Na pustém návrší Göbekli Tepe (turecky Mořský kopec) zaujal místního pastevce zvláštní kamen. Brzy na tomto místě začali pracovat archeologové. Návrší skrývalo monumentální komplex s precizně opracovanými a zdobenými vápencovými sloupy. Co však vyrazilo archeologům dech, byla skutečnost, že objevili kamenné stavby a pokročilé umělecké artefakty staré více než 11 tisíc let. Jednalo se zjevně o náboženskou stavbu, nejstarší chrám na světě.

gobekli-tepeByl postaven v době, kdy končila doba ledová a po zemi ještě běhali poslední mamuti. Otázka zní, kdo vybudoval ve vyprahlé hornaté krajině 7000 let před vznikem Stonehenge toto nádherné, sofistikované sídlo? A proč? A kam zmizeli podivuhodní mistři z doby Atlantidy?

Zdá se, že oficiální historie bude muset diametrálně přehodnotit své představy o době vzniku civilizačních dovedností, které byly dosud připisovány zejména Babyloňanům, Egypťanům nebo Číňanům. V Göbekli Tepe bylo zatím objeveno 43 kamenných monumentů ve tvarů „T“, přičemž další devítimetrový pilíř byl nalezen v jeden kilometr vzdáleném lomu.

Uměle navršeného pahorku si všimli vědci už v 60. letech, ale teprve v roce 1994 tu začal kopat německý archeolog Klaus Schmidt, který prokázal, že památky jsou mnohem starší než byzantská civilizace.

Kamenné totemy

Sloupy jsou pokryty krásnými reliéfy – zvířaty, hmyzem, ptáky, i nejrůznější abstraktními symboly. Když se podíváme na preciznost provedené kamenické práce, je jasné, že tvůrci se tomu umění museli nějakou dobu učit a jejich umělecká zručnost je tedy ještě daleko starší. Také transport z nedalekého lomu a vztyčení až 50 tun těžkých monolitů vyžadoval značné technické dovednosti a velké lidské společenstvích s dostatkem pracovních sil. V místě sídliště byly nalezeny jen zbytky chýší a pazourků. Historici se domnívají, že lidé toto náboženské sídlo dlouhodobě obývali. V současnosti víme, že se tam nacházelo asi dvacet kruhových staveb, z nichž zbyly pilíře, které byly uvnitř obvodových zdí postavených z kamene.

Nález z doby potopy světa

Nález starý 11-12 tisíc let vznikl v době, kdy údajně zanikla mýtická Atlantida. Pochází také z doby před velkým kataklyzmatem, biblickou potopou světa. Zajímavé je, že sloupy nebyly erodovány ani zničeny, protože je někdo záměrně zakonzervoval štěrkem a zeminou. Poté záhadní stavitelé odešli. Možná čekali právě onu zmíněnou katastrofu a chtěli památku uchovat a vrátit se k ní. To se jim ale nepodařilo.

IMG_2175.JPGUFO a hvězdné mapy

Záhodolog Libor Čermák si klade otázku, zda jeden z objektů na sloupech, z něhož vychází něco jako plameny, není UFO. Podle jiných badatelů živočichové zobrazení na sloupech nejsou totemová zvířata, ale symbolizují souhvězdí. Mohlo by se tedy jednat o unikátní hvězdnou mapu. Kdyby se tato teorie prokázala, bylo by možné podle hvězdného nebe zachyceného na sloupech přesněji datovat dobu, kdy byly reliéfy vytvořeny.

Ztracený Eden

Někteří odborníci spekulují, že objevené stavby by mohly být pradávným chrámem ve středu biblického Edenu, jakousi kolébkou dnešní civilizace. Tom Knox označuje Göbekli Tepe za zeměpisný bod obratu ve společenském vývoji lidstva. Spisovatel Graham Hancock zabývající se ztracenými civilizacemi předkládá hypotézu, že sakrální komplex postavila zapomenutá civilizace, o níž dnes historici nic nevědí. Místo podle něj také může být ještě starší, než tvrdí konvenční datovací metody. Neznámou civilizaci smetla z povrchu země jakási velká katastrofa, po níž bylo vše, co uměla, víceméně zapomenuto – až na egyptské chrámy nebo další podobná místa po celé planetě, kde se vědomosti uchovaly.

Strážci, Annunaki, supí šamani

Andrew Collins, autor knihy Gateway to Atlantis, se domnívá, že nejstarší kamenný chrám světa postavila vládnoucí elita neznámého národa, který do Turecka přišel z Afriky, pravděpodobně z Egypta. Tento lid se řídil šamanskými či kněžskými pravidly. Vládly mu velmi mocné bytosti, které jsou v mezopotámských a sumerských legendách nazývány Strážci nebo Annunaki a nejsou lidského původu. Velký význam přikládá zobrazením supů a hadů, které spojuje s mýtem o ztraceném ráji, z něj byli vyhnáni Adam a Eva, kde hrál had důležitou roli. Supy jsou podle Collinse symbolickým označením pradávných šamanů, jimž Kniha Enochova říká Strážci, a mají také spojitost s biblickými anděly.

Zdroje:
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/150828/Slyseli-jste-uz-o-Gobekli-Tepe.html
http://magazin.e15.cz/veda-a-technika/k-cemu-slouzily-nejstarsi-zname-chramy-709804
http://www.timothystephany.com/gobekli.html
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
http://forum.xcitefun.net/gobekli-tepe-oldest-monumental-architecture-of-planet-t13134.html

Foto: Flicker.com

Převzato: http://pravdu.cz/historie/gobekli-tepe-stavba-z-doby-atlantidy