aura1Pojem „indigové děti“ zavedla na počátku 80. let americká senzibila Nancy Ann Tape. Označení odvodila od barvy aury, kterou tito výjimeční jedinci údajně oplývají (aura je zatím neprokázané energetické pole, které obklopuje každý živý organismus a které odráží stav  těla i mysli. Celkem existuje 14 barev aury). Indigová barva je velice vzácná, vyskytovala se sice už dřív v dějinách, ale počet indigových dětí se výrazně zvyšuje od přelomu 70. a 80. let.

Indigové děti si často nerozumí se svým okolím, těžko hledají sobě rovné, často bývají obdařeny mnoha podivuhodnými vlastnostmi a schopnostmi.

Vlastnosti indigových dětí:

  1. Cítí se výjimečně v porovnání se svým okolím a často se tak i chovají.
  2. Říkají o sobě, že si své zrození zasloužily.
  3. I přes své zvláštní schopnosti se nikdy nepřeceňují.
  4. Nerespektují autoritu, která není podložena vyššími schopnostmi, než mají ony samy.
  5. Nejsou schopny přijmout běžné životní komplikace, například nutnost vystát si frontu.
  6. Nevydrží vykonávat stereotypní práce bez nutnosti vlastní tvořivosti.
  7. Jsou vysoce kreativní, často přicházejí s překvapivým řešením.
  8. Nenaleznou-li sobě rovné, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí.
  9. Neplatí na ně běžné způsoby výchovy, které v dětech vzbuzují pocity provinilosti.
  10. Neostýchají se říct ostatním, co od nich očekávají a vyžadují.

Indigové děti bývají označovány nejen za emocionálně křehké, ale také jsou velmi náročné na stravu, bývají často podrážděné, údajně disponují paranormálními schopnostmi. Podle některých názorů mají takové děti poněkud odlišnou DNA – díky tomu se tolik liší od běžné populace. Současná genetika prý tyto odlišnosti zatím nedokáže specifikovat. Existuje několik mediálně známých indigových dětí, které mají za sebou demonstrace svých pozoruhodných schopností v největších světových velkoměstech. Často bývají obdařeny telepatií. Vedou dlouhé rozhovory se svými neviditelnými přáteli, už v předškolním věku jsou schopné vyprávět o svých minulých životech. Přinášejí důkazy o událostech, které se staly dlouho před jejich narozením, některé se prý setkaly se svými zesnulými příbuznými „někde jinde“. A některé tvrdí, že si vybraly svou rodinu a právě do ní se narodily… Vědecky doložen má být i případ pětiletého chlapce, který se nakazil virem HIV, ale díky naprosto unikátní schopnosti regenerace vlastních genů není v jeho těle nyní ani stopy po nějaké nákaze.

Ke známým indigovým dětem patří i ruská dívka Nataša Děmkina. Je obdařena schopnosti „vidět“ do lidí – dokáže správně určit až 80% skrytých diagnóz, nemocí a zdravotních obtíží. V americkém státě Illinois se narodila Akiane Kramarik. Dnes patří mezi nejvyhledávanější autory obrazů ve Spojených státech; už v útlém věku začala prý mít vize o cizích krajinách a začala se proto zajímat o umění. Je také uznávanou básnířkou. Prý ji ve snu navštívila jakási duchovní bytost, která ji požádala, aby si zapamatovala tisíce slov moudrosti. Akiane tak učinila a podle vlastních slov se pak jakoby naplnila. Nyní už jen zaznamenává, co se dozvěděla.

Fakt, že indigových dětí výrazně přibývá, vzbuzuje otázky, proč tomu tak je. Málokomu přijde pravděpodobné, že je to čistě dílem evoluce. Mnozí za tím vidí projekt genetické manipulace, který je na naší planetě globálně prováděn. Kdo za tím ale stojí? Možná se jiné vesmírné civilizace obávají rozmachu člověka, a tak se snaží touto duchovní cestou omezit jeho touhu po rozmachu. Možná se jiné vesmírné civilizace snaží o navázání kontaktu prostřednictvím těchto „médií“. Možná nás jednou zachrání…

V roce 2012 se očekávají velké změny.

Podle Mayů, kteří na rok 2012 datují konec jednoho období svého kalendáře a začátek období nového, v tomto roce naše planeta vylétne z paprsku jakési kosmické energie, která zatím vše ovlivňuje. Mají nastat velké proměny v mnoha oblastech, takzvaná galaktická synchronizace. Podle dalších duchovních nauk se právě nacházíme na sklonku věku Ryb a přichází věk Vodnáře. Věk Ryb prý patřil válkám a násilí, věk Vodnáře má Zemi dodat více klidu a lidem pomoci vystoupit z temného období. Počátek věku Vodnáře se shoduje s magickým datem 21. 12. 2012, kdy se Slunce opticky dostane do pozice galaktického středu. Již nyní prý procházíme přípravným obdobích. Velká část indigových dětí v roce 2012 dosáhne dospělosti, naplní se tak slova některých lidí o indigovém převzetí moci.

Zdroj: konecsvěta2012