Zatracený kalifornský guvernér Gavin Newsom opustil svou celu Camp Delta v 6:30 a byl odveden na šibenici, která byla vztyčena na jižním rohu základny, poblíž Leeward Point Field, vojenského letiště pod kontrolou „White Hat“ a koncovým soudem pro Deep State – předurčení čelit šibenici.

Newsom, oblečený v nelichotivé kombinéze a nadměrných mokasínách, se hrozivě zamračil jak na kontraadmirála  E. Crandalla, tak na delegaci vojenských vyslanců, kteří stáli shromážděni v půlkruhu před ďábelským aparátem. Zúčastnil se také úřadující republikánský guvernér a další prominentní konzervativní politik,  RRN byl požádán, aby skryl jeho identitu.

Strážný MP Newsona eskortoval k základně šibenice… na plošině stál člen ženijního sboru americké armády a prováděl závěrečnou kontrolu konstrukce a otočných podlahových dveří, kde stál v zápětí odsouzený Newsom. Strážný  potvrdil, že šibenice je v provozuschopném stavu. Opustil plošinu a byl nahrazen anonymním vojákem, který měl za úkol vsunutí Newsomovy hlavy do smyčky a zmáčknutí tlačítka, které jej v zápětí usmrtilo.

Newsom  vystoupal po schodech a pak zůstal nehybný, když se mu kolem krku utahovala pletená smyčka.

Kontraadmirál Crandall promluvil: „Gavine Newsome, byl jste odsouzen vojenskou komisí k oběšení poté, co jste byl odsouzen za velezradu a nevýslovné zločiny proti dětem. Jak je zvykem, chcete Poslední pomazání, nebo chcete říct nějaká závěrečná slova?

„Ano, jste tady všichni pěšáci, včetně vás, Crandalle. Živíte se vírou, že napravujete křivdy, že jste v nějaké pozici moci, která vám umožňuje, jakousi pravomoc posuzovat, co je černé a co bílé. Víte, čím se živím? Živím se strachem a rozkoší. Byl jsem vybrán, abych vládl. Říkáte,  že se rouhám, ale to, co jsem udělal, jsem udělal, protože můžu a protože je to dobrý pocit. Myslíte si, že mě dnes zabijete,  ale je to iluze,“ zasyčel Newsom.

“Na obranu proti šílenství je příliš pozdě,” zvolal kontraadmirál Crandall.

“Připravím se na Tebe, Crandalle,” vyprskl Newsom a jeho angličtina se náhle stala něčím, co lze popsat jen jako nějakou kadenci jazyků. Jazyk mu vklouzl dovnitř a ven z úst. “Vermes et vermiculi comedent animam tuam,” řekl Newsom latinsky. Tato fráze, volně přeložená do angličtiny, znamená „červi sežerou vaši duši“.

“Měli jsme tušit, že je to vyšinutý blázen,” řekl jeden z přítomných politiků.

Kontraadmirál Crandall nařídil vojákovi na plošině, aby stiskl tlačítko, a o chvíli později již na provazu viselo Newsomovo bezvládné tělo. Lékař z námořnictva nahmatal puls a přemístil stetoskop na Newsomovu hruď.

“Je konec,” řekl lékař a prohlásil Newsom za mrtvého v 7:35 (EST)

Newsomova mrtvola byla zapečetěna do polyuretanovém sáčku a převezena na neznámé místo.

Zdroj:

https://realrawnews.com/2022/01/gavin-newsom-hanged-at-gitmo/