Rodina Theodoliů je mocná a velmi špatná krevní linie černé šlechty, která je propojena s Vatikánem a papežskými státy. Smíchali se s římsko-německou rodinou Braschiových a vytvořili tak linii Theodoli-Braschi. Braschi je německé jméno z Hamburku a Braschové skutečně pocházejí z Německa. Z této rodiny pocházel jezuitsky vzdělaný papež Pius VI. nebo Giovanni Angelo Braschi.

Don Giovanni Angelo Theodoli-Braschi je hlavou rodu a vévodou z Nemi v Itálii.

Další členkou této rodiny je princezna Costanza Theodoli-Braschi, která je bezohlednou čarodějnicí a hlavou kultu Nemisis.

Nemi pochází z Nemského jezera a Nemus znamená dřevo a používal se k označení Holly wood. Italští šlechtici jsou nejvyššími dozorci Hollywoodu. Nemi je také jako slovo nemesis. Italské slovo pro nemesis je nemesi. Satan se popisuje jako protivník. Slovo Theo znamená bůh nebo božstvo. Doli pochází z řeckého a latinského slova dolus, což znamená úskok. Theodoli znamená bůh úskoků a Nemi označuje protivníka.

Celý článek zde: https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/satanisticky-vladcovia-sveta-rodiny-ciernej-slachty-7-cast-rodina-theodoli

Předchozí díly:

https://knihya.cz/satansti-vladcove-sveta-rodiny-cerne-slechty-rodina-colonna/

https://knihya.cz/satansti-vladcove-sveta-rodiny-cerne-slechty-rodiny-z-benatek/

https://knihya.cz/satansti-vladcove-sveta-rodiny-cerne-slechty-rodina-chigi/

https://knihya.cz/satansti-vladcove-sveta-rodiny-cerne-slechty-rodina-massimo/

https://knihya.cz/satanisticti-vladci-sveta-rodiny-cerne-slechty-2-cast-rodina-pallavicini/

https://knihya.cz/satanisticti-vladci-sveta-rodiny-cerne-slechty-1-cast-rodina-aldobrandini/