I když měl Hitler na začátku své kariéry v parlamentu většinu křesel, neměl absolutní moc, po které toužil. Pouze o pár týdnů později byl „náhodou“ podpálen Reichstag, sídlo německého parlamentu v Berlíně, údajně komunisty. Hitler tuto situaci využil, aby přesvědčil prezidenta Hinderburga ke schválení zákonu o nouzovém stavu, který omezoval osobní svobody.
.
Zákon zrušil svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu na soukromí a svobodu tisku. Zrušil právo na pronájem majetku a právo na soudní řízení před uvězněním. Legalizoval telefonní odposlechy a zadržování korespondence. Zákon byl použit jako právní základ k uvěznění kohokoliv, kdo byl považován za odpůrce nacistů. Lidé mohli být uvězněni za jakýkoliv nebo žádný důvod. Té noci bylo zatčeno kolem 4 tisíc lidí, byli uvězněni a mučeni skupinou SA. Hitler nyní mohl uvěznit komunistické vůdce, takže komunistická strana, jeho hlavní oponent během voleb, se rozpadla.
.
Hitlerova SA zastrašila zbytek opozice, a posléze prosadila zmocňovací zákon, který mu umožnil další čtyři roky schvalovat zákony bez souhlasu parlamentu. Tohle Hitlerovi dalo absolutní moc. Pak zakázal všechny politické strany. Mohla existovat pouze nacistická strana. Poslední překážku k absolutnímu diktátorství byla překonána 30. června 1934, kdy došlo k Noci dlouhých nožů. 400 členů SA, kteří si kladli nějaké nároky, bylo zavražděno Hitlerovým SS. O měsíc a půl později měl Hitler absolutní vládu nad Německem. Stal se „Vůdcem“, což znamená, že byl prezidentem, kancléřem a velitelem armády zároveň. Členové ozbrojených sil museli přísahat osobní přísahou věrnost, ne Německu, ale přímo Hitlerovi, což je typické pro jezuity. Pamatujete na přísahu naprosté poslušnosti vrchnímu představenému u jezuitů?
.
Kdo byl ve skutečnosti Hitler? Hitler pocházel ze zajímavé rodiny. Jeho matka byla Klara Pölzlová. Jeho „otec“ byl Alois Hitler. U Aloisovy matky jsou určité okolnosti zastřené. Jmenovala se Maria Anna Schicklgruberová. Byla prostá, venkovská žena a v době početí, v září 1846, žila ve Vídni, kde pracovala jako služka a pracovala pro Anselma Salomona von Rothschilda. Jakmile rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde porodila Aloise. Maria odmítala každému říct, kdo je otcem dítěte. Musel to být někdo důležitý s velkou mocí, protože ho utajovala po zbytek svého života a tento biologický otec necítil potřebu si ji vzít. Nezávislí badatelé jsou přesvědčeni, že to byl Rothschild, kdo Marii oplodnil.
.
Existují dva možní podezřelí ze znásilnění Marie. Za 1. Anselm, kterému tehdy bylo 33 let a za 2. jeho otec, Salomon Mayer von Rothschild, kterému tehdy bylo 72 let. Rothschildovy archívy obsahují ručně psané dopisy mezi synem Anselmem a londýnskou Rothschildovou bankou, což prokazuje, že v době početí Marie byl ve Vídni. Jeho otec byl v Paříži. V roce 1876, když bylo Aloisovi 40 let, najednou zdědil velkou sumu peněz a přitom v jeho rodině nebyly žádné peníze. Anselm Salomon von Rothschild zemřel o rok a půl dříve, což byl potřebný čas na to, aby pozůstalostním soudem prošel převod majetku.
.
To se stalo ve stejné době, kdy si Alois najednou změnil svoje příjmení na Hitlera. Byla to jen náhoda, nebo to byl požadavek Rothschildů, aby mohl přijmout dědictví, a aby se zpětně nespojoval s pokrevní linií Rothschildů? Rothschildové byli oficiálně Židi, i když byli vlastně babylonští Chazaři, kteří pod tlakem ruského krále přestoupili na židovskou víru. Pokud chcete, říkejte jim falešní Židi, ale otec Adolfa Hitlera byl pro venkovní svět z poloviny Žid.
.
Pokud by to prosáklo na veřejnost, byl by to pořádný skandál. A tak všechny stopy Vůdce Adolfa Hitlera vedoucí k Rothschildům musely být vymazány. Mnichovský Post v roce 1921 zadržel brožuru, která se šířila mezi prvními členy Hitlerovy nacistické strany NSDAP s názvem: Adolf Hitler – zrádce! Psalo se v ní o údajné židovské krvi v žilách Hitlera a obviňovala ho z přijetí finančních prostředků od židovských finančníků a za to, že se sám choval jako Žid. Mnichovský Post se brožuru rozhodl publikovat a ve stejný den, kdy se Hitler stal kancléřem, tak byl Mnichovský Post vydrancován a jeho redaktoři i autoři byli posláni do koncentračních táborů. Od té doby o nich, už nikdo, nikdy neslyšel. Podle Janet Ossenbaard

Může jít o obrázek 6 lidí, stojící lidé a food
Adolf Hitler jednou řekl svému synovci WIlliamu Patricku Hitlerovi: „Tito lidé nesmí vědět, kdo jsem. Nesmí vědět, odkud a z jaké rodiny pocházím.” Ve snaze odstranit jakékoliv důkazy, které by Hitlera spojily s Rothschildy, nejen, že byli zavražděni určití lidé, ale celá vesnice Döllersheim, odkud pocházela Hitlerova babička, byla na příkaz Hitlera naprosto zničena. Adolf Hitler,
.
Vůdce, se nezjevil z ničeho nic. Panuje obecné přesvědčení, že byl Rothschildem. Adolf Hitler byl dosazen, aby ovlivnil výsledek další Cabal války. Hitler byl velkým obdivovatelem zakladatele jezuitů, Ignáce z Loyoly a tvrdil: „Hodně jsem se toho naučil od jezuitského řádu. Doposud na zemi nebylo nic velkolepějšího než hierarchické uspořádání katolické církve. Velkou část tohoto uspořádání jsem převedl do své vlastní strany.”
.
Hitler srovnával Heinricha Himmlera, strůjce a organizátora holokaustu s Ignácem z Loyoly. „Beru Himmlera jako našeho Ignáce z Loyoly.” tvrdil Adolf Hitler, Libres propos (1952, str. 164) „Himmler vytvořil organizaci SS podle zásad jezuitského řádu. Jejich zásady a duchovní cvičení předepsané Ignácem z Loyoly byly modelem, který se Himmler snažil přesně okopírovat od jezuitů. Himmlerův titul, jako nejvyšší velitel SS, měl být obdobou jezuitského generála a celá struktura strany a její směr byla blízkou imitací hierarchického řádu katolické církve. Nejvyšším pravidlem byla naprostá poslušnost; každý rozkaz měl být bez komentářů vykonán.”
.
Hitler se zbavoval všech, které vinil za problémy Německa – Židů, cikánů, komunistů, postižených, homosexuálů a také jim nezapomněl zabavit jejich veškeré zlato. Hitler byl podporován velmi efektivní propagandistickou mašinérií, kterou vedl Joseph Goebbels SS, který zmanipuloval Němce, aby uvěřili, že Hitler je mesiáš, a že Židé byli příčinou veškerého zla. Všichni víme, co se dělo dál. Během 2. světové války zemřelo 85 milionů lidí.
.
V situaci nastalé po 2. sv. válce, stovky tisíc Židů emigrovaly do Izraele, do země zaslíbené. Ale věděli jste, že tato migrace už byla Cabal naplánovaná v roce 1917? Bylo to už 22 let předtím, než 2. sv. válka vůbec vypukla. Palestina byla i s obyvateli doslova darována Arthurem Jamesem Balfourem, ministrem zahraničí Spojeného království, jménem britské vlády lordu Lionelu Walterovi Rothschildovi. Přesně v roce 1917, když první světová válka ještě ani neskončila. „Vážený Lorde Rothschilde, s radostí vám oznamuji, jménem vlády jejího veličenstva, že následující deklarace soucítí s židovsko sionistickými aspiracemi, které byly předloženy a schváleny vládou. Vláda jejího veličenstva je příznivě nakloněna vytvoření Palestiny jako národního domova pro židovský lid a udělá vše k umožnění dosažení tohoto cíle. Je jasně chápáno, že nebude provedeno nic, co by mohlo ohrozit občanská a náboženská práva existující nežidovské komunity v Palestině nebo práva a politický status Židů v jakékoliv jiné zemi. Budu vděčný, pokud s touto deklarací obeznámíte Federaci sionistů.” Arthur James Balfour.
.
Židé ani Palestinci o tomto nevěděli. Byl to další dopředu vymyšlený tah Cabal na světové šachovnici. To, co se prezentovalo jako neškodná akce ve prospěch Židů, byla znovu strategická akce ve stylu: „rozděl a panuj”. Toto mohlo vyústit pouze v další napětí a v další válku. Tentokrát mezi Židy a Palestinci. Židovský lid byl ochotně a vědomě vehnán do této zóny velkého napětí. Proč? Protože Rothschildové a ostatní Cabal rody měly pouze jediný cíl a to Jeruzalém. Není náhoda, že tolik jejich členů rodiny má jméno Šalomouna ve svém jménu. Chrám Šalomouna a Chrámová hora byla jejich hlavní prioritou.
.
Následovala celá řada válek, jako válka ve Vietnamu, studená válka. Cabal všechny ty války iniciovala a financovala obě strany. Takto se lidé po celém světě udržovali ve strachu, v paralýze, v chudobě, v rozdělení a v poslušnosti. Jakmile pochopíte a odhalíte tuto jejich strategii, nemůžete ji nevidět. Ale to nejhorší mělo teprve přijít, jelikož doba se měnila a Cabal také přizpůsobovala svoji strategii. Klíčová slova v jejich věčném plánu k ovládnutí světa se ale neměnila: nenávist, pomsta, pohrdání. Tato tři slova byla dokonale vylíčena v dokumentu: „Protokoly sionských mudrců“.
.
Všechny války byly iniciované Cabal, vše bylo naplánované, každá nezbytná figurka byla dosazena k uskutečnění jejich plánu. Cílem bylo, získávat stále více peněz a stále více moci nad lidmi. Na konci 2. sv. války zemřely miliony lidí. Každý, kdo byl jiný, měl jiný postoj, kdo promluvil, byl ve velkém nebezpečí nebo byl zavražděn. Jedním z obětních beránků byl také židovský lid, který byl obětován ochotně a vědomě, aby Cabal ovládla Izrael. Palestinci, kteří od počátku času žili v Izraeli, byli v další cabalské válce poraženi…
.
Podobnost mezi nacistickým Německem a současným stavem v mnoha evropských zemích je až zarážející. Hitler začal s nouzovým stavem, který je nyní zaveden ve většině evropských zemích. Podle Janet Ossenbaard
Může jít o obrázek 3 lidé
Chazaři (Aškenáziové) rozhodně nebyli Semiti. Je to národ čistě tureckého původu, přesněji skupiny stepních Nomádů, jejichž kulturní zázemí spočívalo v krutých dobyvačných taženích směrem na jih Ruska tak dlouho, dokud nevybudovali svoji říši, která se rozprostírala od Černého moře po Kaspické, od Kavkazu k Volze. Nacházeli se v permanentní válce. Uctívali boha Baala a vykonávali krvavé satanské obřady, obětovali děti a byli pod neustálým tlakem, aby se vzdali těchto praktik a přijali humánnější náboženství. Odmítli islám i křesťanství a přijali judaismus, který jim byl nejbližší a „obohatili“ ho o svůj despotický přístup a protilidský charakter. Chazaři se vydali cestou judaizmu a od poloviny 9. století je kompletně sjednotila židovská víra.
.
Jejich následovník trůnu Bulan, nazývaný také Obadiach, zakládal ve velkém židovské školy, masívně budoval synagogy, přijal hebrejské písmo a tímto vpustil židovskou víru na území dnešního Ruska. Dále se trůnu podle fundamentálního práva o nástupníctví Chazarů ujal jeho syn Hesechiel, potom syn jeho syna Manasseh, potom Hanukah, dále jeho syn Isaak, potom Isaakův syn Mojžiš (Manasseah II). Po něm přebral žezlo jeho syn Nisim, následoval Nisimov a syn Aaron II, až nakonec vládl Joseph, který byl poražený Rusy a tehdy byla nucená celá jejich šlechtická línie se rozprchnout do světa. Přednostně odešla do Španělska a část z ní do Maďarska, odkud se pomalu rozprostřeli přes germánské krajiny do zbytku Evropy.
.
Samozřejmě, jak je zvykem u Chazarů, se za toto vyhnanství později ruským panovníkům tvrdě pomstili a dobyli Rusko zpět, a to konkrétně v rámci bolševické revoluce. O tom se dají dohledat kořeny jednotlivých vůdců tohoto spřísahání. Například Trocki byl ve skutočnosti Bronstein, Zagorsky = Krochmal, Suchanov = Gimmer, Dan = Gurvitch, Parvus = Helphand, Kradek = Sebalson, Zinovjev = Apfelbaum, Šteklov = Nachamkes, Larin = Lurye, Ryazanov = Goldenbach, Kamhov = Katz, Bogdanov = Josse, Goryev = Goldmann, Zvedzin = Wanstein, Ganezky = Fürstenberg, Rozal = Solomon, Chernov = Von Gutmann, Martov = Zederbaum atd. Možná se ani nebudete divit a nebudete překvapení, že i samotní ideologičtí vůdci a prezidenti SSSR či novodobého Ruska, tedy Marx, Lenin, Stalin, Chruščov, Gorbačov,  Jelcin či radikál Žirinovskij patří k chazarským Židům. Tyto informace tak trochu toto spletité zašmodrchané klubko globálního spřísahání trochu rozmotává.
.
Chazaři jsou tedy samozvaní Židé, kteří vykonávají specifický druh fanatického náboženství, s příchutí protilidské zvrácenosti, což důkladně objasňuje jeden židovský historik, konkrétně profesor H. Graetz ve své publikaci „History of the Jews“ (Historie Židů), kde se odvolává na „Židovský Lexikon“. .
.
Skutečností tedy je, že až 95% dnešních Židů nemá hebrejský a semitský původ, ale húňsko-turecký. Encyklopedie Judaica udávala v roku 1960, že z celkového tehdejšího počtu 11 a půl milionu židů je jen půl milionu Sefardů (Hebrejů) a zbytek tvoří právě Aškenázi (Chazaři), kteří nepochází od Jordánu či z Kanaanu, ale od Volgy a z Kavkazu a nejsou geneticky nijak propojeni s Abrahámem, Isaakem či Jakobem, ale právě z Huni, Ujguri a Maďary.
.
Van Helsing otevřeně tvrdí, že už po celé věky je Judaizmus vlastně jen synonymem pro Talmudizmus, což je neoddělitelné shrnutí Velkých židovských Písem, přesněji Mischny a Gemary, kde jsou dopodrobna zobrazeny projevy náboženského hnutí (všechny kódy, ceremonie, popisy), ale i tak jsou v protikladu se skutečným významem slova Mesiáš a moudrostí vytvořené na Mojžíšově učení.
.
Někteří tvrdí, že to není nic jiného, než neúnavná postupná globalizační snaha o budovní všemožných mocenských struktur zaměřených na sektor businessu, které jsou pěkně maskované různými rituály, z čehož dokonale těží právě přímí potomci Chazarů, kteří celou tuto náboženskou problematiku náležitě a účelově glorifikují. Zřízení současného sionistického Izraelského státu je též věcí dlouhodobě plánované režie, stejně jako založení OSN, které tomuto kroku nevyhnutelně předcházelo a není žádným tajemstvím, že všechny „důležité“ rozhodnutí a politické intriky přichází přímo z New Yorku, který je kompletně ve vlastnictví chazarských židů, a kde jich žije více, než v samotném Izraeli. Podle van Helsinga
Může jít o obrázek snake a text
Chazaři dlouhodobě razí a prosazují cíl: ovládnutí celé planety a zotročení celého lidstva 11
Politický Sionizmus jako forma historického počinu se při bedlivém zkoumání nejeví jako přirozené ovoce hebrejských snah, ale spíše jako důmyslná podvodná akce s jistým dlouhodobým záměrem, kterým Chazaři dlouhodobě razí a prosazují svůj cíl: ovládnutí celé planety a zotročení celého lidstva.
Mnozí vládci pociťovali k nositelům židovských monopolů a agresivní chazarské manipulace, ožebračování a zotročování „méně bystrých“ okolních národů, s přihlédnutím na jejich životní zásady, upřímnou nenávist, nevraživost a to dávno před tím, než by vůbec někdo hovořil o nějakém antisemitismu a spiknutí proti nebohým Židům.
.
Svým životem a nesnášenlivostí k okolním národům se židovští Chazaři nikdy nejevili zrovna jako příkladný a vzorný národ. Tak například z Anglie byli Židé nekompromisně vytlačení v roce 1290 a znovu se infiltrovali zpět až v roce 1655, Francie jim řekla své „Adieu“ v roce 1306 a žili zde bez nich až do roku 1682, Maďarsko je dveřmi vyhodilo v roce 1360 a oni se oknem vrátili zase zpět v roce 1592, Belgie se jich zbavila v roce 1370 a oni se vrátili v roce 1700, také území dnešního Slovenska museli opustit v roce 1380 a pak se bránili jejich návratu až do roku 1744. Vypuzení byli obdobně i z Holandska, Rakouska, Portugalska, Itálie, Bavorska atd. a do Malajsie měli zakázané vycestovat až od roku 1995. Každý panovník se jednoduše snažil ochránit svoji zem před jejich skrytými pokusy o destrukci, ovládnutí a podmanění obyvatel.
.
Jejich „Talmudizmus“ se totiž vyznačuje totální bezohledností vůči všem „Goyimům“. Jejich filosofie a náboženství je staví do pozice mágů „ďábelského“ finančnictví a tuto ďábelskost promítají do všech obchodních záležitostí, které jim slouží k jejich dravému cíli – plnému zotročení světa a lidstva. Jejich dravé a houževnaté nastavení je vede k důslednému a skrytému manipulování politiky pro jejich velký plán, pro svoje egoistické blaho a k bezohlednému obohacovaní na úkor třeba i těch nejubožejších. Opravňuje je konat všemožné zlo na celém světě, na každém, mimo osob svého druhu.
.
Proto nemůže být žádným překvapením, že je postupně nikdo nikde nechtěl a že dlouho hromaděná úzkost, utrpení a nespravedlnost čas od času vyprovokovala pogromy, které pak odnesli třeba i nevinní lidé. Martin Luther nebyl žádným fanatickým odpůrcem Židů (Chazarů) ani nebyl hlasatelem jakékoliv nesnášenlivosti, ale velmi střízlivě uvedl ve svém diele The Jews and Their Lies (Židé a jejich lži, kapitola E62, strana 189) následovné: „Talmudisti jsou zlý a zlomyslný národ s mimořádně jedovatým jednáním, jehož misí je přitáhnout si na svoji stranu ve formě vlastnictví úplně všeho a všech, kteří nesdílí jejich myšlenky, do nebe volajícího bezpráví.
.
Rozmach jejich víry je provázený místo nekonečné milosti ke všem Božím tvorům jen bohapustou touhou pro krádeži majetku „pohana“, kterého navíc neosloví jinak, než lidský dobytek. Jejich pánem je ďábel a tento národ bez nejmenší snahy o nalezení pravých slov božích neuznává postavení slabších v tomto světě a všechny svoje učedníky naučil tvrdě a efektivně profitovat „na své lenivé kůži a prokletí Goyimů Tedy podvody si z nich snaží udělat sluhy a přivlastnit si výsledky jejich práce. Jejich rabíni šíří i to, že dopouštět se křivdy nebo vraždy na pohanovi není hříchem, protože oni jsou přece nositeli vznešené krve a obřezaní světci, takže na to mají dopředu předurčené světské právo. Jsou učeni, aby skládali křivé přísahy k pohanům, klamali je, okrádali, podváděli, znásilňovali či hanobili jméno Spasitele den za dnem. Marii označují za děvku a její dítě (Ježíše Krista) za „Mamzera“, zkurvy-syna. Ovládli farmacii a vyznají se v používání jedovatých medikamentů, kterými sa snaží nežidy s radostí, potichu a nenápadně odstraňovat ze světa. Proč bychom jim měli toto všechno tolerovat a považovat je nadále za svoje bližní?
.
Americký prezident George Washington k tomu ve svých memoároch „Maxims of George Washington“, A.A.Aplatton and Co. (strana 125) řekl: „Židé pracují v boji efektivněji než jakýkoliv armádní nepřítel a jsou zároveň i stokrát nebezpečnější, a jsou velkou příčinou dramatických událostí znamenajících narušení svobody lidstva“. Označil je za mor Ameriky a zároveň za největší hrozbu, která kdy byla, a která by měla být odstraněna a lovena.
.
I Benjamin Franklin k tomu řekl své a je to zaznamenané v díle Des Griffin, „Anti-Semitism and the Babylonian Connection (Strana 28): „V jakékoliv zemi, kde se Židé usadili, tak se zde zachovali jako skuteční nepřátelští dobyvatelé a pokusili se zde zničit místní existující morálku, devalvovali komerční integritu, zesměšňovali a podmaňovali si původní lid, parazitovali na něm jako vampýři a zneužívali jejich děti pro své krvavé satanistické obřady. Proto mám nyní povinnost chránit náš mladý národ a pokusit se je vyčlenit z naší ústavy.“
Podle van Helsinga
Není k dispozici žádný popis fotky.
Musíme přestat zavírat oči před protilidským jednáním 12
Jaký vztah mezi sebou mají obě dvě největší skupiny Židů a kam až jsou obě skupiny schopny zajít ve vztahu k sobě, ukazuje spisovatel Jan van Helsing a popisuje nevyřízené účty mezi oběma těmito největšími židovskými větvemi. Obě skupiny, ať už Chazaři či Sionisti se cítí druhou stranou hanebně podvedení. Jan van Helsing jako jeden z mála autorů se nebojí zdrženlivým a diplomatickým způsobem přibližovat svému publiku tyto zakázané dějiny lidstva, které jsou v tom lepším případě označené jako alternativní nebo zatajované informace. (On sám tvrdí, že píše o někom a ne proti někomu, což je zásadní rozdíl).
.
Van Helsing dokonce dostal od jisté židovské skupiny lukrativní nabídku, aby pod svým jménem zveřejnil další šokující, diskriminující a společensky těžce přijatelné dokumenty, a aby je veřejně okomentoval a publikoval. Členy této skupiny charakterizoval jako přímé lidi s působivými jmény, kteří ho motivovali možností získání štědré finanční odměny. Přinesli velký fascikl dokumentů s podtitulem výbušné bomby. Jednalo se o originální spisové materiály, které pojednávaly o nacistickém holokaustu s názvem „Úmluva Ha’avara“.
.
V přílohách byly doložené převodové šekové formuláře banky stojící v pozadí, podílející se na řízení všech důležitých procesů vyhlazování Židů. Dále tam byly materiál obchodní skupiny zapojené do tohoto procesu, Ha’anota Company a kartel I. G. Farben, který vyráběl vraždící plyn Cyklon-B určený pro smrtonosné plynové komory v koncentračních táborech. V čele těchto operací stál chazarský žid a do celé této genocidní akce byl zapojený i soukromý (židovský) FED a také Paul Warburg přes svoji M. M. BANK (Warburgové jsou též chazarští židé a velmi blízcí přátelé Rotschildovců). Van Helsing musel po prostudování těchto materiálů tuto příležitost odmítnout a to minimálně ze dvou důvodů:. Jednak se mezi tím prosadil v Německu zákon, který zakazuje „obnažovat“ či kritizovat tuto epochu temných dějin 20-tého století, což by mu způsobilo nemalé justiční problémy (bohužel se jim stejně nevyhnul) a za druhé se otevřeně vyjádřil, že by ještě rád alespoň chvíli pobyl na tomto světě, i když se z karmického hlediska, umřít nebojí…
.
Van Helsing se přesto snažil přinést lidem některé svoje zjištění, ale byl nakonec stopnutý totálně absurdním soudním procesem a jeho ještě nesmyslnějším rozsudkem, přičemž se nijak a ničím neprovinil, protože každé své tvrzení uměl před porotou obhájit zcela průkazně a konkrétně. On sám prostudoval kamión i hory dokumentů a mnoho textů se starobylou tématikou si musel nechat nejdříve přeložit. Jen tak se mohl dopátrat ukryté pravdy. Díky zevrubnému porovnávání různých textů s rozdílnou mírou vložených manipulativních dezinformací při přepisování textů mezi věky, se mohl dopátrat k zamlčovaným informacím.
.
Van Helsing se naučil velmi dobře kriticky posuzovat studované texty, hodnotit a dekódovat jejich obsah. Při zveřejňování některých obrázků a fotografií musel vyplatit v rámci autorských práv nemalé částky jejich vlastníkům. Odměnou ze strany „oficiální“ společnosti se mu ale nakonec dostalo „uznaní“ jen v podobě tvrdého odmítání a bojkotu. Dnes je trnem v oku svobodozednářských lóži a jejich představitelů, protože odhalil jejich utajované pravdy. Za to je zesměšňovaný a označovaný za kontroverzního autora a zároveň za jednoho z největších mezinárodních „konspirátorů“ vůbec. Bere to s humorem a stále pokračuje ve svém poznávání jednotlivých důležitých událostí tohoto světa a v odhalování skrytých a utajovaných souvislostí.
.
Každá jeho kniha přináší celou řadu zajímavých informací a odhaluje bezcharakterní lži a manipulace, které účelově vytváří nelidské mocné bytosti, aby zotročili ve finále celé lidstvo, a které kují svoje pikle už po celé dlouhé věky. Odhaluje vykořisťovatelské a monopolní aktivity bank, které nejsou víc, než obyčejným nádorem civilizace, který postupně ničí a zabíjí všechny „Goimy“, ale také přírodu a celou živou planetu. Drancují její zdroje, a to jen pro své nekonečné potěšení, ješitnost, pach moci a zotročující úchylné blaho. Pokud má mít lidstvo nějakou perspektivu, musí toto rakovinové zhoubné schéma odstranit.
.
Celý světový terorizmus je jen vypracovaná inscenace ve jméně dlouhodobých globálních plánů a výplodem zvrácených fantazií elit, které reálně fungují přesně v opačném gardu, než je skutečný zájem lidstva. Je to jejich nekonečná vykonstruovaná válka proti lidem, kdy se ti největší teroristi svobodně a klidně procházejí ve statisícových sakách a média je blahořečí jako dobrotivé spasitele současné doby a k tomu jsou ještě nekriticky uctíváni. Je nejvyšší čas se probrat a pochopit tuto špinavou hru, která se s námi hraje a nechat se přestat manipulovat. Musíme přestat zavírat oči před protilidským chazarsko-sionistickým jednáním a přestat hltat ten meinstreamový oscarový „fake“, kterým se nám média pokouší dokonale zaslepit oči, mozky i naše srdce.
Podle Martina Solcanského
Může jít o obrázek 3 people a text that says 'MM SCHEME SCHEN FEDERAL RESERVE'
Pro ty, kteří věří v nefalšovanou košer čistotu řádků knih Talmudu
Pro ty, kteří věří v nefalšovanou košer čistotu řádků knih Talmudu, ať už v otázkách lidské existence, lidských hodnot, obchodování, proroctví a nadřazenosti Židů (přitom se tato kniha v celé své šířce záměrně nesmí překládat do jazyku Goimů, dokonce je to umocněné vepsaným zákazem srozumitelnosti pro všechny, mimo židovského národa). Van Helsing uvádí některé citace přímo z obsahu Talmudu, abyste mohli přehodnotit svůj celkový pohled na celou problematiku a pochopili závažnost situace, ve které se goimové nacházejí: „Jen Židé jsou lidé, ne-Židé (Goimové) nejsou víc než zvířata (samotný výraz Goimové znamená člověčí dobytek) – Kerithut 6b strana 78, Jebhammoth 61a;
.
„Jen vy Izraeliti budete oproti ostatním národům světa nazývaní lidmi, ten zbytek na světě si zaslouží jen oslovení – zvířata“ – Talmud z Babylonu, Písmo Baba Metzia, list 114, sloupec 2;
„Děti a potomci cizinců nejsou více, než obyčejný chov zvířat“ – Talmud z Babylonu, Písmo Yebamotha, List 94, sloupec 2; „Ne-Židé (Goimové) byli stvoření k tomu, aby Židům sloužili jako otroci“ – Midrasch Talpoith 225;„Ne-Židům je třeba se vyhýbat více než nemocnému praseti“ – Orach Caiim 57, 6a;„Pohlavní styk s Ne-Židem je to stejné jako pohlavní styk se zvířetem“ – Kethuboth 3b;
„Plodnost Ne-Židů musí být masívně potlačovaná“ – Zohar II, 4b;
„Tak jak se nahrazuje uhynulý dobytek vhodnou krávou či oslem, tak se má nahradit i zesnulý Ne-Žid“ – Iore Dea 337,
.
1; „Bůh (Jahve) se na Židy nikdy nehněvá, jen na Ne-Židy – Talmud IV/8/4a;
„Všude, kde se chtějí Židé usadit, se musí stát pány a všemožně si získat neohraničenou vládu“ – Talmud z Babylonu, Sanhedrin 104a, sloupec 1;
„S ne-Židovkou se Žid nedopouští žádného nezákonného cizoložství, sex se ženou ne-Žida není žádným hříchem“ – Talmud IV/4/52b;
Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací“ – Schabouth Hag. 6d;
Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojim zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu“ – Szaaloth-Uthzabot, kniha Jore Dia 17;
.
„Sdělit Goimovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů. Protože kdyby Goimové věděli, co o nich učíme, určitě by nás chtěli zabít“ – Kniha Davidova 37;
„Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešná vysvětlení. Kdokoliv nedodrží tento příkaz, bude zabit“ – Kniha Davidova 37;
„Vy Židé jste udělali ze mne, Jahveho, jediného pána Světa, proto já vás učiním jedinými pány na něm. Kdo chce být chytrý, zaměstná se záležitostmi peněžních procesů, protože oni jsou razící prameny a proto není větší opory v Tóře, než pro tuto činnost“ – Talmud IV/3/173b;
„Židé mají povinnost stále zkoušet podvádět ne-Židy“ – Zohar I, 168a;
.
„Ne-židovské vlastnictví právem patří Židovi, který o něj požádá jako první“, Babba Bathra 54b;
„Když ne-Žida podvedou dva Židé, musí se o kořist spravedlivě rozdělit“ – Babha Kama 133a;
„Každý Žid může lží a křivou přísahou svrhnout ne-Žida do záhuby“ – Babha Kama 113a;
„Židovi je dovolené, aby těžil z omylů ne-Žida a podváděl ho“ – Talmud IV/1/113b;
„Na ne-Židovi se smí Žid dopouštět podvodů a vzít mu tak jeho majetek“ – Talmud IV/2/70b;
„Příchodem Mesiáše se stanou všichni otroky Židů – Erubin 43b;
„Mesiáš dá Židům panství nad celým světem a budou mu podmaněné všechny ne-židovské národy“ – Talmud z Babylonu, Schahh Písmo, strana 120, sloupec 1;
„Mesiáš dá Židům vládnoucí žezlo světa a všichni ostatní lidé jim budou muset sloužit, všechny národy se jim budou muset podřídit“ – Talmud z Babylonu, Sanhedrinovo Písmo, list 88b, sloupec 2, list 89 a 99a, sloupec 1;
.
„Až nastane čas Mesiáše, tak budou Židé nekonečně bohatí a do rukou jim padne všechno bohatství světa“ – Talmud z Babylonu, psaní Pesachimovo, list 168;
„Na každého Žida připadne 2800 služebníků“ – Jalqut Simeoni, list 56 a Bachai, list 118b;
„Každý Žid si musí stále opakovat, že svět byl stvořený právě kvůli němu“ – Sanhedrin 37a;
Tato ideologie nehlásá transparentnost, snášenlivost, mezilidskou sounáležitost, soucit, lidskou dobrotu, vzájemnou nezištnou spolupráci, toleranci a mírové soužití. Výše uvedené citace se v 8. století mimořádně zalíbily králi jiného bojovného národa, konkrétně chazarskému panovníkovi jménem Chagan a Chazaři tuto filosofii ještě značně „vyšperkovali“ o ještě větší agresivitu, oběti dětí a nezřízenou touhu po moci. A právě z tohoto rodu pochází takové zvučné „osobnosti“, jako například Rotschildovci, Rockefellerové a další bankéřské židovsko-chazarské rody.
Podle van Helsinga
Může jít o obrázek 5 people a text
Cabal v průběhu věků byla hybnou silou válek a stála za destabilizaci zemí, rozdělení lidí a uzurpování vlády
.
Protokoly sionských mudrců jsou oficiálně považovány za hoax, ale na základě hlubokého zkoumání je třeba říci, že hoaxem nejsou. Sionští mudrcové ve 24 protokolech popsali svoji vizi světa, jeho populaci a ukázali svůj nejvyšší cíl – vytvoření naprosté světové dominance a jedné světové vlády a Nový světový řád, kde jejich král, král králů, bude korunován na trůnu Sionu, aby navždy vládnul světu.
.
Někteří mají za to, že protokoly byly okopírovány z knihy z 19. století jménem „Dialog v pekle“ mezi Machiavellim a Montesquieuem od Maurice Jolyho, ve které osoba Napoleona byla změněna na Žida a Francie byla změněna na svět. Ostatní jsou zase přesvědčeni, že sionské protokoly byly okopírovány z knihy „Machiavelli, Montesquieu a Rousseau“, kterou napsal Jacob Venedey. Další teorii měl Barruel. Ten byl přesvědčen, že původní viníci nebyli Židé ani Napoleon, ale zednáři. Barruel napsal řadu čtyř knih o Velké francouzské revoluci, ve kterých přednesl důkazy o zapojení tajných společností do revoluce. Prostě tyto protokoly, které byly publikovány v Rusku v roce 1905, nebyly nikterak nové, Jedním z problémů se sionskými protokoly je ale ten, že jsou obklopeny velkými emocemi.
.
Lidé, kteří je studují, jsou konfrontováni se svým vlastním systémem přesvědčení. Zdá se, že sionské protokoly jsou velmi starým textem a byly použity jako zdrojové texty, ze kterých vznikly další knihy. Vzpomeňte na Adama Weishaupta, zakladatele iluminátského řádu. V roce 1776 sepsal dokument, který udával jasný přehled cílů, přesvědčení a protokolů iluminátů neboli Cabal. Instrukce, co dělat a co nedělat, byl jeho úkol od Rothschilda. Že by ty protokoly sepsal sám od začátku? Podle zasvěcených lidí je to velmi nepravděpodobné. Spíš mu původní protokoly dal Rothschild, stejně jako konstantinopolský dopis, který Adam Weishaupt od Rothschilda dostal. Rodina Rothschildů byla nesmírně mocná a Rothschildi byli přímými potomky chazarské šlechty, která kolem roku 1080 odešla z Ruska. Vlastnili spoustu původních dokumentů a protokolů a právě tyto texty mohly být původním zdrojovým dokumentem pro sionské protokoly z 20. století, jak byly publikovány v Rusku.
.
Pokud to tak bylo, tak si můžete být jisti tím, že slovo Chazar bylo změněno na slovo Žid a slovo chazarské na slovo židovské. Tyto protokoly jsou dokonalým textem, který se velmi hodil jako spoušť pro vyprovokování antisemitismu v ruské revoluci a v obou světových válkách, který z Židů udělal největší obětní beránky. Čím více se ponoříte do starých textů, tím více vylézá na povrch, že Chazarové v průběhu věků Židy využívali k tomu, aby byli terčem viny za vše, co se pokazilo a za vše, co vysoce postavení Chazarové udělali, aby zotročili lidi a okradli je.
.
Ze všeho byli viněni Židé, ale konec konců, Chazarové pro vnější svět jsou Židé, Aškenázové a nacisté. Protokoly jsou popisem všech různých způsobů, které Cabal používá k řízení, manipulaci, vymývání mozků a ovládání Goimů, obyčejných lidí – ne-Chazarů. Pokud budete studovat „Protokoly“ dostatečně pozorně, naleznete v nich zásadní informace, ale při četbě těchto textů vám zřejmě bude běhat mráz po zádech.…
Může jít o obrázek 1 osoba
Ota Veselý FB
Odkaz na předchozí díl:
http://knihya.cz/historie-chazaru-uctivacu-boha-baala/