voyages-21Seriál rubriky AMENTI:

Příští pozemský SAC se však organicky neměl vyskytnout dříve než v roce 4,230, přičemž umělé struktury červí díry Metatronické brány padlé paralelní galaxie Mléčné dráhy a paralelní Země se mají otevřít již v době odpovídající našemu roku 2012, tedy podstatně dříve (náš a paralelní systémy lze chápat i jako částicové a anti-částicové komplementární/dualitní systémy – pozn. PP).

V roce 22,326 př.n.l. skončilo iluminátské dobývání Pozemského templu mezi Strážci a rasami iluminátů „patovou situací“. Od té doby obě skupiny věděly, že „bitva o tento templ, toto konfliktní drama“ se odehraje během příštího období SAC otvírání pozemských Hvězdných bran, protože iluminátské síly a cíle vyžadovaly, aby pozemské Hvězdné brány Síně Amenti byly otevřené proto, aby mohli naplnit svoji agendu tím, že použijí neorganické Metatronické struktury černých děr, čímž mohou „smíchat/prolnout kódovací mřížku Pozemského templu s mřížkou padlé paralelní galaxie Mléčné dráhy“.

Proto v pozemských atlantských obdobích 13,400 a 10,948 př.n.l. iluminátské síly uspěly v zorganizování dvou neorganických urychlení pozemského „výkyvu“, „precesního“ cyklu a kódovací mřížky. Tato urychlení způsobila neorganické zrychlení času v rámci částí Pozemského templu a systému Hvězdných bran – Síní Amenti, které mohlo zapříčinit to, aby se pozemské Hvězdné brány – Síně Amenti, otevřely předčasně a to již v potřebném období 2012-2013 tak, aby se kódovací mřížka Země mohla smíchat/sloučit s právě otevřeným cyklem v systému černých děr padlé paralelní Mléčné dráhy. Pozemské brány – Síně Amenti se však v tomto období mohou otevřít pouze tehdy, pokud by se na Zemi vyskytoval dostatečný počet iluminátsko-lidských hybridních ras potřebných k tomu, aby se jejich prostřednictvím mohly „vtáhnout jejich bio-elektronické kódy do Síní Amenti“ -Pozemského templu během tohoto „zarovnání/synchronizace s padlými paralelními branami“. Iluminátské zarovnání/synchronizace s těmito padlými paralelními branami se nazývá “Zarovnání Alfa-Omega“, a dojde k němu mezi říjnem 2012 a únorem 2013, kdy kulminace tohoto zarovnání se odehraje dne 21. prosince 2012.

Pokud by agenda iluminátských předků uspěla, pozemské Hvězdné brány – Síně Amenti by byly násilně donucené se otevřít a vstoupit (byly by násilně vtaženy) přímo do kódovací mřížky a Merkaba pole (padlé) paralelní Země, prostřednictvím otevření Metatronických červích děr v centru černé díry naší galaxie Mléčné dráhy. V rámci příprav na toto „paralelní zarovnání“, ilumináty naplánované jako tzv. „Setkání pozemského lidstva s iluminátským osudem v roce 2012“, rasy iluminátských předků postupně stále více organizovaly „hromadné mutace DNA normálních lidí“, díky kterým by byly iluminátsko-lidské linie – schopny nést nezbytné (genetické) kódy Hvězdných bran – Síní Amenti. Tohoto nakonec bylo dosaženo a to díky hybridizačnímu programu křížení se s andělskými lidmi, kdy se tak tyto iluminátsko-lidské linie (a zejména jejich prominenti – pozn. PP) postupně staly „připravenými“ na úspěšný průběh procesu „Zarovnání Alfa-Omega 2012-2013“. (Informace o „mutacích DNA normálního člověka“ lze nalézt v úvodním Souhrnu č. 1, knize Voyagers, svazek 2, druhé vydání a v různých seminářích Svobodného učení MCEO™).

V celé historii tohoto atlantského dramatu, od „patu“ v roce 22,236 př.n.l., se Strážci MCEO-Křišťálové řeky stále více pokoušeli „konflikt závěrečného dramatu“ odložit až na další SAC organických bran – Síní Amenti v roce 4230, přičemž zajisté měli i v úmyslu zasáhnout přímo v případě (který jak již víme skutečně nastal), že by se iluminátské síly pokusily zinscenovat předčasné otevření pozemských Hvězdných bran -Síní Amenti v roce 2012 a připojit je do padlého Zarovnání Alfa-Omega skrze otevírací cyklus padlé paralelní Země. V roce 1984 Strážci začali s rekonstrukční misí Pozemského templu – tzv. „Projektem přemosťovací zóny či mezidimenzionálního posunu“(Bridge Zone Project), kdy sami začali s přípravami na předčasné otvírání Hvězdných bran – Síní Amenti v období 2012-2017 , a to zejména proto, protože objevili, že v budoucí (vysoké) pravděpodobnosti, v roce 2976 očekává Zemi (spravovanou ilumináty – pozn. PP) kataklyzmatický konec a tak již nebylo možné čekat do dalšího organického SAC v roce 4230. Pokud by byl tento BZP projekt úspěšný, byla by pozemská kódovací mřížka obnovena (rehabilitována) a zarovnána s organickými vzestupnými cestami a Iluminátskému rámcovému plánu -Zarovnání Alfa-Omega v roce 2012 by bylo zabráněno. Ale bohužel, s pádem pozemských Hvězdných bran -Síní Amenti pod Metatronickou iluminátskou kontrolu v roce 2003, evoluční možnost BZP projektu v roce 2006 definitivně skončila. Tím se Země v současné době nachází uprostřed skrytého „Závěrečného konfliktního dramatu“ a rychle se blíží k Iluminátskému zarovnání Alfa-Omega v roce 2012 a naplnění jejich agendy „Posledního vyhlazení“ (Last Extinction). (Informace o „BZP projektu“ a Hvězdných bránách – Síních Amenti lze nalézt v knize Voyagers, svazek 2, druhé vydání, a různých seminářích Svobodného učení MCEO™).

Datum 2012 bylo iluminátskými rasami předků zvoleno jako okamžik naplnění jejich primárního cíle globálního, rámcového plánu, protože je to období, ve kterém se systémy padlých bran paralelní Země a paralelní Mléčné dráhy otevřou do Metatronických červích děr v jádru naší galaxie. Je to tudíž časový okamžik, ve kterém může Zarovnání Alfa-Omega mezi uměle urychleným Pozemským templem a padlým systémem Paralelního Galaktického templu vstoupit do Metatronického smíchání/prolnutí, skrze Metatronický systém červích děr v černé díře v centru naší galaxii Mléčná dráha. Řečeno jednodušeji, Metatronická kódovací mřížka pozemských Hvězdných bran – Síní Amenti se zarovná/sesynchronizuje se svým protějškem v již padlých paralelních -Zemi a galaxii Mléčná dráha, přes jádro naší galaxie, čímž započne „zarovnání naší Země s padlou cestou Alfa-Omega“ (či ještě jinak řečeno, začne vtahování naší Země do fantomového matrixu – pozn. PP).

Pokračování