Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

FED – soukromá společnost ovládající svět

PODĚKOVÁNÍ: Naše vlast může děkovat našim předkům za Ústavu. Rád bych poděkoval panu Lou Gamboa za jeho výzkum Ústavy a našeho bankovního systému. Lou Gamboa je národní mluvčí o tomto předmětu a hovořil již v mnoha rozhlasových programech v úsilí o vzdělávání veřejnosti. Také bych chtěl poděkovat Bobu Corcoranovi za jeho výzkum a povzbuzování. Tleskám tisícům vlasteneckým Američanům, kteří rozšiřují slovo, a tak můžeme žít v ekonomické prosperitě a udržovat ústavní práva.

Thomas D. Schauf

bernanke6ČLÁNEK 1, ODSTAVEC 8 ÚSTAVY STANOVÍ, ŽE KONGRES MÁ MÍT PRAVOMOC RAZIT (VYTVÁŘET) PENÍZE A TÍM REGULOVAT JEJICH HODNOTU. V ROCE 1935 NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ DVŮR ROZHODL, ŽE KONGRES NEMŮŽE ÚSTAVNĚ DELEGOVAT SVOJI MOC NA JINOU SKUPINU. (Reference 22, str. 168)

Rothschild, londýnský bankéř, napsal dopis, v němž říkal “To dává národní bance téměř úplnou kontrolu nad národními financemi. Těch nemnoho, kteří rozumí tomuto systému budou buď tak zainteresováni na jeho ziscích, nebo tak závislí na jeho přízni, že z této třídy nevzejde žádná opozice… Velká masa lidí, duševně neschopná jej pochopit, ponese své břemeno bez reptání a možná i bez tušení, že tento systém je nepřátelský k jejich zájmům.” (Bankéři vytvořili legislativu pro Federální rezervu – FED.)

V roce 1913 pan Alexander před senátním Výborem pro bankovnictví a měnu prohlásil: “Ale celé schéma Federální rezervní banky s jejím základem komerčních papírů je nepraktická a těžkopádná mašinérie, je to jednoduše krytí, jak nalézt způsob zabezpečení privilegia vydávání peněz a způsob, jak se, pokud možno co nejvíce, vyhnout platbě daní a potom kontrolovat emise peněz a udržovat, místo redukce, úrokovou míru. Je to systém, který, pokud bude přijat, se ukáže být výhodným pro malou menšinu a nevýhodným pro lid Spojených států. Bude to znamenat pokračující úbytek skutečných peněz a další rozšiřování úvěrů; protože tam, kde je nedostatek skutečných peněz, si lidé musejí ke své škodě brát úvěr.”

Na základě vašich žádostí se pokusím vysvětlit otázky, které máte o Federální rezervní bance (FED). Strávil jsem mnoho času výzkumem FED a zde jsou šokující a odhalující závěry.

FEDERÁLNÍ REZERVNÍ BANKA JE SOUKROMÁ SPOLEČNOST. Článek 1, odstavec 8 Ústavy stanoví, že Kongres má mít právo razit peníze a regulovat jejich hodnotu. Dnes však FED, která je soukromě vlastněnou společností, řídí tištění peněz a profituje z toho skrze státní pokladnu a reguluje jejich hodnotu.

FED začala přibližně s 300 lidmi nebo bankami, které se staly vlastníky (majiteli akcií, kteří je prodávali za 100 dolarů na akcii – akcie nejsou veřejně obchodovatelné) v systému Federálních rezervních bank. Tvoří mezinárodní bankovní kartel s bohatstvím, které nemá ve světě obdoby (Reference 1, 14). Bankovní systém FED sbírá miliardy dolarů (Reference 8, 17) v úrocích ročně a rozděluje zisky svým akcionářům. Kongres dal nezákonně FED právo tisknout peníze (prostřednictvím státní pokladny) bez úroků pro FED. FED tvoří peníze z ničeho a půjčuje je zpátky nám prostřednictvím bank a zatěžuje naši měnu úroky. FED také kupuje dluh vlády za peníze, které sama tiskne a zatěžuje americké daňové poplatníky úroky. Mnoho kongresmanů a prezidentů říká, že je to podvod (Reference 1, 2, 3, 5, 17).

Kdo ve skutečnosti vlastní centrální banky Federální rezervy? Vlastnictví 12 centrálních bank, velmi dobře střežené tajemství, bylo odhaleno: Rothschild Bank of London, Warburg Bank of Hamburg, Rothschild Bank of Berlin, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loeb Bank of New York, Israel Moses Seif Banks of Italy, Goldman Sachs of New York, Warburg Bank of Amsterdam, Chase Manhattan Bank of New York. (Reference 14, str. 13, Reference 12, str. 152)

Tito bankéři jsou napojeni na londýnské bankovní domy, které definitivně řídí FED. Když Anglie prohrála revoluční válku s Amerikou (naši předkové bojovali proti své vlastní vládě), plánovali naši kontrolu prostřednictvím kontroly našeho bankovního systému, tištění našich peněz a naše zadlužování (Reference 4, 22).

Níže uvedený seznam jednotlivců obsahuje jména lidí, kteří vlastnili banky, které vlastnily akcie FED. Níže uvedené banky mají významnou kontrolu nad FED v okrsku New York, který kontroluje dalších 11 okrsků FED. Tyto banky jsou také částečně vlastněny zahraničím a jsou řízeny New York FED District Bank. (Reference 22)

First National Bank of New York, James Stillman, National City Bank, New York, Mary W. Harnman, National Bank of Commerce New York, A.D. Jiullard, Hanover National Bank, New York, Jacob Schiff, Chase National Bank, New York, Thomas F. Ryan, Paul Warburg, William Rockefeller, Levi P. Morton, M.T. Pyne, George F. Baker, Percy Pyne, Mrs. G.F. St. George, J.W. Sterling, Katherine St. George, H.P. Davidson, J.P. Morgan (Equitable Life/Mutual Life), Edith Brevour T. Baker. (Reference 4 for above, Reference 22 has details, P. 92, 93, 96, 179)

Jak se to stalo? Po předchozích pokusech protlačit Zákon o federální rezervě skrz Kongres skupina bankéřů financovala a organizovala prezidentskou kampaň Woodrowa Wilsona. On tento zákon podepsal. V roce 1913 senátor Nelson Aldrich, po matce potomek Rockefellerů, protlačil v Kongresu zákon o Federální rezervě těsně před vánocemi, kdy většina Kongresu měla volno (Reference 3, 4, 5). Když byl Wilson zvolen, zákon o FED podepsal. Později Wilson kajícně přiznal (mluvil o FED), “Nevědomky jsem zruinoval mou vlast.” (Reference 17, str. 31). Nyní banky finančně podporují jim sympatické kandidáty. Není divu, že většina z těchto kandidátů je zvolena (Reference 1, str. 208-210, Reference 12, str. 235, Reference 14, str. 36). Bankéři zaměstnávají členy Kongresu o víkendech (přezdívka T&T club – out Thursday – čtvrtek) s lukrativními platy (Reference 1, str. 209). Kromě toho FED začala ve 30. letech kupovat sdělovací prostředky a nyní vlastní nebo významně ovlivňuje jejich většinu (Reference 3, 10, 11, str. 145).

Prezidenti Lincoln, Jackson a Kennedy se pokusili zastavit tuto rodinu bankéřů tištěním amerických dolarů bez zatížení daňových poplatníků úroky (Reference 4). Nyní, když má vláda schodek, FED tiskne dolary prostřednictvím státní pokladny USA, kupuje dluh a dolary se vrátí do ekonomiky. V roce 1992 zaplatili daňoví poplatníci bankovnímu systému FED 286 miliard dolarů na úrocích z dluhů, které FED od nich koupila natištěním peněz doslova zadarmo (Reference 12, str. 262). Čtyřicet procent daní z našich osobních federálních příjmů jde na platbu těchto úroků. Účetní knihy FED nejsou otevřeny pro veřejnost. Přesto by Kongres měl provést audit.

Kongresman Wright Patman byl předsedou Výboru pro bankovnictví a měnu Sněmovny reprezentantů po dobu 40 let. Dvacet z těchto let navrhoval zákon, který by zrušil Zákon o federálním rezervním bankovnictví z roku 1913. Kongresman Henry Gonzales, předseda bankovního výboru navrhuje zákon na zrušení Zákona o Federální rezervě z r. 1913 téměř každý rok. Vždy je zamítnut, média mlčí a veřejnost se nikdy nedozví pravdu. Ti samí bankéři, kteří vlastní FED, kontrolují média a dávají obrovské politické příspěvky svým oblíbencům v Kongresu (Reference 12, str. 155-163, Reference 22, str. 158, 159, 166). FED MÁ STRACH, ŽE SI POPULACE UVĚDOMÍ TENTO PODVOD A BUDE POŽADOVAT ZMĚNU.

My lidé jsme na vině, že jsme pasivní a dovolíme, aby to pokračovalo.

Republikán Louis T. McFadden vyrostl z úředního poslíčka v pokladníka a potom prezidenta First National Bank v Canton Ohio. Po dvanáct let sloužil jako předseda Výboru pro bankovnictví a měnu, což z něj udělalo přední finanční autoritu v Americe. Neustále bojoval za finanční integritu a návrat ústavní vlády (Reference 1). Následují části projevu pana McFaddena, citované ze záznamů Kongresu, str. 12595 -12603 :

“RADA FEDERÁLNÍ REZERVY, RADA VLÁDY, PODVEDLA VLÁDU SPOJENÝCH STÁTŮ A LID SPOJENÝCH STÁTŮ OKRADLA O MNOHO PENĚZ TÍM, ŽE MUSÍ PLATIT NÁRODNÍ DLUH. Hanebné loupení Rady federální rezervy a Federální rezervní banky, které konaly společně, stálo tuto zemi TOLIK PENĚZ, ŽE BY SE JIMI DAL NÁRODNÍ DLUH SPLATIT NĚKOLIKRÁT.”

O Federálních rezervních bankách pan McFadden řekl, “Jsou to soukromé kreditní monopoly, které kořistí na lidu Spojených států pro svůj prospěch a své zahraniční zákazníky; zahraniční a domácí spekulanti jsou podvodníci; bohatí a draví lichváři. Toto je éra ekonomické bídy a plně je za ni zodpovědná Rada federální rezervy a Federální rezervní banky.”

McFadden pokračuje, “Rada federální rezervy vyvinula nemalé úsilí, aby svoji moc skryla, ale pravda je taková, že Rada federální rezervy USURPOVALA VLÁDU SPOJENÝCH STÁTŮ. O SVÉ VŮLI TVOŘÍ A ROZBÍJÍ VLÁDY. Žádný člověk ani skupina lidí nedisponuje větší mocí než arogantní úvěrové monopoly, které ovládají Radu federální rezervy a Federální rezervní banky. Tito zločinci obrali tuto zemi o víc peněz, než činí národní dluh. Co vláda dovolila Radě federální rezervy lidem ukrást, by nyní mělo být lidem vráceno.”

fed-rozhazujePeníze našich lidí, v množství převyšujícím 1,2 miliardy dolarů, byly poslány do zahraničí, aby splatily federální pohledávky a další hazardní dluhy zrádné Rady federální rezervy a Federálních rezervních bank. Větší část našeho finančního kapitálu byla poslána cizincům. Proč bychom měli slibovat, že budeme platit dluhy cizinců cizincům? Proč by měli američtí farmáři a námezdní dělníci živit navíc miliony cizinců? Proč by Rada federální rezervy a Federální rezervní banky měly mít dovoleno financovat naše konkurenty ve všech částech světa?” tázal se pan McFadden.

“Zákon o federální rezervě by měl být zrušen a Federální rezervní banky, které porušují Ústavu, by měly být okamžitě zlikvidovány. NEDŮVĚRYHODNÍ VLÁDNÍ ÚŘEDNÍCI, KTEŘÍ PORUŠILI SVOU PŘÍSAHU, BY MĚLI BÝT OBŽALOVÁNI A ODSOUZENI,” uzavřel McFadden (Reference 1 obsahuje celou kapitolu McFaddenova proslovu).

Jestliže jsou média nezaujatá, nezávislá a úplně poctivá, proč nediskutují o FED? V současné době má minimálně polovina států na venkově v činnosti skupiny, které se zasazují o zrušení FED, ale ve sdělovacích prostředcích o tom není ani zmínka. V červenci 1968 Podvýbor pro bankovnictví oznámil, že Rockefeller, prostřednictvím Chase Manhattan Bank, kontroloval 5,9% akcií v CBS. Kromě toho banka získala propojené vedení s ABC. V roce 1974 Kongres vydal zprávu, v níž se tvrdí, že podíl Chase Manhattan Bank v CBS vzrostl na 14,1% a v NBC na 4,5% (prostřednictvím RCA, mateřské společnosti NBC). V té samé zprávě se praví, že Chase Manhattan Bank vlastnila akcie dvaceti osmi vysílacích společností. Po uveřejnění této zprávy Chase Manhattan Bank získala 6,7% v ABC, avšak dnes může být toto procento mnohem vyšší. K získání významného vlivu na média stačí vlastnit 5% akcií (Reference 14, str. 56-57). Toto jsou pouze 300 bohatých akcionářů FED. Předpokládá se, že další vlastníci FED mají podobný majetek v médiích. Aby mohli řídit média, bankéři FED stáhnou půjčené peníze, když s nimi média nesouhlasí (Reference 25, str. 134-137).

Rockefeller také kontroluje Radu pro zahraniční vztahy (CFR), jejímž jedním z úkolů je pomoci povzbuzovat větší zájem o zahraniční záležitosti a o jednosvětovou vládu. Téměř každý významnější reportér přísluší k Radě pro zahraniční vztahy. Rada pro zahraniční vztahy má pod kontrolou mnoho významných novin a časopisů. Kromě toho velké společnosti, vlastněné akcionáři FED, jsou zdrojem obrovských příjmů z reklam, které jistě mají vliv na média (Reference 14, str. 56-59). Není proto divu, že skupiny jako FED-UP ™ vzbuzují minimální, pokud vůbec nějakou, pozornost tisku.

Jak mohou daňoví poplatníci zastavit ty, jejichž cílem je nás zničit? Nejdříve odhalte jejich činnost a potom požadujte změnu.

ŘEŠENÍ

Co nyní musíme udělat, je vyměnit peníze FED (zatížené úroky) za skutečnou americkou měnu (nezatíženou úroky), dolary za dolary, jak se o to pokusil Kennedy. Nikdo po nás nemůže požadovat, abychom platili úroky z naší vlastní měny. Podle Benjamina Franklina to byl jeden ze základních důvodů proč jsme bojovali v revoluční válce. Nyní bojujeme proti stejné rodině bankéřů (Reference 4, Reference 1, str. 211, 212).

Americká vláda může FED kdykoli koupit zpět za 450 milionů dolarů (na základě záznamů Kongresu). Americká státní pokladna může potom pobírat všechen zisk z našich peněz místo tří stovek původních akcionářů FED. 4 triliony amerického dluhu mohou být vyměněny, dolar za dolar, s americkou měnou, která není zatížena úroky, když dluh se stane splatným. Nebude existovat inflace, protože v oběhu nebude další měna. Pokud bychom koupili zpátky FED, daň z osobních příjmů by mohla být snížena, a tak by došlo k růstu ekonomiky. Podle Ústavy má Kongres řídit vytváření peněz a mít pod kontrolou míru inflace nebo deflace. Jestliže Kongres svou povinnost neplní, měli by být jeho členové odvoláni z úřadu. Bohužel voliči nemohou odvolat FED nebo jejího předsedu z úřadu.

Jestliže má vláda deficit, můžeme se s ním vypořádat jako Lincoln a Kennedy. Natisknout peníze a dát je do oběhu v ekonomice, ale tentokrát nezatížené úroky. V dnešní době FED, prostřednictvím zahraničních bank, vlastní většinu našich dluhů a proto nás řídí. FED přestane existovat, jakmile budou daňoví poplatníci informovaní a řeknou to dalším daňovým poplatníkům. sdělovací prostředky a Kongres nebudou mít jinou volbu než vyhovět požadavkům řadových Američanů (Reference 1, str. 17, 22).

AMERIKA PODVEDENA

Ze zákona (přesvědčte se o tom v kongresových záznamech) můžeme koupit zpět FED za původní investici tří set akcionářů FED, která činí 450 milionů dolarů (reference 1. str. 227, Reference 17, str. 36). Jestliže každý plátce daní zaplatí 25 dolarů, můžeme FED koupit zpátky a všechen zisk může plynout do americké státní pokladny. Jinými slovy řečeno, tím, že Kongres dovoluje, aby FED protiústavně existovala, většina našich daní připadne akcionářům FED jejich bankéřům. Poznámka: Lidé, kteří uzákonili FED, nastartovali IRS (daňový úřad) během několika měsíců po přijetí FED. FED kupuje americký dluh za peníze, které vznikly z ničeho (vytiskli je) a pak zatíží americké plátce daní úroky. Vláda musela zavést daň z příjmu, aby mohla zaplatit narůstající úroky akcionářům FED, ale tato daň nikdy nebyla legálně schválena (Reference 20 ukazuje detaily, stát za státem, proč nebyla legálně schválena). Podle článku 1, odstavce 8 Ústavy Spojených států je FED nezákonná. Ani jeden stát Unie neratifikoval 16. dodatek, který uzákoňuje daň z příjmu. V současné době je stále méně Američanů odsuzováno za odmítání placení daní z příjmů. V soudních přelíčeních musí porota ze zákona rozhodnout, jestli je zákon právoplatný. Pokud daňoví poplatníci nevěří, že zákon je platný, porota může obviněné zprostit obžaloby. Soudci jsou vázáni zákonem informovat porotce o jejich právu rozhodnout, zda je zákon spravedlivý. Soudci často tuto informaci neprozradí, aby mohli kontrolovat rozhodnutí soudu. Naštěstí je informováno stále více Američanů. Jestliže porotci cítí, že zákon je nespravedlivý, mohou obžalovaného shledat nevinným (Reference 19). V Utahu IRS stáhl obžalobu neplatičů daní, protože verdikt poroty byl, že jsou nevinní. Řekněte o tom, prosím, svým přátelům a buďte přítomni příštímu zasedání poroty.

Jestliže se nám podaří zrušit FED a zachovat Ústavu, můžeme státní rozpočet udržet vyrovnaný a podstatně snížit daň z příjmu. Na slyšení Kongresu 30. září 1941 předseda FED Eccless připustil, že FED vytváří nové peníze tištěním a půjčuje nám je na úrok (Reference 17, str. 35). 6. června 1960 přiznal prezident FED pan Allen v podstatě stejnou věc (Reference 22, str. 164). Kdybyste to udělali vy nebo já, šli bychom do vězení.

Je čas zrušit FED! Povězte svým přátelům pravdu a získejte Ameriku zpět. Dokonce ani nemusíme zpátky kupovat FED. Potřebujeme jen tisknout peníze způsobem, jaký vyžaduje Ústava, ne nově navrhované mezinárodní peníze. Chceme uchovat naši svrchovanost a tisknout skutečnou měnu USA. Proč Kongres dovolil, aby FED pokračovala ve své existenci? Jestliže se člen Kongresu pokusí zrušit FED, banky zaplatí jeho oponenta v příštích volbách (Reference 17, str. 35). Nový člen Kongresu bude samozřejmě podporovat FED. Politické kampaně členů Kongresu nejsou zdaněny. Nechte se zvolit a staňte se milionáři, pokud se přidáte na správnou stranu. Mimochodem, zisk FED není zdaněn (Reference 1, 9). Jakmile Amerika jednou pochopí a začne jednat, kongresmani rádi zruší FED. V roce 1992 illinoiský kongresman Crane, podporovaný dalšími čtyřiceti kongresmany, předložil osnovu zákona na audit FED. Toto je krok správným směrem.

Amerika je velký národ. Až “my lidé” budeme informovaní, Kongres bude nucen koupit FED zpátky, mít vyrovnaný rozpočet, významně snížit daně a zastavit podplácení k ovlivňování výsledků voleb. Již jsem slyšel z úst politiků, že změní volební program své strany, včetně zrušení FED, jakmile bude více lidí informovaných.

NA VÁS JE INFORMOVAT LIDI

FED doufá, že budete pasivní a po získání této informace nebudete jednat. My věříme v prosté Američany – my probudíme Ameriku. Konečně, bojovým plánem je informovat všechny Američany a požadovat změnu v médiích a v Kongresu. Opravdoví Američané by měli kandidovat ve volbách a nahradit politiky, kteří dovolí, aby tento podvod pokračoval. Kongres může odmítnout v této politice pokračovat. To je také důvod, proč by každý člověk měl jít na svou regionální/státní vládu řádnou žádostí o zrušení FED. S řádnými dokumenty jsou ze zákona povinni to udělat. POTŘEBUJEME VŮDCE, KTEŘÍ BY ZAČALI JEDNAT. POMŮŽETE?

Zvažte následující skutečnost. Většina pramenů v této brožuře ukazuje, jak pokrevní linie rodin bankéřů vlastnících FED financovaly obě strany ve všech velkých válkách. Vytvořili padělané koloniální peníze, aby zničily Američany v Revoluční válce a pokusili se financovat obě strany v americké Občanské válce. Abraham Lincoln odmítl, ale Jih přijal. Mnoho publikací ukazuje, že tito bankéři financovali I. a II. světovou válku, Ruskou revoluční válku, která pomohla Napoleonovi, Leninovi a Hitlerovi pomohli k moci. Financovali obě strany z peněz, které vytvořili z ničeho a měli z toho obrovské zisky. Stejní bankéři vytvořili řadu amerických krizí, aby změnili americké zákonodárství a zmocnili se našeho bohatství. Čtěte tyto prameny a dozvíte se podrobnosti. To je důvod, proč naši předkové napsali do Ústavy, že pouze Kongres může vydávat peníze – nikoli soukromé banky (Reference 18). Více válek vytvoří více dluhů, což znamená více zisku pro bankéře (Reference 1, 21). Tito bankéři naplánovali tři světové války, aby lidé přivítali intervenci OSN pro zajištění světového míru (Reference 22 dává určité detaily o obou světových válkách a přesně ukazuje, jak tito bankéři byli zodpovědní za začátek a pokračování těchto válek pro jejich zisky.).

Banky veřejně oznámily, že nám do roku 1997 vnutí bezhotovostní společnost. Kromě toho plánují vytvoření jednosvětové vlády prostřednictvím OSN, která má být vedena Trilaterály, FED a Radou pro zahraniční vztahy (Reference 3). Podle definice velezrady se dopustili velezrady! To znamená, že vás zbavili práv zaručených Ústavou a Listinou práv a svobod. Zdá se vám to přehnané? Dvacet čtyři amerických senátorů (dva z nich kandidovali na prezidenta – Harkin a Tsongas) a osmdesát kongresmanů podepsalo “Deklaraci o vzájemné závislosti”. Tato deklarace, zkonstruovaná za účelem vytvoření jedné celosvětové vlády, je velezrada přísahy na úřad, který vykonávali. Ale média zůstala potichu. FED veřejně oznámil, že jejich prvním cílem je dostat Američanům z hlavy nacionalismus, protože vlastenectví a láska k vlasti není hodnota pro budoucnost. Média se nás snaží přimět, abychom si mysleli, že OSN má na všechny otázky odpověď a abychom “mysleli globálně”. Kongres přijal zákon, který zabraňuje, aby někteří jednotlivci byli obviněni z vlastizrady (Reference 6, Reference 1, str. 191-198). Proč by měl být zákon přijímán, pokud žádná vlastizrada spáchána nebyla? Dokument 7277 Ministerstva vnitra volá po odzbrojení Američanů, abychom byli zbaveni suverenity ve prospěch jednosvětové vlády. Sdělovací prostředky nás tlačí do vyloučení střelných zbraní. Naši předkové věřili, že právo nosit zbraně by zabránilo svržení naší vlády. Historie ukazuje, že před každým svržením vlády odzbrojili občany. Udělal to Hitler a před naší Revoluční válkou nám Král Jiří řekl, abychom se odzbrojili – díky Bohu, že jsme to neudělali!

Podle Zákona o federální rezervní bance bankéři řídí naši ekonomiku. FED reguluje velikost úrokové míry a množství peněz v ekonomice. Tyto faktory určují jak ekonomickou prosperitu, tak její nedostatek. Bankéři nás nyní tlačí do jednosvětové vlády a bezhotovostní společnosti. Proč bezhotovostní? Žádné peníze znamenají žádné peníze na drogy, žádné krádeže a schopnost vybírat daně z černé ekonomiky. Každý, kdo nebude podporovat bezhotovostní společnost musí být drogový dealer, zloděj nebo ten, kdo se vyhýbá placení daní, nemám pravdu? Co bezhotovostní společnost doopravdy znamená, je to, že banky vás nyní mohou kontrolovat. Nyní se bojíte IRS. V bezhotovostní společnosti, když nebudete souhlasit s politickými cíli bankéřů, zjistíte, že vám peníze zmizely z účtu vlivem chyby v počítači. (Další informace o bezhotovostní společnosti naleznete v Reference 13, str. 174; Reference 3; Reference 14, str. 9-12; Reference 15, str. 136; Reference 25, str. 216.)

Když budete moci přesně předvídat budoucí úrokovou míru, míru inflace a deflace, budete vědět, kdy nakupovat a prodávat akcie a vyděláte hromadu peněz. FED pořádá tajná setkání (podle kongresových záznamů), kde určuje budoucí úrokovou míru a množství peněz, jaké má být natištěno. Securities Exchange Commission (SEC) ze zákona zabraňuje zasvěceným osobám, aby profitovaly z privilegovaných informací. Kongresové záznamy dokazují, že bankéři FED rutinně organizují tajné schůzky, aby profitovali manipulacemi s burzou skrze úrokovou míru a množství vytvářených peněz. Bankéři FED mají také velké zisky z ekonomických katastrof, jako jsou krize (Reference 22, str. 56). Bankéři vytvářejí inflaci, prodávají své akcie dříve, než dojde ke krachu na burze, potom je zkupovávají za zlomek původní ceny. Bankéři to přiznali Kongresu. To je porušení zákona, přesto Kongres nezačal jednat, protože tito bankéři jsou velkými politickými přispívateli (Reference 17, str. 96-98; Reference 1, str. 162-163; Reference 22, str. 114-170). Thomas Jefferson předpověděl tento scénář, jestliže připustíme privatizaci bank, jako je FED, a dovolíme jim tisknout naši měnu (Reference 1, str. 247).

Předseda FED Burns tvrdí, “Zničit konkurenci můžeme jednoduše tím, že budeme předem vědět, co budou noviny psát za několik měsíců.” Kongresman Patman řekl, “Úředníci FED vlastní více než 100 milionů dolarů (v akciích), ačkoli dělají rozhodnutí, která ovlivňují ceny těchto akcií…” (Reference 24, str. 123). Dějiny dokazují, že banky profitují z úpadku národa (Reference 22, str. 56).

Kongres se důsledně snaží o vyrovnaný rozpočet zvyšováním daní. Během posledních třiceti let Kongres zvýšil daně šestapadesátkrát a vyrovnaného rozpočtu dosáhl jen jednou. Potřebujeme zdravý bankovní systém, jaký chtěli mít naši předkové. Historie prokázala, že bankovní systém, jako je FED, nefunguje. Hlavní světové mocnosti byly podobnými bankovními systémy zničeny (Reference 1). Pokud tento systém nezměníme NYNÍ, během pěti let budeme z našich daní platit pouze úroky našeho národního dluhu.

Paragraf 7 Zákona o federální rezervě, přijatého 23. prosince 1913, tvrdí, že většina zisku FED by měla plynout do americké státní pokladny. V roce 1959 nová legislativa umožnila FED převádět obligace do komerčních bank bez jakýchkoli nákladů pro banku. Nyní FED odevzdává méně příjmů z úroků a méně zisků do Státní pokladny USA, protože tyto peníze jsou převáděny do dalších bank prostřednictvím účetních položek (Reference 17, str. 115-130). Kongres a IRS nemají přístup k finančním záznamům FED. Každý rok Kongres předkládá legislativu k provedení auditu FED a každý rok je odmítnut. Bankovní systém FED může snadno dosahovat stovek miliard zisku každý rok. Prostřednictvím “tvůrčího účetnictví” může být zisk reklasifikován jako náklady (Reference 14, str. 20, Reference 17, str. 239). Během prvních několika let získali akcionáři FED svou počáteční investici bez rizika zpět. Podle Zákona o federální rezervě je všechen příjem nezdaněný, s výjimkou daně z majetku. Kdy začne zisk FED plynout do Státní pokladny, aby průměrní Američané nebyli zatěžováni vysokými a zbytečnými daněmi? Je jasné, že Kongres nemůže nebo nechce kontrolovat FED. JE ČAS HO ZRUŠIT!

TŘI ZPŮSOBY, JAK ZRUŠIT FED A VYDÁVAT PENÍZE V SOULADU S ÚSTAVOU USA:

* Koupit zpátky FED a nechat na vládě, aby nakládala s veškerým ziskem.

* Zrušit FED tištěním reálných amerických dolarů, jak se o to pokusil prezident Kennedy (vládní nařízení 11.110, 1963) (Reference 4).

* Požádat občany jednotlivých států Unie, aby využili svá ústavní práva a požadovali po svých zástupcích v zákonodárných sborech, aby zrušili FED. Toto je NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ. Téměř polovina států se o to pokusila nebo o tom alespoň uvažovala (Reference 5). Kongres měl 80 let na to, aby naplnil Ústavu, ale místo toho odmítl zrušit nezákonný FED. Úsilí států účinkuje rychleji než kterákoli jiná metoda. Potřebujeme vaši podporu, abychom započali místní kapitolu FED-UP ™ Inc. petiční akcí.

ŠPATNÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ SELHÁVALO 80 LET

Kongres a média mohou chtít požadovat, aby FED vrátila zisky do Státní pokladny USA (pomocí Zákona o federální rezervě z r. 1913). Problém je ale v tom, že pomocí technik “tvořivého účetnictví”, může být zisk snadno zamaskován jako výdaje. FED nezákonně převedla část zisku do položek výdajů (Reference 17).

“My lidé” jsme přinutili následující státy, aby přijaly nebo předložily k projednání legislativu požadující ukončení činnosti FED: Arizona, Washington, Arkansas, Idaho, Oregon, Indiana a Texas. Stále ještě potřebujeme vaše podpisy pod petice, dokonce i v tom případě, že žijete ve výše uvedených státech. Díky vašim peticím se přidá mnoho dalších států. Tyto státy a několik čestných kongresmanů je bezmocných, dokud celá Amerika nebude informována a nebude požadovat změnu. Prosím, pošlete petici. Jakmile budeme požadovat změnu, média budou muset říci celou pravdu a nebudou už moci prosazovat pouze své vlastní zájmy. FED-UP ™ vyzývá média, aby odhalila fakta v nejsledovanějších časech vysílání nebo ve zpravodajských programech pořádáním besed (talk show).

Tím, že zrušíme FED, nebudeme muset platit úroky z bankovek Federální rezervy. Dokud nebude zrušena, bude mít FED monopol na zisk z naší měny a nebude již moci ovlivňovat míru inflace tištěním nových peněz. Banky jsou schopny kontrolovat ekonomiku tím, že buď půjčku poskytnou, nebo neposkytnou.

MY JSME JIŽ SVOJI ČÁST PRÁCE VYKONALI – NYNÍ JE NA VÁS, ABYSTE TYTO INFORMACE ROZŠÍŘILI DO SVĚTA. Prosím, dávejte tuto brožuru do VFW (?), domácností, barů, vestibulů, kostelů a různým sdružením. Dělejte kopie této brožury pro každého a požádejte své přátele, aby dělali totéž. Požádejte majitele drobných obchodů ve vašem okolí, aby řekli ostatním drobným obchodníkům, aby podepisovali petice prostřednictvím místní obchodní komory. CPA by měly mít zájem na snižování daní svých klientů. Požádejte vaši CPA, aby posílala brožuru a petici svým klientům. Po obdržení této petice mnoho prezidentů velkých korporací zpřístupnilo tuto brožuru a petici všem svým zaměstnancům. Jakmile budou lidé informováni, můžeme prosadit změnu. Lidé budou mít víc peněz na utrácení, ekonomika bude silnější a my budeme mít více ústavních práv, svobod a nezávislosti.

Kontaktujte vaši knihovnu pro získání jmen a adres vašich místních kongresmanů. POŠLETE JIM OBÁLKU BEZ VAŠEHO JMÉNA A ADRESY. Do obálky napište “FED-UP ™ Inc. Zrušit FED.” Také tam vložte balíček čaje (Boston Tea Party). Požádejte své přátele, aby udělali totéž (dejte jim adresy). Politikové vědí o “čajovém protestu.” Pokud to neuděláte, budou se domnívat, že nejste organizovaní nebo že vám to je jedno. KDYŽ TO NEUDĚLÁTE VY, NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ! Mnoho kongresmanů chce tuto změnu udělat, ale bez podpory lidí nemohou.

PROČ NAŠI PŘEDKOVÉ BOJOVALI PROTI FED

“Dejte mi kontrolu nad měnou národa a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony!” Tento výrok je již dlouho přisuzován bankéři z 18. století Amshellu Rothschildovi (jeho pokrevní linie řídí FED). Protože když je dovoleno jisté skupině bez skrupulí tisknout národní měnu – nakonec tyto peníze zneužije k získání kontroly nad tiskem a politiky – a tak získá kontrolu nad tvořením zákonů – a nakonec kontrolu nad národem samotným (Reference 4).

Jestliže si najdete čas a přečtete si materiál, jehož seznam je uveden v této brožuře, který byl zkoumán univerzitními profesory, členy Kongresu atd., objevíte informace, které vás mohou vyděsit. Například v roce 1921 akcionáři Federální rezervy financovali organizaci, kterou nazvali “Rada pro zahraniční vztahy” (CFR). Časopis Harpers ji označil jako nejmocnější organizaci ve Spojených státech. Devadesát procent lidí na Ministerstvu zahraničí a lidé v klíčových pozicích ve vládě jsou členy CFR. CFR vydává časopis s názvem “Foreign Affairs”. Čtěte jej, pokud chcete vědět, co se přihodí v následujících letech. CFR se zasazuje o Nový světový řád (Reference 3).

Kongresman Patman citoval Thomase Jeffersona, aby ukázal, že naši předkové znali bankovní princip velmi dobře. “Věřím, že bankovní instituce jsou pro naše svobody nebezpečnější než stálá vojska…”

“Již zdvihli peněžní aristokracii, která se postavila na odpor vládě. Vzrůstající moc (peněz),” řekl, “by měla být bankám odebrána a vrácena lidu, jemuž po právu náleží.” Americká revoluce byla bojem za vyrvání kontroly bohatství z rukou Bank of England a vrácení center moci lidu, kterému právem náleží. Ústava specifikuje moc lidu tak, že je prováděna jeho volenými zástupci, kteří mají mít kontrolu nad penězi, a tím i nad záležitostmi jeho vlády (Reference 5, str. 32).

Benjamin Franklin ve své autobiografii napsal, že neschopnost kolonistů získat moc k vydávání vlastních peněz a jejímu odebrání z rukou Jiřího III. a mezinárodních bankéřů byla jedním z hlavních důvodů Revoluční války (Reference 4).

Thomas Jefferson prohlásil, “Pokud američtí lidé soukromým bankám dovolí kontrolovat vydávání měny, nejdříve inflací, potom deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, budou lidi připravovat o všechen jejich majetek, až se jejich děti jednou probudí bez střechy nad hlavou na kontinentu, který jejich otcové dobyli.” (Reference 1, str. 247)

Kongresman Charles A. Lindberg z Minnesoty řekl: “Tento zákon (o federální rezervě) zakládá největší trust na Zemi. Když prezident (Wilson) tento návrh zákona podepíše, neviditelná vláda monetární moci bude legalizována… tímto bankovním a měnovým zákonem bude spáchán nejhorší legislativní zločin všech dob.” (Reference 5, str. 33)

Robert H. Hemphill (Credit Manager, Federal Reserve Bank in Atlanta): “Jsme úplně závislí na komerčních bankách. Někdo si musí půjčit každý dolar, který máme v oběhu, v hotovosti nebo kredit. Když banky vytvoří hojnost umělých peněz, budeme prosperovat; když ne, budeme hladovět. Jsme absolutně bez stabilního peněžního systému. Když si někdo dokáže udělat celkový obrázek, uvidí, že tragická absurdita našeho beznadějného postavení je téměř neuvěřitelná, ale je to tak. To (problém bankovnictví) je nejdůležitější věc, kterou mohou inteligentní lidé vyšetřit a reflektovat. Je tak důležitá, že naše současná civilizace se může zhroutit, pokud nebude široce pochopena a nedostatky nebudou velmi brzy napraveny.” (Reference 1, str. 247)

Napoleon, který sympatizoval s mezinárodními bankéři, se proti nim obrátil v posledních letech své vlády. Řekl: “Když je vláda závislá na penězích bankéřů, oni – a ne vůdci vlády – kontrolují situaci, protože ruka, která dává je nad rukou, která bere… Peníze nemají vlast; finančníci neznají vlastenectví a slušnost; jejich jediným cílem je zisk.” (Reference 4)

V roce 1879 nejvyšší soud deklaroval, že vláda USA může legálně vydávat bankovky Spojených států, nezadlužené a nezatížené úroky, jak se o to pokusili Lincoln a Kennedy (Reference 1, str. 233).

Banka, která se pokusila zmocnit majetku na základě nesplácení úvěru, musela čelit soudnímu procesu soudce Mahoneye. Jerome Daly byl shledán nevinným. Banka mu nemohla zabavit majetek, protože peníze, které půjčila, vytvořila z ničeho, jak to dělá mnoho bank. Použijte příště tento případ jako precedens v případě, že se vám banka pokusí zabavit dům. (Reference 17, str. 82, 83 – soudní záznamy)

FED porušuje pravidla komise SEC (Security & Exchange commission). (Reference 17, str. 96-98)

Soud 9. obvodu v Kalifornii prohlásil banky FED za soukromé. (Reference 17, str. 273)

Pan Marriner Eccles, který byl předsedou Rady guvernérů Federálního rezervního systému déle než kterýkoli jiný muž, vypovídal před Joint Economic Committee v srpnu 1962. Když se Rep. Wright Patman zeptal, jestli je pravda, že Federální rezervní systém má více moci než Kongres nebo prezident, Eccles odpověděl: “Na poli peněz a úvěrů, ano.” (Reference 1, str. 206)

Dr. Hans F. Sennholz, vedoucí katedry ekonomiky na univerzitě v Grove City (PA) prohlásil: “Federální rezervní systém pomáhá vládě inflačním financováním v obdobích nouze. To usnadňuje inflační financování deficitů a inflační splácení vládních půjček. Stabilizuje vládní trh s dlužními úpisy prostřednictvím inflačních metod a manipuluje tímto trhem ve prospěch vlády. To způsobuje oslabování kupní síly dolaru. Lidé této země jsou lstivě okrádáni vládou způsobem, který je na úrovni praxe středověkých králů – ale je mnohem ďábelštější, protože je mnohem méně viditelný.” (Reference 1, str. 250, 251)

Zdroj: Bankovní zákon z r. 1935, slyšení před podvýborem Výboru pro bankovnictví a měnu, str. 871-2: “Federální rezervní systém je ve špatných rukou. Žádná konstituční republika nemůže fungovat, když státní rozpočet je v rukou finanční oligarchie, jako jsou finančníci z New Yorku.”

Republikánský senátor, který nechtěl být jmenován, prohlásil: “Kongres je příliš silně motivován strachem a úzkostí z tlaku skupin a z toho, že příště nemusí být jeho současní členové zvoleni.” (Reference 1, str. 210)

Pomocí kontroly Kongresu je FED schopen kontrolovat nominační dohody obou politických stran. Tímto způsobem jsou schopni, bez ohledu na to, která strana ve volbách zvítězila, prosadit za prezidentského kandidáta člověka, který je definitivně upsán FED… (Reference 1, str. 210, Reference 22)

V roce 1975 zpráva Rockefellerovy nadace rozebírala “vzájemnou závislost” zemí světa. Tvrdí se v ní, že žijeme v jednom světě a že se Amerika stane jediným státem pod společnou vládou. Také se v ní říká, že musíme dosáhnout nulového růstu populace. Rockefellerova nadace tvrdila, že má přebytek 747 milionů dolarů k dosažení tohoto cíle. (Reference 3)

Kongresman John R. Rarick tvrdí, že Rada pro zahraniční vztahy (CFR) je oddaná myšlence jednosvětové vlády. Média o tom nápadně mlčí. CFR chce přeměnit USA ze suverénní, konstituční republiky na servilní členský stát jediné celosvětové diktatury. 17. února 1950 člen CFR James Warburg (bankéř a architekt federálního rezervního systému) před senátním Výborem pro zahraniční vztahy prohlásil, “Budeme mít jednosvětovou vládu, ať se vám to líbí nebo ne, násilím nebo dobrovolně.” A média opět byla zticha. V čísle duben 1974 “Foreign Affairs”, časopisu CFR, na straně 558 Richard Gardener tvrdí, že Nový světový řád “bude vybudován… ale konec národní svrchovanosti, z níž bude kousek po kousku ukrajováno, bude znamenat víc než staromódní frontální útok.” Kongresmani McDonald, Heinz a Tower tvrdili, že je to spiknutí. A média opět mlčela. (Reference 14, str. 17, 18, 32, 33). CFR CHCE ZRUŠIT ÚSTAVU. (Reference 14) MUSÍME JE ZASTAVIT!

V dopise Thomasu Jeffersoni John Adams napsal: “Všechny zmatky, nepořádky a katastrofy v Americe nevzešly ani tak z nedostatků Ústavy nebo konfederace, ani tak z nedostatku poctivosti nebo cti, jako z naprosté nevědomosti o povaze měny, úvěrů a oběhu peněz.” Thomas Jefferson mu v odpovědi napsal: “…A upřímně věřím, stejně jako Vy, že bankovní establishment je nebezpečnější než stojící armády; a že princip utrácení peněz, za nějž se platí prosperitou, kterému se také říká dotování, je šizení budoucnosti velkých rozměrů.” (Reference 1, str. 199)

Britští bankéři říkali, “Ti, kdo vytvářejí a vydávají peníze a půjčují je přímo vládnoucím politikům, drží ve svých rukou osud lidu.” (Reference 1, str. 200-214)

Adams, Jefferson a Lincoln věřili, že kapitalističtí bankéři jsou pro naše svobody nebezpečnější než stojící armády. V republice banky půjčují peníze, ale nemohou vytvářet nebo vyrábět peníze. (Reference 1, str. 215)

Jefferson později použil ostřejší jazyk a označil tuto instituci jako “jednoho z nejhorších nepřátel principů a formy naší Ústavy.” Někteří říkali, že Jefferson nechoval náklonnost k silné centrální bance. Jisté však je, že byl proti převedení našeho peněžního systému do soukromých rukou, aby se stal zdrojem zisků soukromých osob.” (Reference 1, str. 230)

Prezident James A. Garfield řekl: “Kdo má pod kontrolou peníze v kterékoli zemi, je absolutním pánem průmyslu a obchodu.” (Reference 1, str. 247, Reference 4)

Bez Federálního rezervního systému by nemohl pokračovat neustálý pochod směrem k socialismu, s nímž nemůže být svobodná ekonomika.” (Reference 1, str. 251)

Thomas Jefferson se domníval, bude-li mít vláda pod kontrolou naše peníze, nebude vystavena nebezpečí, že si přivodí dluh, jaký se objevil v evropském systému. (Reference 1. str. 243) Evropské banky jsou jako FED.

Systém FED znamená smrt pro naši Ústavu. (Reference 1, str. 250)

PLÁN NA REDUKCI OSOBNÍ DANĚ Z PŘÍJMU O 75% A UDRŽENÍ VYROVNANÉHO STÁTNÍHO ROZPOČTU ZRUŠENÍM FED MŮŽE BÝT PROKÁZÁNO AMERICKOU HISTORIÍ

FAKTA:

* Anglie prohrála Revoluční válku.

* Anglie téměř zničila kolonie vytvářením padělaných koloniálních peněz a hyperinflací.

* Rothschild, který má pod kontrolou Bank of England, řekl, že kontrolou vydávání peněz (jejich tištěním) můžete kontrolovat vládu.

* Autoři Ústavy chápali, že soukromé banky mají pod kontrolou vlády. Proto Ústava dává jedině Kongresu právo tisknout peníze.

* Od vzniku Spojených států dodnes existovaly dva způsoby vydávání nových peněz:

První způsob je nechat tisknout peníze vládu, nezadlužené a nezatížené úroky, a dát je do oběhu jako prostředek směny. Na toto oběživo není uvalena žádná daň, protože se jedná o nezadlužené, a tudíž o peníze nezatížené úroky. To je systém, který používal Lincoln, systém, který chtěl zavést Kennedy a po němž toužil Jefferson.

Druhá metoda je: Občané dovolí bance vytisknout 500 miliard dolarů v hotovosti (cash). Banka zaplatí náklady na tisk, inkoust a papír. Občané neplatí bance žádné úroky za používání těchto 500 miliard dolarů v hotovosti. Banka použije těchto 500 miliard v hotovosti na nákup dlužních úpisů (obligací) od vlády v ceně 500 mld. dolarů, z nichž vláda musí platit úroky. Banka si část obligací ponechá, část jich nabídne veřejnosti za odměnu (10%). Banka může obligace od veřejnosti vykoupit zpátky jednoduše tak, že vytiskne víc peněz. Bankéři mohou vytvořit inflaci a deprese manipulací množstvím měny v oběhu. FED dnes funguje přesně tímto způsobem. Také tiskne peníze (prostřednictvím státní pokladny USA) a tyto vytištěné peníze používá ke kupování úvěrů ostatních bank. Tyto peníze vytvořily naši inflaci. My dáme bance peníze nezatížené úroky, ona nám potom uvalí úroky na naši vlastní měnu.

Podívejme se nyní na naše dějiny z perspektivy těchto dvou bankovních systémů:

BENJAMIN FRANKLIN – DVA BANKOVNÍ SYSTÉMY

Citujme z autobiografie Bena Franklina: neschopnost kolonistů získat právo tisknout si vlastní peníze a vzít je z rukou Jiřího III. a mezinárodních bankéřů byla hlavním důvodem pro Revoluční válku. (Reference 4)

Na otázku o příčině rozmachu ekonomiky mladých kolonií Ben Franklin odpověděl: “To je jednoduché. V koloniích si vydáváme vlastní peníze. Říká se tomu Koloniální kapsa. Peníze vydáváme ve správných proporcích podle požadavků obchodu a průmyslu.” (Koloniální kapsa neměla připočten žádný dluh nebo úrok.) (Reference 4)

BANK OF AMERICA

Mezinárodní bankéři viděli, že “koloniální kapsa”, nezatížená úroky, by udržela Ameriku mimo dosah jejich vlivu, a tak Alexander Hamilton, podporovaný bankéři, v roce 1781 úspěšně založil Bank of America. Během několika let působení “bankovních peněz” byla prosperita “Koloniální kapsy” minulostí. Benjamin Franklin řekl, “Podmínky se tak převrátily, že ulice kolonií byly naplněny nezaměstnanými!” Peníze od bank byly jako naše peníze od FED. Byly zatíženy dluhem a úroky. Do roku 1790 Hamilton a jeho bankéři vytvořili soukromě vlastněnou centrální banku a přeměnili veřejný dluh (bezúročný) na úroky rodící obligace, splatné bankéřům. Poté, co Hamiltonova bankovní charta v roce 1811 vypršela, mezinárodní bankéři zahájili v roce 1812 válku. Do roku 1816 byla založena další soukromě vlastněná americká banka s počátečním vkladem 35 milionů dolarů – pouhých 7 milionů dolarů z nich vlastnila vláda. Tato banka fungovala 20 let. Dějiny USA ukazují, že peníze zatížené dluhem a úroky vytvářejí krize. (Reference 4)

ANDREW JACKSON – VELKÝ PREZIDENT

Když v roce 1816 zakládací listina vypršela, Andrew Jackson vetoval její obnovení. Tehdy pronesl dvě slavné věty: “Banka se mě pokouší zabít – ale já zabiju ji!” Později řekl, “Jestliže lidé pochopí míru nespravedlivosti našeho peněžního a bankovního systému – do rána bude revoluce…” (Reference 4)

ABRAHAM LINCOLN – DALŠÍ VELKÝ PREZIDENT!

Prezident Lincoln potřeboval peníze, aby mohl financovat Občanskou válku, a mezinárodní bankéři mu nabídli půjčku na úrok 24-36%. Lincoln jejich nabídku odmítl, protože nechtěl na svůj národ uvalit takový obrovský dluh. Lincoln se obrátil na Kongres s žádostí, aby přijal zákon, který by jej opravňoval státní pokladnu vytisknout bankovky. Lincoln řekl, “Dáme lidem této republiky největší požehnání, jaké kdy měli – jejich vlastní papírové peníze, aby mohli zaplatit své dluhy…”Lincoln nechal vytisknout více než 400 milionů “zelených bankovek” (nezadlužených a nezatížených úrokem) a zaplatil jimi vojákům, zaměstnancům vlády USA a nakoupil válečné zásoby. Mezinárodním bankéřům se to nelíbilo a chtěli, aby si Lincoln půjčil peníze od nich, aby americký lid musel platit obrovské úroky z půjčky. Lincolnovo řešení jim jejich průhledný plán překazilo. (Reference 1, str 46, 47; Reference 4).

Krátce po Lincolnově smrti vláda zákon o “zelených bankovkách” zrušila, což znamenalo konec Lincolnových nezadlužených, bezúročných peněz. Byl přijat nový národní bankovní zákon a všechny peníze opět začaly bankéřům přinášet úroky. (Reference 4)

Thomas A. Edison později vysvětlil podstatu vydávání peněz tímto způsobem: “Jestliže náš národ může vydat dolarový dlužní úpis (zatížený úrokem) může vydat dolarovou bankovku (bez úroku). Vydání bankovky splní účel stejně dobře jako vydání dlužního úpisu. Rozdíl mezi dlužním úpisem a bankovkou spočívá v tom, že úpis bankéři umožní na transakci vydělat 20 procent, kdežto měnou se zaplatí pouze tomu, kdo jako protihodnotu nabídne něco užitečného. Je absurdní, že naše země může vydat 30 milionů dolarů v dluhopisech, ale stejnou částku nemůže vydat v bankovkách. Oba jsou sliby, že zaplatím: ale první slibuje, že vykrmí lichváře (sběratele úroků) a ten druhy pomáhá lidem.” (Reference 1, str. 46)

FED je vlastněna z velké části zahraničními bankami, které kontrolují naší ekonomiku, Kongres a média prostřednictvím moci peněz, za které je koupili, za peníze vygenerované umělým dluhem.

Jestliže můžeme přeměnit americké dolary, které jsou bez dluhu a nezatížené úrokem, na měnu, která rodí úroky, můžeme je stejně snadno přeměnit zpět. média a bankéři budou pravděpodobně tvrdit, že taková přeměna přivodí hyperinflaci. Odpověď však můžeme nalézt v historii. Lincoln natiskl nezadlužené a bezúročné zelené bankovky, aby s nimi financoval celou válku. S dodatečnou produkcí můžete přidat do oběhu další měnu, aniž by vznikla hyperinflace. Lincoln to dokázal. John F. Kennedy byl prezident s vizí. Tento prezident vydal vládní nařízení č. 11110. Toto nařízení vyzývalo k vydání nové měny – bankovky Spojených států.

V té době byly dáno do oběhu 4.292.893 dolarů této měny. Tato nová měna byla dána do oběhu prostřednictvím státní pokladny USA a ne Federálního rezervního systému. Kromě toho byla vydána bez dluhu a úroků. Po atentátu na Kennedyho byla tato měna stažena z oběhu a již nikdy nebyla znovu vydána. O tom, jak Kennedy odstranil dluh a platbu úroků, čímž také eliminoval FED, média mlčela. Vydání bankovek Spojených států nevyústilo v hyperinflaci. Vydáním amerických bankovek, nezatížených úrokem, se sníží celková úroveň daní. S méně daněmi lidé více spotřebují a víc toho nakoupí. Výsledkem je zvýšení produkce, a tak přidáte dolary bez inflace. Buď vaše peníze z daní utratí Rockefeller a jeho lidé, nebo je při snížených daních utratíte vy. Bankéři chtějí, abyste si mysleli, že když se změní systém, dojde k mohutné inflaci. To je pravda jedině tehdy, když dodáte dolary do ekonomiky bez zvýšení produkce. Podívejte se, například, co se stalo v Německu po I. světové válce. Tehdy natiskli peníze bez zvýšené produkce. Výsledkem byla hyperinflace. Další příklad: Uvažujme ekonomiku, kde máme pouze 10 bochníků chleba a pouze 10 dolarů; každý bochník budete prodávat za jeden dolar. Když natisknete dalších deset dolarů, budete mít nyní 20 dolarů a deset bochníků prodáte každý po dvou dolarech. To je pravda jedině tehdy, když se nezvýší výroba. Snížením daní lidé více utratí a nakoupí více chleba. Když natiskneme víc peněz a napečeme víc chleba, máme 50 dolarů a padesát bochníků, bude stát jeden bochník stále jenom jeden dolar. Když budete sledovat výrobu a podle toho dávat do oběhu určité množství peněz, k inflaci nedojde. Za systému FED cena chleba od roku 1913 dramaticky vzrostla. Jestliže snížíme daně a své peníze utratíte namísto bankéřů vy, budete mít vích chleba, aut a bohatství než bankéři. Někdo vaše peníze určitě utratí – můžete to být vy!

Bankovní systém typu FED zničil každou vládu. Během pěti let bude daň, kterou platíte, obsahovat jedinou položku – úrok ze zadlužené měny. Je nepochybné, že FED musí být zrušen dříve, než nás zničí! Již byly přijaty zákony, které umožní nastolit diktaturu, když dojde ke krizi (Zákon o krizovém řízení neboli FEMA).

Když je za systému FED vydán nový dolar, zaplatíme daně, abychom zaplatili za dolar jako takový plus úroky na tento dolar. Za každý nový dolar zaplatíme dvakrát, a kdo získá víc peněz? Bankéři, kteří řídí vydávání těchto peněz. Daňoví poplatníci by měli zaplatit pouze daň za papír, inkoust a náklady na vytištění nových peněz. Proč bychom měli dávat bankéřům právo tisknout peníze na tiskařském stroji a potom je vyměnit za vládní dluh, z něhož jim vláda musí platit úroky?

Anglie se nikdy nevzdala Spojených států. Stále ještě tiše bojují stejnou Revoluční válku. Bank of England, prostřednictvím Rothschildů, vlastní a řídí FED (Reference 22). Jsme olupováni o naše bohatství a během příštích pěti let zkrachujeme, pokud nedojde ke změně. Bankéři FED budou LEGÁLNĚ VLASTNIT NÁŠ NÁROD; NAŠE DOMY, NAŠE AUTA, NAŠE OBCHODY, přesně tak, jako to předvídal Thomas Jefferson.

PLÁN, JAK SE ZBAVIT NAŠEHO DLUHU

Americké dějiny dokazují, že nezadlužené a bezúročné peníze dovolí naší ekonomice prosperovat, pokud bude Kongres řídit množství vytvářených peněz. Do ekonomiky můžete přidat natištěné dolary, když zvýšíte výrobu, a nebude následovat inflace. S dnešními dokonalými počítači můžeme snadno monitorovat množství produkce a vydávání peněz.

Kongres musí koupit zpátky FED a zrušit ji. Jakkoli velký dluh vlády, který vlastní, bude automaticky eliminován. Celý zbývající dluh může být zaplacen jako nutný stejným typem měny, jako vydal Kennedy (nezadlužené a bezúročné bankovky spojených států). Bankovky Spojených států jsou kryty plnou důvěrou ve vládu Spojených států amerických. Je to podobné krytí, jaké mají dnešní bankovky Federální rezervy. Američtí občané sbírají pouze malou část příjmů z úroků z federálních dluhopisů a bankovek. Z těchto úroků těží především cizinci, ale my platíme daně, aby oni mohli sbírat úroky z naší měny. Takový systém je výhodný pro bankéře a členy Kongresu, kteří dostávají peníze od bankéřů a zahraničních lobistů.

Kdybychom platili menší úroky, snížily by se výdaje vlády a daně. Méně daní znamená, že lidé kupují více zboží a služeb a naše ekonomika se rozvíjí. Rozvíjející se ekonomika znamená více pracovních příležitostí a vyšší zisky z podnikání. Více zisků znamená více příjmů z daní do statní/federální pokladny. Podnikatelé dále platí daně, zatímco osobní daně se snižují. Lidé budou mít více peněz na utrácení, budou víc nakupovat, a tudíž stát bude mít vyšší příjem za daně z přidané hodnoty. To umožní státům mít vyrovnaný rozpočet bez zvyšování daní. Jak dějiny dokazují, budeme prosperovat.

Za 80 let Federální rezervní systém zničil naši ekonomiku. Bude nám trvat roky, než tyto škody napravíme. Stejným způsobem jak Kongres zřídil Poštovní službu, necháme Kongres zřídit úřad, který bude sledovat inflaci, až vyměníme náš vládní dluh za nezadlužené a bezúročné bankovky Spojených států. Musíme rozbít všechny centrální banky vytvořené FED a vrátit se k Ústavě Spojených států. Musíme vrátit moc, která pramení z peněz, občanům této země.

EXISTUJE NĚKOLIK ZPŮSOBŮ, JAK ZRUŠIT FED:

*Informujte všechny Američany o této zprávě a sbírejte podpisy pod petici.

* Požádejte Kongres a média o podporu při naplňování Ústavy a zrušení nezákonného FED.

* Pište do vašich místních novin, ukažte jim tuto zprávu a požádejte je, aby zachovávaly svobodu tisku, podporovaly Ústavu a zrušení FED. Svoboda tisku by neměla být omezována těmi, kdo jej vlastní.

* Pište do CNN a ostatních médií. Řekněte jim, že v jejich programech chcete vidět FED-UP ™.

* Požádejte své zástupce v zákonodárných sborech, aby použili svou ústavní moc k prosazení vašich práv daných Ústavou a zrušení FED. Napište si o podrobnější informace, které má vaše místní vláda (adresa viz Reference 5).

* Volejte do televizních a rozhlasových diskusních pořadů (talk show), proč by FED měl být zrušen.

* Podporujte podnikatele, kteří distribuují petici a vystavují označení “FED-UP”. Pokud to nedělají, prosím, požádejte je o to.

* Ptejte se kandidátů, zda plánují předložit návrh zákona na zrušení FED a zachování Ústavy, kterou jsou povinni bránit. Přimějte kandidáty, aby svůj slib splnili! Nechte politika podepsat smlouvu s “námi lidmi” o uzákonění legislativy na zrušení FED do konkrétního data, jinak bude muset rezignovat na svůj úřad. Demokratický Kongres a prezident před volbami slíbili, že “nebude FED”. O třináct měsíců později FED uzákonili.

* Vystavujte svůj plakát nebo nálepku, vyjadřující naši podporu a informujte lidi.

* Jestliže 5.000 lidí rozdá denně 2-3 brožury, můžeme informovat půl milionu Američanů každý měsíc. Zhruba 10 procent z tohoto půl milionu udělá kopie a bude informovat další. Naším cílem je informovat 70 milionů dospělých Američanů. Veřejné mínění bude brzy na naší straně. Jakmile bude vědět 10 procent populace, zbylých 90 procent bude následovat.

Doporučujeme vám, abyste prozkoumali níže uvedený seznam referencí, podporovali všechny organizace, které se pokoušejí zastavit tento podvod, a pomohli nám dosáhnout náš cíl – aby každý Američan podepsal tuto petici.

REFERENCE:

(1) “The Federal Reserve Bank”, by H.S. Kenan, published by The Noontide Press

(2) National Committee to Repeal the Federal Reserve Act, P.O. Box 156, Westmont, IL 60559

(3) “The New World Order, Saving America”, P.O. Box 1205, Middleburg, FL 32050-1205

(4) “Bulletin”, February 1989 & November 1991 issues, P.O. Box 986, Ft. Collins, CO 80522 (Newsletter; $3 each)

(5) “The Most Secret Science”, Betsy Ross Press, P.O. Box 986, Ft. Collins, CO 80522 (Book) States attempt to abolish the FED. $12.00

(6) “Insider Report”, P.O. Box 84903, Phoenix, AZ 85071

(7) “Phoenix Journal Express”, P.O. Box 986, Tehachap, CA 93581

(8) $16 trillion in government and private debt, much of which the FED printed and collected interest on (Reference 3)

(9) Northpoint Tactical Team, P.O. Box 129, Topton, NC 28781

(10) Christian Defense League, Box 449, Arabi, LA 70023

(11) “Bulletin”, June 1992 issue, P.O. Box 986, Ft. Collins, CO 80522 (Newsletter; $3 each)

(12) “Savings and Loan Unethical Bailout” by Rev. Casimir F. Gierut

(13) “Dark Secrets of the New Age” by Texe Marrs

(14) “En Route to Global Occupation” by Gary H. Kah

(15) “One World” by John Amkerberg & John Weldon

(16) “The Spotlight”, Liberty Lobby, 300 Independence Ave. S.E., Washington, D.C. 20003 (Newspaper)

(17) “Repeal the Federal Reserve Banks” by Rev. Casimir Frank Gierut

(18) The Constitution of the United States

(19) “Walls in Our Minds” by M.J. Red Beckman, Common Sense Press, P.O. Box 1544, Billings, MT 59103. A must read book – $2.50

(20) “The Law That Never Was” Volume I, Bill Benson & M.J. Red Beckman, P.O. Box 1544, Billings, MT 59103 or write to Bill Benson, P.O. Box 550, South Holland, IL 60473. Proof that the 16th Amendment (income tax) was never properly ratified.

(21) “New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies” by William T. Still

(22) “The Secrets of the Federal Reserve” by Mullins

(23) “The Social Security & Pension Conspiracy” by Metz

(24) “The History of the Federal Reserve. How to Replace It or How to Reform It” by Metz – for references 23 & 24 write to Howard Metz, P.O. Box 341, Malverne, LI 11565

(25) “The New World Order” by Pat Robertson. On page 131 he states that we must abolish the FED.

(26) “Operation Vampire Killer 2000”, highly recommended book. $6.00 ($8.00 for 2) from ACLA, P.O. Box 8712, Phoenix, AZ 85066 This is a must read book with quotes from well known people. This book proves conspiracy. Your local police needs to read this book so they will protect you – not become United Nations Agents against you. This book will stop the New World Order plan to take over the U.S.A. “America Betrayed”, Center For Action, 652 N. Glenview, Nesa, AZ 85213 For references 1, 12, and 17, contact The National Committee to Repeal the Federal Reserve Act

MÉDIA ZATEMŇUJÍ FAKTA

Zde je jeden křiklavý příklad. John Swinton, bývalý šéf personálu New York Times, byl jedním z nejoblíbenějších lidí od novin v New Yorku. John byl v roce 1953 požádán, aby pronesl přípitek před New York Press Club. Když to udělal, učinil velmi důležité a odhalující prohlášení. Následuje jeho doslovná citace:

“V současné době v Americe neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.”

Richard M. Cohan, starší producent politických zpráv CBS, řekl: “Vnucujeme naši agendu v rozsahu naší působnosti tím, že se zabýváme náměty a předměty, které jsme si vybrali.” Richard Salant, bývalý prezident CBS News prohlásil: “Naší prací není dát lidem to, co chtějí, ale to, co by podle nás měli mít.” A co je “jejich” agenda? Co si myslí, že my, Americký lid – OBECNÉ STÁDO, bychom “měli mít”? Zde je odpověď: Norman Thomas – Po mnoho let americký socialistický prezidentský kandidát prohlásil: “Americký lid by nikdy vědomě nepřijal socialismus. Ale pod názvem “liberalismus” přijme každou část socialistického programu, až se z Ameriky jednoho dne stane socialistický stát, aniž by Američané věděli, co se stalo.” Herman Dismore, zahraniční redaktor New York Times v letech 1950-60: “New York Times záměrně změnil úhel pohledu na liberální (socialistický).”

Walter Cronkite: “Novinoví reportéři jsou liberálové a stojí vlevo od středu.” Barbara Walters: “Noviny jsou všeobecně liberální.” Odkazy na výše uvedené výroky – Operation Vampire Killer, P.O. Box 8712, Phoenix, AZ 85066 Svět, který nakonec bude zahrnovat dokonce i váhavou americkou veřejnost, “je rychle vychováván k překonání omezeného patriotismu” a přijímá “řešení OSN, které se týká globálních problémů,” řekl Henry Kissinger. Účastníci Bilderberské konference vyjádřili uspokojení nad pokrokem směrem ke světové vládě na dvou frontách:

* Stanovení daně pro OSN, která má význam nejen pro financování globálních programů, ale také pro přípravu “občanů světa” na placení daní.

* Příprava veřejnosti – opět zvláště “těch tvrdohlavých Američanů” – aby přijala myšlenku armády OSN, která by mohla silou řešit vnitřní problémy kteréhokoli národa.

“Dnes by Američané byli potupeni, kdyby síly OSN vstoupily do Los Angeles, aby obnovily pořádek; zítra nám budou děkovat,” řekl Kissinger (v Los Angeles r. 1992 po nepokojích).

Kissinger hovořil o šokující řeči, kterou začátkem května pronesl Generální tajemník OSN Butrous Ghali k Americkému sdružení novinových publicistů v ústředí OSN v New Yorku. Publicisté o tom psali ve svých novinách. Rada bezpečnosti OSN musí mít stálé síly, které mohou být vyslány kamkoli na světě, okamžitě, aby “chránily mír” a zajistili “lidská práva”, řekl Generální tajemník novinářům.

OSN BUDE PŘIPRAVENA K INVAZI DO USA

Těmto silám musí být dovoleno intervenovat “na lokální úrovni,” řekl vůdce OSN americkým publicistům. Co je “zvláště potěšitelné,” řekl Kissinger, “je to, že publicisté neprojevovali rezervovanost k vyhlídce, že síly OSN budou přistávat ve Spojených státech a vnucovat vůli OSN.” (Reference – Spotlight, 8. června 1992, str. 10. Liberty Lobby, 300 Independence Ave. S.E., Washington, D.C. 20003.)

STRUČNÝ SOUHRN FAKTŮ

* Různá data a důkazy, že bankéři vyvolali paniku, aby přinutili Kongres přijmout zákony ve prospěch bankéřů… Reference 22

* Prezident Wilson přijal od bankéřů úplatek ve výši 85,000 dolarů… Reference 22, str. 25-26

* Jak Anglie prostřednictvím bankéřů řídí Kongres… Reference 22, str. 47-48

* Rockefeller je napojen na ex-prezidenta Cartera… Reference 2, str. 171; Reference 25, str. 103

* George Bush je přímo spojen s bankou FED… Reference 22, str. 49

* Prezidenti Hoover a Roosevelt byli mezinárodní bankéři… Reference 22, str. 69-71 a str. 157-159

* Prezident Nixon byl najat Rockefellerovou právnickou firmou, aby se stal prezidentem… Reference 25, str. 100-101

* FED vlastní manuál na zničení a kontrolu amerických občanů… Reference 22, str. 55-56

* Důkazy, že bankéři řídí vládu… Reference 22, str. 59

* Důkazy, že FED úmyslně způsobila Velkou hospodářskou krizi pro svůj zisk… Reference 22, str. 137-170

* Bankéři FED jsou přímo napojeni na Nový světový řád a OSN. O Novém světovém řádu mluvili George Bush, Rockefeller, Adolf Hitler a Jimmy Carter… Reference 25, str. 5-7

* Na rubu jednodolarové bankovky FED je zobrazena Velká pečeť, pod ní je pyramida a nápis NOVUS ORDO SECLORUM, který v překladu znamená, Nový řád věků nebo také Nový světový řád… Reference 25, str. 35

* Bankéři a organizace nepodléhající daním financovaly aktivity, směřující ke zničení americké svobody, útočící na Ústavu a způsob života… Reference 25, str. 138-159; Reference 14

* Senátor Barry Goldwater varoval před ekonomickou mocí, která je schopná obejít nebo řídit politickou moc. Banky mohou v budoucnosti vyvolat krizi za účelem prosazení politických změn… Reference 25, str. 131

* Rockefellerovy peníze byly použity k zmocnění se kontroly nad vyučováním amerických studentů tím, že se přepisovala historie a učebnice. Rockefeller také financoval National Education Association (NEA)… Reference 14, str. 61

* Gary Kah, který má styky s nejvyššími vládními kruhy, odhalil pravdivé informace o Novém světovém řádu, které měl z první ruky. Přečtěte si jeho knihu En Route To Global Occupation (Na cestě ke globální okupaci)… Reference 14

STRUČNÁ FAKTA OD TOMA SCHAUFA:

Za prvé, musíme zachovat Ústavu. Prosím, pro nové informace volejte týdně horkou linku (217-854-7504). Když stát bere ohled na ústavní konvenci, která se týká telefonátů Američanů, volejte horkou linku a on nám dá jména a telefonní čísla zúčastněných zákonodárců. Řeknou vám přesně, co říci a komu. Horká linka nám pomůže v boji a k vítězství!

Za druhé, musíme změnit názory mas na informovanost. Tato brožura nám může velmi pomoci a jakmile 10 procent populace bude souhlasit se zrušením FED, zbytek bude následovat.

Je zřejmé, že média (rádio a noviny) nám lžou o FED a o úsilí FED-UP ™ při pravdivém vzdělávání lidí. To nás nezastaví – my vytrváme! Rozhodněte se sami, zda chcete Ameriku získat zpět. Když každý z 10,000 amerických vlastenců rozdá 1,000 brožur, bude informováno 10 milionů Američanů. Bylo by téměř nemožné znemožnit lidem, aby mluvili o zrušení FED, kdyby bylo informováno tolik Američanů. Další způsob, jak můžete spolupracovat, je ten, že si dáte velkou nálepku na své auto. Každý měsíc více než 1,000 lidí uvidí tento poutač o zrušení FED.

Pokud si myslíte, že náš cíl je neuskutečnitelný, vzpomeňte si na následující fakt: pouhá 3 procenta Američanů podporovala Revoluční válku a nakonec jsme tuto válku vyhráli. Tuto válku můžeme vyhrát též, ale pouze s vaší pomocí.

NA ZÁVĚR

Aby se tajní vlastníci FED mohli zmocnit kontroly nad měnou a stát se našimi absolutními pány, museli našim prarodičům vzít zlato. Toho bylo dosaženo v roce 1933 hrozbami pokut a vězení od prezidenta Franklina D. Roosevelta s pomocí Harry Hopkinse, který řekl… “Volit, volit, volit, daně, daně, daně, utrácet, utrácet, protože lidé jsou zatraceně příliš hloupí, aby pochopili.” Mimochodem, Roosevelt byl mezinárodní bankéř. Viz “Fool’s Gold is Green (Zlato bláznů je zelené) od Winstona Smithe.

FED POMALU NIČÍ AMERIKU

Naše vláda nikdy neměla šanci proti politické korupci plenící naši Ústavu. Viz kongresový záznam – kongresman Wright Patman, Základy peněžnictví, které připravil Podvýbor pro domácí finance, Dům reprezentantů, Výbor pro bankovnictví a měnu – 88. kongres, 2. zasedání 4. srpna 1964 a 23. prosince 1913, str. 1464 a 1478.

Kongresový záznam, kongresman Louis McFadden, 10. června 1932, Dům reprezentantů, str. 12604-12605

Kongresový záznam, 98. kongres, 1. zasedání, 3. února 1983, kongresman Ron Paul.

Kongresový záznam, Výbor pro bankovnictví a měnu, Dům reprezentantů, 77. kongres, 1. zasedání, 30. září 1941, str. 1342-1345.

EXISTUJE MNOHO DALŠÍCH KONGRESOVÝCH SVĚDECTVÍ

JSOU MÉDIA ZAUJATÁ OHLEDNĚ FEDU?

BĚHEM PREZIDENTSKÝCH DEBAT V TELEVIZI BYL CLINTON OTÁZÁN, ZDA EXISTUJÍ OMEZENÍ FED. PŘÍŠTÍ DEN HLAVNÍ DENÍKY OTISKLY CELÝ TEXT DEBATY S PREZIDENTEM, ALE MNOHO DENÍKŮ TUTO OTÁZKU VYPUSTILO. PŘESVĚDČTE V KNIHOVNĚ!

Revoluční válka byla bojována a Ústava byla napsána proto, aby se zabránilo ostatním národům a soukromým bankám vydávat (tisknout) peníze a kontrolovat naši měnu. V roce 1913 členové Kongresu spáchali velezradu a porušili přísahu na svůj úřad bránit Ústavu proti všem zahraničním a domácím nepřátelům tím, že hlasovali pro založení Federální rezervní banky.

Aby mohli vytvořit Nový světový řád, musí řídit Centrální banku, zrušit Ústavu, zničit křesťanské hodnoty, odzbrojit Američany a kontrolovat média. Rada pro zahraniční vztahy otevřeně řekla, že nás přijme pod jednosvětovou vládu. Americký lid musí být varován, jinak můžeme navždy ztratit svobodu. Jestliže se nebudeme dožadovat svých práv a zachování Ústavy, CFR a bankéři budou pokračovat ve svém pochodu směrem k socialismu. Jestliže jim dovolíme pokračovat, potom zruší naše práva a ukončí současný způsob vlády. Naléhavě žádám všechny Američany, aby distribuovali tuto brožuru a sbírali podpisy pod petici. Potom budou moci všichni informovaní Američané začít jednat a vyvíjet tlak na politiky. Bankéři kontrolují média, ale nemohou zastavit vlastenecké Američany při používání kopírovacích strojů, rozšiřování informací a informování Ameriky. Jakmile lidé budou informováni, budou požadovat vysvětlení, proč Kongres dovolil tento podvod a proč média, která se jevila jako nezávislá a investigativní, o této důležité věci mlčela.

Pravděpodobně ten, kdo nejhlasitěji křičí po zachování Federální rezervní banky, má z ní největší zisk.

O autorovi:

Thomas D. Schauf je národní mluvčí Certified Public Accountants (CPA) a živnostníků. Odborné znalosti pana Schaufa zahrnují bankovnictví, ekonomiku, daňové poradenství, fúze a akvizice. Pan Schauf a ostatní mluvčí vystupují na seminářích, mítincích, v rozhlase a v televizi.

FED-UP ™ * P.O. Box 834 * Streamwood, IL 60103-0834

(c) 1992 Thomas D. Schauf

PROSÍM, KOPÍRUJTE A ROZŠIŘUJTE CO NEJVÍCE A BEZE ZMĚN!

e-mail:<nitehawk@hevanet.com>

Tento soubor byl získán na adrese:

http://www.hevanet.com/nitehawk

Z angličtiny přeložil: Ladislav Kopecký

1 komentář

  1. Jiří Buráň

    Jeden z největších světových podvodů…

Napsat komentář

© 2022 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑