Atlantida. Tento záhadný kontinent stále přitahuje alternativní badatele i příznivce New Age. Dalo by se říci, že existuje nepřímá úměra mezi tím, co ví oficiální věda, a tím, jak mnoho se o Atlantidu lidé zajímají. Ale nejde jen o romantické pohádky, čas od času objeví archeologické nálezy, které potvrzují, že jakási vyspělá civilizace existovala dávno před tím, než vznikly klasické kultury, jako Sumerská říše nebo starý Egypt. Mysteriózní americký jasnovidec Edgar Cayce upozornil už před druhou světovou válkou, že bychom se měli zajímat o Atlantidu, protože se na Zemi stále inkarnují jedinci, kteří tam kdysi žili, nebo jsou zde přítomné duchovní entity z té doby, což vše nás ovlivňuje a bude ovlivňovat.

atlantida

Více: Spící prorok – Edgar Cayce >>>

cayce_1910Kdy a kde byla Atlantida

První období Atlantidy začalo – podle Cayceho – asi 50 tisíc let před naším letopočtem, druhé 28 tisíc let a třetí, poslední éra úplného potopení byla mezi léty 10 500 – 10 000 let př.n.l. Atlantida se nacházela mezi Mexickým zálivem a Středozemním mořem. Tvořilo ji sedm ostrovů ve středu Atlantského oceánu, pozůstatky původního obrovského kontinentu. Důkazy o této ztracené civilizaci se nalézají v Pyrenejích, v Maroku, v Britském Hondurasu, na Yucatanu i v Severní Americe. Stále ještě existují oblasti nad hladinou moře, které musely být někdy součástí tohoto velkého kontinentu: anglická Západní Indie a Bahamy patří k těm, které jsou viditelné dodnes, a to hlavně na Bimini (souostroví asi 80 km od Floridy) a v Golfském proudu.

Obyvatelé Atlantidy

Původně žily Atlantidě bytosti, jejichž tělesné tvary se velice podobaly myšlenkovým formám, jako améby uměly měnit svůj tvar podle svých myšlenek.

Jak tyto bytosti přejímaly formu, kterou si tvořily pro potěšení, tak se stále více podobaly dnešním lidem. Uměly se přizpůsobit barvě okolí, jako to umí chameleon. A tak se zformovaly do podoby rudých lidí. Po rudé rase se později objevily další rasy: žlutá, černá a bílá rasa v jiných částech světa. Ve svém bezprostředním okolí, s těmi možnostmi vývoje v uvedené části světa, se původní Atlanťané vyvíjeli rychleji než jiné rasy v jiných částech.

Atlanťané se tedy podobali indiánům – původním obyvatelům Ameriky. Výška postavy obyvatel Atlantidy byla velmi variabilní, od třímetrových obrů až po trpaslíky. Na obrech bylo zvláštní, že neměli vnější pohlavní znaky jako lidé.

V Atlantidě se nakonec rozpoutala válka mezi dvěma skupinami. Jedna z nich byly “Děti zákona Jediného” – síly Světla – a druhá “Synové Belialu” -síly Temnoty. Během války byla část kontinentu zničena. Když bylo zřejmé, že dojde k zániku celého kontinentu, někteří Atlanťané se snažili zachránit sebe, ale i atlantskou vzdělanost a odcházeli ze země. Cayce sdělil, že mnozí z těch, kdo opustili zanikající Atlantidu, se přestěhovali do Egypta, Afriky i Ameriky. Jmenovitě v Egyptě, jak předpokládal, se nachází veškerá historie Atlantidy. Belial byl údajně jeden z korunních knížat pekla. Poprvé se o něm zmiňují židovské apokryfy.

Technologie Atlanťanů

V roce 1933 Cayce uvedl: V roce 50 722 př.n.l. Atlanťané vyvíjeli přístroje na ohraničení prostoru, které vyzařovaly smrtící paprsky z různých bodů Země. Lidé je dosud neznají, ale budou objeveny během 25 let, tj. do roku 1958. V roce 1958 byl objeven laser.

V roce 1934 Cayce řekl: před 29 tisíci roky byly v Atlantidě vyvinuty energetické síly, s jejichž pomocí bylo možné přemísťovat lidi, číst zápisy skrze stěny, dělat fotografie na dálku, byla překonána gravitace a byl vyroben krystal obrovských rozměrů s velkou energií. Mnohé z toho přineslo Atlantidě zkázu.

1933: Atlanťané používali složitou metodu stavby budovy, ve které se nacházel “Ohnivý kámen” nebo výše zmíněný krystal. Omylem jej umístili příliš vysoko na něco, z čeho pak vznikla druhá a ještě horší katastrofa rozdělující Atlantidu na jednotlivé ostrovy. Cayce popsal, jak vytvořit takový krystal, který je v současné době ukryt na třech místech na Zemi. A to v Atlantidě, která je potopená, v Poseidonii, kde část chrámů bude podle něj ještě odhalena pod nánosy nedaleko Bimini u pobřeží Floridy a v Egyptě.

Nebezpečné energie

Mnozí Atlanťané podle Cayceho pochybovali o tom, zda je nutné, aby prostí smrtelníci znali aplikaci duchovních zákonů k hmotným principům, neboť v tom byla skryta ohromná ničivá síla. Zhotovili speciální přístroj pro aktivaci sil slunečního záření s cílem vytvořit energii pro koráby a zpracování elektrické energie. Tyto síly vyvolaly první katastrofu. Jindy Cayce sdělil, že Atlantida se začala rozpadávat kvůli používání duchovních pravd k hmotnému získávání tělesné síly.

V květnu 1941 Cayce při jednom výkladu naznačil, že Atlanťané používali jadernou energii. “Až do prvního zničení pevniny byly využívány síly, které se nyní jen odhalují,” řekl. Asi rok a půl poté byla poprvé pokusně uvolněna atomová energie, o které Cayce několikrát dříve hovořil.

Platon a Atlantida

Jediným historickým zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž autor popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu. Podle Platóna existoval 9000 let před dobou, kdy žil Solón (který se o ní dozvěděl v Egyptě), za dnešním Gibraltarským průlivem kontinent o velikosti dnešní Malé Asie a severní Afriky. Atlantida měla být velice úrodná a hustě zalidněná země. Hlavní město měřilo na obvodu 3000 krát 2000 stadií, okolo centrálního chrámového pahorku byly vystavěny tři soustředné kruhové vodní kanály spojené s mořem, které sloužily jako přístav. Duchovním centrem Atlantidy byl Poseidónův chrám uprostřed města. Jako stavební materiál sloužil přírodní kámen, který se zde vyskytoval v bílé, černé a červené barvě. V Atlantidě byly dva prameny, jeden s horkou a druhý se studenou vodou. Díky tomu bylo možné zřídit pro všechny vrstvy obyvatelstva početné lázně. Vzkvétal také obchod s dalšími vyspělými civilizacemi v zahraničí.

Zdroje:
Wikipedia.org
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_cayce_3.htm
Will Landa: Vesmírná tajemství pyramid a Atlantidy
Ilustrační foto: maketa Atlantidy podle Platona | Parque de las Ciencias | Andalucía – Granada

Převzato: http://pravdu.cz/atlantida/edgar-cayce-o-atlantide

Foto: Flicker.com, Wikipedia