G.H.REES – Planetární situace

Redakce: Přinášíme vám překlad úkázky ze zajímavého až kontroverzního textu řecké skupiny badatelů a kontaktérů G.H.REES o údajné historii naší planety a její souvztažnosti k současnosti.

Země byla kolonizována rasou Bílých Pelasgianů asi před 3,5 milióny lety. Učinili první kontakt s domorodou černou rasou (ti na planetě byli 4,5 miliard/biliónů let). Bylo dosaženo dohody, že se Pelasgianům dá severní území výměnou za pokročilou technologii a komunikaci. Severní území osídlí dalšími 70 miliardami lidí.

Náš slunenčí systém padl do vážného obléhání před 11 500 lety, když přijela drakoniánská flotila pod vedením YHWH…, poté galaktická vláda potlačila tuto revoluci a zničila jejich domovský svět v systému Alfa Draconis a E-Bootus skrze misi s názvem Perseus.

Příchozí flotila se spojila s dřívějším velitelem systému, Kronem (Cronus) /viz Hésiodova Theogonia/, a převzala kontrolu nad vnitřním systémem. Dokonce od té doby se stala tato oblast až k Saturnu drakoniánským vnitřním obranným perimetrem. Zahájili první pokus o nastolení Řádu nového světa s Atlantidou, ale jejich plány selhaly. Od té doby dokonce vytvářeli planetu tak, aby z ní učinili svou druhou domovinu tím, že chtěli vyhladit jak černou, tak bílou rasu.

Žlutá rasa se na planetě objevila jako kříženci mezi Šedými (vesmírný název pro Šedé je „Vrills“ – Vrillové) a Kronovými zrádci, a to 4000 let přnl., přesně, kdy písmo praví, že se na Zemi objevil Adam. Po masivní kampani genocidy spuštěné Urem (Ur) z dnešního Mongolska, což je nynější Ulánbátar, před 2200 přnl. (se 7 hordami), se nyní připravují na soudný den – armagedon – skrze světové války, zvláště tu třetí světovou. Důvodem, proč byla v minulém století uvedena do praxe tak obrovská technologie, je to, že se předchozí pozůstatky vládní flotily vrátily s masivním protiútokem. V minulých letech vládli Drakoniáni Saturnu, ze kterého uprchli. Drakoniánské válečné planety jsou dnes umístěny mimo Jupiter (viz nově objevené Jupiterovy „nepravidelné satelity“). Také se podívejte na projekt na Marsu, kde nyní staví obranné linie (účastní se na tom i armáda Spojených států, která tvrdí, že čeká jakousi hrozbu z vesmíru). Není náhoda, že se urychluje rozpoutání třetí světové války.

V Helénii (Řecko) se začaly za posledních 12 let objevovat specifické knihy, které „zahýbaly“ trhem a které mluví o „Týmu Epsilon“, který má být velkým oponentem sionismu, a že bude poražen, dokud nenastane ten správný čas zvrátit současnou situaci. Tyto knihy byly publikovány pouze zde, v této zemi (Řecko).

Hledal jsem kontakt na nějakou osobu, z níž bych měl pocit, že má něco společného s nekonvenční realitou. Byl jsem úspěšný. Tento člověk patřil ke skupině badatelů, která nahlížela na věci podobně jako to, co jsem četl v těchto knihách. K týmu jsem se připojil. Zde jsem se dozvěděl, že něco na těch knihách, které byly na trhu, bylo špatně. Něco nebyla pravda. Pak jsem se dostal k větší skupině, která se jmenovala H.R.G. (Řecká obnovovací skupina), která byla většinou v utajení kvůli sionistickému obtěžování. Tam jsem získal jasnější obraz o situaci a o naší pozici ve vesmíru. Stále si nejsem vším jist, protože to na začátku vypadalo spíše jako science fiction. Podle jejich poznatků jsme byli planetou pod Sino-Mongolskou okupací, což byl a stále je řád drakoniánského vůdce YHWH (Jahve; ale tenkrát používali jiná jména jako: Asmodai, Jedi, Metatron atd.) a jeho spojence Krona (Cronus – na kterého se v písmu odvolává jako na Savvaoth). Po roce byla naše skupina kontaktována samotnou H.R.G. a my se sešli s jejich zástupcem, bývalým členem náhradního velení (bývalým, protože celá jeho rodina byla vyvražděna sionisty a on úplně zbankrotoval, jakmile se objevil). Poskytl nám několik stovek stránek ručně psaných na stroji, psané zprávy, nikoli tištěné. Od té doby se útoky na naší skupinu zhoršily a začal nás sledovat Mossad a NSA (Agentura národní bezpečnosti USA) a dokonce i vrchní sionistická lóže AOA (Adeptis Ordo Atlantis – to je řád potomků Atlantidy) se sídlem v Londýně, kteří sestavili jakýsi plán falešně obvinit jednoho z nás, což bylo odhaleno, a to nám právě poslali z H.R.G.

Asi po 2 letech našeho bádání, ověřování těchto zpráv, nám všechno začalo dávat smysl. Všechno bylo propojené – sion, kulty, náboženství, světové války pradávných invazí (legendární války) a až po genetické experimenty, klony a UFO. Všechno se spojovalo v jeden hlavní plán. Ten byl: vytvořit novou drakoniánskou domovinu v našem slunečním systému. To znamená, že černá a bílá rasa bude buďto úplně začleněna, tedy geneticky, nebo…vyhlazena. A zde na své místo přichází Sion. Jenže dlouhodobý plán na asimilaci selhal, a proto se přechází k vyhlazení.

Vrchol pyramidy hierarchie okupačních sil je umístěn na Levanu (původní drakoniánské jméno pro náš Měsíc). Je to vlajková loď drakoniánské flotily. Její hlavní štáb tvoří 24+3 výborů, jejich konečným vůdcem je YHWH (Jahve či Jahveh). Za ním stojí Lilith (legendy hovoří o „matce démonů“), druhá vlajková loď – vedená Tamilem, z písma známém jako Velzevul, Lucifer, Satan, Ďábel. Dvě strany jedné mince. Právě proto má Řád nového světa – NWO – logo pyramidy s odseklým vrškem. Nižší část pyramidy je struktura zde na naší Zemi (Gaie). Nejvyšší část hierarchie je výbor na Levanu – v logu oko hada.

Zde je stručný příběh toho, jak přišli na naší planetu: Před 500 000 lety vypukla v jedné třetině naší galaxie mohutná rebelie. Jádro bylo v systému Alfa Draconis, Epsilon Bootus a Opeos (hadí systémy). Drakoniáni zničili několik ras a ostatní asimilovali skrze své umění genetiky. Někteří z těchto druhů se spojili s rebely, aby se vyhnuli vyhubení. Takovým příkladem je Orion (kde pobývají Šedí). Nakonec byli téměř asimilováni a stali se těmi, kdož dělají pro Drakoniány špinavou práci na různých světech, včetně Země. Mezigalaktická vláda Andromedy, defenzivní druhy extrémní inteligence, nejvyvinutější v naší části vesmíru, sestavila misi, aby zasáhli tuto vzpouru přímo do srdce (,,převrácené hvězdné války“). Jméno mise bylo Perseus. Po úspěchu flotily se systémy pomalu začaly osvobozovat od drakoniánského vlivu. Jedna poslední flotila unikla, skládala se ze 118 válečných planet a dvou vlajkových lodí Levan a Lilith a ty vstoupily 11 500 let přnl. do našeho slunečního systému. Požádali o povolení vylodit svou populaci na Zemi, kde by přežili. Povolení bylo uděleno hlavním štábem ZEUS na základě specifických podmínek pouze na území Poseidon…kontinent Atlantidy. Celá procedura se odehrála mezi lety 11 000 až 10 500 přnl. Bílá rasa Pelasgiánů (kódovým jménem Helleniané, civilizace, která uměla léčit, což byl kmen Andromeďanů), byla již přítomna na severním území planety před 3,5 milióny lety (jak uvádějí záznamy v kronikách Dogonů, rasy z africké Mali, kteří byli první, kteří učinili kontakt). Po vylodění populace se začaly objevovat první formy náboženství, uctívali hadího boha jménem Seth. Drakoniáni a jejich asimilovaní spojenci obrátili Pelasgiány proti jejich vlastnímu druhu v Evropě, Esperii (dnešní Amerika) a Asii. 9700 přnl. začali tajně shromažďovat technologii a sestavili armády, aby provedli totální invazi proti sousedním zemím…aby na ně uvalili Řád nového světa (zní to povědomě?).

V té době bílá rasa byla ve zlatém věku (extrémní technologie), nalezla plán a solární výbor se rozhodl připravit se na rozsáhlou válku. Hlavní štáb Zeus poslal zprávu Aténské říši (obrovský stát, který se rozšířil od středovýchodního gibraltarského kanálu, známého tenkrát jako Heraklovy pilíře) a 9600 přnl. se odehrála překvapivá invaze do Atlantidy. Atéňané zničili atlantská vojska a ti utekli na nejbližší kontinent – Esperie (Amerika). Hněv YHWH byl brutální a varoval hlavní štáb Zeus, aby nezasahoval nebo zničí celou planetu. Jako varování použil gravitační děla z lodi Lavalian, čímž zvýšil síly nad kontinentem Atlantidy a způsobil prasknutí litosférické desky, tudíž se celý kontinent ponořil do Atlantiku. Nestabilní povrch způsobil ponoření údolí Aegis, což vytvořilo dnešní Středozemní moře. Tlak dovolil magmatu vespod hledat cestu ven a vybuchly vulkány na západě a způsobily obrovskou katastrofu.

Kontinent Atlantidy: místo, kde bytosti z Epsilon Bootus drakoniánského původu zformovaly populaci lidských reptiloidů z flotil Levanian a Lilith.

Kronus, bývalý velitel systému, který se přidal k revoluci již dříve a prohrál se Zeus, se spojil s YHWH a zaútočil na Jupitersko (Zeus) – uranskou koalici. Andromeďanská flotila, která se skládala většinou z transportů a laboratoří, byla donucena k ústupu, aby bitva nezničila kompletně celou planetu Zemi a její život. Ten se rozpadl na tři části. Jedna část vstoupila na zemské póly (severní i jižní), další ustoupila na vnější planety našeho slunenčího systému a vytvořila obrannou linii na Uranu a třetí odletěla, aby přivolala posily. Pak Drakoniáni zaútočili na Zemi a na každou vnitřní planetu a požadovali bezpodmínečnou kapitulaci. Dvě planety odmítly: Hefaustus a Phaeton (Hefausus byl mezi Sluncem a Merkurem a Phaeton mezi Marsem a Jupiterem). Obě byly zničeny. Úlomky Hefausta byly nasáty Sluncem a Phaeton je nyní pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem (i když mnohé jeho úlomky včetně struktur spadly na Zem, tak jak o tom mluví staré texty „obloha plakala slzami krve“). YHWH a jeho silám se podařilo sestavit elementární vládní systém na planetě, což bylo 5 619 let přnl. Paměti Pelasgiánů vesmírných kódových jmen Zeus, Hera, Apollo, Artemis, Athena atd. byly odtud nahrazeny 12. bohy, které hráli důstojníci Kronovo-Savvaothovy armády. Po rozsáhlých genetických experimentech iniciovali Drakoniáni asimilační plán. Křížení Šedých (malí, s velkou hlavou, velkýma černýma očima, se slabými těly) s Kronovými Androméďany vyprodukovalo zcela nové druhy: žlutou rasu. Tento nový druh osídlil stepi v Mongolsku a na Sibiři 4000 let přnl. (když náboženství mluví o výskytu Adama a Evy). 2200 let přnl. začala obrovská kampaň invazí se 7 hordami:

První horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Pod jmény Ixos a Elamitové (sumerský ELAM a akkadský Elamu) provedli invazi na jih, do dnešní Číny, vyvraždili veškerou pelasgianskou bílou populaci mužů a dopouštěli se masivních znásilnění žen. V centrální oblasti dnešní Číny narazili na houževnatý odpor a byli nuceni se obrátit na jihozápad. Aby uchránili svá teritoria před nesčetnými útoky – ti, kteří zbyli, začali stavět čínskou zeď. Postupující horda pak napadla Asýrii a Babylon, které nakonec padly.

V Babyloně založili město Ur jako poctu matce zemi (město Ur v dnešním Mongolsku) a ke cti boha Sin/Sion (Zion) ze Selene (Měsíc). Na tomto místě se narodil Habra Khan (Habrahan-Abraham), otec Jakoba, Izáka a genealogické linie Davida a Ježíše Krista. Assyřané a Babyloňané se vzbouřili a vytlačili hebrejské Mongolo-Elamity ze svého teritoria. Část z nich (Elamité) pod vedením Abrahama směřovali do Egypta, který těžce ochromili prostřednictvím mezinárodních konspirací. Druhá část směřovala na východ a napadla Indii, kde rozpoutala války, které tam zničily Pelasgianskou populaci. Zde se zformovali semitčtí Arabové, kteří až dodnes jsou izraelskými údajnými nepřáteli, až do úplné genocidy nesemitských Arabů (pelasgiánského původu) Iránu, Iráku, Sýrie a Palestýny.

Druhá horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Vtrhli na ostrov Aenus (ostrov Ionianských kolonistů), dnešní Japonsko. Porobili ioniánské kmeny a jako otroky nechali žít pouze ty, kteří byli odborníky v rybolovu a stavění člunů v pobřežních oblastech.

Mongolský Khan Japonska ve spolupráci s bavorským, mongolským Othon Khan vyprodukovali v roce 1930 našeho století fašistickou osu sami proti sobě.

Třetí horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Pod falešným jménem Doriané (Dories – po starém keltském kmeni Dories) cestovali přes jižní pobřeží Černého moře a napadli Balkánský poloostrov. Všem helénským městům se podařilo odrazit jejich útok, ale hebrejským agentům se podařilo infiltrovat Spartu hluboko do jejího kněžského řádu. Tato horda směřovala na západ, kde napadla italský poloostrov a pobila helénické kmeny Etrusků, Sabinů a latinských Troadů a Sicílii. Tam nacházejí město Řím. Když už měli jako nástroj zrezivělý kněžský řád Sparty, prolomili Heléňany opoziční aliancí. Menelaův Lacedeamon byl zkorumpován až k (až vznikla) barbarské Lykurgově Spartě, kde si vyměnili vyslance a dopisy „Národní identity“ s hlavním knězem Jeruzaléma, jak zní výňatek z knih „A a B“ Makabejců z bible, dle tzv. překladu sedmdesáti interpretů.

Čtvrtá horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Pod jménem Hunové a vedením Attily či ATL (znamená ATLanťané) přijeli a usídlili se ve východním Helénsku (Hellas –dnešní Turecko), v Bulharsku, Bavorsku a částečně Rumunsku. Podle své ustálené taktiky zmasakrovali a vyhladili veškeré evropské kmeny.

Pátá horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Pod jménem Urgové (ze jména Ur)/ Hungarové (Maďaři) a vůdcem se jménem Jenkins Han- Khan-Kon-Koen obsadili dnešní Maďarsko, Finsko, Létonii, Estonsko a ostatní bývalé státy SSSR. Vyhladili původní pelasgianskou populaci a zvláště Rusíny a Tubaly (potomci Pelasgianských Skýtů), kteří jsou dnes Bělorusy. Také sestoupili na Balkán a zničili Skýty.

Šestá horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Pod jménem Seljuk se zmocnili tureckých mongolů čtvrté hordy dnešního Turecka. Druhá divize převzala oblast dnešní Albánie, kde vyhladila helénský kmen Illyrianů.

Sedmá horda: touranianská, hebrejsko–mongolská horda

Pod Tamerlanem se pokusili napadnout Evropu, ale byli odraženi Mongoly ze 4.a 6. hordy díky konfliktu vnitřních zájmů Mongolů. Otočili se na východ a napadli dnešní Čínu za pomocí mongolského Manchu (ex Mandžusko). Potomci 5. hordy, známí jako Sasové, směřovali na západ a vztoupili do dnešní Británie a pokračovali v atlantské expanzi genocidou tamních pelasgiánských kmenů. Se silnějším odporem se setkali na severních vysokých horách Skotska a na ostrově Irska. Dokonce od té doby rozpoutali Sasové války proti těmto dvěma teritoriím.

Skrze tyto války se odehrávalo masivní znásilňování bílých a černých žen a to dalo zrod bílým Mongolům a černým Mongolům.

To je část příběhu, jak se udály věci na naší planetě (podle G.H. REES).

Překlad: Karel a Dana Rašínovi

http://hellenandchaos.blogspot.cz/

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/news/g-h-rees-planetarni-situace/