První útok Dozorců s využitím velkého počtu lidských vojáků a strážců technologie na země Rodové republiky se jmenoval “Operace HighJump”. Bylo to prozatím největší akce zmanipulované lidské vojenské síly v historii “nového lidstva” proti Rodové Republice a přilehlým zemím. Vůdce operace se jmenoval Richard Byrd. Expedice HighJump měla 13 lodí, 23 letadel a 4 700 mužů. Oficiálně ale nedosáhl našich zemí. Jeho útok ale mohl ohrozit naše lidi, ostatní lidi i obry Anakim. S anakimskými mistry Byrd několikrát hovořil, ale do konfliktu vstoupila i jiná síla a tak byla svedena velká bitva těsně za prvním Dómem. Byrd pak několikrát navázal kontakt s anakimskými mistry, aby nám pomohl uskutečnit plán lidského probouzení. Ve Známých zemích se na chvíli stal naším infiltrátorem. Nakonec ale z vlastní vůle nebo z donucení se situace dramaticky změnila a jak jsme byli informováni, Byrd poskytl Dozorcům cenné a tajné informace o technologii Anakim.

Útočit na nás pomocí jiných lidských bytostí byla jedna z mnoha zvrácených strategií nepřítele. Byl to jeden z jejich způsobů, jak demonstrovat svou sílu, postavit lidi proti sobě a přimět nás čelit naší minulosti. Snažili jsme se lidstvo osvobodit a nechtěli jsme se s ním konfrontovat v absurdních bitvách. Věděli jsme, že celá tato hra, kterou s námi prováděli, jednou skončí, a proto jsme hodlali i nadále získávat “úrodnou půdu” pro lidské probouzení. Dozorci pak opět začali provádět útoky v prostředí Známých zemích s pomocí různých technik. Často používali přírodní katastrofy, pandemie a uměle vyvolané války mezi národy ad.

Co jsme potřebovali k provedení našeho posledního osvobozujícího kroku? To, aby naši bratři ve vašich Známých kontinentech nakonec změnili svůj úhel pohledu na Dozorce a porušili jejich podmínky. Toto bylo klíčové. Naše síly by nikdy nemohly osvobodit lidi, kteří brání svého utlačovatele. Byli bychom považováni za kolonizátory, kteří ohrožují jejich současný stav, svobodnou volbu a dokonce i jejich životy. Vězeňský systém byl ale velmi silně implantován do vědomí lidí a také naší misi brzdilo stávající znečištěné ovzduší. Přestože se objevil velký odpor vůči Dozorcům v několika sektorech, stále to nestačilo, abychom mohli úspěšně jednat. Překvapivě nás v Rodové republice navštívilo několik dalších ras s úmyslem zapojit se do odporu proti vězeňskému systému ve Známých kontinentech, který ohrožoval také jejich kontinenty. Také lidé z “Plejád” měli velký zájem osvobodit lidstvo a vyhladit utlačující rasy. Jejich mateřský systém a kontinent je ale mnohem dál od Rodové republiky a je umístěn daleko mezi velkými horskými hradbami, hornatými Zeměmi mořské panny a Ostrovem Smrti. Z hlediska této polohy plejádského kontinentu je nemožné se tam dostat plavbou, protože by málokdo přežil ty obrovské bestie, které existují v místních vodách. Vše muselo tedy probíhat letecky.
Lidé z kontinentu Plejád byli také dříve nějakou dobu pod kontrolou Dozorců a téměř byli přivedeni na pokraj svého vyhynutí. Jejich pokročilý technologický vývoj lodí a jejich duchovní vyspělost jim ale umožnily zázračně vzdorovat nátlaku Dozorců a dnes jsou velkou svobodnou společností. Jelikož jejich kontinent se nachází velmi blízko kontinentu Nebeských zemí, byli si dobře vědomi krutého zacházení Dozorců s lidmi a také odporných dozorcovských pokusů na lidech při jejich pokusech o prolomení vstupu do Nebeských zemí.

Seděl jsem zamyšlený na břehu u krásného hlavního města El Arca. Před několika týdny jsem se začal cítit velmi divně. Nikdy nezapomenu na země, ve kterých jsem původně vyrůstal a žil. Zůstanou ve mně navždy, spolu se vzpomínkou na tváře mých blízkých, z nichž mnozí již dávno zemřeli. Ujistil jsem se ale, že poznali můj skutečný osud, a že k nim byly bezpečně doručeny moje dary. Jinak by si jistě představovali, že jsem zemřel na moři ve svém šílenství a posedlosti cestou s nejistým cílem. Moje tělo již překročilo 100 let, ale já jsem vypadal v těchto zemích stále jako padesátiletý muž. Něco však nebylo v pořádku. Jaký bude teď můj osud v těchto krásných zemích Republiky? Slunce zapadalo a s ním končil další den, aniž by tento ráj zatím dokázal osvobodit vězení zvané Země. Kolik lidí muselo zemřít jen při pasívním čekání? Žili den za dnem v utrpení.

Seděl jsem na studeném písku a v těle jsem cítil něco jako tisíce bodavých jehel, které pronikaly do každého póru mé kůže a mimo ně jsem čelil bolesti tak hluboké, že jsem si musel lehnout. Díval jsem se na projekci, kterou jsme nazývali nebeská klenba, věrnou společnici každého navigátora. Hvězdy pozorovaly mou osamělost a mnoho členů naší skupiny již kvůli zatracené kontaminaci našich těl, kterou jsme si přinesli ze Známých kontinentů Země, již předčasně odešlo. Naše nemocná těla se regenerovala velmi pomalu. Z těch, co tehdy překročilo “ledové stěny” z nového lidstva, zbylo už jen pár přeživších. Cítil jsem se poctěn, že jsem zde mohl trávit své dny, ale moje bolest a lítost byly trvalé. Způsobovalo to neodbytné vědomí, že mnoho bratrů tam venku trpí a umírá. Tisíce našich “Předků” se neustále obětovávaly tím, že vstupovaly mezi ledové stěny do samotného pekla. Hledající tam přijížděli s vědomím, že kontaminované prostředí nebo sami Dozorci by je dříve nebo později stejně zabili. Vše konali v rámci osvobozovacího plánu, který byl s dílčími úspěchy a neúspěchy neustále vytvářen, uskutečňován a zkoušen stále dokola. Vyhráli jsme řadu bitev bez jakékoli zbraně, jen díky šíření myšlenky vnitřního poznání a lásky. Provedli jsme také pozoruhodná zlepšení kvality vzduchu na zemských kontinentech na základě výzkumu všech laboratorně vytvořených nemocí. Můj starý přítel Butler ke mně přišel, posadil se vedle mě, dotkl se mého ramene a řekl: “Williame, drž se. Kámo, čas svobody se již blíží, Dozorci začali ve svém zoufalství překotně spěchat a brzy udeří nová pandemie. Stále více předků vstupuje do Známých zemí a používají k tomu své vlastní prostředky. Pevně doufají, že si lidé konečně uvědomí, že jsou pod špinavou a zvrácenou mocí.”

“Williame, jsme blízko k dosažení největšího počtu probuzených lidí, co kdy bylo, a co jsme kdy naplánovali. Brzy přijde ta velká chvíle a my pak o sobě dáme vědět, s pomocí Anakimů, kteří monitorují dnem i nocí situaci okolo Zdí. Pravá cesta duchovní zralosti právě začíná.” Usmál jsem při tomto tvrzení a dal jsem mu mnoho svých poznámek, které jsem psal od té doby, co jsem opustil Ameriku. Chtěl jsem, aby každý poznal odyseu naší skupiny, která prošla těmi nejneuvěřitelnějšími místy a viděla ty nejkrásnější skryté krajiny, kde lidé poznali štěstí a pravou lásku.

Tento příběh bude doufám doručen mým bratrům, tam uvnitř ledových stěn, kde se již tolik lidí skutečně zajímá o země nekonečné prosperity a svobodného vědomí. Mé tělo se chvělo a najednou zavládlo ticho. Viděl jsem nebe v železné modři. Nastal už ten čas, kdy se všichni konečně probudí? Jsme již opravdu připraveni? Tyto země tady existují a my odsud vedeme boj, který je skutečný a je vnitřní. To jsem si opakoval v sobě stále znovu a znovu. Duchovní růst a vědění nás osvobodí! Svoboda se blíží! Důvěřuj!

Vzkaz Helen Morris (Dcery Williama Morrise) – Proměna Lidské farmy v místo Věčné svobody

Chápu, že se možná ptáte, kam se celý plán osvobození lidstva poděl. A to je otázka, na kterou chci odpovědět. Změny se stanou. Osvobozovací plán nebyl nikdy opuštěn. Boj proti Dozorcům nikdy neustal a my zůstáváme vytrvalí proti jejich útlaku, manipulaci a kontrole vašich zemí. Je ale nutné mít trochu více času. Nové lidstvo má ještě dlouhou cestu k opravdovému duchovnímu poznání. Nejprve se musí lidé osvobodit od vlastní mysli, která je ovládá a nenechá je ani vteřinu vydechnout. Musí utišit všechny ty vnitřní hlasy, které nejsou ničím jiným než vězeňskou kontrolou, kterou do lidí Dozorci implantovali od doby začátku tohoto posledního cyklu. Tisíce myšlenek, které přicházejí do vašich myslí, vás ovládají a stále vám lámou vaše sny. Většina z nich jsou jen podstrčené negativní představy. Konkurence, které jste vystaveni a pěstované neustálé rozdělování mezi vámi v téměř každé kauze, která se zde odehrává, jsou opravdu vyčerpávající a může vás přivést na snadnou cestu rezignace a kapitulace. To přináší neustálý únik vaší energie a pocit permanentního boje s kýmkoliv. Tyto okolnosti by vás v jakémkoli jiném světě už dávno vyhladily, ale hle, vy zde stále existujete. Zbývá už jen, aby se většina lidí dozvěděla, kdo je jejich skutečným nepřítelem a jak příšerné a hrůzostrašné jsou psychologické hry, kterými Dozorci vytvářejí rozdělení mezi vámi. Pak dojde k definitivnímu prolomení zavedené kontroly nad vámi a veškerého podmiňování.

Nové lidstvo má obdivuhodnou odolnost vůči nepřízni osudu a nekonečný potenciál pro svůj duchovní růst, což je něco, co je třeba učit všechny od útlého věku a pak využít. Místo toho jsou děti od malička manipulovány psychologickými zbraněmi a všemožně duchovně rozptylovány. Jejich mysl je bombardována cílenými manipulacemi ve snaze z nich vytvořit roboty, kteří bez pochyb budou přijímat vkládaná dogmata, lži a následovat předkládané vzory, které jsou skrytě protilidské a negativní. Tuto agendu pak mohutně podporují a prosazují Dozorci ovládnutá média a hodnota mužů i žen je oceňována pouze podle jejich přijatého stupně manipulace a na základě slepého přijímání polopravd hlásaných na zkorumpovaných univerzitách, které nazývají význačnými a prestižními. Využívají i zkorumpovanou vědeckou obec a každého, kdo se jim postaví do cesty, se nejprve snaží zesměšnit, napadat všemi možnými způsoby, zkorumpovat či zneškodnit.

Nemyslím, že byste měli opustit studium nebo vysoké školy, ale možná by jednou z cest bylo pochopit všechny tyto obludnosti a lži a pak se stát nejlepším ve svém oboru, abyste mohli napravovat zevnitř vše, co bylo jimi poškozováno nebo zmanipulováno. V našem plánu pomoci je také to, abychom byli schopni zvýšit skutečný vědecký pokrok lidstva. Bohužel pokrok Předků a Obrů, který byl lidem kdysi předán, byl zničen nebo jednoduše skryt.

My budeme pokračovat v boji, aby lidstvo pochopilo, že pokud se spojí v opravdové lásce, nic ho už nezastaví. Vězte, že vaši bratři jsou tam venku, tisíce kilometrů za ledovými zdmi Antarktidy. Tady čekáme na správnou chvíli a chceme, abyste věděli, že jsme na vás nikdy nezapomněli. Technologie Předků bude i nadále hledat způsoby, jak vaši kontrolu ukončit. Ve vesmíru je mnoho dalších ras, které přemohly Dozorce a dokázaly se osvobodit samy. To je možné i u vás, na vašich kontinentech. Lidské bytostí mají uvnitř něco, co nemá žádná jiná rasa. Nesou v sobě “Zdroj života”, “zázrak” tohoto Universa a přímé spojení s jinými světy. Máte potenciál, jaký by si jen málokdo dokázal představit. 14 000 z nás se podařilo překročit střežené antarktické průplavy. Někteří se museli dlouho ukrývat nebo se vrátit zpět, někteří z nás byli umučeni v psychiatrických zařízeních. Spousta z nás je ale stále s vámi v těchto vašich zemích a budeme i nadále bojovat spolu s vámi, kteří jste se již probudili z toho zlého a děsivého snu, který se nazývá lidská farma. Společně ji ale jistě postupně proměníme ve Věčnou svobodu.

https://celostnivzdelavani.cz/vzkaz-helen-morris-dcery-williama-morrise-promena-lidske-farmy-v-misto-vecne-svobody

Předchozí díly:

5. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-5/

4. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-4/

3. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-3/

2. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-2/

1. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-1/