Jedna z nejbizarnějších teorií o roce 2012 je postavena na neznalosti mnohých faktů. Tato myšlenka tvrdí, že kosmické zarovnání Slunce, Země a středu naší galaxie (nebo hustého mračna prachu v galaxii) by v době zimního slunovratu z nějakého neznámého důvodu vedlo k destrukci.

K takovému zarovnání může dojít, ale vyskytuje se pravidelně a nezpůsobuje žádnou škodu (a ve skutečnosti k němu ani nedojde při slunovratu v roce 2012).

Pohled daleko od umělého osvětlení pouličních lamp: Zářící cesta zvaná Mléčná dráha může být viděna jak se line přes hvězdnou oblohu. Tato cesta je tvořena ze světla milionů hvězd, které nemůžeme přímo vidět. Shoduje se s rovinou naší galaxie, což je důvod, proč je naše galaxie také pojmenována Mléčná dráha.

Silná prachová mračna také naplňují galaxii. A zatímco infračervené dalekohledy je mohou jasně vidět, tak naše oči detekují tyto temné mraky jen jako nepravidelné skvrny, které blokují nebo ztmavují slabou záři Mléčné dráhy. Nejvýznamnější tmavý pruh se táhne od souhvězdí Labutě ke Střelci a často se nazývá Velká trhlina, nebo někdy Temná trhlina.

Dalším působivým rysem naší galaxie leží neviditelně ve Střelci: galaktický střed, okolo 28 000 světelných let daleko, který obsahuje černou díru o hmotnosti zhruba 4 000 000 000 krát větší, než je hmotnost našeho slunce.

Tvrzení o roce 2012 spojují tyto dvě astronomické skutečnosti se třetí – pozicí slunce v blízkosti galaktického středu v den 21. prosince, se zimním slunovratem na severní polokouli -> vzniká tak něco, co nedává vůbec astronomický smysl.

Jak Země obíhá kolem Slunce, tak se Slunce z našeho pohledu pohybuje vůči hvězdnému pozadí, což je důvod, proč se viditelná souhvězdí pomalu mění v průběhu ročních období. 21. prosince 2012 bude Slunce procházet 6,6 stupňů severně od galaktického centra – to je vzdálenost pohledem oka asi 13krát větší, než velikost Měsíce v úplňku – Slunce bude blíž o několik dnů dříve.

Existují různá tvrzení o tom, proč by nám to mělo nějak ublížit, ale poukazují na časovou shodu slunovratu a průchod Slunce přes temnou trhlinu – ohlašování pohrom je ale z pohledu gravitačních sil mylné.

První úder Proti této teorii je, že slunovrat sám o sobě neodpovídá žádnému pohybu hvězd nebo čemukoliv ve vesmíru mimo Zemi. Proste je to den, kdy je severní pól Země nejvíce vyklopen směrem od Slunce.

Druhý úder. Země není v dosahu silných gravitačních účinků černé díry v centru naší galaxie, neboť gravitační účinky se se vzdáleností exponenciálně zmenšují. Země je zhruba 149 milionů kilometrů od Slunce a 266 kvadrilionů kilometrů od černé díry ve středu naší galaxie. Slunce a Měsíc (mnohem menší a k nám blíž) nás zdaleka nejvíce gravitačně ovlivňují. V celém průběhu roku se od této černé díry vzdálíme zhruba o jednu devítisetmiliontinu – zdaleka to nezpůsobí změnu v gravitační síle. Navíc jsme ke galaktickému středu blíž v létě, ně v době zimního slunovratu.

Třetí úder. Slunce se jeví jako procházející temnou trhlinou každý rok ve stejnou dobu, jeho průchod v prosinci 2012 nevěští nic nového.

Užijte si slunovrat, nenechte temnou trhlinu, zarovnání, sluneční erupce, výměnu magnetických pólů, či jiné katastrofy a konce světa, aby vám stály v cestě.

Překlad článku 2012: Shadow of the Dark Rift
nasa.gov/topics/earth/features/2012-alignment.html

http://www.freepub.cz/2012/2012-stin-temne-trhliny-2/