• Pokud se setkáte se spirituální doktrínou nebo vědeckou teorií, která do své teorie, experimentů nebo „ezoterických učení“ jako významné aspekty umísťuje pravoúhelník zlatého řezu, Fibonacciho spirálu či sekvenci, vězte, že máte co do činění s hlediskem, které vyznává zbytek komponentů metatronické Vědy smrti a technologií „Květiny zkázy“ a její zarovnání s padlou cestou, dokonce i když zbytek symbolů „Květiny zkázy“ a učení je skryt před přímým pohledem.

• Pokud se setkáte s doktrínou, která přisuzuje význam symbolu „stromu života“ ve zobrazení, které se odchyluje od posvátných proporcí vlastních kristovské 12-ti prvkové kathara mřížce, vězte, že nejméně část nejzákladnější kódovací mřížky, a tím i cesta důsledků nesená touto doktrínou, je orientována na Vědy smrti – bez ohledu na to, jak altruistické mohou být „vnější záměry“.

• Pokud se setkáte s učením, které identifikuje hvězdný čtyřstěn čili“6-ti cípou „Davidovu“ hvězdu“, a dále bi-veca kód -Ryb čili Vesicu piscis jako významný symbol, vězte, že nejzákladnější orientace takových učení není určována výskytem samotného symbolu, ale spíše způsobem, jakým je tento symbol použit či aplikován.

• Existuje mnoho dalších „běžně známých symbolů“, které také obsahují „odvozenou orientaci od kódovací mřížky“, z nichž některé byly dříve identifikovány učením MCEO, jako svislý „kříž ukřižování“, obrácený „kříž ukřižování“ a „5-ti cípá hvězda čili pentagram“. Ony obě dvě „ukřižovací verze“ kříže a obrácený pentagram představují specifické manipulace světelného spektra, které jsou přímo spojené s mutací umělého světla Ryb a tím implikují energetické zarovnání kódovací mřížky (příslušného učení) na Vědy smrti. Orientaci svislého pentagramu lze rozlišit podle toho, jak je použit, spíš než jednoduše podle jeho zjevu. Přítomnost těchto symbolů v nějakém učení naznačuje, že došlo minimálně k částečnému pokroucení kódovací mřížky stojící za tím učením, ve kterém lze tyto symboly najít.

Ačkoliv svolení k použití CDT desek, potažmo Strážci GA-MCEO mohou odhalit reality, o kterých většina „moderních“ pozemských lidí „nechce vůbec nic ani slyšet“, jsou tato odhalení nicméně činěna jako gesto lásky Strážců k lidstvu, a jejich trvalého závazku „dohlížet na nás/lidstvo až do konce“ a drží pro nás živé potenciály naší re-evoluční vize vzestupu do věčného života, které jsme my sami již dávno zapomněli. Jak to může „skončit“, jak Strážci, kteří „na nás dohlíží“, vypadají? Okamžitá odpověď na tuto otázku musí být ještě rozhodnuta, protože toto rozhodnutí bude učiněno prostřednictvím realit osobního zarovnání a zarovnání planetární kódovací mřížky BPR, obzvláště jak se blížíme k období „BPR střetu 2012“ a iluminátskému „metatronickému bodu 55“ a kulminaci Alfa-Omega zarovnání s toroidní padlou trhlinou v období od 21. prosince 2012.

„BPR střet 2012“ již není „bitvou o kontrolu nad planetárním templem“ s cílem řídit zarovnání cesty pozemské kódovací mřížky BPR, a tím okamžitých planetárních energetických důsledků, protože toto již bylo vyřešeno. Naplnění aktivace iluminátské Hvězdy smrti a následné 6. vyhlazení lidstva bude v důsledku zásahů Strážců MCEO-Křišťálové řeky zastaveno a tak ani naše Sluneční soustava nebude v tomto období zatažena do toroidní časové trhliny z roku 10,948 př.n.l., nicméně tyto děje budou „pouze“ odloženy a to až do období 2230-2976. Nicméně „metatronický bod 55“ bude realitou a počínaje 21. prosincem 2012, začne řídit primární geomagnetická pole Země a Slunce a tím bude automaticky kontrolovat – přes kvantovou nadvládu – kódovací mřížku BPR zemského životního pole a hmotové základny, pokud nebudou progresivně aplikovány osobní vědomé energetické protistrategie. „BPR střet 2012“ je či se tak v tomto období stává „osobním BPR střetem“, a jeho prostřednictvím, pak naše konkrétní aplikace individuálních svobodných rozhodnutí určí, jaký aspekt nyní přítomného planetárního zarovnání evoluční cesty osobně u každého převládne a s tím i tomu odpovídající reálné důsledky, se kterými se každý jedinec následně (na své další životní a evoluční cestě – pozn. PP) zkušenostně setká. Učiňme proto své volby dobře, protože tentokrát je to „konečná hra“ a každý z nás bude nadále existovat ve zkušenostním rámci energetických důsledků této naší současné volby po velmi dlouhou příští dobu. Strážci MCEO-Křišťálové řeky také rozšíří příležitosti k „vzestupnému zarovnání -léčení Stříbrného semínka i na různé rostliny, zvířata, krystaly a elementární druhy, jejichž kódovací mřížka je schopna do tohoto zarovnání vstoupit. Pozemští lidé, kteří si zvolí „vzestupné zarovnání“ prostřednictvím osobního léčení Stříbrného semínka budou nápomocni v rozšiřování této ozdravné příležitosti na další království zemského životního pole, protože tito lidé budou na planetě jedinou, přítomnou silou s takovou kódovací mřížkou, jejímž prostřednictvím lze vzestupné zarovnání na Zemi „ukotvit“ – a tím zpřístupnit pro rozšíření do zemského životního pole. „Re-evoluční vzestupná cesta návratu cestou Hvězdného prachu“ (cesta vzestupu), nebo „de-evoluční padlá cesta návratu skrze Kosmický prach“; tato volba přísluší každičkému člověku v současné době žijícímu na Zemi. Skryté (kauzální) energetické reality současného planetárního a galaktického „dramatu Velkého obrazu“ zajistí, prostřednictvím „kosmického zákona příčiny, efektu a důsledku“, že tato lidská evoluční volba bude každým provedena, ať již jsme nebo nejsme připraveni (či si reality tohoto svého klíčového rozhodnutí vůbec vědomi – pozn. PP).

Strážci tu nejsou od toho, aby nás „zachránili“; nikdo nás nemůže „zachránit“ před energetickými důsledky plynoucími z našeho současného a celé řady navazujících „historických“ svobodných rozhodnutí. Nanejvýš mohou učinit to, že nás dočasně odstíní od úplného náporu našich kolektivních planetárních důsledků, a vrátí nám znalosti o tom, jak my, jako jedinci, si může zvolit „zachránit se sami“. Stávající planetární drama je pro nás výzvou, individuálně i jako „společné rasy“, abychom „my sami byli tou změnou, kterou si přejeme ve světě vidět“, jak řekl tak výstižně Ghándí. Stále můžeme změnit svůj osobní osud – a změnit náš osobní vztah k padlé cestě návratu, se kterou je nyní planeta zarovnávána – tím, že si zvolíme změnit sebe. Část nás, kterou většina potřebuje změnit, není ani tak „externí ideologickou asociací“ (individuálně pragmaticky směrodatným světonázorem – pozn. PP), kterou jsme si zvolili držet, ale spíše jí je naše nejzákladnější realita energetické frekvenční vibrace obsažené v naší osobní kódovací mřížce, která leží pod naším běžným vědomím a naší biologicko-atomární formou (průzračnost stavu či čistota energetických vrstev našich multidimenzionálních struktur -těl – pozn. PP).

Posledních 10 let nám GA-MCEO poskytovali Svobodné učení MCEO™ a data z přenosu CDT desek přesně proto, že se může zplnomocnit učinit tuto „vnitřní změnu“ a doslova POSUNOUT BPR (základní pulzní rytmus, frekvence či vibrace) naší osobní kódovací mřížky mimo padlé planetární metatronické zarovnání 55 – pokud si to tedy přejeme, naší svobodnou volbou, učinit. Strážci nám nabídli příležitost „stát se sami svými vlastními zachránci“ a znovu získat naše původní dědičné právo vzestupu do věčného života, a naštěstí se starali dostatečně a zasahovali do planetárního dramatu dostatečně proto, aby „nám koupili tolik potřebný evoluční čas“!

Poté, co v roce 2001 odstartovalo odhalení „pádu Metatronu“, učení MCEO se rychle rozšířilo do všech směrů. V roce 2006 – 2007 Svobodné učení MCEO™ dospělo do hloubkového studia „elementální příkazu“, transdimenzionální projekce a „bilokace-orbování“. V současnosti se zaměřujeme na urychlené znovuprobuzení (skrze rasovou i osobní genetickou/buněčnou paměť -pozn. PP) starodávných genetických schopností andělských lidí atomově transmutovat a transfigurovat, jejichž prostřednictvím, kdysi organické genetické schopnosti biologické translokace (fyzického navštěvování míst „kdekoliv“ v prostoročasu) a transmigrace (permanentní fyzické přemístění „kamkoliv“ v prostoročase), mohou opět začít s aktivací v době zarovnání s mřížkou Hvězdného prachu 2012 a probouzením Stříbrného semínka, což umožní alespoň některým současným lidským druhům konečně se vydat na “transdimenzionální prostoročasové cestování“ a „bio-spirituální vzestup“ (re-evoluci pryč ze smrtelné, konečné hmotné formy zpět do hmotné formy věčného života, a pak dál do stavu čistého původního vědomí věčného života mimo formu) během výstupního cyklu posledního vzestupu v období 2007-2230. Ve „školách mystérií“ starobylé Atlantidy, Lemurie, Egypta, křesťanství a předstarověku se o Svobodném učení MCEO ochranná známka mluvilo jako o „Vzestupném výcviku“; dnes o těchto učeních cesty vzestupu mluvíme jako o „Výcviku klouzačů (Sliders)“. V rámci Svobodného učení MCEO ochranná známka jsme začali se sérií Sliders seminářů v srpnu 2008; tato série seminářů bude pokračovat až do konce roku 2012.

Než se můžeme stát orbujícími „vzestupnými klouzači“, musíme se nejdříve stát „posunovači“, prostřednictvím vědomého posouvání kódovací mřížky BPR našeho morfogenetického pole, a tím našich biologicko-atomových biorytmů, mimo současné planetární zarovnání s toroidní časovou trhlinou „metatronického bodu 55“, a do spolu-rezonančního, harmonického zarovnání se vzestupnou cestou zarovnání s mřížkou Hvězdného prachu a probouzením Stříbrného semínka. Mezi říjnem 2009 a prosincem 2012 se bude Svobodné učení MCEO™, v rámci příprav na „masový BPR střet 2012“, stále více zaměřovat na studium uzdravování osobní „kódovací mřížky“, a na probuzení Stříbrného semínka. Lidstvo je vítáno, aby se k nám na této cestě uzdravování a svobody připojilo. Někdy je pravda skutečně podivnější – nebo aspoň komplexnější – než fikce. To, co v tomto textu bylo popsáno, JE realitou toho, co se děje za oponou na této planetě a realita tohoto dramatu se posune vpřed s nebo bez povědomí či souhlasu lidstva. Můžeme vstoupit do naší planetární reality prostřednictvím vědomého vědění nebo nevědomého nevědění – obojí je volba a individuálně BUDEME zažívat energetické důsledky této své volby.

Nechť slunce hřeje vaše ramena, nechť máte vítr v zádech… a nechť si zvolíte jízdu na rostoucích vlnách Hvězdného prachu do radostné, milující věčnosti.

S láskou, světlem a povědomím… a „pokropením Hvězdným prachem“ … Asha Deane – 1. mluvčí MCEO

azartan-ashayana-deane1