JAK MÁ VYPADAT HISTORICKÁ KRIMINALISTIKA

Žijeme v době, která nám již jasně ukazuje věci, které jsme dosud nechtěli za žádnou cenu vidět, protože jsme byli naučeni všemu bezvýhradně věřit. Současné celosvětové „Covid“ události nám naštěstí při troše snahy umí názorně prezentovat alespoň šablony myšlení a konání sociopatů, vybraných a dosud záměrně vybíraných pro řízení společenských procesů. Vyvádějí nás z naivní představy, že si něco řídíme sami, že o něčem rozhodujeme a každá země má na něco svébytné právo a naši státní představitelé se jdou potrhat, aby fungovali pro naše blaho. Máme si dokonce myslet, že pokud tomu tak není, je to jen naše chyba. Buď neposloucháme, neřídíme se jejich pokyny, nebo jsme špatně volili… Jak nám lžou ai vždy neskutečně lhali, máme teď jako na tácku.

Samotný jedinec je v tomto procesu globálního řízení naprosto nepodstatný a jeho život a naplnění osobních ideálů není cílem, ale záludným prostředkem dobrovolného zotročení Člověka nelidmi ve hře o falešnou demokracii. Například přes práva neustále fabrikovaných sociálních, charakterových, gendrových či rasových menšin tak, aby vytvářely společenský rozpor, rozvrat, chaos a napětí, v čemž lze úspěšně lavírovat.

Pokud se opravdu chceme navždy vymanit z tohoto záludného procesu, nestačí něco přemalovat, překrýt a obložit pozlátkem. Musíme jít až do pevných základů minulosti, kdy systém ještě fungoval.

Pokud opravdu nezačneme stavět systém společenských hodnot na těch nejhlubších a nejpevnějších základech, náš vývoj se jen zopakuje a vyprodukuje stejný společenský, morální, hodnotový a ekonomický marasmus, jakým se brodíme nyní. Musíme stavět na pravdě.

Chce to jen jedno: všechno surově, nemilosrdně zbourat, vyházet, najít zdravé, pevné podloží a na něm promyšleně stavět něco, co se netváří že je pro naše dobro, ale opravdu také bude.

A k tomu je třeba odvahu a chuť.

Cílem této kapitoly je proto naučit se metody, jak hledat historické základy reálné osvícenské společnosti, které samozřejmě ani zamak nevyhovují nevoleným vládcům tohoto světa a ani jejich hlídacím psům.

fotoaparat-retro-film-lupa-219958-freepixabay

Zvolili jsme si k tomu cestu historické kriminalistiky.

Není to žádný nový vědní obor. Byl zde pořád, ale nazýval se různými jinými jmény. Nejznámější jeho název je například konspirace, tedy něco jedoucího mimo oficiální uznané šablony poznání a vysvětlování historie, tedy něco, co by mohlo seškrábat zaschlou kůrku na tom obrovském naloženém historickém lajně, spárat se do hloubky a vyvolat obrovský smrad.

Mnozí konspirátoři kolem nás se i velmi snaží a mají nespočet úžasných nápadů a logických vývodů, ale přitom jen leští zaschlý povrch, nebo opatrně do kupy zvané oficiální historie píchají a zhnuseně si při tom ucpávají nos. Při zveřejnění skutečného obsahu aromatických esencí historie se totiž setkávají s obrovským protiútokem z posvěcených knih historie nabiflovaných vědátorů, kteří okamžitě mobilizují veřejnost, média a organizují zesměšňovací kampaně.

Nejsilnějším argumentem je to, že se o tom co tvrdí konspirátor, nedočteme v žádné vědci schválené knize. Přitom to dá rozum, že se nedočteme. Pokud v oficiální historii záměrně nemá být pravda, tak ji tam ani nemůžeme hledat.

Ještě štěstí, že jim do toho začínáme dobře vidět. A ani účelově vyprodukované listiny, památníky, obrazy, či jiné podobné zkreslovací procedury na podporu „správné“ historie nás nemohou už zmást.

Tak si pojďme teď spolu udělat nějakou ukázku, jak by měl správný historický kriminalista postupovat.

Při hledání vhodného tématu nás zaujal americkými demokraty zinscenovaný počin, který v roce 2020 vyvrcholil likvidací soch amerických dějitelů, mezi které patřili mimo jiné i otcové zakladatelé. Okamžitě to evokuje pocit, že demokraté nemají tyto významné lidi vlastní historie moc v lásce. Jaksi se k nim nehlásí. Nepřekrývá to ani iluzorní interpretace, že to byla spontánní akce černošského hnutí BLM, které tímto protestuje proti otrokářské minulosti Spojených států.

Všichni velmi dobře víme, kdo a proč hnutí BLM či Antifa vyprodukoval, k čemu mají sloužit, kdo je podporuje a financuje. Od nástupu J. Bidena do prezidentského úřadu po „demokraticky a čestně“ zfalšovaných volbách se již zcela jasně ukazuje, že cílem demokratů je tak, jak po poslední potopě navozit do státu otroky z jiných zemí. Nejlépe však voličských analfabetů, kteří jsou ochotni za slíbené občanství a štědrou sociální podporu bez nutnosti výkonu práce volit do bezvědomí jen a jen „dobré“ demokraty, kteří druhým vezmou a jim dají…

Dokonce podle výsledků posledních voleb vypočítali, že jim k tomu stačí navozit zhruba jedenáct milionů Mexičanů. Potom bude šachování s volebními lístky, korespodenčními lístky, sčítacími archy a počítacím systémem Dominion již naprosto zbytečné.

Jelikož nemají v Deep State představu o reálné ekonomice, naivně si myslí, že s tím spojené náklady profinancuje Čína, EU, vojenské, kosmické, drogové, obligační, akciové, kryptomenové a jiné prádelny, že tvorbou reálných hodnot přispěje poslušné bílé obyvatelstvo a samozřejmě celý koloniální svět. Stačí nekonečné tlačení ničím nekrytých peněz, které se budou tak, jako doposud, jen dokola přehánět přes tento „prací“ finanční systém.

usa-vlajka-mrakodrapy-dolar-1082652-freepixabay

Dobře. Máme tedy téma. Zkusme spolu z ní něco „vykonspirovat“.

Zajímá nás, proč ta averze k zakladatelům a jak se „demokratické hodnoty“ dostaly do Amerického způsobu života. Možná si ujasníme, proč se neustálý vývoz demokracie spojený s humanitárním, chemickým a biologickým bombardováním, okrádáním cizích ekonomik v reálu spojuje s těmi nejhoršími svinstvy, které se na národech světa páchaly a páchají.

Pokud se chceme dostat až na základy problému, musíme si říci, z jaké platformy budeme vycházet.

Kdo nechce věřit v existenci řízené pandemie a instalaci „New Order“ přímo teď, tak ten nemá šanci pochopit důvody, důsledky a význam poslední řízené kataklizmy a násilné ukončení Védického světa zhruba kolem roku 1790. Velikáni Předpotopní doby se prokazatelně v tomto období doporučovali druhý svět a my si to znovu, podobně jako v předchozích kapitolách prokážeme.

K odražení potřebujeme nějaké pevné body.

Co takového by se nám mohlo z vyspělé Předpotopní doby zachovat bez známek vědomého padělání? Možná nějaké obrazy, deklarace, sochy, malby, tedy něco, co obrovská vlna a kusy padající z oblohy nezničily. Dále velkou roli určitě sehrála paměť církevníků, kteří před potopou žili, sledovali dění v předešlé vyspělé společnosti a se před potopou úspěšně skryli do katakomb, jelikož o ní předem věděli. Přenesli tedy informace do nové postkataklizmatické doby i osobně.

Považovali určitě za účelné zachovat alespoň nějakou přechodovou kontinuitu, navázat nějak na to, co bylo, aby se nevytvářel totální nesoulad s obdobím před kataklizmem.

Zřejmě usoudili, že sochy a obrazy předpotopních dědatelů se mohou pro novou historii zachovat, stačí jim dát jiná jména a vymyšlené super detailní životopisy. Listiny a dokumenty se mohou snadno vyrobit a privatizace osobností může pokračovat ve směru potřebného vývoje. Postaví, nebo přidělí se jim rodné domy, památné pokoje, zapíší se do zprivatizovaných univerzit, přidělí noví rodiče, vhodní přátelé, sourozenci, vojenské a „podnikatelské“ báchorky, dokonce hroby a náhrobky…

Védičtí zakladatelé a první předpotopní prezidenti Spojených států se tedy v nové formě dostali do nové doby určitě pod zcela jinými jmény a jinými životními osudy. A tak máme za úkol vypátrat, kdo se za tím vším pravděpodobně skrývá. Těžký úkol…

Naštěstí blbá horlivost, šablonovitost a stupidita původních autorů nových privatizovaných osobností vytváří nesmazatelné stopy a logický nesoulad, který dodnes armáda vědců „amerikanistů“ musí často směšným způsobem neustále korigovat. Upoutají pozornost na nepodstatné detaily, jako by měly výčitky svědomí, že se lhalo. A to se nedá přehlédnout. Kdyby byly ticho, nikdo si ničeho nevšimne, protože lidé jsou líní a přesto historii nečtou. Alespoň dosud. Fatální chyba.

Další nesmazatelný fakt, který známe z předchozích kapitol je, že nahrazené původní osobnosti se musí vždy důkladně oplivnout a očernit. Toto jednotné poznávací znamení nám velmi usnadní hledání. Terčem tohoto běsnění jsou především Védické osvícenské osobnosti a velikáni Předpotopní doby. Tedy těžký úkol až tak těžký ani nebude.

Tak pojďme do toho:

Tuto část si můžete přečíst kliknutím na odkaz (a vložením hesla: ezopress):

Kniha o globálnej lži – VIII – 9. díl PDF

kde sa dozviete: Kto vlastne založil Ameriku a akú úlohu v tom zohral Jozef II., Peter a Katarína Veľká, Ľudovít XVI, Móric Beňovský, …

BONUS – Proroctví

Teď už víte, jak se řídí dějiny. Promítněme si to i na naše malé Slovensko.

Velmi jednoduchou metodou manipulace je vytvořit nějaký problém, byť iz malicherné věci, dát tomu patřičnou publicitu, rozvířit veřejné mínění, zneužít rasové, etnické, pohlavní či ekonomické rozdíly a pak takticky nabídnout řešení. Pokud se toto řešení pak zrealizuje, bičovaná společnost ani nezpozoruje, že výsledek je zahnal do kouta, nebo úplně jiným směrem. Možná přišli o část svobod a práv. Hlavně že už je konečně klid. Ovce potřebují klid a milují, dokonce obdivují ty, kteří dávají rychlá řešení. Základním a účinným prostředkem manipulace lidstva církevním dogmatem je víra. Aby byla víra pevná a neochvějná, je třeba ji pravidelně osvěžovat nejrůznějšími důkazy. Vynecháme tentokrát různé boží vlivy a zázraky, mystické jevy a věnujme se té nejhlavnější metodě, kterou používá temná strana a to je účelové vyrábění proroctví. Proroctví však budou spojena s nezlomnou vírou jen tehdy, budou-li náležitě splněna. Takže dobré proroctví musí být staré, děsivé, univerzální a ohýbatelné, aby se dalo přizpůsobit i daleké budoucnosti. Potom už je nutné jen zorganizovat jeho adekvátní splnění. Pokud se proroctví náhodou nesplní, je třeba být zticha a najít nové vhodné torické a kabalistické datum a zkusit to znovu. Pokud vše proběhne hladce, je třeba tomu dát náležitou publicitu a poučit veřejnost. Je-li proroctví určeno pouze vyvoleným, souvislosti se veřejně neprezentují. Tehdy stačí k realizaci naplánovat správné datum, použít správné symboly a vyslat číselné kódy k utvrzení víry, že Bůh vyvolených to řídí jak je třeba.

Túto časť si môžete prečítať kliknutím na odkaz (a vložením hesla: ezopress):
Kniha o globálnej lži – IX – 10. díl pdf

Teší nás, že ste dočítali knihu až do konca. Všetky časti Knihy o globálnej lži si môžete stiahnuť z uloz.topod názvom HisTorie Země Jinak

Ak ste sami zdokumentovali niečo, čo je bežnému oku so starou optikou neviditeľné, budeme radi, ak sa s tým podelíte v telegramovej skupine

Zfalšovaná veda a hisTÓRia.

Zdroj:

https://clanky.info/2022/02/kniha-o-globalnej-lzi-viii/

 

Předchozí díly:

8.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-8-dil-treba-verit-ci-vedet/

7.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-7-dil-zivy-clovek/

6.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-6-dil-pad-do-temnoty/

5.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-5-dil-antika-a-predpotopni-doba/

4.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-4-dil-kosmologie-vznik-a-vyvoj-zeme/

3.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-2-dil-padelane-a-skutecne-dejiny/

2.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-proc-nas-lzou-i-vedci-2dil/

1.

https://knihya.cz/kniha-o-globalni-lzi-uvod/