A tak si na té Zeměkouli žijeme ?‍♀️? Já znám jen dvě a nebude to jinak… Pravdu, neboli realitu, nelze nikdy přehlasovat…

Agender – osoba, která se neztotožňuje s žádným pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví.
Androgyn – tyto osoby změnu pohlaví nepodstoupily, ovšem od narození je doprovází nejrůznější výrazné prvky opačného pohlaví.
Abimegender – nekonečné pohlaví, které může být kombinováno s jiným.
Adamas gender – osoby odmítající kategorizaci.
Aerogender – pohlaví, které se mění podle okolí.
Aesthetigender – druh pohlaví odvozeného z estetického hlediska.
Affectugender – osoby mění své pohlaví na základě svých nálad a výkyvů.
Agenderflux – kombinace pohlaví bez identity s občasným
přikloněním se k jiným genderovým identitám.
Alexigender – osoba s proměnlivou genderovou identitou, kterou nemůže specifikovat.
Aliusgender – toto pohlaví se vymyká sociálním genderovým typům, není ani mužské, ani ženské.
Amaregender – genderová identita se mění vlivem osoby, ke které máme citový vztah.
Ambigender – pocit dvou pohlaví současně.
Ambonec – Osoba se identifikuje jako muž i žena, a přesto není ani jeden.
Amicagender – Tuto genderovou identitu ovlivňují přátelé dané osoby, je velmi proměnlivá.
Anesigender – Osoba má blízko k určitému typu pohlaví, přestože se lépe ztotožňuje s jiným pohlavím.
Angenitální – I když má osoba identifikované pohlaví, jejím přání je být bez jakýchkoliv primárních sexuálních charakteristických znaků.
Anogender – Toto pohlaví se postupně vytrácí, ale vždy se ke stejnému pocitu vrátí.
Anongender – Genderová identita je osobě dána, ovšem nejraději by daná osoba byla bez jakéhokoliv určení.
Antegender – Jedná se o tzv. proteánské pohlaví, kterým může být cokoliv, protože nemá tvar ani hybnost.
Anxiegender – Toto pohlaví ovlivňuje úzkost.
Apagender – Osoba je vůči svému pohlaví apatická.
Apconsugender – Pohlaví, o kterém víte, co není, ale nevíte, co je, bez určitých charakteristických rysů – ty osoba před světem skrývá.
Astergender – Osoba s pohlavím působící jasně a nebesky.
Astrální pohlaví – Genderová identita související s vesmírem.
Autigender – Genderová identita související s autismem.
Autogender – Genderová zkušenost, která je pro danou osobu velmi hluboká.
Axigender – Toto pohlaví se nachází mezi dvěma extrémy agender a jakýmkoliv jiným typem pohlaví. Na jednom konci je jedno pohlaví, na druhém další.
Bigender – Dvě různé genderové identity ve stejnou nebo různou dobu.
Biogender – Genderová identita ovlivněná přírodou.
Blurgender – Osoba má pocit, že má víc než jedno pohlaví, která nejdou identifikovat.
Boyflux – Osoba s genderovou identitou muže, jejíž intenzita kolísá.
Burstgender – Pohlaví je ovlivněno intenzitou pocitů.
Caelgender – Pohlaví ovlivňuje kvalita a estetika vesmíru.
Cassgender – Tato genderová identita je spojena s pocity, které pro člověka nejsou důležité.
Cassflux – Pohlaví s kolísající mírou lhostejnosti vůči svému pohlaví.
Cavusgender – Při depresích osoba tíhne k jinému druhu pohlaví.
Cendgender – Genderová identita se mění z jednoho pohlaví na opačné.
Ceterogender – Typ nebinárního pohlaví, které ovlivňují kolísající mužské, ženské nebo neutrální pocity.
Ceterofluid – Typ nebinárního pohlaví, jehož identita neustále kolísá mezi dalšími různými pohlavími.
Cisgender – Osoba, která je ztotožněna s pohlavím, se kterým se narodila – muž nebo žena.
Cloudgender – Pohlaví, které nelze rozeznat kvůli poruše depersonalizace a derealizace.
Collgender – Osoba s různými pohlavími v jeden moment.
Colorgender – Pohlaví určují barvy.
Commogender – Osoba o sobě ví, že není cisgender, a přesto se prozatím identifikuje jako muž nebo žena.
Condigender – Pohlaví je pociťováno pouze za určitých okolností.
Deliciagender – Kombinace pocitů více pohlaví, přednost má však jedno před druhým.
Demifluid – Více pohlaví, některé statické, jiné tekuté.
Demiflux – Kombinace více pohlaví s některými statickými pohlavími, zatímco u jiných kolísá intenzita.
Demigender – Pohlaví, které je zčásti jedním a zčásti druhým pohlavím.
Domgender – Osoba se vyznačuje více pohlavími, přičemž jedno dominuje nad ostatními.
Duragender – Kombinace vícero pohlaví, kdy jedno pohlaví trvá déle než ty ostatní.
Egogender – Pohlaví si na základě vlastních zkušeností určujeme pouze my, pro ostatní je nepopsatelné.
Epicén – Synonymum androgyna.
Esspigender – Genderová identita závisí na extradimenzionální úrovni paralelních světů.
Exgender – Osoba odmítá identifikaci v jakémkoliv genderovém spektru.
Existigender – Genderová identita závisí pouze na vědomí osoby ji realizovat.
Femfluidní – Proměnlivé genderové pocity vyskytující se u ženského pohlaví.
Femgender – Typ nebinární ženské genderové identity.
Gemigender – Dvě protikladná pohlaví navzájem se prolínající a spolupracující.
Genderblank – Pohlavím je prázdné místo.
Genderflow – Plynulé pohlaví mezi nekonečnými pocity.
Genderfluid – Osoba s neomezeným počtem pohlaví.
Genderfuzz – Synonymum blurgender.
Genderflux – Kombinace agender a genderfluid.
Genderpuck – Osoba vzdoruje genderovým normám.
Genderqueer – Toto pohlaví vyznačuje nedostatek výběru pohlaví, osoba si nemůže vybrat.
Gender witched – Toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba stále o něm není stoprocentně přesvědčena.
Girlflux – Převážně ženské pohlaví s kolísající intenzitou ženských identit.
Healgender – Pohlaví, jehož mysl je nastavena na pozitivitu a mír.
Mirrorgender – Pohlaví se mění na základě osob v okolí – aby vyhovovalo každému kolem.
Omnigender – Pocit a zažití všech pohlaví.
Transgender – z muže na ženu či naopak. Změnu doprovází různé transformace, operace.