imageVětšina toho co víme o Hyperboree pochází z řecké mytologie, stejně jako v případě Platónovy Atlantidy ze světa před potopou a zapomenutých starých časů. O tomto místě se říká, že bylo spolknuto mořem při velké záplavě. S více na 4000 mýty o potopě je jednoduché vidět, že to mohlo být velmi reálné místo, které existovalo ve starověku.

A jak se objevují nové teorie, zdá se, že Hyperborea byla někde na trase ze Zélandu do Ameriky (okraj Hyperborey), tedy zamířit mimo Herkulovy sloupy a jet na sever, kolem Skotska, ostrovů Orkney, ostrova Faroe a Islandu. Stejná cesta, o níž jsme zjistili, že ji používali nejen osidlovatelé Ameriky, ale ještě před nimi dokonce Vikingové, kteří se dostali přinejmenším do New Found Landu. Také se říká, že v některých případech se dostali až do Minesoty?

Přesto jen spekulace, zdá se, že to co víme o starověké historii, se mění denně. S tím, že toho moc nevíme o svém světě ve starověku , se zdá, že naše světová historie dostává nový tvar aby byla v budoucnu přepsána. Alespoň její politická korektnost musí být upravena a opravena. Cestovali nám vzdálení lidé ze středozemí na Hyperboreu, nebo se dokonce plavili do Severní Ameriky? Zdá se přinejmenším, že před 10 000 lety se lidé ze středomoří dostali alespoň do Ameriky a do regionu známého jako velká jezera. Haplogroup X je gen, který původní obyvatelé regionu velkých jezer mají ve své DNA. Důležitější ovšem je, že tento haplogroup X pochází ze středozemí. Jak se to stalo, když nikdo necestoval mezi světadíly?

http://www.suenee.cz/hyperborea/#pphoto[]/0/