Kdy konečně začne zatýkání zločinců, kteří terorizují lidstvo? Proč ještě nejsou jasně viditelné kroky ze strany bílých klobouků v armádě? Proč vše trvá tak dlouho? Kdy se konečně dočkáme nějakého skutečného vítězství?

Je nezbytné pochopit podstatu současného historického střetu, abychom netrpěli zbytečnou frustrací a zklamáním. Zatýkání veřejných loutek, které stejně nemají žádnou moc, je zbytečné. Je to jako bychom zatkli drogového dealera nízké úrovně, zatímco vůdce a loutkovodiče necháváme nedotknutelné. I když je to nyní bolestivé, účinnější je nechat, aby ukázali svoje zlo celému světu, aby se z dlouhodobého hlediska dosáhlo skutečného a nevratného osvobození. Většina lidí nemůže porozumět vojenským operacím a celkové strategii, která vede k dlouhodobému míru a vítězství Světla. Nemá vypěstovanou trpělivost a chce, aby všechno proběhlo ihned. Neví, co znamená vést skutečný osvobozovací boj, nikdy nepřestávat, nikdy se nevzdávat, ať se děje a říká cokoliv, přizpůsobovat svoji strategii stále se měnícím okolnostem a neustále postupovat vpřed, dokud nezvítězí Světlo.

Toto budou muset mnozí přijmout. Skutečně musíme pěstovat svůj charakter a změnit se z lenivých konzumentů, kteří požadují okamžité řešení, kterému navíc moc nepomáhají, jak svým myšlením, tak i počínáním. Budou se muset změnit na zralé dospělé individuality, které pochopily, že lidstvo prochází největší přeměnou všech dob. Žijeme ve skutečně historických časech.

Celosvětové odstranění, temných, satanistických a parazitických elit není něco, co se dá udělat lehce ve vánku, když venku zuří uragán, krupobití a bouře. Osvobození a transformace si vyžaduje vytrvalost, trpělivost, odvahu, víru, důkladné pochopení celého procesu a jasnou vizi. Místo reptání, konfrontačních diskusí a kritizování těch, kteří se již vydali za Světlem, by se lidé měli klidně a soustavně zapojit do probouzejícího procesu. Neustálé stěžování si a kritizovaní těch, kteří jsou v první linii je hloupé a hanebné. Byli jsme povolaní k tomu, abychom byli odvážní a udělali všechno, co je v našich silách, abychom pomohli tomuto neskutečně těžkému probuzení lidstva.

Dobří lidé nebuďte pasivní! Hlavním důvodem, proč se toto zlo tak rozmohlo a může ještě stále existovat je to, že mu to dobří lidé umožňovali svou pasivitou a odevzdaností. Rozhodujícím aspektem pro porážku této celosvětové mezinárodní sítě temnoty je zabezpečit, aby se lidé na celém světě probudili a uvědomili si, co se děje, postavili se na obranu pravdy, přirozenosti, lidskosti a pozitivních hodnot a zaujali ve společnosti silné pozice ve vzdělávacím systému, zdravotnictví, při prosazování práva, v náboženských strukturách, v politice i podnikatelské a finanční sféře a hájili pravdu, morálku a lidskost. Je to proces postupného informování lidí a jejich aktivace, který si vyžaduje velikou trpělivost a vytrvalost. Nač by bylo dobré, pokud by se popravilo několik podvodníků na nízké úrovni, když by celé lidstvo zůstalo v nezměněné podobě.

Hned by následoval další zločinecký temný plán a byl opět úspěšný, protože nepoučené, naivní a nepozorné lidstvo, které by neprošlo touto zkouškou, by nezískalo patřičnou zkušenost a imunitu proti rafinovanému a zlovolnému počínání Temnoty. Nyní nás čeká odhalení zla a bolestivá přeměna lidstva a jen tak se z toho všichni patřičně poučíme a změníme se hluboko ve svých srdcích. Jen tak může být svět lepší. Jediným důvodem proč zlí dělají to, co dělají, je ten, že spravedliví nedělají to, co by měli dělat.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/kdy-budou-konecne-zatknuti-vsichni-ti-zlocinci