Ahoj lidi. Rád bych trochu přispěl k vaší základní orientaci. Právě probíhá litý boj o novou tvář planety Země. Zastánci starých pořádků, globální Rothschildovsko-Rockefellerská klika stovky let udržovala v hluboké nevědomosti lidstvo a zamlčovala mu důležité informace, vědecké studie, historické pravdy, velmi efektivní lékařské postupy, účinné léky proto, aby mohli lidstvo co nejlépe ovládat.
.
Míra zamlčování informací dosáhla gigantických rozměrů a týká se všech oborů lidské činnosti, ale také vědy, ba dokonce i fyzikálních zákonů a neustálé mimozemské přítomnosti na planetě Zemi. Disproporce mezi realitou, kterou uměle vytvořili, v níž nás udržují především pomocí jimi globálně řízenými médii a skutečnou realitou je obrovská a další život v této uměle vytvořené bublině již dále nebude možný. Odtržená civilizace, která zde postupně vznikla, díky svému velkému historicky nashromážděnému a nakradenému majetku, příslušnosti k určitým rodovým liniím, možnému přístupu k pravdivým informacím a mimozemským technologiím je dle zasvěcených jedinců technologicky napřed před zbývající populací o 150 až 200 let.
.
Udržet nadále tento stav je dnes neúnosné dokonce i pro tuto samotnou odtrženou společnost, protože tuto pravdu znají už desítky miliónů lidí (vojáků, vědců, geologů, inženýrů lékařů a dalších), kteří se za velmi ultimativních podmínek podíleli na budování jejich podzemní a kosmické říše. Navíc počet informovaných lidí o této skutečnosti stoupá každým dnem. Proto má odtržená civilizace a stínová světová vláda – Deep state velký problém, jak citlivě sdělit miliardám neprobuzeným občanů, že jim stovky let autority lhali, zamlčovali důležité informace, byly jim 24 hodin denně podsouvány prostřednictvím médií polopravdy a lži, byli neustále manipulováni, ohlupování a zotročováni.
.
Všichni ti, kteří tvoří páteř a strukturu matrixové společnosti – politici, státní zaměstnanci, lékaři, pracovníci médií, profesoři, vědečtí pracovníci jsou plíživě nebo razantně stále ještě směřováni (zejména nižšími strukturami Deep state) k tomu, aby disciplinovaně sloužili starým temným pořádkům a stínové vládě, která s lidskou rasou a lidstvím už nemá mnoho společného a jejichž úmysly s lidmi nejsou vůbec „pěkné“.

Stávající situace je ale dále neudržitelná. Vývoj lidstva i planety Země jasně a nezadržitelně směřuje do zcela jiné reality. Signalizuje to také frekvenční nárůst lidstva i celé planety. Jednak vzrůstá osvícenost kolektivního vědomí lidstva a také celá naše Sluneční soustava na své pouti Vesmírem nyní prochází a bude procházet další stovky let oblastí vysokofrekvenčních energií. Nastal konec staré éry.
.
Jak to ale udělat, aby se lidstvo vyhnulo zbytečnému násilí, pomstám a linčování viníků od rozlíceného a tak dlouho podváděného davu. Je nejvyšší čas, aby všichni lidé začali citlivě demontovat jako pyrotechnici nerovnováhu mezi naší realitou a realitou odtržené civilizace, aby nedošlo při spojování těchto realit k celoplanetárnímu výbuchu, který by nepřinesl nikomu nic pozitivního,
.
Nejvyšší čas, aby obě strany udělaly k sobě vstřícný krok, byli potrestáni ti nenapravitelní a nejodpornější viníci, ale na druhou stranu se dala šance nápravy těm, kteří sami byli obětí tohoto zvrhlého systému a u kterých je předpoklad duchovní sebereflexe, pochopení a nápravy. Tak se bude moci opět spojit uměle rozdělené lidstvo v kompaktní celek s jednotným kolektivním vědomím a začne se posouvat k přirozenému vývoji lidstva i planety v souladu s navyšujícími frekvencemi a energiemi, které k nám nyní proudí z celého Vesmíru.
.
Je na všech lidech a na jejich osobní statečnosti a zodpovědnosti, aby se začali chovat co nejvědoměji a přestali podporovat vše, co je spojeno se starým, protihumánním, temným systémem. Vyzývám všechny, ke kterým alespoň z dálky promlouvá svědomí, vnímají hlas svého srdce a stále si uvědomují nesmírnou důležitost zachování své příslušnosti k lidské rase, aby dál nebránili přirozené evoluci lidstva, zapojili se mezi ty, kteří cíleně, ale citlivě demontují temné struktury, netransparentnost společnosti a pomohli tak svrhnout lživý štít uměle vytvořeného Matrixu.
.
Je třeba, aby již dále nesloužili lži, rozšiřování dezinformací a přestali dále rozbíjet a rozdělovat kolektivní vědomí, kterého jsou součástí, které je vyživuje, dává jim sílu a bez kterého by samostatně nemohli vůbec smysluplně existovat. Nastal čas zřetelně a demonstrativně odmítnout vše protilidské. Váš případný podíl na páchaném zlu neublíží jen obětem, ale jako bumerang zasáhne s nebývalou silou všechny původce i vykonavatele takovéto činnosti, ať už je to šíření lží či podílení se na manipulacích s lidmi, na jejich zotročování či na elitami plánované, vysoce protilidsky zaměřené vakcinaci.
.
Vládní činitelé, politici, zdravotníci, pracovníci maistremových médií vědomě šířící nepravdu, lži, manipulace a dezinformace sedí ve špatném vlaku, který se nyní nekontrolovaně řítí vstříc smrtící propasti, protože ho už nějakou dobu nikdo neřídí. Toto by si měli uvědomit především všichni vládní a vysoce postavení činitelé, ale i „obyčejní přicmrndávači Systému“, vždyť tuto informaci na ně již delší dobu křičí jejich instinkt, pragmatický selský rozum i vyšší intuice.
.
Zahrávají si s rozlíceným davem, ve kterém nebudou všichni vědomí a ušlechtilí. Silné rozhořčení, nenávist, násilí či „případná defenestrace“ od stále více naštvanějšího davu probouzejících občanů nemusí být nejhorší, co hrozí všem, kteří se přidali na stranu zla a kteří chtějí dále setrvávat na dlouhodobě neudržitelných pozicích temného, satanisticky orientovaného Deep state, ať už z vypočítavosti, strachu, lenosti či hlouposti. Každý člověk svým postojem nedává v sázku jen svou fyzickou existenci, ale i svou multidimenzionální duchovní podstatu.
.
Vaše pasivita, mlčení a nerozhodnost znamenají váš souhlas se zlem, které se snaží vyklíčit z malé rostlinky v obří košatý strom. Pamatujte, že někdy tím největším „hříchem“ není to, co uděláte, ale zejména to, co neuděláte!
.
To, co dnes probíhá, není boj dobra a zla, ale konfrontace mezi vědomými, informovanými a jednostranně naprogramovanými, mezi probuzenými a spícími, přemýšlivými a slepě věřícími, mezi sebevědomými a otrocky poslouchajícími, lidmi samostatně uvažujícími a lidmi strojově, mechanicky poslušnými.
.
Moje Babička mi vždycky říkala: „Dávej si v životě pozor na ty přespříliš snaživé, co moc nepřemýšlí a horlivě dělají to, co se jim řekne. Tak totiž vznikl v Německu fašismus, když lidé tehdy horlivě, slepě a disciplinovaně vykonávali vše, co jim ten zloduch nakukal“ a dále pokračovala: „Nejhorší je pilný blb. To je člověk, který bez hlasu svého srdce, svého svědomí a bez přemýšlení udělá vše, co mu vrchnost přikáže“.
.
Podobně se chovají všichni spoluorganizátoři a spolupachatelé celé akce covid. Poslušní zdravotníci, pracovníci hygienických stanic a zejména pracovníci v médiích, kteří vykonávají obzvláště odpornou a zlovolnou práci, když se podílí na manipulaci všech posluchačů a neštítí se šířit vlnu strachu, jejíž obětmi jsou často k smrti vystrašené ženy, děti i naivní prostí posluchači médií. Zejména tito mediální farizejové a skrytí zaměstnanci „Stínové globální vlády“ jsou morálně, lidsky, ale zřejmě i trestně právně zodpovědní za stav, ve kterém se nyní nacházíme.
.
Jejich nechutně podbízivé zapojení do reklamní kampaně propagující nebezpečnost nákazy už dávno překročila naplnění skutkové podstaty – „šíření poplašné zprávy“. Tito „hlasatelé pravdy“ se propůjčili bez uzardění tomuto podvodu a postavili se proti obyčejným lidem, zahodili svoji profesionalitu, umlčeli svoje svědomí i zdravý rozum.
.
Šíří jednostranné bludy, které nemají nic společného se seriózními informacemi. Slouží evidentní lži, stejně jako ti lékaři a zdravotníci, kteří se demonstrativně navlékli do „protiatomových skafandrů“ při zakamuflovaném odebírání genetických vzorků jednotlivých lidí nebo zbaběle mlčí a kryjí tento podvod, stejně jako naše politické loutky s hroší kůží, od kterých dnes můžeme očekávat i tu největší zradu. Veškerá globálně řízená média 24 hodin denně neúnavně pracují na vymývání mozků celého lidstva. Z jejich postojů je mi, jako bych vypil velký chemtrails drink a nevěřícně pozoruji, k čemu se mohou propůjčit inteligentní, „vzdělaní“ a kdysi vnímaví, empatičtí a lidsky jednající bytosti.
.
Ubohost a nemorálnost, které se zde utábořily, dokumentují zejména všichni zdravotníci, pracovníci hygienických stanic a lékaři, kteří se nechali vtáhnout do tohoto projektu zavánějícího obrovským podvodem a jako profesionálové musí velmi dobře chápat absurdnost této covidové frašky. Lidé, kteří mají v prvé řadě myslet na zdraví a podporu života spoluobčanů se na pokyn „z vyšších míst“ pustili „srdnatě“ do boje s větrnými mlýny a to ještě notně přifouklými několika kompresory.
.
Tak se postavili přímo do přední linie, jak honosně někteří hovoří o svých „velkých zásluhách“ v této coronavirové šarádě. Použitá terminologie je ale usvědčuje z toho, o co tady skutečně jde. Přední linie byla vždy územím, kde probíhaly válečné operace. Ano, je to vojenská operace! Operace s genocidním podtextem. Vybraná skupina všehoschopných „pilných blbců“ se zde pod rouškou záchrany lidstva podílí na pravém opaku, než je deklarovaná záchrana lidstva.
.
Přislíbené vysoké odměny, které jim mají být vyplaceny, nejsou až tak za souboj s neexistujícím nepřítelem v první linii, ale za zamčená ústa, zavřené oči a umlčené svědomí. Je to podíl ze zisku nadnárodních společností a zločineckého farmaceutického průmyslu z této dávno předem naplánované akce. Jsou to Jidášovi groše za pomoc při zotročování lidí, peníze za přípravu fašistického očipování lidstva a podíl z masívního prodeje covitestů a připravovaných vakcín, které mají mít destrukční vliv na lidskou DNA i duchovní podstatu člověka, a které chtějí tito „dobrodinci lidstva“ již brzy nadělit všem naivním hlupáčkům pod vánoční stromeček.
.
Patolízatelskou roli v celé šarádě hrají politici. Každým dnem zrazují své „voliče“ víc a víc, odsouhlasují jeden zrádcovský dokument za druhým, Žádná z parlamentních stran nestojí na straně skutečných zájmů občanů. Přijaly hru na neupřímnost, plíživou zradu a osobní prospěch. Většina politiků dělá jako by se nic nedělo a bez rozdílu politické příslušnosti společně chlácholí lidstvo a popohání ho na cestě do globálního otroctví, jako by se to jich a jejich blízkých netýkalo, jako by někým byli ovládaní na dálku a jakoby už sami ani nebyli lidmi.
.
Otrocky hájí tuto protilidskou agendu a přitom se cynicky usmívají na své voliče. Takřka všechny politické strany jsou jako řeky plné splašků, které každá jinou cestou pomalu tečou do temného archontího moře Umělé Inteligence.
.
Snad této situace využije druhá strana celoplanetární konfliktu, která je obyčejnému člověku mnohem více pozitivně nakloněna, než ta současná, stínová a bude přijatelně spravovat celoplanetární prostor do té doby, než bude lidstvo schopno od ní převzít správu Země a uvážlivě, zodpovědně a s otevřeným srdcem tuto správu provádět.