Prohlášení odpovědnosti
Já, MUDr. ………………………………………………………
(Jméno a příjmení, označení odbornosti, adresa)
tímto prohlašuji dne ……………., vůči jasně vyjádřeným obavám rodičů dítěte
…………………………………………………………………
(Jméno a příjmení)
že podávaná očkovací látka je zcela bezpečná pro život a zdraví očkovaného a nemůže zapříčinit žádné přímé a nepřímé poškození a následná onemocnění (jako např.: ochrnutí, mozková poškození, vývojové poruchy, slepotu, poškození jater, záněty ledvin, cukrovku atd.).
V okamžiku plánovaného očkování byl/a očkovaný/á zcela zdráv/a, o čemž jsem se přesvědčil/a důkladným vyšetřením. Zaručuji, že dítě před očkováním nemělo žádné příznaky záchvatů, neurologických poruch nebo alergií, a ani v rodině nejsou známá žádná neurologická onemocnění.
Dále zajišťuji, že toto očkování chrání před příslušnou nemocí po dobu … let.
Pokud by nemoc/i, proti které/kterým se očkuje, přece jen v průběhu této doby propukla/y, nebo z toho později vznikla jiná fyzická nebo psychická poškození, jak bylo výše uvedeno, převezmu dobrovolně a bez předchozího soudního procesu plně odpovědnost za vzniklá poškození a doprovodné náklady za lékařskou diagnózu a léčbu, náklady na ošetřování včetně ušlého zisku rodinných příslušníků a psychickou i fyzickou podporu.
To znamená: dobrovolně se zavazuji, že ponesu plnou zodpovědnost za všechny škody, následná poškození a náklady, které bude rodina požadovat, které vzniknou v rámci doprovodných okolností v souvislosti s očkováním proti ………………………….
Mohu zaručit: má Hippokratova přísaha a norimberský kodex nejsou v rozporu s doporučením tohoto očkování.
Rodinu jsem co možná nejpřesněji informoval/a o složení očkovací látky, všech možných vedlejších účincích a předal/a jsem příbalové informace, které patří k této očkovací látce. Doba pro poskytnutí těchto informací trvala:
Jsem informován/a o běžných předepsaných deklarovaných údajích výrobce:
Znám např. tyto studie:
Statistics and Medicine 2011: Zpráva o 300 SID´s případech, která vypočítala 16násobně zvýšené riziko SID při 4násobném očkování. Dvojnásobné riziko pro 2 taková kombinovaná očkování.
Lancet 2/1998: Wakefield – kombinovaná očkování: Statistiky o enormně narůstající Ileální lymfoidní dysplazii doplněné o vývojovou retardaci / autismus dětí
zprávy Cochran Collaboration;
Vím, že neexistuje žádná pravdivá schvalovací studie kontrolovaná placebem o očkovacích látkách
Vím, že všechny očkovací látky obsahují Aluminium, např. očkovací látka proti Hepatitidě B – cca 250 μg – přičemž už 5 μg/kg představuje bezpečnostní hranici;
Vím o obsahu cizorodých bílkovin, DNA, adjuvantů a konzervačních látek, popř. o všech obsažených látkách v očkovací látce;
Vím o vědecky doložené účinnosti / míře odezvy a všech hlášených procentuálně možných vedlejších účincích a následných poškozeních – příčinných a shodných (např. mozku a imunitního systému) a podrobně jsem to vysvětlil/a.
Mohu vyloučit, že jsou v této očkovací látce obsaženy lidské / zvířecí komponenty, proteiny nebo DNA, které by poškozovaly mou víru / náboženské přesvědčení.
Mohu vyloučit, že šířím jednostranný, jinými určený, koupený, předpojatý a zdraví ohrožující názor a s čistým svědomím mohu zaručit významný užitek ochrany dítěte a neškodnost tohoto očkování.
Jsem si vědom/a toho, že v opačném případě mi to může přinést důsledky podle trestního práva v souvislosti s úmyslným klamáním a ublížením na zdraví s možnými těžkými následky, nátlakem, vážným poškozením zdraví, poskytováním jednostranných a chybných informací, podezřením z korupce atd.
……………………………………………..
Podpis a razítko (Jméno, příjmení, odbornost)
Místo:…………………………… Datum:…………………………..

 

————————————————————————-

2.varianta:

 

Tohle jsem našla v jednom komentáři na YouTube ?
Q: Mluvil jsem s přítelem – lékařem a i právníkem o tom, jak odmítnout povinné očkování, pokud je podmíněno zákonem ze strany státu.
Zvěřejňuji to pro ty, co mají zájem, odvahu a i sílu, ale né pro kecaly,co nemají žadný pud sebazáchovy a ani žádné sebevědomí, aby se inteligentně porvali s fašistickou birokracií digitálního koncentráku, který bude chtít do vašeho těla násilým nacpat jedy všeho druhu, A to jenom proto, že znuděné okultní elity chtějí znižit populaci na celé planetě o 6 miliard. Tak že, postup je následovný a velice jednoduchý.
V první řadě neodmítejte vakcínu ageresivně a bez udání důvodu a nebo proto, že ji jednoduše třeba – nechcete a máte strach, že vás otráví, nebo že jste četli že to je jed o Billa Gatese…. atd. Budete okamžitě považováni za agresivní. Zavolájí na vás „benga v záloze “ a ti vás hodí na podlahu jako chycené zvíře a doktor vám píchne vakcinu, jsetli se vám to bude líbit nebo ne. Na to pozor! Místo toho můžete jejich služby slušně odmítnout následujícími kroky:
A.
Zeptejte se svého lékaře, jestli vakcína obsahuje MRC-5? Pro informaci všechny vakciny dnes tento sajrajt obsahují! Jedná se o embryo buňky a další DNA. Jednoduše řećeno je to látka vyrobena z dětí zabitých v potratové klinice! Jakmile to lékař naznačí , máte dle zákona právo odmítnout vakcinaci a uplatnit svéUstavní právo odmítnutí něčeho na základě „výhrady svědomí“. Ku příkladu využívají to svědkové Jehovovy při transfuzy, nebo muslimové, indi ect…
B
Také se zeptejte, zda existuje po vakcinaci možnost “latrogenní reakce” to znamená nežádoucí reakce způsobené mnoha sloučeninami léků, které působí. Ta možnost existuje – vždycky a kdyby lékař tvrdil že né tak – lže! Stejně jako kdyby lhal že vakcína neobsahuje MRC-5! Když doktor řekne: ” ano “, to je vaše ” máte vyhráno! Je to propustka z vězení na vakcíny “. Poděkujte svému lékaři a jděte pryč.
Kdyby lhal v jednom nebo v obou případech žádejte ať vám ukáže příbalový leták. Nebo vám to před vakcinací dal – písemně. Třeba na kus papíru – potvrdil, že vakcina neobsahuje MRC-5 a po vakcinaci nehrozí žádná možnost “latrogenní reakce”! A ať to podpíše a přidá datum a razítko. A uvidíte v jeho očích tu hrúzu!
Kdyby byl v anglickém jazyku máte právo vyžadat si ho. Dejte si ho přeložit. Najdete v něm všechny nežádoucí účinky! A taky budete mít vyhráno. Kdyby Vám ho nechtél dát, tak je jasné že lže a taky máte vyhráno. Odvoláte se na výhradu svědomí a řeknete mu že se vrátíte, když bude mít překlad příbalového letáku, který nezodpovídá žádnému utajení a je to veřejný informační struktura na kterou má právo se informovat každý človék, který se dostane do styku s vakcinací a má pochbnosti ohledně možnosti poškození zdraví.

K této situaci ale nedojde, protože se lékař bude bát, že by mohl být obviněn z klamstva ohledně zatajování veřejné dostupných informací týkajících se zdraví člověka. A v tom případě by na něho v případě poškození zdraví pacienta mohla být podáná – žaloba. A být žádána náhrada škody ..ect…

Pamatujte, že lékaři složili Hippokratovu přísahu (neublíží pacientovi) a musí ji dodržovat. Jinak by mohl přijít o diplom! A vy zase tímto způsobem můžete legálně a uctivě odmítnout jejich mandátní služby! A nedá se s tím absolutně nic dělat, pokud nechtejí čelit žalobě a sankcím právé ze strany toho státu,který je nutí do oćkování obyvatelstva.
No řeknéte sami – není to ironie osudu? ?

Poslední rada na konec:
Samozřejmně když bude lékař provládní „vychcánek“ který za „dobře odvedenou práci“ jezdí na poukaz Farmacelutické korporace Billa Gatese každý rok na Martinic, bude trvat na tom, aby jste mu podepsali revers, že se nechcete dát – zaočkovat. (A to jenom proto aby vás pak udal policii!) Vy mu s úsměvem řekněte, že revers velice rádi podepíšete, když vám on vystaví potvrzení, že vakcina neobsahuje MRC-5 a po vakcinaci nehrozí žádná možnost “latrogenní reakce”!

Takové potvrzení vám žádný lékař v dnešní době nedá, protože by skončil u soudu! Všichni felčaři velice dobře vědí, že kdyby tato věc měla soudní dohru, tak končí každý jeden a to nejen jako lékař, t.j. finish s profesí, ale i jako svobodný člověk. Protože by nejen že proces prohrál, ale by musel platit i náhradu škody, újma na zdraví a do basy by nešel, jenom s odřenýma ušima, nebo pro hezký kukuč na soudce.právo se informovat každý človék, který se dostane do styku s vakcinací a má pochybnosti ohledně možnosti poškození zdraví.