Od pradávna byla naše Sluneční soustava umístěna na Neutrálních územích. Před mnoha staletími ji mocní Starověké Rasy chránili před zásahy mimozemšťanů žíznivých po zisku, aby nic nemělo vliv na vývoj pozemské civilizace. Od té doby byl přísně dodržován zákon o nezasahování a jeho narušitele čeká smrt.
.
Chamtiví mimozemšťané však již dlouho toužili po zdrojích Sluneční soustavy. Od nepaměti si vybírají ty chamtivé a marné pozemšťany, kteří s radostí provádějí jakékoli pokyny kvůli vytoužené odměně: bohatství a moci. Proti nim se staví Probuzení – nositelé Starověké Krve vyzbrojení tajnými znalostmi, chránící svou vlast před zotročením.Zatím v této bitvě nejsou žádní poražení, ale vše se může změnit v jednom okamžiku, protože na Zemi se objevil nový Probuzený se vzácným darem, který může změnit rovnováhu sil.
.
 Tyto události popisuje kniha „Iluze“ Sergeje Tarmaševa, bývalého důstojníka speciálních sil GRU. 
– Lisi, proč je všechno tak složité? – Olja položila otázku půl sekundy před tím, než sám Lis, nabrav znovu dech do plic, se stačil zeptat. – Vybraní hermafroditů se hádají s Vybranými ještěrů, zabírají moc i světové finance, ale Iluzorní jen prostě pozorují a nedělají nic. No, chtěla jsem říci, že ovšemže něco dělají … Nepouštějí sem cizáky, chytají špióny, které odhalíme, a tak podobně … Ale proč my sami se neúčastníme boje o moc? Jestli by vláda byla z nás Probuzených, bylo by přece snadnější bojovat s Vybranými a jejich pány. To je dobře, že se oni navzájem nenávidí. A najednou se sjednocují?
.
 – Tato varianta je pro ně nemožná, – Lis se ušklíbl. – Ještěři a hermafrodité nenávidí jeden druhého mnohem více, než-li nás nebo Starověké rasy. Konflikt jejich druhů je zakořeněn hluboko v minulosti, na milióny let, a není omezen jen naší planetou. My jsme jen jednou z epizod tohoto soupeření. Každý z nich si dělá nárok na tuto planetu a má toho druhého za drzého přivandrovalce, který mu užírá z jeho talíře. Oni se nikdy nezačnou spojovat, byť jen pro to, že pak se bude vše dělit na rovném základě. V podstatě, oni se tak i dělí, ale to je vynucené dělení: každý chňapne to, na co stačil položit rukama svých Vybraných svoje pazoury. Ale za takového rozkladu sil je stále možnost odebrat něco u svých konkurentů, a při zdárné konstelaci podmínek je možnost se jich i vůbec zbavit. Spojenectví je při takové strategii nevýhodné. A navíc je to vše velmi nebezpečné. Co když najednou někoho z nich Starověké rasy usvědčí v porušení podmínek o statusu Neutrálních teritorií? Pak se nepovede dobře oběma, takže takoví jsou to spojenci. Ne, pro ně je mnohem výhodnější formule “každý sám za sebe”. Tím spíše, že první, co se pokouší udělat každý z nich, sotva uzavřou nějaké spojenectví, – to je vyjasnit si plány novopečeného spojence a dostat jej do nějaké bolestné léčky. Ne jen tak, tvoje přítelkyně – Nefilim /1/ vykračuje v nezbytných případech po Zemi v podobě Vybraného dvoupohlavních. Maličkost, ale může se hodit v potřebném případě. Velká vítězství se skládají z množství malých úspěšných činů.
.- No, dobrá, ať to tak je, – souhlasila Olja. – Ale proč my jen tak přenecháváme moc Vybraným?
.- A k čemu by nám vůbec byla? – po tváři Lisově kmitla nespokojená grimasa, doslova jako by měla jít řeč o někom, kdo je pro něj nepřijatelný. – Pohrávat si s davem Obyčejných, kteří na všechno kašlou? Oni přece nic nechtějí, vůbec k ničemu nesměřují, jen aby jejich vlastní žaludek byl zaplněn, vlastní dítko oblečeno obuto, a vlastní peněženka nacpaná. Ale co tam někde probíhá s jinými zrovna takovými, pouze pár tisíc kilometrů od nich, a proč troškařit – ob pár čtvrtí dále, vedle v sousedství – to je jim lhostejno. Ekologie umírá? Příroda se plní nebezpečným odpadem? Nevinné duše ze zvířecího světa mizí v celých druzích ve jménu jejich chvilkového blaha? Planetu rozkrádají? Vybraní si přizpůsobili ke svému obrazu moc s financemi a tak diktují všem svoje zákony!
.
 Pomyslíš si, nějaký nesmysl! Hloupé konspirační teorie pro neintelektuály! Ale intelektuály máloco vzrušuje kromě toho, jak oni sami vypadají na selfi a na stránkách svých blogů – stránek – instagramů. Prakticky každému z Obyčejných dej trochu více peněz – a on bude šťasten! A ty si můžeš pak vytvářet, co chceš podle své duše, on nebude proti. Dokonce bude pro! Protože ty jsi mu dala peníze. Ale v kultuře Iluzorních peníze neexistují, každý pracuje pro blaho své rasy a snaží se stát co možná nejsilnějším, ale ne proto, aby zabral pro sebe sama více, ale proto, aby se stala silnější a mohutnější jeho rasa! Starověcí tohle nazývají “stanout blíže hvězdám”. Ale tady, ve světě Obyčejných, se nikdo nestará ani o své sousedy, natož aby se staral o svou rasu! Proto tu již není žádná rasa, ale dokonalá míšenina ze všeho kolem. Měli jsme velký svátek, když nás Sára Konorová k tobě přivedla. Garantuji ti, že už toho stokrát litovala. A ještě mnohokrát toho bude litovat! Zkrátka, nikdo ti nezakazuje zabírat moc. Jen řekni, co s ní budeš dělat? Silou nasazovat Obyčejným způsob života Iluzorních? Tak to Obyčejným není potřeba. Sociální systém, založený na penězích, je uspokokuje mnohem více. Proto on i prokvétá. Na této planetě kdysi žili podle zákonů Iluzorních, a přesto se od nich s klidem odvrátili. Vybraní proto i nalezli k moci, protože jejich model řízení je založen právě na lhostejnosti Obyčejných. Plus chamtivost a egoismus. A všechno to funguje! Vybraní podkrmují Obyčejné , a Obyčejní žijí v úzkých maličkých světech, každý v tom svém vlastním. Pro ně je to komfortní.
.
 – Ne pro všechny, – namítla Olja, živě si vzpomínajíc na svou předchozí existenci. Avšak všechno, co tehdy chtěla, to bylo zůstat sama, aby ji všichni nechali na pokoji, a ponořit se do svého vlastního světa iluzí. Ale ne vůbec z dobrého života! Ona prostě jiný neměla! – Ale jestli někdo chce všechno změnit, ale osamoceně se mu to nepodaří?
.
 – Pro to tu i jsme, – Lis na ni ukázal prstem, – My jsme našli tebe, ty sama najdi ještě někoho dalšího, jestli se ti podaří najít nositele Starověké Krve. Uvidíš-li Obyčejného, který to nezvládá osamoceně, pomoz mu! Vyzvi Kruh, všichni budou pomáhat! Pouze ti Obyčejní, kteří bojují, spadají o trochu častěji mezi nositele Starověké Krve. Protože jinak oni hlavně pouze melou jazykem a stěžují si, ale reálné skutky nedělají, neboť zcela vážně se domnívají, že zažvanit si na téma ničení zlořádu je jedno a totéž, jako zlořád doopravdy ničit. Proto my zcela vzácně pomáháme jednotlivým Obyčejným, ale neustále pomáháme všem Obyčejným naráz: bráníme planetu před chamtivostí Vybraných a jejich pánů. Jestliže najednou Obyčejní zachtějí přesto někdy také uvidět, co se děje ve skutečnosti, to pak vykopnou Vybrané odsud parádním kopancem a sami půjdou ke hvězdám. A jak planeta, tak i její zdroje se jim pak budou velmi hodit.
.
 – Bude dobře, když to proběhne brzy, – nevzdávala se Olja. – Ale jestli příliš pozdě?
– To znamená, že neprošli přirozeným výběrem a zmizeli v průběhu evolučního procesu, – Lis mávl rukou. – Já ti říkám, Obyčejným prostě není nic potřeba. Nechtějí za nic bojovat a utrpět ztráty v průběhu boje. Oni se zmůžou jen na stěžování a nicnedělání. Pro ně je nejpohodlnější podřizovat se Vybraným. Za nic není třeba odpovídat, pro nic není nutno umírat, ale vždy je po ruce někdo koho lze obvinit, sedě u televizoru s pivem v ruce. Počkej si, časem všechno sama pochopíš. Z nás se téměř každý zpočátku snažil získat moc a vést Obyčejné ke světlé budoucnosti. Ale ve výsledku se tím každý přestal zabývat, když pochopil, co jsou Obyčejní ve své podstatě zač. Krátce, ale jestli chceš jít za mocí – tak jdi. Pouze nejprve trošku počkej než povyrosteš. Sotva-li Obyčejní přijmou vážně šestnáctiletou dívenku, hlásající veliké Jistoty a Hodnoty. Zato pozvánkami na různá tolk-šou budeš zavalena! Obyčejní tuto záležitost velmi milují – hodiny protlachat nadarmo a nic nedělat, protože jsou přesvědčeni, že sám o sobě žvást – to už je důležitost sama.
.
– Takže pro Iluzorní je velmi těžko pomoci lidem? – Olja nechápavě zavrtěla hlavou. – I jen tak prostě říci, jak je nutné správně žít?
– Správně žít – to z hlediska koho? – Lis si nespokojeně odfrkl. – Z tvého hlediska? Z mého? Z hlediska Iluzorních? A možná z úhlu pohledu Vybraných nebo cizáků? Tohle je naše společná planeta, my všichni na ni žijeme. Obyčejní. Vybraní i Probuzení. Ostatním je zakázáno ovlivňovat přirozený průběh naší evoluce. My musíme sami řešit, jak správně žít a co je to vlastně “správně”. A tady je ta bída: každý vidí správnost po svém. My – tak. Vybraní – onak. Obyčejní na vše kašlou, jen aby v jejich noře bylo teplo a sytě, možná, že to je i jejich vize chápání “jak správně žít”. Proto hlavní masa Obyčejných je plně spokojena s vládou Vybraných.
– Ale nikdo není spokojen! – rozhorčila se Olja. – Nikomu se to nelíbí, všichni jsou rozhořčeni!
.
– Když je lid nespokojen, – Lis se ironicky pousmál, – tak si poradí sám. No, mají tam k tomu vidle, pochodně, všelijaká ta svrhnutí tiranů a tak podobně. Ale když nespokojenost nepřekročuje hranici žvanění – tomu se říká “všem to vyhovuje”. Za proběhlá staletí se naučili přizpůsobovat se k jakýmkoli útiskům. Krátce, oni sami neví, co vlastně chtějí. Proto my se do jejich života nevměšujeme. My bojujeme s Vybranými a cizáky. Obyčejní se musí sami rozhodnout, jak chtějí žít. To není naše věc. Naší záležitostí je ochránit planetu.
.
– Jestli je to tak, tak proč se námi vůbec Iluzorní tolik zaobírají? – Olja nechápaně mrkla hustými řasami, nevědomě zaznamenávajíc jejich délku. Prodloužení řas skončilo teprve před dvěma dny a ona si ještě nestačila zvyknout, že se staly dvojnásobně delšími a třikrát hustšími. – Proč nás vůbec zahrnuli do sestavy Neutrálních teritorií? Opustili sobě podobné, přesto stejně i pak Vybraní tak nebo jinak dostanou od Obyčejných co chtějí. A vlastně již získali! Měli jen ještě celkem málo času to tady vyplenit a prodat svým pánům!
.
– No, za prvé, houbeles jim, a ne vybrakovat. – Lis jakoby ožil vojenskýmm duchem. – Protože jsme tu my! My se nevměšujeme do bažin života Obyčejných, ale tohle je také naše planeta! A my ji jen tak prostě a jednoduše nevzdáme! A, za druhé, planeta se nebude věčně nacházet na Neutrálních teritoriích. Sluneční systém se pohybuje, obíhaje kolem centra Galaktiky. A koncem konců on vyjde z Neutrálních teritorií a ocitne se v prostranství Starověké Krve. A tehdy se Iluzorní vrátí.
– A co se pak stane s Vybranými? – se zájmem upřesnila Olja.
– U Iluzorních se zrada trestá smrtí, takže Vybrané zničí, – pokrčil rameny Lis. – Jestli teda ti neutečou ke svým pánům. Vybraní věří v to, že za oddanou službu je cizáci neopustí a případně je vezmou s sebou, do Edenu. Přesněji na Eden, protože je to jedna z planet hermafroditů. Ale my jsme přesvědčeni, že cizákům jsou Vybraní potřební právě jen tady, aby pustošili naši planetu, a v jiných místech se oni jim ani o píď nepoddali. K čemu cizákům pochlebníci, za které je nutno platit, a současně jsou zbytečnými svědky? V celku, z pohledu Vybraných, jsou podle nich pro ně rezervována luxusní místa mezi cizáky, ale z našeho pohledu, jsou odsouzeni v libovolném případě a existují jen do té doby, pokud jsou svým pánům výhodni.
.
– A co bude s námi? Když se planeta znova vrátí do prostranství Starověké Krve?
– I my jsme nositeli Starověké Krve, copak jsi zapomněla? – pousmál se Lis. My jsme potomci Iluzorních. Tohle je naše planeta! My na ní budeme žít dál. A dále se zdokonalovat. V konečném výsledku se naši potomci znova stanou Iluzorními, tak jak Iluzorní byli našimi předky. Proto se my tak snažíme ochránit planetu teď! Pro sebe i své děti, a ne pro všelijaké ty tam cizáky a jejich nohsledy! Starověké rasy tady žít nebudou, oni mají svých planet veliké množství, tam ve své době i odešli. Tady jen pomohou svým potomkům. Jestli potomci zůstanou. Proto Iluzorní najdou nás, abychom my sami bojovali za svou Vlast a za svou budoucnost.
.
– A co se stane s Obyčejnými? – Olja si nerada připomněla svoje spolužáky. A mezi nimi se každý druhý s uspokojením stane Vybraným, jen mu to navrhni! A jestli bude soudit podle ambicí, tak prakticky téměř každý z nich je již v duchu Vybraným. Jestli to půjde takto dál, tak po likvidaci nebo útěku zrádců tato planeta má všechny šance stát se vylidněnou.
.
– Obyčejným je nutno projít přirozeným výběrem, vždyť jsou tak velmi různí! – pokračoval v objasňování Lis. – Někdo se odrodí a zmizí, někdo získá sílu Starověké Krve a stane se jedním z nás. Ne každá promíchanice z různých krví podle principu “všichni naráz v jednom chumlu” se jeví krokem vpřed v evolučním žebříčku. Nevhodné kombinace jsou slabé a na nohou se neudrží. Zvrhnou se a spadnou dolu. Ty jsi přece Kontraktérka, tohle ty musíš vidět!
***********
Úryvek z knihy “Iluze” («Иллюзия») Sergeje Tarmaševa
http://тармашев.ru-an.info/новости/почему-светлые-силы-не-боряться-за-власть-на-нашей-планете-сергей-тармашев-иллюзия/
překlad: Bedřich Vinopalník 2021
.
Sergej Sergejevič Tarmašev (narozen 21. srpna 1974) je ruský spisovatel sci-fi, který píše knihy žánru sci-fi (post-apokalyptický). Vystudoval Suvorovovu školu, vyrůstal v posádkách ve vojenské rodině, jeho matka je kulturní pracovnicí, pracovala s malými dětmi. Důstojník; sloužil ve speciálních silách GRU, pracoval jako instruktor v pěstním boji.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тармашев,_Сергей_Сергеевич
.
/1/ Nephilim (Исполины)
/Stručně/ Přeloženo z angličtiny – Nephilim jsou záhadné bytosti nebo lidé zmínění v hebrejské Bibli. Jsou velké a silné; slovo Nephilim je v některých Biblích volně přeloženo jako obři, v jiných zůstalo nepřekládáno. Některá tradiční židovská vysvětlení je interpretují jako padlé anděly.
Když se lidé začali na zemi množit a narodily se jim dcery, viděli synové Boží dcery lidí, že jsou krásné, a brali je jako své manželky, ať si vybrali kteroukoliv. I řekl Hospodin: Můj Duch nebude navždy opovrhován lidmi, protože jsou tělem; ať jsou jejich dny sto dvacet let. V té době byli na Zemi obři, zvláště od doby, kdy Boží synové začali vstupovat do lidských dcer, a začali je rodit: jsou to silní, slavní lidé od starověku.
.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исполины
Poznámka: Na obrázku je zobrazen v „cizí“ kůži A. Čubajs. Jaký to má symbolický význam, si můžete najít na ruských webech, jak milují Čubajse v Rusku a „jeho ekonomické zázraky“. Asi jako u nás „zbožňujeme“ Kalouska.