Konec všeho? Konec světa? Ale vůbec ne! Sice se v mayských rukopisech najde odkaz na datum, které je spojené s 21. prosincem 2012, ale vztahuje se na něco úplně jiného.

Kdo se chce bát, může, uvolnění přijde teprve po štědrém dni.

“Rok 2012 byl pro výzkum Mayů velmi zajímavý”, říká Nikolai Grubez univerzity Bonn, jeden z nejvýznamnějších expertů pro středoamerické kultury. Tento výzkum však nemá s 21. prosincem nic společného.

Mimo jiné objevili badatelé v místě vykopávek Xultunv Guatemale pokoj písaře, dle Grubeho se jedná o velmi významný nález. Stěny pokoje jsou pokryty čísly a obrázky. Jedná se o výpočty kalendáře, které potvrzují, že Mayové pracovali s řadou astronomických cyklů planet, mezi nimi byl Mars, Venuše a Merkur. Také předpovídali zatmění slunce a měsíce v době, kdy v Evropě byla země „plochá“ a to ještě dalších pár set let.  Nález písařova pokoje v Xultun potvrzuje, že tomu bylo ještě dříve, než kdy je datován nález „Dresdner Codex“, protože kalkulace na zdi pochází z roku 814

Vědci se v roce 2012 věnovali konci, ne však světa, ale konci mayské kultury. Jejich konec se datuje do 9. až 10. Století. Trvající sucho, špatná úroda a hladomor k tomu zajisté přispěly. Mayaové by to možná zvládli, kdyby nezkolaboval jejich politický systém.

Jak vysvětluje Grube, měly dvě mocnosti vliv na celý region. Jednalo se o městské státy Calakmul a Tikal, takže ke konfliktům mezi menšími městy nedocházelo. Nakonec Tikal dobyl Calakmul a zcela se tím vyčerpal a ztratil vliv. Ve vzniklém mocenském vakuu docházelo neustále k lokálním bojům a Mayové zanikli zcela postupem času bez spektakulárního data jako například 21. prosince.

Podle některých zdrojů předpověděli Mayové na 21.12.2012konec světa. Celý svět je touto předpovědí fascinován, nicméně je tato předpověď zcela mylná.

Co se děje ve skutečnosti? Dle Mayů končí takzvaný 13. baktun, což se dá principiálně srovnat se změnou tisíciletí našeho kalendáře.

Baktunje časová jednotka Mayů, která doplňuje kalendář orientující se na sluneční rok s délkou 365 dní. Baktun odpovídá 144.000 dnům, tedy 394 rokům. Mayský kalendář začal před 5125 lety. Dle jejich mytologie byl v této době stvořen svět, předtím však již existovaly jiné světy.

Není zcela jasné, jak převést náš kalendář na kalendář Mayů. Rozdíl několika dnů je možný. Dle Grubeho je možné, že konec 13. baktunu není 21.12., ale právě až 24.12.2012. Nicméně konec světa nehrozí, takže není třeba žít ve strachu.

Že Mayové nepočítají s koncem světa v roce 2012 ukazují i další spisy, které se vztahují na pozdější data po roce 2012. Téměř 80 procent mayských spisů již bylo rozkódováno natolik, že většina textů je dobře srozumitelná.

“V Mayských rukopisech najdeme text s daty, která leží tisíce až milióny let v budoucnosti “, říká Grube. Nepíše se v nich o konci světa, spíše naopak.  Tyto texty podtrhují, že svět stále existuje a božstva také a že moc vládce stále trvá nebo že je dokonce stále na živu.

V současnosti jsou známi dva texty, které pojednávají o konci 13. baktunu. Jeden z nich byl objeven teprve v roce 2012. Ani jeden z nich nemá nic společného s koncem světa. Jeden z nich se nacházi v městě Tortugueroa pojednává o bohu, který “sestoupí na svět”. Druhý text, nedávno objevený, zmiňuje toto datum v souvislosti s vládou krále, který byl poražen v bitvě nebo v ní dokonce zemřel. Že byl zmíněn konec 13 a ne 12., 14. nebo 15.baktunu vychází z toho, že číslo 13 mělo pro Maye velkou důležitost.

Prognóza Mayů, že jejich kultura přežije mnoho tisíc let se definitivně nepotvrdila.  Co však přetrvává jsou zbytky jejich rozvinuté kultury, např. před 800 lety sepsaný „Dresdner Codex“nebo ruiny města ChichénIt za prohlášené za světové kulturní dědictví. Konec světa se definitivně odkládá na neurčito.

Zdroj: DPA, Světové kulturní dědictví ChichénItzá (Yucatán, Mexiko): Do 10 století existovala rozvinutá kultura Mayů.

Zdroj: DPA, Maya ruiny v Yucatán

Zdroj: DPA, Nález v Xultun (Guatemala): archeologický nález z roku 2012, kde je zmíněn konec 13. baktunu. Ne však ve spojení s koncem světa.

Zdroj Projekt Uxul/ Uni Bonn, Nález ve městě Uxul (Mexiko): NicolaiGrubez univerzity Bonn a jeho kolegové objevili v Uxul hrob královského syna. Zemřelému byl před 1300 lety na cestu na onen svět do hrobu uložen mimo jiné šálek kakaa.

Zdroj DAPD, Pyramida v Palenque (Mexiko)

Zdroj: DPA, DresdnerCodex

Zdroj: dapd, DresdnerCodex

Zdroj:http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1448-pohled-mayu-do-soucasnosti