Když se zamyslíme nad historií lidstva, často se spoléháme na informace získané z učebnic dějepisu a oficiálních zdrojů. Avšak existuje celá řada alternativních teorií a názorů, které vyvracejí současnou oficiální historii a naznačují, že naše minulost je mnohem komplexnější a fascinující, než jsme si kdy mysleli. V této sekci se podíváme na některé z těchto aspektů skryté historie lidstva a prozkoumáme prehistorické kultury, které byly zapomenuty nebo přehlédnuty.

Jedním z nejznámějších příkladů skryté historie je teorie o existenci pokročilých civilizací v dávné minulosti. Tato teorie tvrdí, že před tisíciletími existovaly na Zemi vyspělé kultury, které byly schopny technologických a stavebních úspěchů, které by dnes byly považovány za zázraky. Příkladem toho jsou monumentální stavby, jako jsou pyramidy v Egyptě, Stonehenge v Anglii nebo chrámy v Angkor Wat v Kambodži. Tyto stavby vykazují známky pokročilých matematických a astronomických znalostí, které byly daleko před svou dobou.

Pyramida v Egyptě

Dalším zajímavým aspektem skryté historie je teorie o mimozemském původu některých starověkých kultur. Tato teorie se opírá o několik archeologických nálezů, které naznačují, že naši předkové mohli mít kontakt s mimozemskými civilizacemi. Příkladem toho jsou nápisy a vyobrazení na starověkých artefaktech, které připomínají moderní technologie, jako jsou letadla, helikoptéry nebo kosmické lodě. Někteří badatelé tvrdí, že tyto nálezy dokazují, že naše předky navštívili mimozemšťané a sdíleli s nimi své pokročilé znalosti a technologie. Asi nejznámějším představitelem této teorie je Erich von Däniken jehož knihy se u nás objevili v 90. letech.

Kromě toho existují i teorie o ztracených kontinentech a civilizacích, jako je bájná Atlantida nebo Lemurie. Atlantidu zmiňoval řecký filozof Platon a podle jeho tvrzení měla ležet mezi Herkulovými sloupy (situováno v dnešním Giblartarském průlivu). Tyto mytické země byly údajně domovem vyspělých kultur, které záhadně zmizely nebo byly zničeny katastrofickými událostmi. Ačkoli pro tyto teorie neexistují přímé důkazy, mnoho lidí věří, že tajemství ztracených civilizací stále čeká na objevení a že jejich znalosti a technologie by mohly změnit naše chápání historie.

Skrytá historie lidstva: Co nám neřeknou učebnice dějepisu o naší minulosti?
Takto nějak mohla podle historiků vypadat bájná Atlantida.

Při zkoumání skryté historie lidstva je také důležité zaměřit se na prehistorické kultury, které předcházely známým civilizacím. Například v Göbekli Tepe v Turecku byl objeven komplex starověkých chrámů, který je datován do období před 12 000 lety. To znamená, že tyto stavby byly postaveny ještě před vznikem zemědělství a vznikem prvních známých civilizací. Tento nález vyvolává otázky o tom, jak bylo možné, že lidé žijící v té době dokázali postavit tak monumentální stavby bez pokročilých technologií a znalostí.

Archeologický nález Göbekli Tepe
Archeologická památka Gobekli Tepe

Závěrem lze říci, že skrytá historie lidstva nabízí fascinující pohled na naši minulost a ukazuje, že existuje mnoho neobjasněných záhad a tajemství, které čekají na odhalení. Ať už jde o pokročilé starověké civilizace, mimozemský kontakt nebo ztracené kontinenty, je důležité přistupovat k těmto teoriím s otevřenou myslí a hledat důkazy, které by mohly rozšířit naše chápání lidské historie. Koneckonců, jak řekl slavný spisovatel a badatel Graham Hancock: „Jsme druh se ztrátou paměti a naše minulost je mnohem záhadnější, než si uvědomujeme.“

 

AUTOR: Tomáš Janta

ZDROJ:  YouTube

Zpracoval:  M. Kirschner