voyages-5Drazí lidé, „Rozhodující boj o stav BPR masy pozemského lidstva 2012“ je tu; sedneme si do křesla, budeme chroustat popcorn a „celé divadlo jen sledovat“ ? Nebo se pokusíme dosáhnout nad svým osobním evolučním osudem jisté vědomé kontroly ? Volba je plně na každém jedinci, a MCEO™ pokorně respektuje jakoukoliv volbu. Bohužel většina lidské populace ani nechápe, „že představení bylo vpuštěno na jeviště“, a tak se bude odehrávat ve směru „atlantského probouzejícího se snu“ zpřed dlouhé doby, ze kterého jsme všichni vyšli. Pro ty z nás, kteří se stále zajímají o svůj osobní evoluční osud, lze v rámci příprav na rok 2012 udělat pozitivní/správné, na lásce založené a radostí naplněné věci (opatření), které nám poskytnou příležitost k tomu, abychom se posunuli do žádoucnějšího evolučního zarovnání/dění, než je „Cesta pádu“, do které jsou nyní zapojena primární pozemská kvanta (většina lidstva) v důsledku 66% kvantového zarovnání pozemské planetární kódovací mřížky a geomagnetického pole s padlým, reverzním Metatronickým kódem. Toto stávající pozemské dilema „si zajisté říká o spoustu otázek“, kterými se nyní Strážci MCEO začínají zabývat: Bude stávající „“Vzestupný cyklus“ období otvírání Hvězdné brány SAC 2000-2017“ pokračovat?

Ano, ale s rozsáhlými úpravami, které budou postupně stále více probírány v nadcházejícím učení MCEO. V roce 2003 padl pozemský systém Hvězdných bran Síně Amenti pod Metatronickou iluminátskou kontrolu a snahy Strážců MCEO opravit Síně Amenti selhaly koncem roku 2003. A tím již kódovací mřížka pozemských Hvězdných bran – Síní Amenti není synchronizována zarovnána s organickými vzestupnými průchody živého vesmíru, ale spíše s Metatronickými strukturami černých děr, které se stýkají se systémem černých děr paralelní Země a paralelní Mléčné dráhy.

S pádem Síní Amenti v roce 2003 Strážci MCEO progresivně aktivovali velmi starodávnou síť transdimenzionálních pozemských styčných Hvězdných bran, kam patří „Síť portálů Archy/Mostu úmluvy“, „Polárkový portálový systém“a „systému portálů Spanner Core Na-VA-Ho“, jejichž prostřednictvím může v roce 2012, Pozemský templ znovu získat přímé spojení se vzestupnými průchody hierarchicky nadřazeného živého Kosmického templu. Toto spojení se může uskutečnit skrze specializovaný portálový systém – tzv. Aurora systém Stříbrného semínka. K tomuto může dojít navzdory ilumináty naplánovanému otevírání a připojení ukořistěného Pozemského systému Hvězdných bran -Síní Amenti do (s pádem zarovnaných bran) paralelního padlého systému Alfa-Omega 2012. Prostřednictvím otevření portálů tohoto Stříbrného semínka Aurora se pozemské systémy Archy úmluvy, Polárkový a Spanner Core Na-Va-Ho v roce 2012 plně otevřou a udrží potenciál skutečného vzestupu do věčného života na Zemi během stávajícího SAC při životě (tedy bude moci dojít k vytvoření jakési originální, byť náhradní, vzestupné cesty mimo padlé Síně Amenti – pozn. PP).