Nenapodobitelný malíř pracující s přesností fotoaparátu. Neomylný matematik hovořící jedenácti jazyky. Chodící knihovna s mozkem o kapacitě superpočítače. Dokážou to, o čem se obyčejným lidem ani nesní, ale přitom mají závažné mozkové dysfunkce. Někteří z nich si neumí ani zavázat tkaničku, ale svými schopnostmi dalece přesahují hranice našeho chápání. Kdo jsou tzv. savanti – fenomenálně nadaní idioti?

foto1_26558Savanti jsou záhadná hříčka nevyzpytatelné přírody. Zvláštní lidé, kteří trpí nějakou vážnou vývojovou duševní poruchou, jsou mentálně retardovaní a mohou mít i velmi nízké IQ. Přesto ale disponují geniálními schopnostmi teoreticky odporujícími jejich postižení. Savant totiž podle odborného výkladu znamená „učený idiot”. Většinu z této hrstky naprosto výjimečných lidí najdeme mezi autisty. Údajně ale platí, že ne každý autista je savantem a ne každý savant je autistou. Zdá se však, že syndrom savanta s autismem pravděpodobně nějakým způsobem souvisí. Podívejte se s Enigmou na životy tří slavných savantů a pronikněte blíže k záhadě jejich neuvěřitelných schopností. V čem tkví jejich tajemství?

RAIN MAN OSOBNĚ

Kdo: Kim Peek
Schopnost: dokonalá paměť
Postižení: autismus, IQ 73
Když 11. listopadu 1951 přichází v americkém Salt Lake City na svět Kim Peek, na první pohled je vidět, že má zvláštně zvětšenou hlavu. Lékaři mu v devíti měsících diagnostikují mentální retardaci a vývojové poškození mozku. Jeho rodičům sdělují, že dítě zřejmě nikdy nebude schopno se učit nebo pracovat. Doporučují odložit jej do ústavu, jeho otec to však rázně odmítá. Z testů v pozdějších letech vyplývá, že chlapec je autistický a nedostává se mu ani základní sociální a emocionální inteligence. Jeho IQ dosahuje hodnoty pouhých 73 bodů, což je něco málo přes průměr, kterého dosahují šimpanzi. Mohlo by se zdát, že Kimovy vyhlídky do budoucna jsou bledé a je dopředu odepsaný. Brzy se ale ukáže, že to není pravda!

Nevyčistí si ani zuby
Postižený chlapec je zjevně velmi mimořádný. Jeho mozek totiž z nějakého záhadného důvodu funguje jako houba a Kim vstřebává a ukládá veškeré informace, které se kolem něj mihnou. Již ve dvou letech začne být doslova posedlý knihami a vášeň pro čtení jej neopustí až do jeho smrti v roce 2009. Za svůj život přečte více než 12 000 knih a neuvěřitelných 98–99% jejich obsahu si naprosto přesně pamatuje. Jeho znalosti z oborů, jako je dějepis, zeměpis či literatura, jsou fascinující a dalece překračují možnosti vystudovaných odborníků s mnohaletou praxí. Kim dokáže dlouze diskutovat o Bibli, nosí v hlavě poštovní směrovací čísla všech měst v celých Spojených státech amerických, zná nazpaměť data všech historických událostí v dějinách lidstva. Přitom ale není schopen vyčistit si zuby nebo vyjít z domu bez svého otce Frana, s nímž jako s jediným člověkem má dojemně blízký vztah.

foto2_26558Téměř dokonalá paměť
Jeho zvláštní nadání pro čtení je zkoumáno pod odborným dohledem. Lékaři tak zjišťují, že tento podivuhodný autista zvládá přečíst dvoustranu asi za 13 sekund! Každým okem totiž přečte jednu stranu. V podstatě tedy text scanuje a rovnou jej ukládá do svého mozku. Kimovy výjimečné schopnosti vzbuzují úžas, ale také otázky. Dokáže například přiřadit 2000 let zpátky správný den v týdnu k libovolnému datu a odpovědět na tisíce odborných otázek. Zkouškou na univerzitě v Salt Lake City bylo pod kontrolou profesorky hudby Dr. April Greenan prokázáno, že Kim si zřejmě pamatuje každou melodii a skladbu, kterou kdy v životě slyšel. A navíc ji dokáže na pianu přehrát! „Mám velmi rád vážnou hudbu, ale nemůžu jít s Kimem na koncert. Kdyby některý z umělců udělal při hře chybu, Kim by okamžitě vstal a křičel, co tam to nemehlo dělá,“ prohlašuje o světoznámém savantovi jeho otec.

Kimputer triumfuje
V roce 1984 se spisovatel Barry Morrow náhodou setkává s fascinujícím a našemu chápání tak vzdáleným Kimem Peekem. Silný dojem z jeho osoby přiměje Morrowa k napsání scénáře k oscarovému snímku Rain Man režiséra Barryho Levinsona. Postava hlavního hrdiny filmu vychází právě ze skutečné postavy Kima. Ten se ihned stává slavným. Po řadě veřejných vystoupení, kdy zástupům obyčejných zvědavých diváků i kritických specialistů dokáže, že zodpoví každou jejich otázku, se mu začne přezdívat Kimputer či Brainman (v překladu muž-mozek – pozn. red.). Jak je možné, že člověk s tak nízkým IQ, který se v podstatě nedokáže sám o sebe postarat ani v základních věcech, jako je každodenní oblékání, nosí v hlavě úctyhodnou knihovnu? Svými znalostmi převyšuje kdejakého vzdělance a ještě umí zahrát složitá díla klasických skladatelů bez toho, aby absolvoval jedinou hudební lekci!


AUTISTA DOKONALE OVLÁDÁ 11 JAZYKŮ

do: Daniel Paul Tammet
Schopnost: mistr jazyků a geniální matematik
Postižení: Aspergerův syndrom, epilepsie
IQ Brita Daniela Paula Tammeta (*1979), na rozdíl od Kima Peeka, není podprůměrné, spíš naopak. Klidně by mohl být přijat do Mensy (mezinárodní organizace sdružující lidi s nadprůměrnou inteligencí – pozn. red.). V testech inteligence totiž dosáhl hodnoty 126 bodů, což odpovídá IQ vysoce inteligentního člověka. I on je ale autista a patří mezi zázračné savanty. Jeho schopnosti obdivují lidé z celého světa. Tammet je postižen Aspergovým syndromem, jednou z forem autismu, a trpí také epilepsií. Zároveň se u něj objevuje mimořádně vzácná synestézie – pro medicínu záhadné a nevysvětlitelné vzájemné ovlivňování a proplétání smyslů. Při něm člověk ve své mysli vnímá například čísla jako geometrické tvary a barvy, nebo třeba hudbu jako chuť. Princip fungování synestezie zůstává pro vědu velkým tajemstvím a nikdo dosud nedokázal objasnit její mechanismy. Mají všechna tato zvláštní postižení vliv na Danielovy mimořádné schopnosti? A co vlastně tento mladý muž dokáže?

Islandsky za týden?
Jak si Daniel vysloužil výjimečné označení savant? Nejstarší potomek pocházející z devíti sourozenců jedné dělnické rodiny perfektně ovládá nejméně 11 jazyků: angličtinu, francouzštinu, finštinu, němčinu, španělštinu, litevštinu, rumunštinu, estonštinu, welštinu, esperanto a islandštinu. Poslední jmenovaný jazyk se přitom naučil během své týdenní návštěvy Islandu. Po návratu dokonce vystupuje v televizi a dokazuje moderátorům, že po pouhých sedmi dnech zvládne konverzovat v islandštině, jednom z nejtěžších jazyků současnosti, jako by jím hovořil odjakživa. Ani studium ostatních jazyků ale údajně nepředstavovalo pro Tammeta namáhavý úkol. Jaké je tajemství tohoto živého slovníku?

Neuvěřitelná hra čísel
Danielova výjimečnost ale nespočívá jen v abnormálně rychlém učení. Autistický Brit je také fenomenálním počtářem. Provádí obtížné matematické operace s velkými čísly spatra a také drží světový rekord z roku 2004 v odříkání Ludolfova čísla. To si pamatuje s přesností na neuvěřitelných 22 514 desetinných míst! V tom mu prý pomáhá synestezie. Zdá se totiž, že jej tato porucha zavádí do jiných rozměrů strohé matematiky. Sám Daniel Tammet tvrdí, že výsledek výpočtu prostě vidí v hlavě jako jasnou řadu objektů různých tvarů a barev. Údajně má v jeho mysli každé z čísel svou podobu, a dokonce charakter: „Číslo 289 je dost ošklivé, zatímco 333 zvláště atraktivní. Ale pí, pí je nádherné,“ popisuje Tammet, co se odehrává při počítání v jeho mysli. A seznamuje i s dalšími prvky z jeho zvláštního světa oživlých čísel: „Jednička je velmi jasná, zatímco dvojka je jako pohyb zprava doleva. A devítka je největší číslo, je strašně vysoká.“ Co Tammetovi dává takové jedinečné schopnosti? Odborníci se domnívají, že odpovědí na otázku jeho mimořádnosti může být právě kombinace synestezie, mírného autismu a silných záchvatů epilepsie, které Daniel prodělal v dětství. Stimulují postižení mozku Tammetovy geniální sklony?


MALUJE, CO VIDÍ. DO PUNTÍKU!

Kdo: Stephen Wiltshire
Schopnost: geniální malíř s dokonalou fotografickou pamětí
Postižení: autismus
Když jsou Stephenovi Wiltshirovi (*1974) tři roky, jeho rodičům, britským přistěhovalcům z Karibiku, je sděleno, že jejich chlapec, který se zjevně nechová normálně, je autistický. Stephen brzy začíná navštěvovat speciální školu určenou dětem se zvláštními potřebami, Queensmill School v Londýně. Ani zde ale nekomunikuje. „Stephen byl velmi uzavřený a tichý. S nikým nekomunikoval. Nenavazoval žádný oční kontakt a jen se bezcílně potuloval po místnosti,“ popisuje chlapcovo chování tehdejší ředitelka školy. Své první slovo silně autistický chlapec vysloví až v pěti letech a je to „papír“. Jediným jeho zájmem je totiž kreslení a ukazuje se, že v něm skutečně vyniká. Kvalita už prvních jeho kreseb je tak vysoká, že odborné poroty na různých uměleckých soutěžích zprvu považují díla za podvrh. Nikdo nevěří, že by jejich autorem bylo dítě, a navíc autista!

Jako dokonalé fotky
Stephen Wiltshire má kromě nesporného talentu a citu pro přenesení krás světa na papír zřejmě také dokonalou fotografickou paměť. Dokáže totiž velmi podrobně a bezchybně nakreslit města, která nikdy dřív nenavštívil, jen po krátkém přeletu vrtulníkem nad nimi. V roce 2005 je to deset metrů dlouhé panoráma Tokia, později dokazuje totéž s Římem, Hong Kongem, Frankfurtem, Madridem, Dubajem nebo Jeruzalémem. To vše bez předlohy, jen z vlastní hlavy, pod neustálým dohledem a neomylně. Ohromující malíř nezapomíná ani na drobné detaily budov a zanáší do svých děl i chodce a automobily, které viděl v okamžiku, kdy si podobu města ukládal do paměti. Co umožňuje Stephenu Wiltshirovi tvořit jeho obdivuhodná díla s tak zarážející přesností? Je to talent, který nemá s jeho autismem nic společného, nebo mu pořád tolik záhadná a neprobádaná porucha dává speciální schopnosti? I přes slávu, kterou si prostřednictvím svého kreslení získal, dělá Stephenovi běžný život stále velké problémy. Talentovaný savant, oceněný za svou práci Řádem britského impéria, tak se svým okolím komunikuje hlavně skrze dva nejhlavnější pilíře svého světa – tužku a papír.

Jitka Krulcová ENIGMA