Toto je exkluzivně jedinečné dílo informací o archontech – rodinách černé šlechty. Toto velkolepé dílo bude mít více částí. Informace zde zveřejněné budou pro většinu lidstva přímo až šokující a nesnesitelné. Na povrch vyplouvají všechny detaily. Všichni budou v němém úžasu odhalí-li se, kdo vše slouží temným silám a kdo vykonává satanistické krvavé rituály.

Na konci článku najdete proslov autora a neskutečně silné linky o černé šlechtě, které i s tímto dílem vytvářejí kompletní skládačku. Poprosím čtenáře o pardon, pokud se najdou gramatické či jiné chyby nakolik v mém vědomí je více než 16 velmi těžkých jazyků, kterými mluvím a někdy se to mísí. Organizace XY kam patřím vlastní úplně všechny informace na Zemi a budou zveřejňovány pro dobro lidstva.

Rodina Aldobrandini

Rodina Aldobrandini je extrémně špatná a strašidelná rodina, která dohlíží na Hádův kult, což je vražedný a kanibalistický kult pedofilů.

Aldobrandiniovci jsou zapleteni s Vatikánem a bankovnictvím. V současnosti jsou sezdáni s francouzskou rodinou Rothschildů. Jsou také sezdáni s rodinou Antinori z Florencie a zdědili vilu ve Florencii a vévodské tituly v Apulii. Současnou hlavou této rodiny je Marchese Piero Antinori.

Z Aldobrandiniů vzešel jeden papež a několik kardinálů římskokatolické církve. Jméno Aldobrandini pochází z arabského slova Aldebaran, což znamená „následovník“. Rod Aldobrandini přišel do Evropy během maurské invaze a má arabský, saracénský a baskický původ.

V současnosti jsou Aldobrandini spojenci sunnitských muslimských vůdců. Královská rodina Saúdské Arábie má blízký vztah s Vatikánem a tajné spojenectví s Aldobrandiniovci.

Ignác Loyola, který byl spoluzakladatelem jezuitů a jejich prvním generálním představeným, měl baskický původ a pravděpodobně byl s touto rodinou spřízněn. Následují po rodině Massimo a sezdali se s větví Massimo-Lancellotti. Vatikán Massimovců byl první a jezuité následovali po něm, stejně jako Aldebaran znamená následovník.

Černá šlechta využívá své jezuitské univerzity k verbování římských špionů a agentů a rodina Aldobrandini má část moci nad Společností Ježíšovou se svou jezuitsko-hádesovskou kultovní větví sídlící v Loyolu v New Orleansu, jejíž prezidentkou je Tania Tetlow.

Papež Klement VIII. nebo Ippilito Aldobrandini vydal Congregatio de Auxiliis jako mírovou dohodu mezi jezuity a dominikány. Ranuccio I. Farnese se oženil s Margheritou Aldobrandini a právě rodina Farnese oficiálně založila jezuity. Současnou hlavou rodu Aldobrandini je kníže Camillo Aldobrandini a jeho synem je kníže Clemente Aldobrandini. Clemente znamená milosrdenství nebo jemný. Jemnost používají jako zástěrku podobně jako někteří pedofili, kteří se zaměřují na děti. Šílenec New Age Paul Romano je členem kultu Háda a snaží se používat něžnost jako obranu a krytí. Paula Romana řídí princ Clemente Aldobrandini a David Meyer de Rothschild, bratranec bratrance prince Clementeho Alexandra de Rothschilda.

Skutečnou hlavou rodu Aldobrandini je nejmenovaný bratr prince Camilla, který je vévodou z Brindisi v Apulii a sídlí v Palazzo Antinori ve Florencii.

Rodina Sylvestra Stalloneho pochází z Apulie a lze ho vidět, jak si podává ruku s Davidem Meyerem de Rothschildem. Stallonovci jsou členy apulské mafie a Sylvester Stallone je pedofil. Vatikán také tajně ustanovil Sylvestra Stalloneho slavnostním vůdcem svého Řádu svatého Sylvestra.

Aldobrandiniovi jsou spoluvlastníky apulské mafie zvané také Sacra Corona Unita, která působí v New Jersey. Savoy-Aostasovi, kteří jsou vévodami z Apulie, jsou také částečnými vlastníky apulské mafie. New Jersey je hlavním sídlem mafie pro obchodování s lidmi.

Hluboce pronikly do přístavního úřadu v New Yorku a New Jersey. Aldobrandiniovi mají podíl na vlastnictví zločinecké rodiny DeCavalcante v New Jersey se Simone Rizzo DeCavalcante Jr., který žije v Naples na Floridě. DeCavalcanteovi mají na Floridě svoji frakci. DeCavalcantes jsou zapojeni do všech forem organizovaného zločinu včetně odpadového hospodářství, přičemž jeden z jejích zakladatelů měl přezdívku Sam the Plumber.

Mafie se zbavuje těl a jejich částí na skládkách a v čističkách odpadních vod.

Italská mafie si na své nájezdy často najímá zločinecké motorkáře, zejména pokud jde o neitalského občana nebo o osobu, která není spojena s mafií. Mimořádně zkažený raper RZA si dal své rapové jméno Simone Rizzo DeCavalcante a je agentem DeCavalcantů a Aldobrandiniů. RZAho bratrem je raper jménem 9th Prince. RZA žije v New Jersey a je šéfem islámské nadřazené skupiny AVLN a Five Percenter a zajišťuje obhajobu skupiny obchodníků s lidmi v New Jersey. Když jsem původně odhalil, že v New Jersey existuje arabská mafie, která je zapojena do obchodování s lidmi, RZA poslal ve tři ráno do mého domu několik hlupáků, aby se mě pokusili zastrašit. De-Caval-Cante. Caval znamená jeskyně. Hádes znamená podsvětí a hluboké podzemní jeskyně. Jezuité jsou zapojeni do obětování lidí včetně dětí a často to dělají v jeskyních.

Cinzio Aldobrandini byl římskokatolický kardinál a na jeho hrobě v San Pietro in Vincoli se nachází socha smrtky s kosatem spolu s erbem Aldobrandiniů, což poukazuje na jejich zlověstnou povahu. Kardinálem v San Pietro in Vincoli je také washingtonský arcibiskup Donald Wuerl. Aldobrandiniovi stále vlastní svou starou vilu ve Frascati, která vypadá opravdu strašidelně. Kolem své vily mají strašidelné sochy Poseidona, Pana a Atlase. Mezi členy Hádova kultu patří i pedofilní herec Johnny Depp, který vraždil děti a hrál ve filmu Devátá brána, který odkazuje na Pluto nebo Hádovu devátou planetu.

Roman Polanski produkoval film Devátá brána a je odsouzeným pedofilem. Johnny Depp veřejně podporoval skupinu West Memphis Three, což byli tři starší teenagery, kteří zavraždili tři malé chlapce, a Johnny Depp byl hlavním podporovatelem těchto vrahů. Johnny Depp je také blízkým přítelem Marilyna Mansona, který je knězem církve satanové a následovníkem Aleistera Crowleyho. Johnny Depp natočil desítky dětských a rodinných filmů a je přítelem satanistických kněží a podporuje tři odsouzené vrahy dětí.

Stalker gangu jménem Paul Lallier pracuje pod Aldobrandinem a je to šílený lhář, závislý na heroinu a pedofil, který zavraždil svou matku, aby dokázal svou loajalitu jako stalker gangu. Paul Lallier je velký pedofil, který zneužil několik dětí a mladých chlapců ve svém bytovém komplexu. Jeho otec Armand Lallier je profesionální zločinec, který tvrdí, že v Arizoně zavraždil dva Mexičany pistolí 357 magnum a zakopal je v poušti.

Armand Lallier byl pravděpodobně zatčen více než 100krát a nedávno poté, co spolu se synem zavraždil svou bývalou manželku, propagoval křesťanství jako svůj štít. Právě to je luciferiánství. Zlo skrývající se za náboženství nebo falešné světlo. Wrestler Roman Reigns má své jméno odvozené od Říma a je to bezohledný a vražedný agent Aldobrandiniů. Roman Reigns neboli Joe Anoaʻi je kanibalistické monstrum. Aldobrandiniovci se sedali s italskou rodinou Banchieriovců, což je starý italský bankovní rod a jejich jméno znamená bankéři. Je možné, že Rothschildovi mají příbuzenský vztah k Banchieriovcům.

Princezna Olimpia Aldobrandini je provdaná za barona Davida Reného de Rothschilda, který je hlavou francouzské rodiny Rothschildů, a jejich syn Alexandre de Rothschild je v současnosti hlavou společnosti N M Rothschild & Sons a je Aldobrandini.

V judaismu se židovský původ dědí po matce, takže by to měl být římskokatolík Rothschild-Aldobrandini, který zdědí banku Rothschild nebo část jejího vlastnictví. Princ Camillo Aldobrandini se přátelí s Antoniem Purinim a Puriniho lze vidět ve spojení s Corneliusem Brandim výkonným předsedou CMS a hlavním partnerem CMS Germany, což je mezinárodní právnická firma se sídlem ve Švýcarsku, která pomáhá při daňových únicích. Brandi má rád Alda Brandiniho. Rothschildovi se také sebrali s rodinou Brandolini d’Adda z Benátek. Brando-lini jako Aldo-brandini. Aldobrandiniovi také spojili rodinnou větev s římskou bankovní rodinou Borghese pod vedením prince Paola Borgheseho a tato větev se smíchala s rodem Bonaparte.

Francouzský rod Bonaparte stále tajně vládne Francii a je loajální černé šlechtě Říma a italským královským rodem.

Kníže Camillo Borghese nebo papež Pavel V. vytvořili v roce 1605 Banku Ducha svatého a tato banka se nakonec sloučila s UniCredit. Rodiny Borghese a Aldobrandini jsou spojenci a sebrali se s francouzskou královskou rodinou a nejvyššími bankéři Francie Rothschildovými.

Zločinecká rodina Aldobrandini je zapletena do pedofilie, satanistického rituálního zneužívání, lidských obětí, kanibalismu, obchodování s lidským masem, obchodování s lidmi, vražd, spiknutí proti zahraničním vládám a terorismu.

Mezi členy této zkažené rodiny patří princ Camillo Aldobrandini, princ Clemente Aldobrandini, princezna Olimpie Aldobrandini-Rothschild, Alexandre de Rothschild a Camillův bratr vévoda z Brindisi.

Princ Camillo Aldobrandini vpravo se zesnulým italským velvyslancem Antoniem Purinim.

Princ Camillo je sadistický vrah a obětoval a kanibalizoval svou dceru princeznu Cinzi Aldobrandini.
Syn prince Camilla Aldobrandiniho princ Clemente Aldobrandini je také skutečně zlověstný a vražedný a jako zbraň používá soucit a milosrdenství. Aldobrandiniovi jsou nejvyšším pokrevním rodem Hádova kultu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aldobrandini_family

Aldobrandiniovi jsou italský šlechtický rod z Florencie, který má úzké vazby na Vatikán. Její římské majetky se rozrostly, když se Ippolito Aldobrandini stal papežem pod jménem Klement VIII. Dohodl sňatek, který spojil Aldobrandiniovce s římským rodem Pamphili. Kromě toho je spojovala i manželská spojenectví s Farnese (Ranuccio I., vévoda z Parmy, se oženil s Margheritou Aldobrandini) a Borghese (jelikož Olimpia Aldobrandini se provdala za Paola Borghese).

Knížecí rod v současnosti reprezentuje princ Camillo Aldobrandini (nar. 1945), jehož dědicem je don Clemente Aldobrandini (nar. 1982)[2].

Antonio Purini s Corneliusom Brandim, ktorý pracuje ako medzinárodný daňový právnik pre spoločnosť CMS a vedie jej nemeckú pobočku. CMS má veľkú pobočku vo Švajčiarsku, kde je bankovníctvo súkromné. Brandimu sa páči meno Aldo-brandini.
Hrobka kardinála Cinzia Aldobrandiniho so žencami a erbom Aldobrandiniovcov nad ňou.

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Vincoli

Kardinál Donald Wuerl je arcibiskupom Washingtonu DC a kardinálom San Pietro of Vincoli. Kardinál Wuerl je pedofil a vrah detí pracujúci pre Aldobrandiniovcov.

San Pietro in Vincoli (Svätý Peter v reťaziach) je rímskokatolícky titulárny kostol a bazilika minor v Ríme v Taliansku, známa najmä tým, že sa tu nachádza Michelangelova socha Mojžiša, ktorá je súčasťou hrobky pápeža Júliusa II.

Titulus S. Petri ad vincula bol pridelený 20. novembra 2010 Donaldovi Wuerlovi.

V kostole sa nachádza aj hrobka kardinála Cinzia Passeriho Aldobrandiniho, ktorú zdobí alegorické kostrové zobrazenie Smrti.

Vila Aldobrandini je veľmi strašidelná.
Socha Atlasa, gréckeho božstva, ktoré údajne udržiava svet. Atlas v skutočnosti drží podsvetie.

Roman Polanski, odsúdený pedofil, ktorý natočil film Deviata brána s Johnnym Deppom.

 

 

 

Johnny Depp je satanista a podporovateľ skupiny West Memphis Three, čo sú traja mladí muži odsúdení za vraždu troch detí ako satanistickú obeť. Johnny Depp podporuje týchto vrahov detí, pretože Johnny Depp je vrah detí. Písmeno T v logu Deviatej brány je podobné logu jezuitov.

.

.

 

 

Toto je logo jezuitskej IHS so slnkom. Jezuiti boli odhalení za to, že sa tajne označovali ako Deviaty kruh, keď obetovali deti v Južnej Amerike. Deviaty kruh odkazuje na deviaty kruh pekla v Danteho Pekle, čo je podsvetie, ktorému vládne Pluto alebo Hádes.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Depp je blízkym priateľom Marylin Mansonna, ktorý je služobníkom Satanovej cirkvi a nasledovníkom Aleistera Crowleyho, ktorý propagoval a opísal spôsob vraždenia detí vo svojej knihe Magick in Theory and Practice v kapitole XII nazvanej Krvavá obeť...

.

.

.

Roman Reigns alebo Joe Anoa’i je wrestler WWE a nemilosrdný člen polynézskej mafie, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s deťmi, vraždy detí a kanibalizmus.

Joe Anoa’i je terorista, ktorý násilne znásilňuje malých chlapcov, vraždí ich a kanibalizuje. Je to psychotický diabol, ktorého treba popraviť. Polynézska mafia má na Havaji a vo Francúzskej Polynézii rekreačné strediská, kde obchoduje s deťmi na obetovanie. Roman Reigns je rímskokatolík a Talian aj Samojčan. Roman Reigns pracuje pre miliardársku rodinu McMahonovcov, ktorá pochádza z francúzsko-írskej šľachty, ktorá bojovala ako vojenskí generáli pre kráľovské rodiny Talianska a Francúzska.

Paul John Lallier je neľútostný prenasledovateľ gangu, ktorý zavraždil vlastnú matku, aby dokázal svoju vernosť čiernej šľachte.

Svoju matku udusil vankúšom a keďže bola chorá, jej smrť nevyšetrovali. Paul Lallier je tiež pedofil, ktorého niekoľkokrát videli, ako sa stýka s veľmi malými náhodnými deťmi, ktoré žijú v jeho blízkosti. Paul Lallier bol vo väzení za krádež. Je to zlodej a narkoman, ktorý sa vlámal do lekární a domov a kradol autá. Ukradol opiátové tabletky v hodnote státisícov. Spolupracuje s rôznymi zločineckými skupinami a je súčasťou zločineckého gangu drogových dílerov, vrahov a zlodejov vrátane portorického mafiána Josého Francisca Ruiza, ktorý má na ruke vytetovanú smrtku. Aldobrandiniovci majú smrťáka pri svojej hrobke. Paul Lallier je tiež zlodej áut a spolupracuje so spoločníkom Josého Francisca Ruiza Hectorom, ktorého meno na ulici je Chiefy. Paul Lallier a Chiefy spolu kradnú autá a Chiefyho pri tom chytili a zatkli, pretože nemal rukavice. Na ukradnutom aute našli jeho odtlačky prstov, zatiaľ čo Paul, ktorý je lepšie vyškolený zlodej, nosil rukavice a prešiel. Otec Paula Lalliera Armand Lallier je profesionálny zločinec, bitkár, pedofil a priznaný vrah. Paul Lallier je trénovaný na sériového vraha, ktorý sa živí ženami. Paul Lallier je úchyl, pedofil, patologický klamár a bezohľadné kanibalské monštrum, ktoré zavraždilo vlastnú matku.

Simone Rizzo DeCavalcante Jr. je najvyšším predstaviteľom zločineckej rodiny DeCavalcante v New Jersey a pôsobí na Floride. Florida je hlavným centrom obchodovania s ľuďmi.

Zločinecká rodina DeCavalcante je taliansko-americká organizovaná zločinecká rodina, ktorá pôsobí v meste Elizabeth v štáte New Jersey a v okolitých oblastiach tohto štátu a je súčasťou celoštátnej zločineckej siete známej ako americká mafia alebo Cosa Nostra. Pôsobí na opačnej strane rieky Hudson ako Päť rodín z New Yorku, ale s mnohými z nich, ako aj so zločineckou rodinou z Philadelphie a zločineckou rodinou Patriarca z Nového Anglicka udržiava silné vzťahy. Medzi jej nezákonné činnosti patrí stávkovanie, porušovanie predpisov v oblasti cementu a stavebníctva, pašovanie drog, korupcia, obchodovanie s drogami, vydieranie, šmelina, podvody, únosy, nelegálne hazardné hry, úžerníctvo, pranie špinavých peňazí, vraždy, krádeže na mólach, pornografia, prostitúcia, vydieranie a porušovanie predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Frakcia na južnej Floride

Philip „Lou Metzer“ Abramo

Simone Rizzo „Sam“ DeCavalcante (3. marec 1912 – 7. február 1997), známy ako „inštalatér Sam“, bol členom mafie v New Jersey. DeCavalcante, ktorý sa hlásil k pôvodu z talianskej kráľovskej rodiny, mal prezývku „Gróf“.

Hoci bol oficiálne „na dôchodku“, mnohí mali podozrenie, že DeCavalcante je stále zapojený do zločineckej rodiny a poskytuje Riggimu rady prostredníctvom svojho syna Simoneho mladšieho.

RZA žije v New Jersey a riadi chicagské pouličné gangy Almighty Vice Lord Nation alebo AVLN a Almighty Black P Stone Nation BPSN, ktoré pôsobia v New Jersey.

AVLN a BPSN sú černošské pouličné gangy a černošskí supremacisti. RZA prevzal svoje rapové meno od Simone RIZZO DeCavalcante. RZA a Wu-Tang vo svojich textoch neustále oslavujú taliansku mafiu a tvrdia, že sú drogoví díleri, pasáci a zločinci. Majú skladbu s názvom Wu-Gambinos. RZA je extrémne skazený a zlý a tvrdí o sebe, že je Belzebub, hnojný diabol, a vyhlasuje sa za „kráľa pekla“. RZA je pedofil, vrah detí a kanibal-sodomita. RZA je veľký kanibal a na svoju obranu tvrdí, že je vegán. Mnohí kanibali tvrdia, že sú vegáni alebo vegetariáni. RZA pracuje pod zločineckou rodinou DeCavalcante a apulskou mafiou, ktorá má v New Jersey veľkú mafiu. Po pôvodnom odhalení RZA a siete obchodníkov s ľuďmi v New Jersey ma na cestách prenasledovali autá s RZA v poznávacích značkách a dostával som nevyžiadanú poštu od ľudí menom Rizza. Niekoľko dní po odhalení toho, že talianska mafia a arabská mafia v New Jersey prenikli do prístavného úradu v New Yorku a New Jersey a majú tam prevádzku na obchodovanie s ľuďmi, mi pred domom o tretej ráno zaparkovali nejakí zločinci.

Robert Fitzgerald Diggs (narodený 5. júla 1969), známejší pod umeleckým menom RZA (/ˈrɪzə/ RIZ-ə), je americký raper, hudobný producent, hudobník, herec a režisér. Je faktickým vodcom skupiny Wu-Tang Clan.

RZA sa narodil v Brownsville v Brooklyne. Meno dostal po Robertovi Kennedym a Johnovi Fitzgeraldovi Kennedym, ktorých jeho matka veľmi obdivovala. 5] RZA označil svoje krstné meno za „čestné“ meno vzhľadom na odkaz Roberta aj Johna. RZA má mladšieho brata Terrancea Hamlina, známejšieho ako raper 9th Prince.

RZA je členom skupiny Five Percenter a zvyčajne ho vídať s náhrdelníkom s vlajkou 5 % Nation na krku.

RZA je obyvateľom mesta Millstone Township v štáte New Jersey.

Baron David René de Rothschild so svojou manželkou princeznou Olimpijou Aldobrandini de Rothschild, neterou princa Camilla Aldobrandiniho. Princezná Olimpia Aldobrandini mučí, vraždí a kanibalizuje deti. Je to jedna z najhorších čarodejníc.

Princezná Olimpia Anna Aldobrandini, tiež nelineárny potomok Napoleona z matkinej strany, sa vydala do rodiny Rothschildovcov.

David Mayer de Rothschild si podáva ruku so Sylvestrom Stallonom, ktorého otec pochádzal z Apúlie. Brat princa Camilla je vojvoda z Brindisi. Brindisi je mesto v Apúlii, kde má apulská mafia rozsiahle operácie. Sylvester Stallone je spolupracovníkom apulskej mafie a je zapojený do obchodovania s deťmi. Sylvester Stallone je pedofil a bezohľadný psychopat.

Francesco „Frank“ Stallone starší (12. septembra 1919 – 11. júla 2011) bol taliansko-americký kaderník, nadšenec póla, spisovateľ a niekdajší herec.

Stallone bol otcom herca Sylvestra Stalloneho a herca a speváka Franka Stalloneho. Narodil sa ako Francesco Stallone 12. septembra 1919 v meste Gioia del Colle v Taliansku

Gioia del Colle (vyslovuje sa [ˈdʒɔːja del ˈkɔlle]; po básnicky: Sciò) je mesto a obec metropolitného mesta Bari v Apúlii v južnom Taliansku. Mesto sa nachádza na náhornej plošine Murge v nadmorskej výške 360 metrov.

Guarino „Willie“ Moretti, známy aj ako Willie Moore (24. februára 1894 – 4. októbra 1951), bol známy podriadený zločineckej rodiny Genovese a bratranec rodinného bossa Franka Costella. Moretti sa narodil ako Guarino Moretti v meste Bari v Apúlii v južnom Taliansku a spolu s rodinou emigroval do Spojených štátov, kde žil v New Jersey.

V rokoch 1933 až 1951 prevádzkoval Moretti v spolupráci s Joeom Adonisom, Settim Accardim a Abnerom Zwillmanom výnosné hazardné podniky v New Jersey a na severe štátu New York.

Sylvester Stallone prichádza zo stretnutia so šéfom Gambino Johnom Gottim mladším Sylvester Stallone je apulský mafián.

 

Sacra Corona Unita(vyslovuje sa [ˈsaːkra koˈroːna uˈniːta], taliansky „Zjednotená svätá koruna“; iniciála SCU) je zločinecká organizácia mafiánskeho typu z regiónu Apúlia v južnom Taliansku a pôsobí najmä v oblastiach Brindisi, Lecce a Taranto.

Pôvodne sa skupina priživovala na významnom vinárskom priemysle a výrobe olivového oleja v regióne, neskôr prešla na pašovanie cigariet, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých peňazí, vydieranie a politickú korupciu.

Sacra Corona Unita má ako hlavné teritórium Apúliu, ich prítomnosť je však známa aj v iných častiach Talianska, najmä v Modene, Mantove a Reggio Emilia. Mimo Talianska je organizácia prítomná v Albánsku, Španielsku, Nemecku, Spojených štátoch a vo Veľkej Británii.

Maria Antinori, vojvodkyňa z Brindisi

Manželka Giuseppeho, principe Aldobrandiniho, Matka Clementeho Aldobrandiniho, principe Aldobrandini a Ferdinanda Aldobrandiniho, Duca di Brandisi

Marchese Piero Antinori je hlavou florentského rodu Antinori, vlastní vinárstvo a úzko spolupracuje s Aldobrandiniovcami. Brat princa Clementeho Aldobrandiniho, ktorý je súčasným vojvodom z Brindisi, býva v paláci Antinori v Toskánsku a jeho meno by mohlo byť princ Francesco Aldobrandini.

Príhovor autora tohto článku pre ľudstvo:

Všetci ľudia na Zemi trpia tisícky rokov a sú vystavený čistému zlu. Všade navôkol zažívajú ľudia toto:

Mizéria, utrpenie, zúfalstvo, beznádej, plač a strach.

Nikdy to zlo nekončí.

Vojny, genocídy, vraždenie, únosy ľudí, korupcia, mafie, drogy, alkohol, porno, hazard, obchodovanie s orgánmi,  prostitúcia, znásilnenia, vydieranie, obchodovanie s ľudmi, ekonomická likvidácia štátov aj rodín a jednotlivcov.

Nic z toho jmenovaného si lidstvo nedělá samo. Obyčejní lidé si to nezpůsobují. Příčinou všeho zla na Zemi a proč zlo nekončí jsou satanistické sociopaté, kteří ovládají Zemi 26000 let. Tyto hybridní temné bytosti si nárokují tuto planetu za svůj majetek a lidstvo považují pouze za dobytek, pokusné králíky, laboratorní krysy, a hlavně za své otroky. Otroctví nikdy neskončilo. Je tu stále i teď jen mříže a okovy zaměnily za skrytý tedy okultní sotisfikovaný způsob. Většina lidstva to ani nevnímá a netuší. Většina lidstva podlehla specifickému programování mysli a vědomí, které se skládá ze 7 částí a každá s částí je úzce propojena jedna s druhou.

Tito satanistický sociopaté dosadili své lidi do celého světa a jsou všude infiltrováni.

Policie, úřad vlády, prezidenti, poslanci, lékaři, sestřičky, soudy, prokuratura, firmy, nadnárodní společnosti. OSN, Vatikán, všechny náboženské organizace, vojsko a spousta jiných.

Mají lidstvo zcela pod kontrolou. Vlastní všechno i jídlo, které lidé jedí. Aby ho nevlastnili, pokud jsou majiteli všeho na Zemi kam patří i potravinové koncerny, stejně jako všechny jiné koncerny a průmysly. Lékaři lidstvo zabíjejí neboť jsou naprogramovanými jejich metodami a postupy. Pilulky v lékárně jsou čisté jedy a cesta k urychlení do truhly. Jídlo, které lidé jedí totéž. To je masová genocida. Na obloze se děje stejně a každý den. Nonstop na lidstvo stříkají jedy známé jako postřiky smrti alias chemtrails. Manipulace s počasím přes chemtrails a HARP.

Média a celý školní systém vlastní stejně. Proto se není třeba divit, je-li lidstvo od narození tupé neboli žijící v nevědomosti na základě dezinformací zvaných hovorově i bludy. Nakonec teď každý člověk na Zemi vidí kam až jsou schopni zajít. Uměle vytvořená pandemie a podvod s názvem kovid 19. Na jejich příkaz lidstvo týrá i vlastní vláda, jejich vlastní prezident, jejich vlastní lékaři a sestřičky, jejich vlastní policisté. Nevědomí lidé mají za nepřítele probuzené a probuzený za nepřítele nevědomé. Všichni se urážejí, nenávidí a také udávají navzájem. Elity vytvářejí celou historii lidstva vždy neexistujícího nepřítele a poté na toho nepřítele vždy nabídnou přes svůj systém i řešení. To řešení je vždy čistým zlem a cestou do truhly. Berou lidstvu všechny svobody a práva na existenci. Každému nic netušícímu otrokovi se pomalu ale jistě utahuje smyčka na šibenici na krku. Tehdy pokud se člověk probudí už je pozdě se smyčkou na krku. Probudit se je třeba ještě do té doby, než tu smyčku člověk nemá na krku.

Už není cesty zpět pro lidstvo chce-li být svobodné jednou provždy. Síly světla galaktická konfederace, aliance v čele s Putinem, hnutí odporu, společnost bílého draka a jiný osvobodí Zemi od těchto sociopatů. Do té doby budou probouzet lidstvo v plné maximální možné míře. Informace o těchto sociopatech budou zveřejňovány stále více a více a to do úplných detailů.

Všichni lidé zatím žijící v nevědomosti pokud tyto věci slyší poprvé by si měli nastudovat tyto články, na které přikládám linky. Tam je všechno co lidstvo potřebuje o archonech jinak zvaný i černá šlechta vědět. Na celém internetu není možné najít nic lepšího než ty články ai tento, jehož série odhalí všechny rodiny černé šlechty a svlékne je úplně do nahoty.

Tehdy lidstvo zvolá Král je mrtev.

Osvobození Země neboli den D se blíží. Do té doby doporučuji každému člověku na Zemi aby přestal dívat jednou a navždy televizor. Aby se přestal zajímat o politiku a celkem o zlo. Je třeba uzavřít se do svého nitra, Do svého vlastního středu a ve svém vědomí si vytvořit čistou upřímnou nekonečnou lásku a světlo zdrojové energie. Každý z vás si může před spaním říkat ve svém vědomí jsem velmi šťastný. Naplňuje mě láska, čisté světlo a klid. Nikdy jsem nebyl šťastnější.

Každý den se smějte a chovejte se-li malé nevinné děti. Nevinnost, smích, radost a láska jsou zbraní pro šťastný život. Všechno jiné v podobě negativních emocí je cesta do truhly.

Je důležité zbavit se jednou provždy strachu, nenávisti a jiných negativních emocí jako nadávky, urážky, zoufalství, beznaděj, závist a jiné. Zbavit se kouření, alkoholu, drog, úchylností a jiné deviace. Všechny tyto vyjmenované věci ničí a rozkládají člověka jak zevnitř tak zvenčí. Je na každém vás jakou cestou půjde a jakou cestou skončí. Kdo se jednou probudí a udělá s tím něco, to se už nikdy nedá zastavit. Jen tak může člověk být vysvobozen z koloběhu nám uměle vytvořeného utrpení.

Zdroj:

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/satanisticki-vladcovia-sveta-rodiny-ciernej-slachty-1-cast-rodina-aldobrandini

ODKAZY:

http://knihya.cz/v-rime-je-klic-na-odblokovani-planetarni-karanteny-to-by-vedlo-k-osvobozeni-7-miliard-utyranych-otroku-zijicich-v-bide-ve-valkach-v-nevedomosti-a-hlavne-v-babylonskem-financnim-otroctvi/

http://knihya.cz/vladnouci-temne-sily-a-jejich-hierarchie/

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/pricina-zla-a-genocid-na-zemi-archonti-a-skupina-chimera-su-zodpovedni-za-zlo-ktore-na-zemi-nikto-nedokazal-zastavit-od-kedy-ludia-existuju?fbclid=IwAR0gZi-Ro1yQwBO5WxJHFvm6LYo5aH5yN1vM4NBl16BtQFkwmz1kS19q76E