Drakonská hrozba ze soustavy Orionu,  proti benevolentním Andromeďanům, Pleajáďanům a Tau Cetianům

image7

Drakonská říše vznikla na planetě Thuban (u Alfa Draconis), je obývaná zejména různými druhy plazů a dinosauřích druhů, ale planety s humanoidy se k ní také připojily, některé násilně, jiné dobrovolně. Její nejdůležitější členové se usadili na planetách u hvězd Alfa Draconis, Epsilon Bootes, Zeta II Reticuli, Polárka, Rigel (Orion), Bellatrix (Orion), Betelgeuse (Orion), Capella (Alfa Aurigae), Ursa Major a Ursa Minor. Tito úzce spolupracují s Orion Empire, s nimiž sdílí společný program. Orion Empire je první ze dvou slavných (nebo spíše neslavných) říší v naší části Galaxie, drakonská Říše je druhá.

Orion Empire je starší než drakonská Říše. Byla založena již dávno před Vegany, zabývajícími se zkoumáním vesmíru, setkala se s plazí civilizací, s níž sdílí ke svému prospěchu společný program kolonizace a imperialismu. Skládá se ze směsi plazích a humanoidních civilizací. (Většina těchto plazích civilizací je geneticky zmanipulovaná, jako hybridé z Orionsko-drakonských ras, vzhledem k tomu, že většina humanoidních civilizací jsou Lyransko-Veganského původu.

Přibližně jeden z každých šesti světů v souhvězdí Orionu má plazí populaci. Negativní mimozemští manipulátoři ze skupiny Orionu jsou: Šedí (Greys), reptiliáni, hmyzáci a hybridé, pod vládou plazí královny z Orionu. Tato Orion Group je kontrolována Drakony a manipulována regresivním mimozemským politickým orgánem, který byl speciálně sestaven z osmnácti různých hvězdných systémů v souhvězdí Orionu. Prominentní členové tohoto konsorcia jsou z Beta, Alpha a Gamma Orionis – stejně jako skupiny, které jsou z Ursa Minor a Major (Malý a Velký medvěd), které jsou s ním silně propojeny.

Hybrid reptiliánů - pouze ilustrační Rasy se skládají ze směsi reptiliánů, lidí, hybridů a další druhů. Konsorcium Orionu (skládající se z 19 různých ras ze souhvězdí Orionu spolu s Drakony a rasami ze Síria B), je přímo zapojeno do manipulace lidstva. Uvnitř naší planety, 100 až 200 kilometrů pod povrchem, žije 1837 reptiliánů, kteří zde jsou již velmi dlouho, 17 lidí ze Siria B a 18000 klonů Greys žijících uvnitř Země a na Měsíci. Většina z původních asi 2000 Greys žije na Phobosu, jednom z měsíců Marsu, který je umělým satelitem. Uvnitř Země je také kolem 141 bytostí 9 různých ras z Orionu.

Je zde mnoho negativních entit, které zde mají své technologie, co jsou vývojově tisíce let před námi. Odhaduje se, že technologie Greys je asi 2500 let před námi. Skupina z Orionu, ovládající Greys, je technologicky přibližně 3700 let před námi. Nikdo vlastně neví, jak daleko ve vývoji jsou Drakoni, protože jsou neuvěřitelně nepolapitelní. Skupina ze Síria B je přibližně 932 let před námi. Alpha Drakoni, Šedí a Orionci, jsou dokonalá plazí rasa. Myslím tím, že vypadají úplně jako ještěrky. Jsou velmi vysocí, 7 ½ – 8 stop, někteří z nich však dorůstají do výšky 12 – 13 stop. Mohou vážit až 1000 liber.

Jsou neuvěřitelně rychlí a duševně vyvinutí. Mají hadí nebo kočičí oči. Jsou masožravci nebo vegetariáni, vše závisí na délce jejich života. Jsou to suchozemská, pouštní zvířata. Jsou bojovníci. Některé z dalších ras v Orionu jsou napůl lidé a napůl plazi. Jinými slovy, mohou vypadat jako lidé, ale mají plazí kůži. Někteří z nich jsou velmi lidští, mají však povahu Greys. Takových je hodně. V Orion Group je podstatnou záležitostí genetika. To je opravdu jejich silná stránka a dále se naučili, jak bojovat. Jejich skutečná síla je však v genetice. Umí se geneticky upravit a pohrát si se vším, co se dostane do jejich rukou, to si umí přivlastnit.

Na základě tvrzení mnoha kontaktérů, by se mohlo zdát, že Orion byl kdysi pokračováním aliance Sluneční sousravy a Lyranů. Nicméně Greys a plazí druhy se začaly množit v systému Orionu a bylo zřejmé, že zvláště Greys, podlehli kontrole reptiliánů z Alfa Draconis a Orionu.

Za pomocí Greys, jako žoldáků ovládaných smysly, bylo napadeno hlavní sídlo Nordických v Rigelu, plazí aliancí šedých Reptiliánů. Mnoho z nordických uprchlo do systému Procyonu a k Jupiteru, na jeho měsíce ve Slunečním systému a zvláště na Sirius-A, který byl od té doby ve válce s šesti drakonskými planetami, řízenými z hvězdného systému Orionu (tzv. „bezbožná šestka“).

Lidské koloniální světy v souhvězdí Lyry byly také napadeny Drakony, přičemž byly zdevastovány, nicméně mnoho lidských uprchlíků uteklo a nakonec kolonizovalo systémy na okraji souhvězdí Lyry, jako jsou Vega, Plejády, Hyády a hvězdy Tishtae a Zenatae v souhvězdí Andromedy. (Ne v galaxii Andromeda, jak někteří mylně tvrdí). Drakonské útoky na Lyru nastaly ještě před drakonským převzetím systémů Orionu Šedými.
Nakonec drakonská aliance v nedávné době dobyla civilizaci v Prokyonu, jejíž předci byli v dřívějších dobách vyhnáni ze systému Rigel. Stejně, jak se to děje na Zemi, Prokyoňané byli jen Bitva o Zemi„návnadou“ pro technologickou a kulturní výměnu podle smlouvy, která byla ve skutečnosti použita Drakony a Šedými jako „Trojský kůň“ pro usnadnění infiltrace a konečné dobytí prokyonských sídel. Vzbouřená prokyonská flotila, která unikla útoku, se spojila s Andromeďany a některými pokrokovými Plejáďany a dalšími mírovými silami z Tau Ceti a Epsilon Eridani. Všechny tyto informace byly předány mnoha kontaktérskými zdroji způsobem, který se zdá, že se shoduje s podobnými fakty a naznačuje realitu rozvíjející se tapety kosmické historie v tomto sektoru galaxie.

(Plejády jsou otevřená hvězdokupa, ve skutečnosti se skládající z více než 200 hvězd, které se v konečném souhrnu točí kolem centrální hvězdy – clusteru. Hvězda Alcyone a naše vlastní hvězda – Slunce jsou jedněmi z nich a podle obecného mínění se podílejí na společné plejádské kultuře.)

Viz četné odkazy v této zprávě a další podrobnosti výše uvedené.

Každopádně, Prokyoňané s pomocí svých spojenců v některých z mírových silách Federace, údajně znovu získali své světy a skoncovali s drakonsko-rigelskou nadvládou a připojily se s výše uvedenými loďstvy ke snaze vytvořit blokádu Sluneční soustavy, s cílem udržet příchozí drakonské lodě od dosažení Země a přidali se k jejim podzemním silám, za účelem posílení infiltrace a konečné invaze zevnitř, na povrch planety Země.
Tato blokáda byla údajně Drakony prolomena při několika příležitostech, nicméně síly Federace a vytvořené sluneční síly, založené na dalších planetách a satelitech Sluneční soustavy, údajně statečně bojovaly…i když byly velké ztráty na obou stranách. Chcete-li k tomu něco přidat, tak jedna planeta od hvězdy Sirius-B se údajně dostala pod kontrolu Drakonské aliance, a to mimo jiné vyvolalo intenzivní občanskou válku v systému Sirius, během závěrečných let 20.století.

Tři mimozemské objekty, ve skutečnosti dopravní lodě z Alfa Draconis, Rigelu a Siria-B, údajně vstoupily do Sluneční soustavy v kometárním ocasu Hale-Boppovy komety a podle kontaktéra Alexe Colliera zakotvily blízko Merkuru. Podivný zákryt komety Lee s hvězdou Algol v roce 1999 byl zvláštní tím, že dvě předchozí komety Hale-Bopp a Hyakutake zakryly stejnou hvězdu jeden rok před tím, dokonce ve stejný den. Co to přesně znamená je nejasné, i když některé zdroje nabízejí docela zajímavé spekulace.

Bitva o Zemi Existují dokonce i zprávy o mohutné flotile z Alfa Draconis, Rigelu z Orionu a Siria B, na cestě k planetě Zemi, a to bez ohledu na občanské sirianské konflikty. Některé z těchto plavidel mají údajně přes 500 kilometrů na délku. Mám docela spolehlivě ověřené, že originální nápad pro televizní seriál V, pochází od jedince, který žil v Hollywoodu v té době, kdy probíhalo nějaké závažné vyšetřování podzemí základny v Dulce v Novém Mexiku. Tento jedinec ukázal návrh filmového scénáře, který napsal, s důvěrou pracovníkovi NBC, nicméně jeho přesná představa, dokonce až po spiknutí plazů ze Siria B, maskujících se jako lidé, s cílem sklízet na planetě Zemi jeho lidské, živočišné a nerostné zdroje – to vše se prostě dostalo na povrch v NBC seriálu V. Původní zdroj nemá žádnou zášť, i když by si mohl myslet, že odvedl výbornou práci na tomto mini-seriálu.

Nordická rasa na Rigelu, po masivní infiltraci drakonských sil, vede zoufalou válku proti plazům a silám Greys. Přeživší Nordičtí byli nuceni odejít z otevřené hvězdokupy Orionu a najít útočiště na Jupiterových měsících ve Sluneční soustavě a v souhvězdích Siria a Prokyonu. Jiní humanoidé uprchli do vnějšího okraje systému Orionu, avšak v těsné blízkosti centrální Říše museli přenechat mnoho ze své suverenity společenství Drakonů. Tyto národy jsou vesměs využívány ke službě Říši podobným způsobem, jako rolníci sloužící králi nebo diktátoru, ale v mnohem větším a tragičtějším měřítku.

Orionský klastr je nyní plně ovládán Orion Group, která po řadě slouží pod vedením Říše Alfa Drakonů, Rigelu, Betelgeuse, Bellatrix, Ursa Major a Ursa Minor, jako hlavních center orionské moci. Tyto dílčí říše Orionu spočívají všechny na šesti hvězdných systémech Orionu, které v podstatě uspěly v dobývání a podmaňování několika světů v tomto sektoru galaxie, aby nakrmili svou Říši parazitickou touhou po dobývání, kdy mnoho z těchto světů jsou planety otroků, kde žijí potomci lidských kolonistů, i když podle jejich děsivé existence by pravděpodobně neměly být považovány za živé planety.
Zvěrstva drakonské říše Orion Empire jsou známá po celé galaxii a vysloužily si svou pověst mezi mnoha jejich nepřáteli z Federace, jako Bezbožná šestka. Zničující bitvy jsou vedeny mezi Plejáďany a Orioňany. Celé planety jsou zničené. Konflikt mezi Plejáďany a Orioňany se nyní soustředí na planetě Zemi, díky její strategické poloze a zdrojům, což hraje ústřední roli v galaktické historii a je klíčem k úspěchu nebo neúspěchu obou stran.
Siriané, z nichž mnozí jsou potomky uprchlíků z Rigelu v Orionu, začínají dlouhou historii mezihvězdného konfliktu s Orioňany ve sporném sektoru vesmíru, hvězdokupě v bezprostřední blízkosti Slunce, obsahující přibližně 21 hvězdných systémů – nositelů života, s 287 obydlenými světy. Ustupující drakonsko-orionská armáda s bitevními loděmi, přes 50 mil dlouhá, opouští Sirius-B podsvětelnou rychlostí, v zájmu zachování tří dimenzionální integrity. (Je jednodušší cestovat v třídimenzionální realitě, než cestovat prostřednictvím překročení rychlosti světla a vracet se zpátky do třetí dimenze z mimoprostoru.)Tušíme co je okolo nás?
Jejich cílem je Sluneční soustava, kde mají v úmyslu pomoci prosadit elektronickou diktaturu – Nový světový řád, za pomoci lidských agentů Drakonsko-Orioňaské a Sirius-B aliance, které jsou členy mezinárodního bankovního bratrství, které se usadilo na Zemi na jejich základnách v blízkosti Gízy v Egyptě, v Dulce v Novém Mexiku, (které jsou řízeny ciakars neboli okřídlenými draky, bílými a zelenými draky.) dále to jsou Pine Gap v Austrálii, německá společnost Thule, M.A.L.T.A. základna v Alsasku-Lotrinsku v Německu a základna New Berlin v New Schwabenland oblasti v Antarktidě.

Masivní únosy, indoktrinace a implantační programy zaměřené na pozemšťany jsou prováděny během předchozích desetiletí s cílem usnadnit převzetí planety Země a její připojení do Drakonsko-Orionského uskupení.

Mohutné síly Andromeďanů, Plejáďanů, Tau Cetianů, Prokyoňanů, Arkturiánů, Ummiťanů,  Sirianů, Koldasianů a další síly loajální k Spojené Federaci, podle pravidel o nevměšování, zřídily masivní blokádu v blízkosti orbitální sféry Neptunu, aby se zabránilo střetu s příchozími ustupujícími drakonskými silami v oblasti, obsahující planetu Zemi.

Zaslal: Chris

Zdroj: http://www.suenee.cz/bitva-o-zemi-a-galaxii-drakonska-hrozba-ze-soustavy-orionu-proti-benevolentnim-andromedanum-pleajadanum-a-tau-cetianum/#more-7467