V prvé řadě v současnosti deklasovaný Vatikán.
1. Černý papež byl odstraněný v květnu 2020 v rámci operace Europe Defender. Generální představený jezuitů Černý papež Adolfo Nicolas, zodpovědný za ďábelský plán Společnosti Ježišové pro nový světový  pořádek, a jeho 6 generálů kontrolovali “bílého papeže” Benedikta XVI. a Vatikán.
2. Ilumináti, sionisti, globalistické elity, Rada pro zahraniční vztahy, skupina Bilderberg, Svobodní zednáři, Rada 300 a zlá Tridentská rada.
3. Jezuiti ovládající templárské rytíře, Kolumbovi rytíře a maltézské rytíře.
4. CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad a všechny zpravodajské agentury na světě jsou zednářské a jsou ovládané jezuity.
5. Jezuité pronikli do všech vlád a dosadili své vůdce jako je Obama, Rudd, Blair, Jintao, Sarkozy, Peres. Tito “vládci” jsou jen loutky a plní jezuitské příkazy.

Černý papež je ANTIKRISTEM. Černý papež obsadil první oporu Arabů. Arabi a severoafričané vždy uctívali Slunce a Saturn. Egyptské víry uctívaly Slunce a islámské víry uctívaly Saturn. Jezuitská symbolika je soustředěná okolo posvátných slunečních symbolů pocházejících od Nimroda a Nabuchodonozora.

V roce 400 n. l. Konstantin a Byzantská říše ovládli Fenícii a vytvořili novou provincii, která trvala tak dlouho, aby zlegalizovala “kresťanství”. Pohanští bohové Říma a ctitelé Slunka byli pak sjednocení pod nově vznikajícím “křesťanstvím” nazývaným – římský katolicizmus. Nejdůležitějšími budovami ve vatikánském provozu jsou baziliky, přičemž největší je bazilika Sv. Petra ve Vatikánu, která je plná hadí symboliky. Hadí symbolika je všude okolo papeže a také zejména na bazilikách. V bazilice Svatého Petra ve Vatikánu papež sedí doslova ve chřtánu hada jako jazyk a káže podvod…

Co chtějí? Je to jednoduché nekompromisně vládnout. Vytvářejí pravidla, které tu na Zemi původně nebyli. Jezuiti oklamali lidstvo a infiltrovali se do všech politických, náboženských a vzdělávacích  oblastí. Uložená pravidla, manipulace a kouzla na této Zemi mohou být určena ale jen těm, kteří je přijmou a míní se jim podvolit. Jakékoliv pravidla či zákony, které jsou vynucené, jsou ale vždy předmětem porušení ZÁKLADNÍHO LIDSKÉHO PRÁVA. Právě svobodné vnímání člověka může vždy zkazit a zničit strach, peníze a nenasytné EGO. Tento otrocký společenský systém poškodil v prvé řadě PRÁVNÍ PŘEDPISY a současná vláda zákona“ je součástí nelegitimního právního režimu, který nyní vládne nad Zemí.

Už v hluboké minulosti byli Féničané světovými odborníky na námořní cestovaní a obchod. Nyní se stali logistickými partnery Vatikánu v oblasti obchodování s lidmi a v dalších hanebných aktivitách.  Existuje mnoho bodů, které je možné s nimi spojit při zotročování lidí – námořní právo, rodné listy a také způsoby jejich uchování. Jsou symbolicky spojeni s “krajinou mrtvých”, oceánem, králem vod a hadem, kterého představuje současný Vatikán.

https://celostnivzdelavani.cz/kdo-celou-dobu-tahal-za-provazky-v-pozadi