Jedna z věcí, kterou tato stránka během let dokázala, je, že okultní elita miluje zahajovací ceremoniály. Tyto rozvláčné a vysoce symbolické záležitosti se skutečně nestaly ničím jiným než megarituály, které oslavují nevyzpytatelné plány a uctívání Temnoty a Satana elitami.

Plány jsou „nevyzpytatelné“, protože bezostyšně jdou proti blahu mas. Točí se kolem využívání strachu, kontroly a neúnavné propagandy, aby donutily lidi přijmout globální kulturu, která vede k cestě ke globální vládě.

Tato uctívání zahrnují ty nejzlejší a nejzkaženější praktiky, jaké člověk zná. Jsou o temných rituálech, krvavých obětech a, což je nejodpornější, o zvrhlém zneužívání nevinnosti dětí. Stručně řečeno, všechny jsou o satanismu – v pravém slova smyslu.

Kupodivu je všechno tohle šílenství zakomponováno do ceremonií, které sledují miliony lidí. A většina diváků si to ani neuvědomuje.

V roce 2012 jsem publikoval článek o zahajovacím a závěrečném ceremoniálu londýnské olympiády, které obsahovalo ohromující množství symboliky násilí.

pening and closing ceremonies of the London Olympics

91c60ac0dd4be31e55057d445755ac90 e1659802023395 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Při zahajovacím ceremoniálu se nad stovkami dětí ležících na nemocničních lůžkách tyčil obrovský děsivý lord Voldemort.

closein2 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Závěrečný ceremoniál byl nehorázným okultním elitním rituálem, jehož součástí byli i lidé, které pokládali jako oběti před iluminátskou pyramidu. Celé to bylo zatíženo symbolikou.

V roce 2016 bylo slavnostní otevření Gotthardského základního tunelu ve Švýcarsku (největšího tunelu na světě) další ohromující záležitostí, která byla temná a rituální.

ghottard8 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Celý ceremoniál se točil kolem kozího muže, který byl chválen a uctíván špinavými a zmatenými lidmi, kteří reprezentují masy (celý můj článek o této věci si přečtěte niže).

Téměř přesně 10 let po olympiádě v Londýně v roce 2012 se v anglickém Birminghamu konal zahajovací ceremoniál her Commonwealthu. A opět šlo o vysoce rituální záležitost, která byla kontaminována obsesí okultní elity. Podívejte se, co se stalo.

Neobvyklé bohatství

Zahajovací ceremoniál her Commonwealthu začal poněkud … “normálně”. Na stadion vjely veteráni vlastnění místními obyvateli, aby vytvořily tvar Union Jack – pocta roli Birminghamu v historii automobilového průmyslu. Tato část show vyvrcholila tím, že na stadion vjel princ Charles se svým vlastním Aston Martinem.

full article about this thing here

1e64bbdf5dfb3f5cd950325c181b028f7ff78dc1 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Auta, šlechta a místní historie: To, co člověk očekává od zahajovacího ceremoniálu. Pak se setmělo.

birm2 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Oslavy se s rachotem zastavily, když se rozsvítilo červené světlo a tanečníci si položili prsty na hlavu: Oznamovali příchod rohatého zvířete. Pak to přišlo.

2022 08 03 14 43 53 93da6ec40b702bef7e5901e3b0fe5311 862×1149 e1659809389532 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Masivní zuřící býk s rudýma očima je nesen na stadion ženami, které jej táhnou řetězy.

Co tato věc představuje? Zaprvé, Birmingham má s býky dlouhou historii. Město je domovem trhu Bull Ring, kde se od středověku býci kdysi představovali před porážkou.

Nicméně Birmingham 2022 poskytuje více interpretací této býčí scény:

tweet A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Tváří v tvář tomuto vysvětlení mě okamžitě napadá několik otázek. Zaprvé: Co mají pracovní podmínky lidí v 19. století společného se sportovní událostí?

Druhá otázka by zněla: Co v této souvislosti vlastně býk představuje? Průmyslovou revoluci? Útlak mužů ( jejich pracovní podmínky byly zlé)? To není zcela jasné.

Nicméně, jak člověk sleduje celý obřad, je zřejmé, že tato býčí scéna představuje mnohem více než útlak dělníků.

bull A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Když ženy shodí řetězy, býk se rozzuří a začne šlapat kolem, zatímco se všichni krčí ve strachu.

bull2 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Pak žena držící v ruce světelný nůž (opakující se symbol po celou dobu obřadu) „zkrotí“ býka.

Pak se na několik trapných minut lidé shromáždí kolem býka, aby ho doslova uctívali. Neexistují žádná jiná slova, která by popsala, co se děje.

bull3 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Žena vylezla na býka, „jezdí“ na něm a nad hlavou drží světelný nůž. Lidé kolem býka dělají totéž.

Je nutno poznamenat, že Lucifer znamená „světlonoš“. A tito lidé doslova „nesou světlo“, aby uctili býka. To vše je čistá luciferovská symbolika.

bull5 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Pak před býkem dělají poklonu.

To je vysoce symbolické a důkaz, že býk představuje víc než stávku dělníků (nebo cokoliv jiného). Definice „poklony“ znamená skloněný tváří k zemi v obdivu a podřízenosti.

Tady je další obrázek lidí, kteří se klaní k býkovi – podobné postavě. Jeho jméno: Baal.

baalworship e1659900166503 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Baalovi je nabízena dětská oběť, všichni padnou na kolena. Lidé se tohoto býka báli, uctívali ho a přinášeli mu oběti po tisíce let. Děje se to dodnes.

Baal

baalvintage A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Stará rytina Baala.

Několik starověkých civilizací na Blízkém východě (Ukrajina) uctívalo božstvo jménem Baal (což znamená „vládce“ nebo „pán“). Často představované jako býk, o Baalovi se říkalo, že je synem hlavního boha El. A to nejmenší, co lze říci, je, že uctívání Baala bylo … neukončeno.

Uctívání Baala mělo kořeny ve smyslnosti a zahrnovalo rituální vraždění v chrámech. Uspokojení Baala občas vyžadovalo lidské oběti, obvykle prvorozeného toho, kdo oběť učinil. Baalovi kněží apelovali na svého boha v obřadech divoké beznaděje, které zahrnovaly hlasité, extatické výkřiky a sebepoškozování.

Julian Kennedy, uctívání Baala
Když se monoteistická náboženství rozšířila po celém Středomoří, Baal se nestal ničím menším než tváří zla. Například verš 25:1-3 ve Starém zákoně uvádí:

Zatímco Izraelité původně uctívali Šittiho, muži se začali oddávat sexuální nemorálnosti, prostituci s moabitskými ženami, které je zvaly na obětování jejich bohům. Společně je pak oslavovali a klaněli se jim. A tak se Izraelité připojil k uctívání Baala. Bůh se rozhněval a odvrátil se od nich. V Novém zákoně Ježíš nazývá Satana Belzebuba (Baʿal Zebub) a vždy spojuje Baala se Satanem a „princem démonů“.

Příběh Baalova uctívání je dlouhý, složitý a souvisí s dalšími postavami, jako je Moloch. S tím, co bylo řečeno, je na Baalovi jasná jedna věc: Ve svatých knihách judaismu, křesťanství a islámu je označován za nepřítele Boha.

A právě z tohoto důvodu okultní elita Baala dodnes uctívá. Je nutné si uvědomit, komu vlastně slouží! Reprezentuje starodávné bohy minulosti, kteří byli usmiřováni pomocí dětských obětí a posvátné prostituce. Zvrhlosti, které elita praktikuje dodnes.

Závěr

Zahajovací ceremoniál Hry Commonwealthu byl některými kritiky odsuzován za to, že je příliš „okatý“. Uvedli, že přítomnost LGBT vlajky je ve sportovní události naprosto nemístná, zatímco obsesivní propagace multikulturalismu při ceremoniálu zaváněla globalistickou propagandou.

Zahajovací ceremoniál skutečně silně propagoval globalistické dogma, které se točí kolem popření místní kultury a historie s cílem podpořit homogenní globální kulturu.

Tyto politické cíle však mají hlubší, duchovní rozměr. Jádro víry okultní elity spočívá v tom, že se stanou bohy. Je to konečný cíl všech okultních tajných společností. Proto postava Baala v tomto ceremoniálu představuje také samotnou elitu, která se (ve své mysli) povznesla k božství.

Ženy tahaly býka na stadion pomocí řetězů stejně, jako lidé tahali elitu skrze podřízenost a otroctví. Býk šlapal po stadionu a vyvolával strach a paniku stejně, jako elita záměrně vyvolává chaos a zmatek, aby prosadila své plány. Lidé se před býkem klaněli stejně, jako se masy podřizují elitě ve strachu, že je ušlape.

A nyní je tento býk, představitel Baala a elity, která se s ním identifikuje, trvale vystaven v Birminghamu.

126096669 dsc8167 1 e1659902260112 A Ritual to Baal? The Occult Symbolism in the Opening Ceremony of the 2022 Commonwealth Games

Současný svět je plně ovládán přes symboliku. Stačí jen pozorně sledovat kdo komu a čemu slouží…

 

Zdroj: https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/did-the-opening-ceremony-of-the-2022-commonwealth-games-contain-baal-worship/