Článek, který budete nyní číst, je naprosto záhadný a pro veřejnost zůstala tato data utajena. Lepší než jakákoliv detektivka kterou jste četli. Měla zůstat navždy utajena! Smutné na celé záležitosti je, že je to tvrdá realita a může se týkat i Vás. Přestože Vám předložili mnoho nepřímých důkazů ve formě celovečerních filmů, nebo dětských her, skoro všichni dokonce tyto systémy používáte a nosíte po kapsách. Nikdo by ani netušil, odkud vítr vane. Ke konci tohoto článku pochopíte.

Znovu bych rád upozornil na tuto skutečnost: Co lidský mozek nezná, to okamžitě odmítá. Zná jen naučené děje ze školy a vědy, ostatní musí být zamítnuto, i když je to pravda.

(pozn. Alue: VIDÍTE POUZE TO, ČEMU VĚŘÍTE. ČEMU NEVĚŘÍTE, TO JE PRO VÁS NEVIDITELNÉ.)

Klidně mě považujte za blázna, který si to všechno vymyslel a dal dohromady, protože nemá co dělat a baví se odhalováním neodhaleného. Předložené důkazy jsou dokonce vypáleny laserem do skal a ještě se dají stále najít. Jsem zvědav, jak dlouho. – A kdopak je tam vypálil? Co to bylo za civilizaci, která nás má zájem varovat a ochraňovat? I důkazů z minulosti je až přespříliš. Bohužel lidé si je neumějí poskládat jako puzzle dohromady a mnozí ani najít.

O co se tedy jedná?

Jedná se o zakódovaná data a tajemství planety Země a s tím související historie a mnoho dalších dochovaných skutečností. Budeme se tedy zabývat planetou Zemí a následně lidstvem a JEMENEM jako hlavním územím, kterého se to bezprostředně týká. Na okraji celého dění jsou také Wingmakers, neboli tvůrci křídel. Projdeme se skrytými komnatami a také odhalíme děje, které Vám byly třeba v televizi, novinách, či jinde ukázány. Ukážeme si je jako celek, ne vytržené z kontextu, překroucené, nebo zavádějící. Jak vždy tvrdím, otočené o 180°. Dále se na celém dekódování podílí i Leonardo da Vinci, který už v 15. století, přesně 1500, věděl o dějích budoucích.

Sami jistě dlouhou dobu vidíte a cítíte, že se něco na planetě Zemi odehrává, ale nemáte tušení, co to konkrétně je.

1) ÚVOD

Všechno začalo dost ,,nevinně“. Bylo vyškoleno 30 amerických vojáků (special forces) speciálních sil. Nevěděli co vlastně dělali za velké (ba přímo obrovské) peníze, které nakonec nikdy nemohli z konta vybrat. „Celý děj startuje v bývalém Babylonu“.

 

 

Hvězdy na špici kolem babylonu znamenají znaky Satana, protože stojí oproti základně – spodní straně – na špici. Jsou dost zdůrazněné. Mimo jiné je jich tam přesně 11. Co 11 znamená, už víte. Z čeho jsou v podstatě složeny hvězdy EU, se můžete podívat níže.

 

 

Dobře se podívejte na mimozemskou bytost, která drží v pravé ruce symbol lidské šišinky mozkové. Největší symbol této šišinky, se na planetě Zemi nachází právě ve VATIKÁNU. Proč asi?

A údajné hodinky na její ruce nejsou hodinkami. Copak je to za zařízení? -Náramek to taky není.

 

Napíšu Vám v jednom z dalších článků o symbolice a smyslu šišínky mozkové, a proč je právě tak důležitá pro každou lidskou bytost. Mobilními telefony a WIFI zařízeními si ji perfektně likvidujeme.

 

 

V Kremlu kolovala nanejvýš podivná zpráva FSB (tm dodává: psal se rok 2008), kde se praví, že přes 20 amerických vojáků (tm upravuje: bylo jich přesně 30) ze 716. batalionu vojenské policie armády Spojených států, spadající pod 101. výsadkovou divizi, pověřených bezpečností ve starobylém iráckém městě Babylonu, se základnou v iráckém městě Hilla, spáchalo „hromadnou sebevraždu“. Poté, co se pokusili „propojit něco popsané jako starobylá „hvězdná brána“ s velkým hadronovým urychlovačem v CERN, kde má začít jeden z nejkontroverznějších vědeckých experimentů v lidské historii. „Těla vojáků byla znetvořena takovým způsobem, že vypadali jako 5000 let staré mumie,“ uvedl svědek. A to se stalo během 5 vteřin po provedeném rituálu.

tm komentuje: Udělali určitý rituál, kterému byli naučeni a byl to jejich jediný a ten nejhlavnější úkol. Povedl se naprosto přesně. Nevěděli, že zároveň sloužili jako obětní beránci určitým mimozemským entitám. Film, který jsem měl možnost někde vidět byl děsivý. Nebylo to sci-fi, ale tvrdá realita.

„Irácké bezpečnostní zdroje sdělily, že 21 členů amerických jednotek spáchalo před 27 dny sebevraždu na bývalé irácké letecké základně – informovala o tom v pondělí zpravodajská agentura Fars.

tm: Smůla, odkaz přestal fungovat, tam to samozřejmě ale nebylo (na letecké základně). Byla potvrzena jenom jejich „nechtěná sebevražda“. Už se tomu všemu musím smát, je to jako s A.Lubitzem u Germanwings.

Ale ten další uvedený odkaz funguje: http://www.whatdoesitmean.com/index898.htm

,,Je třeba poznamenat, že ruští výzvědní analytici tyto pokusy západních zemí znovu vytvořit „kontakt“ s jejich starobylými bohy hlásili již dlouho dopředu. „Záhadný „rituál“, provedený americkými ozbrojenými silami v Babylonu, vyvolává obavy u muslimů a vůdců ruské ortodoxní církve“, kde jsme podrobně popsali skutečnou historii těchto lidí, a také jsme je varovali.

„Aspekt „opeřeného hada“ u tohoto nanejvýš podivného rituálu provedeného Američany po získání podzemních nálezů ve starobylých trezorech Babylonu posílil důvěryhodnost historiků, kteří uvádí, že ve skutečnosti je název Amerika převzat ze jména okřídleného hadího boha Amerik z Peru, kterého nazývali Amaruca, a dočteme se:

„Většina dětí a rodin, které barví nebo schovávají velikonoční vajíčka jako součást své tradice neděle zmrtvýchvstání, nemají o původu těchto tradic naprosto žádné povědomí. Činnosti kolem velikonočních vajíček se staly součástí západní kultury. Mnoho lidí by bylo překvapeno, či dokonce zděšeno, kdyby zjistili, kde mají tyto tradice původ.“

tm: bylo to lidem řečeno, ve škole naprogramováno, proto to každý rok dělají. Vysávají z Vás energie.

,,Vejce bylo u starých Babyloňanů posvátným symbolem. Věřili staré bajce o vejci podivuhodné velikosti, které mělo spadnout z nebes do řeky Eufrat. Z tohoto nádherného vejce – podle onoho starobylého příběhu – se vyloupla bohyně Astarte (Semiramis). A tak se vejce stalo symbolem bohyně velikonoc Easter.

 

Tato myšlenka mystického vejce se rozšířila z Babylonu do mnoha částí světa. V Římě bylo vejce neseno v čele procesí na počest matky bohyně Roman. Vejce bylo součástí posvátných ceremoniálů Mystérií Bakcha. Druidové používali vejce jako svůj posvátný symbol. V severní Evropě, Číně a Japonsku pro své posvátné festivaly vejce barvili.

 

Vejce bylo také symbolem plodnosti; Semiramis (Easter) byla bohyní plodnosti. Velikonoční vajíčko je symbolem pohanské bohyně matky, a dokonce nese i jedno z jejích jmen.

O temnotě, která obklopila lidi na západě díky jejich oddanosti starobylým bohům temnoty, jsme mluvili mnohokrát, ale v souvislosti s těmito posledními událostmi, ke kterým dnes dochází v Babylonu, by se celý svět měl skutečně třást hrůzou. Protože podle všech pramenů tito krutí démoni naší starobylé historie mohou být v důsledku skutků Američanů opět na nás všechny vypuštěni.“

Ale věřit tomu nemusíte, dodává tm.

,,Neboť i za starobylých časů se těchto děsivých pánů temnoty báli i samotní andělé, a protože k válce s íránskými Peršany, která bezpochyby způsobí nejděsivější válku ze všech, dojde brzy, je dobré si vzpomenout na slova Daniela (10:20) týkající se této nejstrašnější nestvůry.“

Výsledek rituálu, který provedli úspěšně američtí vojáci, bylo otevření časoprostorových kanálů. Málokdo věděl, k čemu má zařadit následující obrázky. Co to vlastně je?

Jsou to otevřené časoprostorové kanály, které byly na naší planetě Zemi zavřeny před vstupem určitých ras z vesmíru. Do té doby byla planeta Země chráněna obalem či obaly, které zaručovaly neviditelnost. Od rituálu tomu tak není. Nyní nás jiné civilizace mohou najít. Mohou se zde dostat vysoce agresivní rasy z planety M51, která patří šesti padlým andělům a vytvořili rasu jménem ANIMUS, jinak taky ANDROIDI.

 

 

Co zdánlivě nesouvisí s těmito událostmi, je také největší urychlovač na planetě Zemi v CERNU:

„18. Června 2004 byla v CERN, v Evropském středisku pro výzkum částicové fyziky v Ženevě, odhalena neobvyklá nová pamětihodnost – 2 metrová socha indické bohyně Šivy Nataraja, paní tance. (foto) Tato socha, symbolizující kosmický tanec stvoření a ničení bohyně Šivy, byla CERN věnována indickou vládou na oslavu dlouhodobého spojení tohoto výzkumného střediska s Indií.“

 

(18=3×6, červen =6, 2004 = 6, dohromady pět šestek, elity chtěly maximálně zdůraznit a posílit energii hmoty)

 

 

2 metrová socha indické bohyně Šivy Nataraja

2) NEVYVRATITELNÉ DŮKAZY

1 den který má 24 hodin nebo 1440 minut se dělí zlatým řezem na 890+550 = 1440 minut

1440:890:550 = relace 1: π : π2

tm: rád bych zdůraznil, že původně π (,,pí“) není konstantou pro kruh, je to π následně přiřknuto, (vědí, že nic vám nemohou skrýt a proto Vám ho dali přímo před oči ale v jiné barvě a v jiném smyslu) ale konstanta π je konstantou času. I když ve vesmíru čas neexistuje, pro nás byl zde aktivován. A právě konstanta π je její symbol.

Podívejme se do google Earth, kde Jemen leží.

Znovu pro ty, kteří nečetli moje předchozí články upozorňuji, že obraz hovoří k Vám a proto pravá strana je vlevo a levá vpravo. Prosím uvědomte si, že u obrazu člověka naprosto správně pojmenujete kde má levou a kde pravou ruku.

Popisy k danému snímku budou vždy nad ním.

 

Na obrázku níže se nachází Jemen na poloostrově Saudské Arábie vpravo. Omán se nachází vlevo.

 

Zde máte podrobnější mapu Jemenu, kde se delší dobu odehrávají věci, které nebyly lidem zpřístupněny.

Body označující „mimouš a klíč“ jsou zhruba uprostřed obrazu….

 

 

Níže je zvětšený snímek kde se děje odehrávají.

Zde nás bude zajímat levá část obrazu od „klíč“ (jedná se o klíč lidstva) směrem doleva.

Zde předkládám ještě dva důkazy otevření časoprostorových kanálů na planetu Zemi a zároveň torzních polí. Snímky pochází z Norska.

 

 

 

Pozn. Alue: Druhý díl tohoto seriálu v originálech začíná opakováním závěru z prvního dílu. My přejdeme rovnou na pokračování. Naposledy jste viděli obrázek ofocený přes aplikaci Google Earth, pracovně nazvaný ,,mimouš a klíč“. Na dalším snímku je to samé místo, akorát více v detailu přiblížené a článek se věnuje symbolickému rozboru na tomto malém kousku území:


 

 

V červeně orámovaném poli najdete (tak jako všude u důležitých-velkých věcí) dvojitou dualitu a dva zakódované vzkazy:

 

 

Jedná se o červeně ohraničený výřez zobrazený níže s orientací na sever a jih. Udělal jsem chybu při dělání tohoto screenu, jednu číslici jsem zde omylem uřízl. To ale nevadí.

 

 

Zde máte v arabštině popsány čtyři následující slova:

 

BŮH (ALAH) Konstruktivní sílu vesmíru dodává tm

SJEDNOCENÍ (SOUDRŽNOST) ZEMĚ

REVOLUCE

 

Bůh či Alah můžeme taky pojmenovat pro nás konstruktivní sílou vesmíru.

Co tedy znamenají pro lidstvo slova zde vypálená?????

Domnívám se, že je to každému jasné a úsudek si může udělat sám.

 

 

Pro všechny, kteří se nechtějí zabývat dekódováním, dívejte se na další obrázky a jejich vysvětlení.

Číslice na snímku níže jsou hodně zajímavé. Podíváme se jim „na zoubek“, co nám mají říci. Při jejich vzájemném vynásobení dostanete taky zajímavé číslo:

 

14 * 22 * 30 * 26 = 240240 (opět dvojitá dualita)

 

Nebudu dopodrobna vysvětlovat převody, je to naprosto zbytečné, matematici pochopí.

240 (decimální číslo) binárně vychází = 11110000 dalším přepočtem a dekódováním se dostaneme k roku 2011. Opět dvojitá dualita u binárního čísla.

 

 

a nyní součtem stejných čísel dostaneme

14+22+26+30 = 92 → kin 92 = 1 ČLOVĚK

144000 KIN = 1 BAKTUNS je zde 144000 světelných bytostí, kterým bylo povoleno se vmísit mezi lidstvo a pomoci jim.

 

12 = ČLOVĚK s omezenými schopnostmi

 

13 = SKYWALKER = MOTÝLÍ MUŽ (Byl vytvořen v obilí mimozemskou rasou, je to upozornění pro lidstvo pro děje nastávající)

 

 

14 = ČLOVĚK S VEŠKERÝMI SCHOPNOSTI (…..a právě tomu chtějí lidem zabránit, jiní tomu říkají přechod do 5. dimenze)

 

Bylo by dobré se podívat na film LUCY, pak mnohé pochopíte.

Ještě dodatek k hornímu obrázku, který ukazuje čísla vypálená do skály:

Nad číslicí 22 se nachází 1*φ Znamená to tedy 22 na 1*φ

Pod číslicí 14 máte slabým písmem 2Z což znamená nahradit Z v číselném textu dvojkou.

Další významy písmena Z a celkovou symboliku, která je zde zakódovaná, je zbytečné pro naši potřebu uvádět.

Fí (velké písmeno má formu Φ, malé písmeno φ nebo ϕ, řecký název φῖ[1]) je jednadvacáté písmeno řecké abecedy. V řecké číselné soustavě označuje číslovku 500 (φʹ) nebo 500,000 (͵φ). Ve starořečtině reprezentovalo hlásku [pʰ], tedy neznělou bilabiální plozivu s přídechem. V moderní řečtině se vyslovuje [f], tedy jako neznělá labiodentální frikativa.

Znamená taky zlatý řez v matematice, umění a architektuře.

 

500 je číslicí lidstva, je to 555 ( v nule je nic a všechno ). Potom se nahrazuje 0 číslicí 5 nebo 00 číslicí 55. Tím prvním číslem. Má tedy něco býti řečeno lidstvu.

 

 

Pod číslicí 22 se nacházejí dvě pyramidy. Jedna na špici, což naznačuje nejvyšší tajemství a druhá směrem nahoru, méně zajímavá…..

V pyramidě na špici hned v horní části se nachází známý znak hákového kříže.

Na obrázku níže je červeně znázorněn. Copak nám chtěli tímto naznačit. Opět dvojitá dualita rozdělena špicí horní pyramidy na dva znaky 2 2 . Jedná se zároveň o znaky jak pravotočivého, tak levotočivého hákového kříže. Zajímavé, zajímavé, zajímavé…..

Pravotočivý je konstruktivní, ten na spodním obrázku znázorněn červeně je levotočivý, tedy destruktivní.

 

 

A nyní se dostáváme k zajímavému obrázku. Nazval jsem ho klíčem, protože taky jím je. Je jen jedno místo na planetě Zemi, které má následující koordináty.

 

KOORDINÁTY

 

14° 0´ 51.61187´´ N = 230 π1 (14*51.61187 = 722.566310326 : 3,141592653 = 230 )

 

48° 21´ 23.499058´´ O = 2400 π2 (48*21*23.499058 = 23687.05 : 3,141592653 : 3,141592653 = 2400 )

 

Z TOHO PLYNE RELACE

 

23 * 101 * π1

 

24 * 102 * π2

 

A zde je druhý klíč, který jsem zmínil výše.

1 den který má 24 hodin nebo 1440 minut se dělí zlatým řezem na 890 +550 = 1440 minut

1440:890:550 = relace 1: π1 : π2

 

 

Další zajímavý útvar z území kolem klíče je měsíc se sluncem. Slunce na horní straně obrázku má moc nad měsícem.

Všimněte si prosím v levé spodní části měsíce se nachází ruka, která ukazuje jakoby ukazováčkem někam do prostoru.

 

 

Na noční obloze v Evropě byly vidět úkazy ležícího měsíce. Otočíme proto obrázek o 180°. A to je dnešní doba, kdy vítězí měsíc nad sluncem.

 

 

Můžete si klidně myslet, že je to náhoda, ne není. Bylo nám kdysi řečeno že přijde doba, kdy budou na nebi zlá znamení. Zde je právě máte.

 

 

Měsíc byl vyfocen nad Českou republikou a nikoliv nad Tureckem či Arábií. (Pozn.Alue: Fotili jsme to právě v době, kdy se blížil rituál v Jemenu, o kterém je tato série článků.)

 

Tečna k měsíci a zároveň k ostrovu má právě 144,00° a od míst doteku je to 5,4 km

 

 

Když také otočíme ostrov, na který ukazuje ruka, o 180°, uvidíme obraz na kterém je laserem vypálen obličej rasy, která nás navštívila (nebo má zájem nás navštívit). Snímky jsou zesvětleny nebo barevně ztmaveny, jenom aby vynikl obličej. Jedná se o nejnebezpečnější rasu ve vesmíru. Nazývají se ANIMUS, ANDROIDI z planety M51. Nevím, jak bych to nyní popsal, ale tyto bytosti jsou zhotoveny, vyrobeny, nebo v život uvedeny šesti padlými anděly.

Kolem hlavy se nacházejí symbolicky lidé se zvednutýma rukama a volající o pomoc.

 

 

 

 

Dobře se podívejte na kříž, který má na čele. Je vypálen do ostrovu tak znázorněn na „skutečné“ rase ve filmu.

 

 

A právě zde Vám byla tahle rasa představena:

 

Star Trek: Nemesis – Trailer (2007)

 

A zde máte další zajímavou upoutávku:

Battle Los Angeles – Trailer 3 (2011)

 

Pro lepší pochopení se jedná o válku Lost Angels, neboli padlých andělů. Přesně podle padlých andělů bylo nazváno město LA. Všimněte si, že na úplném konci filmu, jsou tři zajímavé číslice:

 

3.11.11 které se promění na BATTLE, dopsáno je pak LOS(t) ANGELES.

Pro dnešní den jsem Vám připravil několik zajímavých věcí na pouvažování, než se dozvíte celkové rozuzlení a děje, které se na planetě Zemi odehrávají. Rozuzlení je konstruktivní, i když ještě nemáme vyhráno.

 

Podívejte se na následující obrázek z ruské mytologie, kde upozorňovali na číslo 15, kde právě dotyčný označený číslem 15 bojoval proti svému zrcadlovému nepříteli 51.

15 [] 51

 

Je zde jasně naznačeno nebezpečí ze zrcadlového tvaru 15 a následně tedy z planety M 51 patřící šesti padlým andělům, jak jsem už v předcházejícím článku psal. Chlapec bojuje proti dvěma ďáblům. Když se dobře podíváte na čepici, kterou má chlapec na hlavě, objevíte písmeno ,,M“.

 


Incunable, nebo někdy incunabulum, množné číslo prvotisků nebo incunable, je kniha, brožura nebo dokonce soustředěný útok, který byl vytištěn – nebylo ručně psané – před rokem 1501 v Evropě. A opět zde máte 15 století. Již tehdy byl tisk ale od lidí kteří nežili na planetě zemi.

Incunable je poangličtěný (singulární) forma „prvotisků,“ latina pro „plenek“ nebo „kolébky“, který se může odkazovat na „nejranějších fázi nebo první stopy ve vývoji“. Bývalý termín pro „incunable“ je patnáct, odkazuje na 15. století!

 

Bylo by dobré to srovnat s norskou spirálou, utsjoki a symbol 5+1+5 HVĚZD


ANIMUS množné číslo ANIMI = DUCH / MYSL ANIMACE

Firma Abstergo Industries vyrobila hru pro děti a dospělé s jedním uložením v DNA získáte vzpomínky.

→ nepřátelství jako termín na M51 připojení

Děti, kteří hrály tyto hry se automaticky připojovaly na výše jmenovanou planetu, samozřejmě ve hře. Odevzdávaly energii těmito hrami a připojením.

 

 

Na zbrani je napsáno ASSASSINATOR 9000

ČEKÁ SE NA CHLAPCE JMÉNEM AL KILLEU – napsáno v hovorové bublině

COŽ ZNAMENÁ AL KILL EU – AL zabij EU

 

Bylo by dobré si všimnout nad nadpisem obrázku (níže) v kouli ve středu (znázorňuje planetu Zemi) dva hady a 6 křížků. Šest křížků je znak padlých andělů:

 

 

,,Pamatujte, že….

 

“ NIC NENÍ PRAVDA A VŠE JE DOVOLENO.“

proto…

 

“ NIKDY NEMŮŽEME VĚDĚT, POUZE MÍT PODEZŘENÍ.“

lidé kolem nás umírají a proto…

 

„NÁŠ ŽIVOT JE STVOŘEN SMRTÍ OSTATNÍCH.“

 

* Snažíme se udržovat mír, ale naším prostředkem je vražda.

* Snažíme se otevřít lidem mysl, ale vyžadujeme poslušnost vůči pánovi a určitému souboru pravidel.

* Snažíme se poukázat na nebezpečí slepé víry, a přesto pijeme víno.“

 

Takovéto hry dávají dětem na hraní. Nepochopitelné v normálním prostředí. Státy to podporují!

 

,,JAKO ASSASÍNI SLOUŽÍME LIDU, NIKOLIV ZVYKU.

Oficiální trailer

AC: Brotherhood- První trailer

Abstergo Industries

Abstergo Industries jsou zaměstnavatelé Dr.Warren Vidica a Lucy Stillmanové, únosci Desmonda Milese, stejně jako společnost, která financuje Animus. I když vnější společnost Abstergo je označena jako společnost působící v oblasti lékařství Věda & Dr. Vidic se pyšní jejich úspěchy ve více než jen lékařských a vědeckých oborech, ale nemají žádné velké progresivní hnutí ve světě.
Vidic tvrdí, že Abstergo je zodpovědný za každý vědecký úspěch za posledních 1000 let.
Později, když se koná schůze některých členů společnosti v laboratoři, Desmond nepozná, že Abstergo je moderním ztělesněním templářských rytířů. Také, v e-mailu na konferenční místnosti Alan Rikkin píše Vidic: „Kéž otec porozumění vás vede k úspěchu“. Když se Desmond zeptal, kdo vytvořil všechnu tuto technologii, Dr. Vidic tajemně odpovídá „Ti, kteří přišli před námi..“.
Abstergo se také snaží vyvraždit poslední Assasíny na světě v naději, že když se zbaví svého nepřítele, zbaví se šance na selhání ve svém díle a chtíči ovládat svět.
Pokud se hráč dokáže dostat do počítače Warrena Vidica může si přečíst e- maily o incidentu meteoru u Tunguska. Dozví se, že se skutečnosti šlo o moderní nájezd Assassinů na Abstergo Industries základnu v Rusku.
Abstergo zkrátka pokračuje v tom, co začali již kdysi dávno Templáři. Chtějí odstranit všechny Assasíny a co hlavně.. získat všechny zbývající kusy ráje, aby pomocí nich mohli vytvořit nový „lepší“ svět. Svět ve kterém bude sice mír, ale vynucený násilím a nesvobodnou vůlí. Plný lidí bez názorů, odporu vůči Abstergu a tomu, co dělají.
Zkrátka jestli se někdy Abstergo dostane k úlomkům ráje je to pro Assasíny konec a to i s celým jejich řádem.“

 

ZNAK SPOLEČNOSTI ABSTERGO INDUSTRIES:

 

Leonardo da Vinci má velkou zásluhu na psaném.

Jedním z vynikajících malířů, skutečných vědců, DÁLNOVIDCŮ, vynálezců a mnoha jiných rovin, byl Leonardo da Vinci. Z jeho dálnovideckých (pozn. Alue: tm používá dálnovidce jako označení pro jasnovidce, ale to je detail… jde zkrátka o totéž) vhledů do budoucnosti viděl, že planeta Země bude ohrožena v roce 2011 právě rasou ANIMUS.

Proto namaloval zakódované (tak jako vše kódoval) obrazy do tajné řeči. Je nutné je číst přes zrcadlo. Podívejte se několikrát na tento krátký film, který zrcadlem odkrývá skryté poselství v jeho obrazu:

Leonardo da Vinci – The Mirror of the Sacred Scriptures and Paintings World – 2/4

 

Můžete zcela jasně vidět ruku se vztyčeným prstem, který upozorňuje na zcela důležitou věc. U prstů malých dětí můžete přečíst rok 2011, kdy bylo vše odstartováno.

 

 

A zde je jasně vidět tvář vetřelce ANIMUSÁKA, někdy také pojmenovaného jako ANDROIDA. Obraz vypálený laserem do ostrova, tak jak bylo uvedeno v druhém díle, je skoro stejný. Podívejte se na ten kříž na čele. Proto se všichni modlí v kostelech k tomuto znamení.

 

 

A zde máte ještě jeden film se zrcadlem na porovnání:

 

https://www.youtube.com/watch?v=8V5eHNEJnvg

 

Psal se rok 2011

Podíváme se krátce do roku 2010-2011. No jestli nám zde média opět nevymývala mozek, tak to by byl zázrak, kdyby tomu tak nebylo.

Co psala, zhodnoťte sami:

 

 

Níže je zkopírovaný text z novin:

 

Podrubriky: Evropa Blízký a Střední východ Amerika Svět

Piráty na moři mají zadržet oslňující laserové kanóny

Laserové kanóny mají do budoucna ochránit obchodní lodě před námořními piráty, kteří je unášejí především v oblasti Afrického rohu a v jihovýchodní Asii. Má jít o zbraň, která nikoho nezabije ani nezraní, ale zabrání útočníkům dostat se k lodi.

 

FOTO: fotobanka Profimedia

 

pondělí 10. ledna 2011, 18:10

,,Oslňující laserové dělo, které vyvíjí britská firma BAE Systems, má být účinné proti kilometr a půl vzdáleným pohybujícím se cílům. Koncentrované kužele zeleného světla znemožní pirátům navigaci jejich člunů i zamíření jejich lehkých palných zbraní na obchodní loď.

„Používáme laser vlastně jako takové falešné slunce, za kterým se obchodní loď schová,“ vysvětluje Roy Clarke z BAE.“

….. A svítí s ním do nebe odkud piráti určitě přicházejí (haha :D)

,,Testy zbraně již proběhly. Lasery jsou podle něj dostatečně účinné nejen v noci, ale i ve dne.

Světelné dělo pracuje ve vazbě na výkonný vysokofrekvenční hladinový radar, který je schopen včas odhalit malé pirátské čluny, které používají především somálští piráti. Po odhalení útočníků probíhá jejich ozařování automaticky.“

 

FOTO: fotobanka Profimedia

 

Tak proti těmhle chudákům musejí používat lasery? – No BRAVO. Hlavně že je vyvinuli, protože jsou očividně tak velice nebezpeční. Tomu nemůže věřit ani malé dítě. Je to prosím ale pouze a jenom můj názor.

 

,,Pirátství v oblasti somálských břehů a Arabského poloostrova je už řadu let velkým problémem, který nezmírnila ani přítomnost vojenských plavidel států NATO.“

NATO asi nemá helikoptéry a jiné zbraně na tyhle „nebezpečné „piráty. Fakt k smíchu.

 

,,V současnosti drží somálští piráti jako rukojmí na 600 námořníků ze 47 letos unesených lodí. Celkově bylo loni zaznamenáno 440 pirátských incidentů, uneseno bylo 51 lodí.“

Kdo je viděl, nechť to řekne a prosím všimněte si opět číslice 51, to je ale náhoda.

 

Další zajímavý novinový článek z této doby:

 


,,V OSN se chystají na mimozemšťany. A počítají s tím, že E.T. může být i zlý

Ještě tato generace by mohla zažít „blízká setkání třetího druhu“, domnívají se odborníci.

Země by se měla připravit na setkání s mimozemskými civilizacemi a nejlepším fórem pro přípravu takového plánu je OSN. Nic přitom nezaručuje, že taková civilizace bude přátelská. Tvrdí to vědci v posledním čísle britského odborného časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society A, který je celý věnován tématu hledání mimozemského života.

„Astronomové objevují planety, kde by mohl existovat život a již nynější generace by mohla zažít objev mimozemského života. Pokud se ukáže, že nejsme ve vesmíru sami, zásadně to změní způsob, jakým se lidstvo na sebe dívá a musíme se na tyto důsledky připravit,“ napsali John Zarnecki z britské Open University a Martin Dominik z univerzity St Andrews v úvodním článku v časopisu věnovaném především matematice a fyzice.

Tentokrát je celé číslo věnováno všem aspektům mimozemského života – od astronomie po biologii – a také politickým i teologickým důsledkům případného kontaktu s takovým životem.

 

OSN už se chystá, čeká i násilnické návštěvníky

„Bude plán pro případ setkání s mimozemskými civilizacemi založen na radě skutečných vědců, nebo se prosadí mocenské zájmy a oportunismus?“ ptají se Zarnecki s Dominikem. Podle nich v OSN již existuje mechanismus pro přípravu takové strategie – Výbor pro mírové využití vesmíru. Měl by se zaměřit i na přípravu plánu pro případné setkání s mimozemským životem, stejně jako se připravují plány například pro případnou kolizi Země s asteroidem.

Profesor evoluční paleobiologie z univerzity v Cambridge Simon Conway Morris si zase myslí, že takové plány by měly počítat s nejhorším. Evoluce na jiných planetách by pravděpodobně byla ve své podstatě darwinovská a cizí život by měl tedy zřejmě hodně společného s pozemským, „obzvlášť, pokud by pocházel z planet podobných Zemi s biologickými molekulami podobnými našim“. „To znamená, že by se nám ET mohl podobat i s tím nepříjemným, to znamená s našimi tendencemi k násilí,“ uvedl Morris ve svém příspěvku.

„Proč bychom se měli připravit na nejhorší? Pokud inteligentní mimozemšťané existují, budou přesně jako my a naše nepříliš slavné dějiny nám dávají důvod k zamyšlení,“ napsal biolog.

 

Marťani versus náboženství

Profesor teologie z luteránského semináře v Kalifornii Ted Peters si myslí, že pozemská náboženství kontakt s mimozemským životem přežijí, i když takové setkání vyvolá řadu zásadních otázek. „Protože naše náboženské tradice vznikaly ve starověkém světě, jehož názory jsou již zastaralé, rozbijí nové šokující objevy naše dogmata? Jsou naše náboženství spojená jen se Zemí a povede kontakt s ET ke změně našeho pocitu nadřazenosti?“ ptal se Peters.

Domnívá se ale, že „teologové se neocitnou bez práce“. „Tradiční teologové se budou muset stát astroteology… Předpovídám, že kontakt s mimozemskou inteligencí rozšíří existující náboženskou vizi o to, že veškeré stvoření – včetně 13,7 miliardy let dějin vesmíru plného božích tvorů – je darem milujícího a šlechetného boha,“ napsal Peters.“

Je jasné, proč se objevily tyhle články v novinách. Rovněžtak filmy, které vám neustále ukazují v kinech.

 


WINGMAKERS neboli tvůrci křídel.

Objevením stříbrného vejce studenty v Americe se odehrává další díl, který Vám má co říci.

Artefakt, který ležel mnohá staletí jako kámen v přírodě se proměnil ve stříbrné vejce. Kdopak nám ho zde zanechal a proč?

Zde máte možnost vstoupit na české stránky tvůrců křídel.

 

pozn. Alue: Stránka již nefunguje. Zvláštní… ale našla jsem jiné české weby, kde se můžete na tyto materiály podívat. Jsou to: http://www.wingmakers.cz /http://probud.se/tvrci-kidel (tam to je pěkně přehledně) ahttp://tvurcikridel.wz.cz

existuje i kniha: https://www.kosmas.cz/knihy/121554/tvurci-kridel/

 

Mimo mnoha zajímavých dat jsou rozhovory s nerudou nejcennější. Najdete je ZDE. (odkaz už nefunguje)

Člověk musí zpozornět, když zjistí že organizace pro kterou pracoval Neruda měla hlavního šéfa jménem FIFTEEN neboli 15. Ano nejvyšší šéf se jmenoval patnáct. Proč asi, že ano.

Vřele doporučuji k přečtení. V jednom rozhovoru píše o planetě M51 a jedné z nejnebezpečnějších ras ve vesmíru, která se jmenuje ANIMUSÁCI a také jinak řečeno ANDROIDI. – Proto si kupujte telefony se systémem ANDROID“!

 

V rozhovorech s Nerudou vyhledám tu důležitou část a pak Vám ji zde otisknu.

Jak jsem slíbil, máte zde důležitý výňatek z rozhovoru s Nerudou.

 

 

Sarah:

„Ale vy jste neodpověděl na mou otázku… budeme úspěšní v jejím vývoji?“

 

Dr. Neruda:

„Trochu pochybuji o tom, že bude Labyrinth Group úspěšná ve vývoji BST (tm: BST je zařízení, které má teleportovat androidy zpět do vesmíru). Zůstává otázka, jestli je z dlouhodobého hlediska pro lidstvo prospěšná. Než jsem utekl, v Labyrinth Group byli mnoho týdnů před započetím prvotních zkoušek ze široké škály testů. Na ředitelské úrovni byl rozšířen názor, že BST je věcí čtyř až šesti měsíců zkoušek, než by se dosáhly první úspěšné výsledky.“

 

Sarah:

„Takže, co je největší překážkou úspěchu?“

 

Dr. Neruda:

„Jednoduše řečeno, je to schopnost Labyrinth Group definovat a zpřístupnit intervenční body, předepsané Fifteenem, (tm komentuje: opět člověk pojmenovaný 15, který má bojovat proti planetě M51) které by měly nejmenší dopad na vztažné události v horizontálním čase. Je to subtilnější, přesto ale nejdůležitější složka v celém tomto řetězci technologií.“

 

Sarah:

„Můžete mi to vysvětlit jasněji?“

 

Dr. Neruda:

„Je velice obtížné vyvinout technologii pro definování optimálního intervenčního bodu, jeho navštívení, a návrat z tohoto bodu bez toho, aby vás někdo odhalil. Spočívá to ve spojování času na příčinné úrovni s minimem přerušení. Dá se to přirovnat ke vhození valounu do rybníku, bez toho, aby to způsobilo vlnění.“

 

Sarah:

„Proč tolik zájmu o minimalizování přerušení? Myslím, v případě Anima, nezkoušejí oni úplně vyhladit lidstvo? Proč bychom se měli tolik starat o přerušení jejich způsobu života?“

 


 

Dr. Neruda:

„Především, Animus nepřichází vyhladit lidstvo. Přichází ovládnout genetickou knihovnu, známou jako Země. Jejich záměry nejsou zcela pochopeny, ale není to zničení naší zvířecí populace, nebo lidského druhu. Má to co do činění s genetickým inženýrstvím, a s tím, jak může být jejich druh modifikován k tomu, aby mohl hostit duchovní vědomí. Chtějí nekontrolovaný přístup k naší DNA, aby mohli provádět svoje pokusy. Mimo toho, chtějí kolonizovat Zemi, ale kvůli jakému konečnému cíli, to nevíme.

K vaší otázce, zájem o minimalizaci dopadů z intervencí pomocí BST, má co do činění jednak se sobeckými zájmy, jako i se zájmy altruistickými. Když se změní události, mohou mít nezamýšlené a velice nepředvídatelné následky. Například, mohli bychom úspěšně odvést rasu Animus z naší galaxie, ale v tomto procesu je neúmyslně poslat na jinou planetu. Tento skutek může mít pro naši planetu takové důsledky, které se nedají předpovědět.“

Sarah:

„Moment. Říkáte, že Lucifer vedl tuto vzpouru aby vytvořil nosič duše, který by hostil ducha anděla, a výsledkem je rasa Animus?“

 

Dr. Neruda:

„Je to trochu složitější. Lucifer, nebo to, co jsme si zvykli nazývat Luciferem, byl velice oddaným služebníkem Centrální rasy. Byl jedním z předchůdců andělských druhů, vládnoucí silami, jenž pak byly v dalších prototypech tohoto druhu Centrální rasou omezeny.“

 

Sarah:

„Říkáte, že andělé jsou tvořeni… že se nemůžou rozmnožovat jako lidé?“

 

Dr. Neruda:

„Správně. Luciferova osobnost obsahovala silný smysl pro nezávislost od svých stvořitelů a dokonce silnější, než měli jeho stvořitelé, kvůli jejich trvání na tom, že humanoidní nosič duše by měl být výlučně domem beztvarého vědomí, a ne andělské formy. Luciferovi se to zdálo nepromyšlené, protože andělská forma měla větší schopnosti a mohla být velkou pomocí fyzickým životním formám na zemi, a jiných planetách, vhodných k životu.

Z Luciferovy perspektivy lidé a bytosti vyššího řádu by nebyly schopny přetvářet se kvůli přísným omezením jejich nosičů duše, čili tělesné formy. Lucifer spolehlivě cítil, že bez spolupráce andělů humanoidní bytosti v celém vesmíru se postupně stále více oddělí od svého účelu být duchovními bytostmi, a uvrhnou vesmír do zmatku, jenž by pak v důsledku způsobil zánik jak samotného vesmíru, života v něm a také andělů samých.“

 

Sarah:

„Takže myslíte, že Luciferova vzpoura byla prostě nesouhlasem kvůli této jediné věci?“

 

Dr. Neruda:

„Lucifer chtěl inkarnovat do této realitní membrány stejnou cestou, jako lidé. Chtěl se stát spolupracovníkem lidstva, aby zajistil jeho vzestup. I když Centrální rasa považovala jeho záměr za šlechetný, obávali se, že by andělské inkarnace lidé považovali za bohy, a spíše, než by působili jako spolutvůrci žebříku do božského stavu, neúmyslně by lidi svedli z této cesty.

Tato záležitost způsobila ohromný spor, který nakonec vedl k oddělení andělské sféry od Centrální rasy. Andělé, jenž zůstali věrni Centrální rase argumentovali, že Lucifer a jeho přívrženci by měli být vyhoštěni za své radikální názory, které by mohly způsobit trvalé oddělení jejich realitní membrány, a způsobit jim hrozný zmatek. V rozsáhlých diskusích s Centrální rasou Lucifer vyjednal kompromis, který umožňoval jemu a jeho přívržencům dokázat hodnotu svého plánu na osamocené planetě.“ (pozn. Alue: tak jak stojí v knize Anděl strážný. Tady to máte řečeno jenom trochu složitějším jazykem. – Náhoda? Rozhodně ne!)

 

Sarah:

„Říkáte, že Luciferovi bylo povoleno experimentovat na jedné planetě?“

 

Dr. Neruda:

„Ano.“

 

Sarah:

„Dobrá, předtím, než budeme pokračovat, mluvíte o těchto věcech v kontextu mýtů, které v podstatě představují názory Cortea?“

 

Dr. Neruda:

„ACIO vlastní tři staré rukopisy, které popisují tento příběh v alegorické formě, ale názor Cortea – jak jste řekla – je o mnoho více popisný a definitivní, jako záznam této kosmické události.“

 

Sarah:

„Takže, Lucifer vedl tento… pokus. Kde a s jakým výsledkem?“

 

Dr. Neruda:

„Bylo to na planetě v galaxii, která je známá naší vědě, jako M51.“

 

Sarah:

„Je to ta samá galaxie, odkud pochází rasa Animus?“

 

Dr. Neruda:

„Ano.“

 

Sarah:

„Takže skutečně tvrdíte, že Lucifer a jeho skupina vytvořila Anima, aby byl nosičem duše andělů?“

 

Dr. Neruda:

„Je to trochu složitější.“

 

Sarah:

„To doufám, protože těžko můžu věřit této historii.“

 

Dr. Neruda:

„Buďte trpělivá. Směřujeme do oblasti, jenž je nepříjemná mnohým lidem. Takže se zhluboka nadechněte a sledujte moje vyprávění.

Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci.“

 

Sarah:

„Proč? Co se stalo?“

 

Dr. Neruda:

Když beztvaré vědomí vstupuje do realitní membrány skrze strukturu nosiče duše, okamžitě se cítí být odpojeno od všech ostatních sil, mimo své vlastní. Je doslova vržena do odloučení. U lidí je tento pocit odloučení mnohem menší. Je to způsobeno tím, že člověku zůstává určité zbytkové vědomí propojení skrze sjednocující sílu. Toto vědomí propojení je vlastností DNA, jenž byla navržena tak, aby ho neustále podvědomě vyzařovala.

Nicméně, v případě nosiče duše, navrženého Luciferem a jeho následovníky, byl pocit spojení oddělen vědomě i podvědomě, protože tato struktura nebyla založena na DNA, kterou striktně řídí Centrální rasa (pozn. Alue: pokud by vám to náhodou nedocvaklo samo, tak Centrální rasa je v překladu Konstruktivní síla Vesmíru. Trochu další názvy upravím – zeleně-, aby vás to nemátlo).

Výsledkem bylo, že tyto experimentální druhy vyvíjely velice silný pud sebezáchovy, protože se hluboce obávaly svého zániku, což bylo důsledkem úplného oddělení od sjednocující síly. Tento pud sebezáchovy vytvářel druhy, které kompenzovaly svůj strach ze zániku tím, že vyvinuly velice silnou skupinovou mysl.

Skupinová mysl zase kompenzovala svou ztrátu spojení se sjednocující sílou, vytvořením fyzického a mentálního důsledku. Bylo to vytvoření jednoty druhů ve hmotné realitní membráně jejich planetárního systému. Takže ti andělé, kteří vstoupili do tohoto systému, ztráceli paměť své andělské povahy a začali se více zajímat o fungování jako jeden kolektiv, než jako jednotlivé bytosti.

Centrální rasa se začala o ně zajímat, a Lucifer byl vyzván, aby předložil výsledky svého experimentu. Nicméně, Lucifer se stal přivázán k druhům, které pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuly v průběhu generací velice dokonalé technologie, kulturu, a sociální řád. Byly v mnoha ohledech jako Luciferova další rodina. Takže on pak vyjednal úpravu svého stvoření tak, že ty bytosti dále nebudou mít andělskou frekvenci, či kvantovou strukturu, ale že by se mohly oživovat samy.“

 

Sarah:

„Co myslíte pod pojmem „oživovat samy“?“

 

Dr. Neruda:

„Že by se staly bezduchými androidy.“

 

Sarah:

„Takže z toho vznikla rasa Animus?“

 

Dr. Neruda:

„Ano.“

 

Sarah:

„Nedává to smysl. Proč by tedy Centrální rasa dovolila Luciferovi vytvořit rasu androidů? Nevěděli, že tyto bytosti se postupně stanou bičem vesmíru?“

 

Dr. Neruda:

„Ano, ovšem že to věděla. Nicméně, Konstruktivní síla vesmíru nenavrhne něco tak složitého, jako vesmír proto, aby pak všechno kontrolovala, jak to funguje.“

 

Sarah:

„Ale dříve jste řekl, že Konstruktivní síla vesmíru řídí vše, co se stane skrze svou jednotící sílu.“

 

Dr. Neruda:

„Konstruktivní síla vesmíru řídí způsob, jakým se vesmírná dynamika sbíhá do formy a srozumitelného toku dat, který může informovat postup dalšího vývoje vesmíru. Většina lidí by si myslela, že všemocná Konstruktivní síla vesmíruvyžene druhy, jako je Animus, ale to takto nefunguje, protože temná stránka dravosti, jako třeba v případě Anima, jiskří vynalézavostí a inovací ve své zamýšlené kořisti.“

 

Sarah:

„A tou kořistí jsme my.“

 

Dr. Neruda:

„Ne jenom my, ale lidské druhy, jako celek.“

 

Sarah:

„Zlo plodí dobro. To chcete říct, že?“

 

Dr. Neruda:

„Říkám opět, není zlo proti dobru. Animus se nepovažuje za činitele zla, když vpadnou na planetu. Podle jejich názoru pouze provádí svůj plán, aby se znovu napojili na svůj smysl pro individualitu a stali se tak duchovnějšími.“

 

Sarah:

„Ale když jsem se vás dříve ptala na jejich záměry, řekl jste, že je neznáte.“

 

Dr. Neruda:

„To ne. Nicméně, vím něco o jejich záměrech předělat jejich nosiče duší aby byly poddajnější k DNA. Chtějí zavést DNA do svých nosičů duše, aby dosáhli transformaci svého druhu. To je přesně ono, co by udělala jakákoliv jiná rasa za stejných okolností. Dalo by se to dokonce nazvat šlechetností.“

 

Sarah:

„Šlechetností? Nevidím nic šlechetného v tom, jak se někdo pokouší zabavit naši planetu a podrobit obyvatelstvo genetickým pokusům a tyranii.“

 

Dr. Neruda:

„Nám se to určitě nebude zdát šlechetné. Ale ze zcela objektivního hlediska by někdo mohl ocenit, že Animus zkouší přetvořit svůj druh k lepšímu. Nemají prostě jinou možnost, protože bez DNA nejsou prostě schopni napojit se na sjednocující sílu.“

Veškeré události, které Vám byly, Vážení čtenáři, nastíněny v dílech 1-4, mají něco společného se současným děním na planetě Zemi. V minulosti šlo vše pomalu kupředu a nyní se vše zrychluje. Nejen čas, a to vnímáte také osobně.

 

Lidstvo bylo mnohokrát varováno bytostmi, které Vám chtěly ukázat pravdu a tu správnou cestu. Místo toho se setkáváme se spícím stádem ovcí, které ničemu nevěří a myslí si, že vše zůstane při starém. Nikoliv.

Hned po druhé světové válce byl natočen film s vysláním amerického vojska na jižní pól, kde se měli možnost us mariner setkat s létajícími talíři, a událostmi které se odehrály během několika minut, kterým vůbec nerozuměli a měli po boji velké psychické problémy. Dlouhou dobu zůstaly utajeny. Podívejte se na níže uvedený film, který hovoří jasnou řečí.

Někde na naší planetě žije původní obyvatelstvo, které má techniku a zbraně, o kterých se lidem ani nezdálo.

 


 

Operace Highjump – zajímavé od 2. minuty

UFA létala úplně potichu obrovskou rychlostí a taky se v této rychlosti potápěla do vody. UFO nebo UFA postavila nějaké energetické stěny, které byly jakoby „ze skla“, bylo přes ně vidět, ale proletět se letadlem nedaly. Letadla jakoby narazila do betonu a roztříštila se na místě. Potopilo se i mnoho lodí a za 20 minut bylo po všem.

 

Operation Highjump 5/5 FEBRUARY 26, 1947

https://www.youtube.com/watch?v=gKFJttRWOBk
V dalším filmu, který byl zveřejněn v ruské televizi (zajímavý je celý) ale od minuty 10-12:19 se můžete podívat na skutečné záběry, které jsou velice dobře komentovány. Nikdo nechápal co se děje, UFA nebyla slyšet a při nízkém přeletu nad lodí urvala komunikační antény. O nastavené energetické stěny se roztříštilo mnoho letadel.

 

Film ke zhlédnutí je na tomto linku:

http://russia.tv/brand/show/brand_id/4777

rozhodně doporučuji.

 

A nyní závěr:

 

Jemen díl 1

Byly otevřeny interdimenzionální kanály na planetu Zemi. Ochrana Země, která byla těmito energiemi zabezpečena proti „VETŘELCŮM Z VESMÍRU“ byla odstraněna.

 

Jemen díl 2

V Jemenu se nachází klíč lidstva s možností „převibrování“ a nastolení zlatých časů, které byly kdysi prorokovány. Na těchto místech v díle 2 popsaném, se na obloze přes otevřené časoprostorové kanály snaží dostat vetřelci. (Jsou to zobrazené spirály na nebi, které neuměl nikdo vysvětlit). Rovněž tak máte k porovnání obličeje ANIMUSÁKŮ či ANDROIDŮ, kteří Vám byli ukázani ve filmech jako sci-fi.

Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo jenom ve filmech.

 

Jemen díl 3

Animusáky Vám museli přiblížit a proto udělali odporné dětské hry.

Leonardo da Vinci lidstvo varoval přesně rokem, který zde zakódoval pomocí rukou a taky obraz, který je namalovaný jenom z poloviny. Viz videofilmy. Podobá se tomu co je laserem vypálené do skály….. Náhoda????

Piráty na mořích využili jako zástěrku, protože zde nějaké dobré bytosti (které mají zájem zachránit planetu Zemi a sami na ní také bydlí) nainstalovaly zelené INTERDIMENZIONÁLNÍ TELEMETRICKÉ lasery, které odrážejí vetřelce zpátky do vesmíru a nemohou se mnoho tisíciletí vrátit zpět. Byla to celá invaze. Klidně ale věřte čemu chcete.

Tyto lasery jsou také ochráněny energetickými stěnami a proto je nemohou raketou či čímkoliv jiným odstřelit.

Ve dne i v noci jsou někdy vidět tyto lasery, které při identifikaci cizího meziplanetárního plavidla vyšlou paprsek a útok odrazí.

Zde se nechci vůbec zmiňovat o území 51 v Americe, asi chápete.

Proto byl v novinách taky článek z OSN, kdy upozorňují lidi na možné problémy se zlými mimozemšťany.

V případě, že si přečtete Wingmakers, nebo alespoň 3 rozhovory s Nerudou, dočtete se podobná data, která taky měla být utajena. Program na kterém pracovali a měl být použit na ochranu Země, byl instalován jinými lidmi, původními obyvateli planety Země, kteří taky žijí někde zde a obyčejní lidé o nich nevědí.

A právě válka, která začala v JEMENU, jedná se jenom o zničení těchto ochran a zařízení. Proto tam údajně bojují proti vojákům kteří jsou obyčejní nevyzbrojení lidé.

Skutečnosti, nebo dle někoho sci-fi, jsem dodal s veškerými důkazy a můžete samozřejmě věřit čemu chcete.

Není možné dodat veškeré výpočty, které jsem měl kdysi připravené, to by bylo pro čtenáře nudné a nezáživné, dodal jsem jenom celou kostru situace.

 

Pozn. Alue: Dále v závěru této série tm slibuje zodpovězení některých otázek čtenářů. Takový článek s odpověďmi se mi nepodařilo dohledat, otázka jestli vůbec existuje… Ale o něco později napsal bližší data ohledně zmíněných telemetrických laserů. Články se jmenují Technologie návratu, nakonec vznikly 4 díly a všechny si můžete přečíst v souhrnném článku na Aluška.org zde, protože jsem je posbírala, spravila a slepila do jednoho. Nemáte vůbec zač ? – TECHNOLOGIE NÁVRATU SÉRIE 1-4 ZDE

 

Dále k tématu této série přidávám nový kratičký článek ze dne 25.7.2017 – Vrací se totiž k tématu Androidů a několikrát doporučenému filmu MIB 3, na který nedávno vyšla recenze a byl opakovaně doporučovaný. TM zde vypsal některé velmi zajímavé citace:

 

Jen pro uvědomění 3

…..když jsem začal dávat dohromady pravdu o připravované invazi Animusáků neboli Androidů na planetu Zemi, psal se rok 2010. Na soukromých přednáškách ve Francii, Německu, Švýcarsku, Rakousku a Česku jsem o nastaveném šíleném projektu Jemen 1-5 vykládal dopodrobna. V zahraničí byly okamžitě články smazány. Proč asi?????

 

Články se do nynější zveřejněné podoby na tadescu tvořily postupně několik let. Střípky postupně zapadaly.

Neměl jsem nikdy televizi, a proto mám čas se věnovat podstatným věcem. Dějům, které nás ohrožují, ale u ostatních zůstávají nepovšimnuté. A právě zde bude důležité začít.

Před několika týdny mi známý doporučil podívat se na film natočený v roce 2012, a sice Muži v černém III. Zde jsem zjistil, že napsali podobný scénář o ochraně planety Země a sice před Boglodyty. (BOGLODYTI = ANDROIDI)

Jaká to náhoda. A protože náhody neexistují, bude dobré si uvědomit:

 

ZÁZRAK JE NĚCO CO SE ZDÁ NEMOŽNÉ, ALE PŘESTO SE TO STANE!!!!

 

I TA NEJTRPŠÍ PRAVDA JE LEPŠÍ, NEŽ TA NEJSLADŠÍ LEŽ!!!!!

 

JEDINÁ BUDOUCNOST VE KTERÉ TEN ŠTÍT ZEMĚ ZAPOJÍTE, JE TA, VE KTERÉ ŘEKNETE PRAVDU!!!!!

Video MIB III minuta 01:20:54

 

PRAVDA JE JEDINÁ CESTA

Video MIB III minuta 01:20:59

 

Jenom skromně dodávám. Pro lidstvo je jedinou správnou cestou do budoucnosti psát a říkat lidem pravdu, i když je krutá, bolí a někdy je pro mnohé nesnesitelná….

Proto se všechno dnes překrucuje. Lidé tím naprosto ztratí možnou budoucnost. Musíme začít u sebe…..

Invaze do Evropy není tak nebezpečná jako invaze androidů. Neblíží se k nám náhodou planeta X o které se nyní všude píše???? Ale to asi bude jenom náhoda…..

tm

Ve článcích byla spousta reklam, které byly rušivý element. Proto jsou informace očištěny pro lepší soustředění na význam…

Převzato:

https://aluska.org/vsechno-zajimave-ve-filmu-muzi-v-cernem-3-rozbor-video/