Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

J.F. Kennedy před dneškem varoval. Proto musel zemřít?

Před celou řadou věcí, které dnes kritizujeme, varoval americký prezident John Fitzgerald Kennedy již v roce 1961. Byly jeho názory opravdu tak pokrokové, že nebyly slučitelné s jeho dalším životem?

jfk3Udělejte si vlastní názor z jeho projevu v hotelu Waldorf Astoria 27. dubna 1961:

„..slovo “utajení“ je svobodnou a otevřenou společností neslučitelné…“

„…jsme neodmyslitelně a historicky postaveni proti tajným společnostem, tajným přísahám a jednáním…“

  „…celosvětově čelíme monolitickému a bezohlednému spiknutí, které se pro rozšíření svého vlivu spoléhá především na tajné prostředky, infiltraci místo invaze, podvratnou činnost na místo voleb, zastrašování na místo svobodné volby…“

Dnešní svět není lepší. Spíše naopak. Podobný projev je však považován za bláznovství. Většinovou společností vnímán jako honba za virtuálními ilumináty. Naštěstí za podobné projevy nejsme kriminalizováni a stříleni. Protože jich je tolik, že lidé jsou vůči nim již imunní. Z úst J.F.Kennedyho však i dnes zní tato slova jako alarm: „Šípkové Růženky, probuďte se z Matrixu!“

Zdroj: YouTube.com

1 komentář

 1. Pauk

  „Nepartajnická politika“ (podobná advokacii), na bázi občanského zákoníku založená, má reálnou a logicky zdůvodněnou šanci, a to univerzálně.
  Všechno už tady jednou bylo – jenom zodpovědný občanskoprávní, adresný a průběžný volební systém na bankovně účetním principu dosud nikoli.
  Nepomůže nic jiného, než úplná, obousměrná personální ručitelská adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče, včetně možnosti levného a voličsky osobně zodpovědného referenda i přímé volby kohokoli :
  „Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly“ (TGM).
  Existuje stručný a logický, na partajích nezávislý projekt adresné demokracie (nikoli však falešné, diletantské a klamavé tzv. „přímé demokracie“): v článku „Právní stát” na google:
  http://www.knihya.cz/16196/pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-obcanu-nikoliv-korist-politiku
  nebo:
  http://www.inuru.com/index.php/spolecnost/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-volby

Napsat komentář

© 2022 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑