Adrenochrom je organická sloučenina se vzorcem C9H9NO3. Je to modrý pigment vznikající oxidací adrenalinu.

Tento popis zahrnuje pouze chemickou definici adrenochromu a zmiňuje pouze jeho syntetický aspekt. Přesto je téma adrenochromu mnohem větší a starší, než tato jednoduchá definice wikipedie, s obvyklou kulturou kontroly, populárním přesvědčením a vírou, která naznačuje že reprezentace této sloučeniny jako psychotropní látky, extrahované z krve, jsou pouze imaginární, zejména ve filmu Las Vegas Parano, který ukazuje podobnou látku.

K těmto indikacím také přidávají obvyklou konspirační teorii související s Q / Anon.

Ale je tomu skutečně tak?

Uvidíme, že Adrenochrom není nic nového, a že je to jeden z nejdůležitějších prvků globálního pedosatanismu, což vede k obchodování a zneužívání milionů dětí každý rok po celém světě.

Definice komerční stránky produktu:

Při troše hledání na internetu si rychle uvědomíme, že existuje další definice adrenochromu, převzato weby, které tento produkt prodávají.

Tato definice je zde převzata z webu adrenochrome.net (který byl smazán, ale to se nepodařilo před archivací…), který měl být výkladní skříní kryptoměny zvané ADC. ADC Coin (jako bitcoin) je kryptoměna používaná jako finanční služby znamená, že dohlíží na výrobní průmysl a trh Adrenochromu.

Zde je dotyčná definice: „ADRENOCHROM je nejčistší produkt na trhu, sklizený za podmínek přísně regulované naším mezinárodním dodavatelským řetězcem dětských dárců.

Od dávných dob hříšných byla krev spojována s mládím, vitalitou a nesmrtelností. Krev dětí a zvláště panen, se odedávna přeměňuje pro své životodárné vlastnosti – v obětní dar, tak jako látka pro rituální pití.

Mytologie a historie ctí symbolické a materiální vlastnosti krve. Popisují to jako elixír života, který se uvolňuje po smrti. Krveprolití, jak symbolické, tak rituální, je neoddělitelně spjato se získáváním znalostí o spáse, věčném životě a vztahu lidstva k Božství.

Spolu s její duchovní dimenzí ji viscerální povaha krve uvádí do souladu s touhou po moci a bohatství na naší pozemské rovině. Fyzické a duchovní vlastnosti krve jsou k nerozeznání, spoutaný krví v cyklu smrti a znovuzrození. Lidská historie je cyklická a krev je lepidlo, které vše spojuje dohromady.

Potíže spjaté s propagací a extrakcí adrenochromu z něj již dlouho činí vysoce exkluzivní produkt upírských elit.“

Takže zde vidíme, že Adrenochrom není jen jednoduchá syntetická sloučenina (modré barvy), což nutí konspirační teoretiky fantazírovat, ale také vidíme, že komerční informace zvýrazněné na adrenochrome.net a ADC Coin mají více faktů potvrdit tuto jednoduchou definici z Wikipedie.

Ve skutečnosti existují 2 typy adrenochromu.

Abychom pochopili důležitost tématu adrenochromu, musíme nejprve pochopit tento důležitý rozdíl.

Syntetický (falešný) adrenalin, který lze použít i jako přísadu do produkci adrenochromu, která však nenabízí revitalizační vlastnosti, jaké satanské elity hledají.

A tak organický adrenochrom vyrobený z pravého adrenalinu získaného z lidských bytostí, protože slouží jako silná droga, má mnoho dermatologických vlastností a může být použit pro satanské rituály a oběti.

Syntetický adrenochrom:

Lidský adrenochrom:

Chemické vlastnosti Adrenochromu na bázi syntetického adrenalinu. NCA 69-81-8 Molekulární vzorec: C10H12N4O3 Celé jméno: Adrenochrom Semicarbazone

Chemické vlastnosti adrenochromu z organického adrenalinu získaného u lidí. CAS 54-06-8 Molekulární vzorec: C9H9NO3

Celé jméno: Adrenochrom Carbazochrome (také „Anluo Blood”)

Ďábel se jako vždy často skrývá v detailech a Wikipedie vás ráda pomůže uvést v omyl poskytnutím organického molekulárního vzorce Adrenochromu, ale pak se mluví pouze o syntetické verzi adrenochromu.

Čína je největším světovým výrobcem syntetického i organického Adrenochromu (který se vyrábí u lidí) a tato stránka dodavatele například neskrývá původ svých produktů.

Stačí zadat čísla NCA na jejich stránkách a najít dva odlišné produkty.

Toto svědectví Roberta Davida Steela shrnuje adrenochromní situaci a její důležitost, které tento produkt má v satanském světě. Zejména zmiňuje jeden z nejdůležitějších původů adrenochromu, který pochází z Číny: praktikující Falun Gongu.

V oblasti kolem města Wuhan a zejména pod přehradou Tři soutěsky, je epicentrum výroby této látky.

Symbolismus

Další zajímavý fakt o adrenochromu, zastoupení bloků, které tvoří jeho chemickou strukturu, je následující: Často se o něm mluví, když se mluví o „Následuj bílého králíka“, protože jeho tvar by mohl evokovat králíka.

Adrenochrom není novinkou.

Přítomnost

Adrenochrom je zmiňován v několika patentech, některé pocházejí z 60. let 20. století.

Tyto patenty v podstatě uvádějí způsoby syntézy adrenochromu.

Ale sklizeň a spotřeba adrenochromu je tak stará, že je zobrazena v umění a na sochách po celém světě.

Závěr

Ve světle všech těchto prvků je pro každého člověka obdařeného empatií obtížné zavřít oči, tváří v tvář těmto strašlivým zločinům, které jsou páchány na našich bližních pro malé potěšení několika psychopatů. A právě psychologická a informační válka, která je na nás v současnosti uvalena, je odpovědí, že tato skupina psychopatů zjistila, že nás drží co nejdále od jediné pandemie, která na této planetě existuje již dlouhou dobu.

Nenechte se mýlit, různé příběhy, včetně toho o Covidu, jsou samozřejmě nástroj nasazený ke kontrole globální populace v jejich primárním účelu, ale ve svém hlubším a subtilnějším účelu je to nástroj, který se používá k obsazení veškerého informačního prostoru a tak odvádí pozornost široké veřejnosti, pokud možno, od jediného boje, který je třeba vybojovat, abyste vyhráli všechny ostatní.

Přeložila b. | Zdroj.

Převzato:

https://tadesco.org/adrenochrom-dalsi-vlakna-valky/

 

Více informací:

https://knihya.cz/adrenochrom-elitni-fontana-vecneho-mladi-vyschla-satanistum-z-hollywoodu-nastaly-krusne-casy/