Povinná očkování obyvatel EU vakcínami, které prošly klinickými testy za pouhých 100 dní! Digitální pasy pro cestování s očkovacími statusy! Ředitel WHO bude rozhodovat, co nazve pandemií a co ne! Americká lékařka vypovídala v parlamentní komisi EU, smlouva s WHO je podle ní formou měkkého puče! Ředitel WHO bude regulovat emise průmyslu a zemědělství národních států?

Do pátečního pořadu na SVCS mi volala paní Lenka a byla velice znepokojena novou chystanou Pandemickou smlouvou mezi Evropskou unií a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která má zabránit novým pandemiím tím, že přenese prakticky všechny protiepidemické pravomoci národních států na globalistickou WHO a na jejího ředitele, který se v případě schválení této dohody s EU stane prakticky ředitelem zeměkoule! Ne, nepřeháním, protože v návrzích a v dodatkových přílepcích k této smlouvě jsou takové věci, ze kterých jde doslova hrůza a mráz po zádech.

Ve zkratce je celá dohoda o tom, že nově by pandemie a veškerá opatření v EU spojená s testováním, s očkováním, s nošením roušek či skafandrů, omezování pohybu a cestování, omezování svobody slova ohledně vakcín a očkování, a o dalších zdravotnických a protiepidemiologických opatřeních nerozhodovaly vlády národních států a jejich poradní zdravotní komise, ale celé by to spadalo do kompetence ředitele WHO, jehož nařízeními by se musely všechny státy, které smlouvu podepíší, bez výjimky řídit.

video:

https://rumble.com/v3r89cg-americk-lkaka-varovala-v-parlamentn-komisi-eu-ped-novou-smlouvou-s-who.html

V Bruselu probíhala veřejná diskuse a připomínkové řízení k návrhu této smlouvy a hostem v parlamentní komisi EU byla americká lékařka a aktivistka Dr. Meryl Nass, která varovala před smlouvou a nazvala ji měkkým pučem, protože smlouva ve skutečnosti odebírá lidská práva, lidé už nebudou moci rozhodovat o svých tělech, dojde k faktickému zrušení Norimberského kodexu o lékařské etice, který zakazuje jednak pokusy na lidech, a rovněž násilné podávání léků, vakcín a jiných látek.

Tedy pokud osoba s tímto podáváním výslovně a bez nátlaku nesouhlasí. Tato zásadní lidská práva smlouva mezi EU a WHO odstraňuje a nahrazuje je tzv. ochranou veřejného zájmu před pandemií, která může zabít miliony lidí. Zájem celku je tak ve smlouvě nadřazen lidským právům jedince a přenáší pravomoc vyhlášení pandemie na ředitele WHO podle jeho uvážení.

Americká lékařka varovala před přijetím Pandemické smlouvy s WHO

Podle návrhu smlouvy již nebude platit, že pandemie je deklarována po dosažení hranice 10 milionů nakažených na celém světě, ani podobné objemové hranice, protože nově žádný limit nebude a ředitel WHO vyhlásí pandemie podle svého uvážení. Součástí dokumentů je i odkaz na organizaci a projekt One Health, což je plán, jakým ředitel WHO může např. omezit činnost průmyslových podniků v signatářských zemích, protože podle tohoto projektu je zdraví odvozeno od ochrany klimatu a vody.

Jeremy Farrar, zástupce WHO na konferenci Světového ekonomického fóra

Ale rovněž od omezení CO2 a dusíku, od toho, kolik dobytka a drůbeže emisně zatěžuje planetu, takže ředitel WHO bude moci tedy omezovat průmysl v jednotlivých zemích a rovněž i zemědělství. S tím bude spojena násilná introdukce udržitelných potravin na trh, které budou vyrobeny z červů a hmyzu s cílem snížení emisí CO2 a NOx podle nařízení WHO. A v dokumentu je dokonce šílený výrok, že lidé “už” nemají větší hodnotu než zvěř. Pokud nemáte čas na video, tak tady je přepis.

Dr. Meryl Nass v panelu parlamentní komise EU pro veřejnou diskusi o Pandemické smlouvě mezi EU a WHO

Procházíme měkkým převratem a záměrem je vytvořit celou řadu nových zákonů a ignorovat stávající zákony o lidských právech a další zákony pod záminkou připravenosti na pandemii a agendy biologické bezpečnosti.

WHO prostřednictvím všech svých zemí, ale s ředitelem WHO a Spojenými státy v čele, připravuje pandemickou smlouvu a změny stávajících mezinárodních zdravotnických předpisů, které odstraní ochranu lidských práv, jež je v současnosti zakotvena v mezinárodních zdravotnických předpisech, prosadí dohled, cenzuru, zbaví nás svobody projevu, bude vyžadovat, aby vlády cenzurovaly a prosazovaly pouze jediný narativ.

Také budeme podléhat tomu, jestli se jim podaří, aby to fungovalo na vakcíny vyvinuté do 100 dnů, což plánuje organizace CEPI a jedním z lidí, kteří CEPI založili, byl Jeremy Farrar, který je nyní hlavním vědcem WHO, aby to prosadil.

Dalšími věcmi, které pozměňovací návrhy dělají, je zavázat státy, aby už nebyly doporučeními, ale vymahatelnými nařízeními, poskytnout štít odpovědnosti, zbavit se práv duševního vlastnictví, přesouvat zásoby z jedné země do druhé, prosadit digitální pasy a generální ředitel WHO může požadovat, aby pandemie nebo potenciální pandemie existovala.

Může ji prostě vyhlásit bez jakýchkoli norem a země na celém světě se pak budou muset podřídit.

Také WHO vám bude říkat, jaké léky můžete a nemůžete ve vaší zemi používat, jakmile bude pandemie vyhlášena.

Je zřejmé, že se zvýší rozpočet.

Další součástí je systém One Health.

One Health je koncept, který byl vytvořen, aby WHO pomocí těchto dokumentů mohla převzít jurisdikci nad vším na světě tím, že říká, že změna klimatu, zvířata, rostliny, vodní systémy, ekosystémy jsou pro zdraví zásadní.

V této koncepci je také zakotvena zvláštní představa, že lidé již nemají větší hodnotu než zvířata.

WHO dostane pravomoci k zavírání podniků a k vybíjení hospodářských zvířat pod záminkou ochrany zdraví ve všech signatářských zemích

Ukazuje se, že omezování průmyslové výroby a zemědělství se nedaří tak rychle a ochotně jako v Holandsku, kde začaly vybíjet stáda skotu, prasat, ale už nově dokonce i drůbeže, protože v jiných zemích v EU na čele se zemědělskou supervelmocí Polskem se tomuto brání. A tak mají plán, jak to trikem obejít přes veřejný zájem o zdraví lidí, že se prostě zařízne průmysl a zemědělství ve jménu boje proti viru. Kdyby nepřišla válka na Ukrajině, asi bychom v Evropě teď jeli osmou nebo desátou mutaci Covidu a v televizi by se propagovala nová a upgradovaná vakcínka od šmejdů z Pfizeru.

Albert Bourla, ředitel Pfizeru, zapaluje Menorah na oslavu Chanuky

A protože teď vypukla válka v Izraeli, nějaký čas se nás pandemie a vakcínky týkat nebudou, ale jakmile se začnou válečné procesy uklidňovat, v tom okamžiku buďte ve střehu, protože globalisté začnou chystat nový únik viru odněkud. Ověřili si, že zabití průmyslu a zastavení ekonomik chazarští politici v EU provedli 15. března 2020 v jeden okamžik. To byl nácvik.

A jak začíná podzim, všimněte si, kolik lidí v supermarketech a MHD zase už nosí roušky a respíky, protože podzim, protože virus! Prostě ty dva roky lidi přeprogramovaly a převychovaly. Jakmile vydají globalisté signál, že někde se objevil zase nějaký virus, kvůli kterému je třeba všechno zavřít nebo vybít, tak už budete vědět, jaký je to proces.

Globalisté skrze 5. prioritu chtějí urychlit nasunutí Total Control, které bylo přerušeno válkou na Ukrajině a teď navíc i v Izraeli

Takže globalisté plánují, že v blízké době vyrobí novou pandemii a pod její záminkou nařídí ředitel WHO likvidaci nejen podniků fungujících na fosilní paliva, ale nařídí i vybít stáda skotu v celé EU, všechny chovy prasat i drůbeže a náhrada potravy bude v podobě udržitelného hmyzu a červů. Ten proces pandemie se navodí např. novou ptačí chřipkou, která povede k vybití veškeré drůbeže v EU. Stejně tak se může objevit virus na způsob nemoci šílených krav, který se stane záminkou k vybití veškerého skotu v celé Evropě.

Všechno se bude odehrávat pod záminkou péče o světové zdraví, pochopitelně. A kdokoliv se odváží napsat na internet, že je to záminka k zavedení Total Control nad veškerým obyvatelstvem, že jde o systém na bázi sociálního kreditu, že kdo nebude očkovaný sajrajtem z rychlovýroby, tak ho nepustí z bytu ani před barák, tak takový člověk bude na internetu zabanován.

Očkování dětí během covidové éry bylo zločinem proti lidskosti vzhledem k nedostatečně otestovaným vakcínám, které neprošly 15-letým cyklem klinických studií vakcín určených pro děti

Prostě ten plán globalistů na žraní červů a hmyzu jde strašně pomalu, to zpomaluje nástup dalších programů, jako je nepodmíněný příjem a 15-minutová města se zákazem provozu aut, takže globalisté to potřebují popohnat a chazarští v Evropě jim v tom půjdou na ruku. Takže ve jménu zdraví nám asi brzy ředitel WHO nařídí vybít všechna zvířata, aby ten business se cvrčky a kobylkami se rozjel.

Jenže, když je v tom dokumentu napsáno, že lidé už nemají vyšší hodnotu než zvěř, tak člověku zatrne, jestli globalčiky s tím vybíjením zvířat kvůli emisím CO2 a NOx to nevezmou jednoho dne i s námi z jedné vody načisto. Brzy možná uslyšíme: “Vydechuješ CO2, p*čo! Zdechni, ať nezhoršuješ klima!” Otázkou jen je, kolik lidí se tomu postaví, a kolik jich natáhne igelitové pytlíky na hlavu, protože to přikáže generaldirektor z WHO.

https://aeronet.news/video-lide-nemaji-vetsi-hodnotu-nez-zvirata-povinna-ockovani-obyvatel-eu-vakcinami-ktere-prosly-klinickymi-testy-za-pouhych-100-dni-digitalni-pasy-pro-cestovani-s-ockovacimi-statusy/