsou jen dosti vzdáleny od pravdy, ba dokonce nejsou ani špičkou ledovce jejich skutečného záměru.

Skutečné cíle vládnoucích tajných spolků jsou mnohem temnější a mnohem ďábelštější, než si většina lidí dokáže představit, protože tyhle záměry jdou mnohem dále, než si lidé myslí. Nejedná se pouze o představy v podobě klišé jako je pouhá nadvláda nad světem ! Aktuální záměr nás vede přímo do bažiny Archontů(Anunnanki) a Draco Reptiliánů (původem z oblasti hvězdy Alfa Draconis), kteří ovládají Matrix !

Většina neosvícených nohsledů, kteří pracují dnem i nocí za účelem podpory Nového světového řádu, nemají vskutku zdání o tom, pro koho to vlastně pracují! Dokonce i ti, kteří se nacházejí na vyšších stupních managementu vlády nebo armády nemají tušení o konečném záměru této černé magie nebo kam nás tato skrytá temná síla vede!

V žádném případě to nejsou hloupí lidé! Zjistil jsem, že lidé, kteří pracují pro tuto temnou sílu mají znalosti jak cestovat v čase, ohledně teleportace, antigravitací poháněných vesmírných lodích, vysoce pokročilých pradávných technologiích nalezených na měsíci, Marsu a dokonce i na Zemi!

Mají znalosti o mimozemských, mimoprostorových a alternativních časových řadách a o všech paralelních světech vesmíru. Dokonce i tak nemají ucelenou představu o tajemstvích temnoty, neboť ta jsou záměrně konstruována tak, aby díky fragmentaci a nikoli její přímé jednotnosti zůstala skryta. Ptáte se proč tito schopní lidé jsou tedy tomuto nápomocni?

Protože je to vše velký podvod! Odshora až dolů v rámci celé hierarchie je lež všudypřítomná,  avšak jinak koncipována na každém jejím stupni!

Celý systém je protkán celosvětovou korupcí, která zahrnuje úplatky, vydírání, vraždy, obchod s drogami, celosvětový obchod se zbraněmi, kontrolu mysli, obchod s lidmi, pedofilii a dokonce i satanistické rituální obětování malých dětí, které jsou používány k vyživování skutečných, netělesných bytostí, které žijí na jiných frekvencích, které my lidé nejsme schopni vnímat.  Výsledkem toho všeho pak je, že máme miliony nohsledů, kteří jsou buď vyděšení nebo zcela zkorumpovaní přisluhovači a stávají se tak články středního managementu tohoto bizarního Matrixu a nevědí, co činí pod vlivem příkazů temných bytostí.

Pouze hrstka vyvolených tvořící špičku světové vlády ví, že to vše přesahuje hranice světa, jak je nám známý. Tohle není to, co by se na potkání sdělilo střednímu managementu. Avšak i tito se podílí na velezradě proti vlastnímu druhu, tím že pomáhají ďábelským silám z jiné dimenze převzít kontrolu nad světem.

Lež je rozdílná na každém stupni hierarchie! Dokonce i na té zdánlivě nejvyšší úrovni, jejíž členové se domnívali, že znají pravdu od těchto vladařů, kteří nepochází ze Země! Jak je možné, že tato skupina Luciferianů uctívající Satana dokázala infiltrovat nejvyšší stupně vlády, Vatikánu, armády a dokonce starověkých společností jako jsou Templáři, Svobodní zednáři a Maltští rytíři? Lež musela být tak velká, že byla již téměř k nerozeznání od pravdy!

Tito lidé, včetně armádních velitelů, bankéřů, duchovních, výkonných ředitelů společností, mediálních výkonných rad, nejvýznamnějších soudců, advokátů, herců a producentů z Hollywoodu s houfem tvořeným CIA, NSA, NRO, FBI, DHS, KGB, FSB, MOSSADEM, MI5&6 by snad měli vědět něco o plánu těchto bytostí, ale vědí jen část, neboť o zbytku se jim podává jen lež.

Kdyby jim bylo sděleno vše, dokonce ani tito lidé by s tím nechtěli mít nic společného!Na první pohled je svět tvořen zdánlivě nesouvisejícími „nitkami“, které spolu jak se zdá nemají mnoho společného. Tohle konstatování se týká i událostí, které se staly, a které se zrovna nyní odehrávají. Vše je ovšem přesně naplánováno. Měli bychom si uvědomit, že žijeme v uměle vytvořeném magnetickém hologramu. Je to letitý výtvor, který do nedávna sloužil agendě, o které většina lidí neměla ani zdání!  Má to souvislost s odtržením se od Prvotního Stvořitele (Zdroje), tak jak to bylo navrženo těmito nám cizími bytostmi.

Uměle stvořený „konstrukt“ naše 3D realita je vlastně podobná Matrixu, jak byl ztvárněn ve filmové předloze (pochopitelně s mnoha rozdíly). Naše 3D těla nejsou součástí zámotků, které by tvořily vysoké budovy. Tento hologram byl navržen, vytvořen a uveden do provozu temnými čaroději vyznávajícími černou magii, mimozemskými Reptiliány a lidskými hybridy, kteří jsou mistry v klamu a ovládání mysli!

Před dávnými časy naše původní organická a božská lidská tělesná forma – fyzické tělo, které používáme, abychom mohli obývat 3D svět, bylo geneticky degradováno ze strany Reptiliánů. Mnoho vláken našeho genetického kódu bylo zcela odděleno od primárních vláken, za účelem oddělit nás od vysoké kosmické inteligence, ke které jsme jakožto nesmrtelné a věčné duše byly vždy připojeni.

Udělali to tak, abychom jako skupina akceptovali jejich programy ovládání mysli, díky kterému nám mohou vnutit takové chování, které je destruktivní jak pro nás, tak pro naši planetu.

Toto byla nutnost, protože nás potřebovali, aby se naše chování odehrávalo ve velmi nízkých vibracích za účelem dosažení kontrolované a iluzorní reality. Jinak by to nebylo možné.

To co nazýváme realitou je kolektivní dílo, které je velmi proměnlivé a tvarovatelné magické (magnetické) a iluzorní prostředí. Toto prostředí může být doslova zvráceno a navráceno k vysokým vibracím, pokud by nebylo denně monitorováno a kontrolováno. To je také důvod, proč jsme každodenně svědky chování vykazující znaky myšlenkové kontroly a nízkovibračního chování, které se odehrává na naší planetě!

Prostřednictvím celosvětově kontrolovaných médií, která neustále šíří negativní tok zpráv a která jsou k nám dopravovány přes televizi, rádio, časopisy, noviny, atd., používajíce symboly a posvátnou geometrii za účelem hacknutí a stimulace lidského mozku způsoby jako je hypnotické ovlivňování našeho vnímání podle jejich základního vibračního programu, který umožňuje naši kontrolu.

To je důležité z mnoha důvodů, ale zejména proto, že je to právě naše skupinové chování, které zahrnuje všechny naše myšlenky, všechna slova a všechny naše činy, které si vyměňujeme s ostatními na této planetě. To vše doslova pomáhá ve vytváření a udržování magnetického vězení, ve kterém všichni žijeme, a které nás obklopuje. Bez ohledu na to, jak neviditelné se může zdát.

Pečlivé užívání a manipulace s tímto tajemstvím, esoterickým a pradávným poznáním, má souvislost s dvojicí zemských mřížek: První z nich mřížka energetických linií známá také jako „Ley lines“, která obklopují zemský povrch. Duplicitní mřížka ley linií se nachází přibližně ve výšce 90 km nad zemským povrchem. Obě tyto mřížky jsou vysoce magnetické a jde vlastně o „frekvenční regulátory“, jejichž činnost značně závisí na “přenášených nebo přeměněných energií” lidských bytostí k vytváření vizuálních holografických reprezentace reality.

Neměli bychom podceňovat význam tohoto faktu.

Naše vědomí, které zahrnuje naše myšlenky, slova a činy v sounáležitosti s užitečně navrženou posvátnou geometrií všech vládních, vojenských a náboženských budov, které jsou umístěny na hlavních průsečících těchto energetických linií, jsou “zachyceny”, a vhodně pozměněny pak proudí zpět prostřednictvím tandemu těchto mřížek, za účelem kontroly a ovlivnění našeho myšlení a vnímání reality.

Toto skryté ovlivňování reality nebylo možné bez zneužití magnetických mřížek a kontinuálního dodávání negativní energie zpět do těchto posvátných mřížek.

Tohle není zdaleka zveličování problému – tohle je ústředním bodem jejich ďábelského plánu na ovládnutí světa! Tento kontrolovaný Matrix fungoval po tisíce let do té doby, než se do toho vložil Prvotní Stvořitel a zvolal DOST !

Je to proti kosmickým zákonům, které tyto vysokofrekvenční(ale zjevně temné bytosti) provedli Zemi i těm, kteří se sem znovu vtělili. Některé z nich na Zemi přicestovali již před nepředstavitelnou dobou a byly uvězněni v nekonečné cyklu reinkarnací.

Tyto nešťastné bytosti vlivem této nezměrné doby a nekonečném počtu inkarnací, kdy byli lapeni v umělém frekvenčním vězení takovou dobu, již zapomněli kdo skutečně jsou!

Nemají už ani ponětí, že jsou nesmrtelnými dušemi pocházejícími od Prvotního Zdroje, nebo že jsou stále znovu a znovu reinkarnovány a žijí zcela bezdůvodně své životy a slouží jen a pouze temným záměrům naddimenziálních bytostí, které se nyní živí z Matrixu, jehož jsme součástí.

Když Prvotní Stvořitel konečně zvolal „A DOST!“ započala se tak impozantní válka mezi těmi, kteří mají svůj základ ve světle a těmi, kteří slouží temné straně. Postoj temné strany se pochopitelně nelíbil bytostem světla, neboť podvodná manipulace s dušemi, které byly uvězněny v tomto vězení na základě zmanipulovaného tvrzení, že si to vlastně sami vybraly, neodpovídala pravidlům celovesmírné hry svobodné vůle.

Tyto temné bytosti ji dávno rozhodly o tom, že se chtějí dostat z vlivu Prvotního Stvořitele, tak aby byly schopny žít způsobem, který si vytoužily, bez jakékoliv námahy. Nyní se však přesuňme do nedávné minulosti!

Prvotní Stvořitel se tak rozhodl tomu učinit přítrž. Galaktické centrum nyní vysílá vlnu za vlnou vysokofrekvenčních světelných vln, stejně jako transformačních světelných fotonů, které jsou doslova navrženy nejen k tomu, aby znovu zapojily poškozená vlákna DNA, jež jsou součástí poškozených lidských forem. Ale navíc, mají umožnit lidským bytostem přemostit několik velmi kontrolovaných frekvenčních pásem, ve kterých Archonti a dračí rasa přebývají. To by jim trvale znemožnilo se na nás napojit a zároveň nás trvale využívat jako zdroj duševní potravy. V důsledku této akce – se temné straně tato válka vymkla z ruky – a tím jsme se  dostali do současné situace.

Za posledních 70 až 100 let Ti, kteří podporují záměr Archontů a dračí rasy (ať již pozemšťané nebo mimozemšťané) pracovali usilovně  na vytvoření nové formy lidského těla, která by byla schopna žít na zemském povrchu a mohla být lépe kontrolována. Tento genetický výzkum byl již završen v tajných podzemních laboratořích za přispění těch nejlepších genetických inženýrů.

Mnozí z nich netuší, na čem to vlastně pracovali. Bylo jim sděleno, že se jedná o novou tělesnou formu pro Šedivé (Grays) nebo něco podobného. Rozhodně jim neřekli pravdu, a to že se jedná o novou, lepší formu vězení pro lidské duše.

Jedná se tu o svobodnou vůli. Kámen úrazu jejich plánu tkví právě ve svobodné vůli. Proto o ní tolik pojednávám ve svých článcích. Nyní se vraťme v čase, kdy se Prvotní Stvořitel zapojil do této hry a pravil „DOST !“ Byl okamžitě vyzván temnotou, která namítla, že nedodržel  svůj vlastní výnos o světě založeném na svobodné vůli. Temná strana trvala na tom, že pokud se jedná opravdu o svět založený na svobodné vůli, tak mají právo se od Prvotního Stvořitele odvrátit a nemohou být nuceni k postupu, který si nevybrali.

Měli nekonečnou úrodu, či přesněji řečeno zdroj energie, z níž se živili ve formě mladších vyvíjejících se duší. Přišli tak na to, že neexistuje nic, co by je mohlo zastavit. Až na jednu maličkost. Museli duším ponechat možnost volby zda chtějí, či nechtějí patřit k temnotě!

Tenhle fakt mohl narušit jejich plán, tudíž aby byli schopni čelit tomuto riziku, vytvořili verzi snadno ovlivnitelné lidské tělesné formy, kterou umístili na Zem. Zemská magnetická mřížka byla narušena a tím začala produkovat falešnou realitu. Takže přesto, že svobodná vůle a možnost volby omezena nebyla, díky nízkým vibracím, které pokrývají Zemi a nekonečné kontrole našich myslí, jsou lidské duše ovlivněny manipulací a vždy si vyberou cestu temnoty. Problém je vyřešen!

Není snad třeba poukazovat na to, že Prvotní Stvořitel nebyl tímto „řešení“ nikterak nadšen, poněvadž se vlastně jednalo o šikovné omezení svobodné vůle přiznané každé duši.

Prvotní Stvořitel však chtěl, aby se i tyto temné entity navrátily zpět k němu, a tak ve své nekonečné milosti, věnoval těmto temným bytostem další šanci, ovšem pod podmínkou, že lidským bytostem, nepokrytě sdělí to, co se na planetě Zemi pod jejich vedením bude dít, tak abychom byli schopni učinit nezastřenou volbu.

Tyto vychytralé bytosti tedy lidským bytostem sdělují své záměry, ale tak „šikovně“, že používají symboly a termíny, které umožňují různorodý výklad, takže jen vyvolení jedinci jim rozumějí (a již se jedná o různou okultní symboliku, používání speciálních klíčových slov umístěných na velmi podivných místech a nejlépe značnou dobu předem). Takže prakticky vzato splnili/nesplnili podmínky jim dané Stvořitelem o nutnosti informování předem.

Stvořitel opět nevěřil vlastním očím! Možná už teď chápete, proč mám i já osobně s těmito temnými bytostmi problém!! Je opravdu zábavné, že existují doslova miliony dospělých mužů a žen, kteří jsou právě teď podrobeni službě těmto bytostem a ani o tom nevědí!!

Pro peníze, slávu, postavení a odměnu jsou jim zcela k dispozici! Nosí kvalitní obleky, pracují pro vládu, ve školství, v obchodě, religiózních spolcích, v armádě, médiích, vědě, pro Hollywood. Podílí se na utváření společenského života, dělají hloupé věci jako například to, že letmo promítají symbol pyramidy nebo tzv. vševidoucího oka nebo jdou do televize a užívají bezpočet tajných způsobů potřesení rukou, apod. Jedná se o symboly, kterými manifestují, že náleží temnotě! Ve skutečnosti však nevědí, po čem opravdu temnota prahne!

Vraťme se však do současnosti. Důvodem proč ti, kteří slouží temnotě potřebují lidské vědce, aby jim pomáhali, není ten, že by to snad nedokázali sami, je to proto, že mohou namítnout Prvotnímu Stvořiteli a Vyšší Kosmické radě, že se lidské bytosti planety Země podílejí na realizaci tohoto plánu a tudíž s ním takto vyjadřují svůj souhlas!

Tímto způsobem pak odstavili kompetence vesmírných bytostí prozkoumávajících jejich  plány. Největším problémem pro temnotu je, že stará geneticky poškozená lidská těla, ta která můžete sledovat na celé planetě Zemi, ta do kterých jsem vtěleni, přestala fungovat v tom smyslu, aby udržela naše vědomí na úrovni nízkého vibračního stupně. A my všichni jako skupina, se doslova osvobozujeme z tohoto područí! To bylo také záměrem Prvotního Stvořitele.

Tajná vládnoucí elita se však nevzdává tak lehce! Rozhodly se vytvořit zcela novou a možná dokonce více odpojenou formu lidského těla nebo chcete-li tělesnou schránku pro všechny ty duše, které jsou stále ještě uvězněny v žaláři Matrixu.

Tyto schránky nebudou jen daleko intelektuálně jednodušší, než ty, kterými se honosíme nyní my, ale budou též více kontrolovatelné. Budou mít strojové součásti a technologie prostupující celým tělem a tyto pak budou nápomocny v totální kontrole prostřednictvím počítačů řízených umělou inteligencí, zaměřující se na lidské bytosti. Tím se dosáhne stavu, kdy tyto ubohé duše nebudou mít téměř žádnou možnost projevit díky tělům svoji svobodnou vůli, kromě té, kterou jim ti, kteří je budou kontrolovat povolí!

Takže teď, když tohle víte, jak jen mohou vůbec doufat, že se jim tento plán povede dostat přes Kosmickou radu a Prvotního Stvořitele?

Navíc tvrdí, že přesně toto chtěli pozemšťané  po celou dobu – ze své vlastní svobodné vůle! Být zotročeni. Činí tak s tichým souhlasem, protože lidé proti tomu nic nenamítají! Svoboda je každodenně odnímána s každodenním souhlasem.

Snaží se nám namluvit, že lidé požadují  více a více ochrany od vlády! Tvrdí nám, že lidé se bojí a tudíž chtějí více omezení, aby se cítili bezpečně! Nově vytvořená těla budou přesně tím nejbezpečnějším místem pro tyto bojácné duše! S radostí bude tato tělesná schránka poskytnuta duším, poněvadž tohle ony přece chtějí! Nechtějí svobodu, chtějí bezpečí uvnitř tohoto načančaného uměle vytvořeného vězení!

Temnota nyní přetváří Zemi chemickými vlivy v podobě tzv. chem-trails, každý den a také změnou prostředí umisťováním toxických skládek s nukleárním odpadem všude po celém světě. V neposlední řadě také za užití modifikací počasí za účelem uvedení zemského povrchu do lepšího frekvenčního pásma pro nová hybridního těla, se kterými by se lépe operovalo.

Pamatujte si, že vše kolem a tedy i Země je v podstatě frekvence! Pokud je frekvence příliš vysoká, nová hybridní těla nebudou žít dlouho nebo nebudou dlouho funkční. Tato těla jsou navržena tak, aby žila ve velmi nízkých a toxických vibracích. Pro ty z Vás, kteří se domnívají, že to vše je až příliš vzdálené, musím uvést, že tohle vše již bylo dávno vytvořeno.

Šedivý jsou perfektním příkladem již žijících bytostí, jejichž duše byly vnuceny do geneticky ovládaných těl, které následně ovládány ze strany dračí rasy.  Tyto nemají žádnou skutečnou svobodnou vůli a jsou považováni za přisluhovačskou rasu pro dračí rasu po celém světě.

Skutečný plán (jež je znám pouze vrcholným členům tajných spolků), je zbavit se starých odpojených tělesných forem ( tím, že zlikvidují 90% populace Země) a tudíž vyhladit staré tělesné schránky, které jim již neslouží! Nová a v pořadí třetí verze tělesných schránek již byla vytvořena a čeká v podzemních laboratořích. Toto si většina lidí zatím nedokáže ani představit. Donutí všechny ty duše, které se nemohou osvobodit ze Zemské gravitace, aby se znovu vtělily do těchto nově vytvořených těl, které jsou spíše stroji. Problém je opět vyřešen.

Pokud tohle nastane – bude již téměř nemožné pro kohokoli v tomto vesmíru plného svobodné vůle ( vyjma samotného stvořitele) pomoci těmto duším, které se nezastali sebe sama a nevzepřely se tomuto ovládnutí, které je patrné každým dnem více a více.

To je důvod proč tu máme válku – a také důvod, proč se všechny ty velmi milující duše vtělili do této doby, a jsou povoláni do velmi pozitivní a milující akce! Je to akce – akce – akce – v myšlenkách – slovech – a skutcích, která má největší vliv  účinek na magnetické hologram! Akce prosvětlené každý den, znovu vylaďují nekonečné energie, které nám posílají pozitivní bytosti zpět do zemské mřížky.

Ano – Láska je tou největší silou! Osobně jsem psal již mnohokrát! A to byl/je “plán”  těch, kteří sem přišli používat lásku – doslova rozpustit MATRIX! Nicméně, toto je součástí “filmu Harryho Pottera”, kde Harry řekne svým přátelům, že Voldemort konečně “objevil”, že “oni” loví “zdroje síly negativních bytostí” a doslova je ničí! A teď, když ví, – je pořádně naštvaný!

Vládnou elita nakonec zjistila, že miliony a miliony bytostí světla je teď tady na Zemi a využívají vibrace lásky proti nim – jsou tedy opravdu naštvaní! Právě vyhlásili totální válku každé živé bytosti na planetě, která není jedním z nich!

Temné bytosti s vysokou frekvencí, které se ustanovily za správce z této planety nechtějí žádnou změnu – nikdy! Nechtějí postoupit kupředu v plánu Prvotního Stvořitele, kterým je  postupná evoluce duše! Oni jsou spokojeni s tím, čeho dosáhli, protože se odpojily od Prvotního Stvořitele  – univerzálního systému energetického podpory.

Oni nyní potřebují další bytosti ke svému krmení hrubé energie již je vlastně měna(slovní hříčka ENERGY /CURRENT (CURRENCY) ), která jim umožní žít věčně jako zcela svobodnéa samostatné části – věčně odříznuti od Prvotního Zdroje a jeho pravidel .

Pamatujte si, tento vesmír je založen na svobodné vůli. Prvotní Stvořitel to řekl – tak “oni”   nyní tvrdí, že je zcela v jejich právu na svobodnou vůli, aby zůstali přesně tam, kde jsou , bez  jakéhokoliv dalšího jejich  pokroku!

Pravidla svobodné vůle v tomto vesmíru jsou absolutní – ale nefungují jako si většina lidí myslí. Ano, jsou zde jisté lekce, ale ty nejsou strukturovány tak, jak si to většina lidí představuje.

Vše záleží na volbě, kterou činíte každičký moment Vašeho života. Ovšem celá věc je mnohem složitější.  Není to pouze o tom, jakou volbu si zvolíte na tomto světě realizovat. Je to také mnohdy o tom, jaké volby zavrhnete.

Pouze 50% všech vibračních tříd, má něco společného s každodenním rozhodováním. Oněch dalších 50% (aby bylo dosaženo dokonalé a všeobjímající rovnováhy) má něco společného s tím, co jste se nerozhodli učinit. To je přátelé ona druhá strana mince. Tudíž každá mince má vždy dvě strany.

To je důvod, proč každičký den doslova zvoním na poplach a volám: „HEJ, VY TAM !“ v tom receptu, který pomáhá každé duši získat její vibrační svobodu chybí polovina životadárných přísad! Pokud proti této agendě, která se před Vámi začíná na celé planetě rýsovat, aktivně nevystoupíte a pojedete podle zajetého stereotypu v podobě pasivního přístupu, pak jedno velmi důležité pravidlo svobodné vůle praví, že s tím vším tiše souhlasíte a dokonce to tak i podporujete. Pokud aktivně neřeknete NE – potom toto mlčení může být vyloženo tak, že říkáte ANO a se vším tak vyjadřujete svůj souhlas.

Existuje pouze jedna cesta z tohoto pravidla – můžete jednat jako dávní jogíni – žijte v jeskyni a celý den meditujte. Přemítejte o tom, jak toto jednání spočívající v neúčasti na iluzorním světě, tomto magnetickém hologramu vyjadřuje Váš nesouhlas. Tudíž jste se doslova odpojili ze systému díky Vašemu počínání projevujícímu se v nesouhlasu.

Takto obešli pravidlo „tichého souhlasu“ a vlastně se tak osvobodili se z onoho hologramu! Velmi málo duší bylo schopno učinit to tímto způsobem. Dalším způsobem je mít někoho, kdo se již z hologramu vysvobodil, který převezme odpovědnost za Vás jako za duši. To je však velmi vzácné a stává se to jen zřídka.

Ti, kteří nepodstoupili tyto drastické a dramatické kroky, a kteří stále a každodenně participují na systému, ti všichni s ním tiše souhlasí, ledaže proti němu otevřeně vystupují nebo využívají prohlášení nesouhlasu. Jen se podívejte na tzv. online smlouvy, které Vám jsou předávány v podobě tlačítka „líbí se ti“ na Googlu a Facebooku každý den. Ukazují Vám jak to teď je – protože MUSÍ !

Každou chvíli vychází nějaká změna v jejich softwarech a jejich online programech, přičemž tyto Vás automaticky vtáhnou do všech těchto změn.

Jste automaticky nastaveni na začlenění do všeho, co je uznáno za vhodné ze strany tajných spolků. Není to náhoda! Ledaže se rozhodnete držet se mimo jakýkoli jejich nový záměr. Něčím podobným jako je například stisknutím tlačítka a odepřením souhlasu se změnami,  jinak s těmi změnami souhlasíte.

Děje se to snad jen náhodou ? Ne, ukazují Vám, co musíte vědět, protože jsou k tomu nuceni zákony vesmíru. Ukazují Vám velmi jasně, že pokud se nerozhodnete vystoupit z jejich záměru – pod vlivem jejich pravidel a zákonů – vyjadřujete svůj souhlas a stanete se spoluviníky.

Ano, i zde jsou nastolena pravidla „hry“. Tato pravidla však nejsou identická s těmi pravidly, o kterých jste slýchali během posledních několika desítek let. Každý soudní systém na světě operuje přesně stanoveným způsobem, jak jsem Vám nastínil shora. Tak to funguje již téměř 100 let. Je to pouhá náhoda? Ne!

Je mi lhostejno jak moc protestujete vůči tomu, co pravím v rámci tohoto článku. Pravda je však taková, že pokud jste vtaženi do jednací síně policií, jste zapojeni do systému. Ledaže jste schopni podniknout opravdové a odvážné kroky k Vašemu odpojení.

Já a mnoho jiných to říkáme neustále dokola! Data a informace jsou tam venku k mání pro každého, kdo se dívá. Připojení k jejich systému je provázeno důsledky, které se odrazí ve Vašem skutečném životě. Žádný kdo kdy byl v jednací síni si nedovolí tento fakt popřít.

Takže jediná skutečná otázka zní: PROČ?

I kdyby jste se dočasně cítili více či méně pohodlně na oné druhé straně, jaký druh těla pro vás bude k dispozici za účelem inkarnace, jestliže vládnoucí elita ovlivní jeho vývoj?

Matrix nás musí opustit. Může být zničen. Je to temná energie, zasílána do rozvodné sítě, která musí být změněna. To však můžeme učinit jen společnými silami, jako velká skupina.

Naším nesouhlasem s tím, co se nám vládnoucí elita snaží provést, ztratí svou moc. Jsou zde majestátné bytosti lásky, které pracují s každou duší. Každodenní akce jsou nutné k destrukci Matrixu. Nyní je čas tak učinit a to jednou provždy

Příspěvek zaslal Martin Jonášek