Tímto způsobem Dozorci a Anunnaki studovali lidskou bytost od pradávna. Zjistili, že všechno to úsilí vstoupit do těchto vyšších zemí je možné jen prostřednictvím člověka. Chybělo jim ale spojení, které nebylo vůbec jednoduché získat. Proto se zaměřili na manipulaci s dušemi a energií, které opustili lidská těla. Zpočátku zde prováděli prastarou, surovou a krutou kolonizaci našich zemí. Většina populace byla po nějaké době evoluce vyhubena a byli ponecháni pouze novorozenci. Ty bylo možné dobře zmanipulovat a vychovat k tomu, že jim přidělili nějakou funkci, kterou si Dozorci přáli. Jejich pokusy využít lidi ke vstupu do těch neznámých zemí vedl k nesčíslnému počtu nesmyslně umírajících bytostí. Ve skutečnosti v minulých “resetech” docházelo k obětování mnoha lidí společně, aby zjistili, zda by mohli manipulovat podle libosti s tou velkou energií. To byly například ty velké a dobře známé krevní rituály minulých civilizací. Mezi ostatní rituální metody patřily nejrůznější krvavé popravy, války, uměle vytvořené nemoci a uměle vyvolané katastrofy. Zkusili všechno, ale nic nefungovalo. Dokonce se pokoušeli vzkřísit mrtvá těla a dělali s nimi spoustu nejrůznějších experimentů. Co se dělo dál, není zcela jasné. Někteří naši historici říkají, že prostě pokračovali stále dál v kontrole lidstva a jiní říkají, že v tom nyní pokračují jen ze strachu, aby je lidé nemohli porazit a pomstít se. V lidech totiž spočívá jedinečný a nesmírný potenciál, výjimečný mezi mnoha existujícími obydlenými světy. Z těchto důvodů pořád ovládají lidi prostřednictvím “resetů”, nehorázných lží a zásadních mezer v jejich zmanipulovaném vzdělávání. Účelně lidem zkracují délku života, vytvářejí uměle vytvořené epidemie a mory, nemoci, bídu a hladomory.

Ty, jako člověk, jsi pro ně tak důležitý, že tě jen tak nepustí. Víš proč? Protože uvnitř každého z vás je “Zdroj” a ten je tou nejdůležitější hodnotou, a který udržuje při životě i všechny ostatní bytosti v těchto kruzích. Obři všechno, co se dělo, monitorovali a pozorovali zvenčí, nikdy se nezaplétali do těchto válek a manipulací anunnaků, ale pak se časem rozhodli pomoci lidstvu, protože si uvědomili, že pokud by lidstvo padlo, pravděpodobně by padlo i všech 178 ostatních zemí.

Po nějaké době Dozorci ztratili zájem o člověka, když uvěřili tomu, že nejsou schopni najít způsob, jak plně zmanipulovat tuto lidskou duši nebo energii, která vyvěrá z lidských těl. Tehdy také Anunnaki ve svém prostředí procházeli krizí kvůli nedostatku zlata a minerálů nezbytných pro jejich rozvoj. Co tehdy udělali? Začali využívat nově zresetovaného člověka pro těžkou práci a těžbu. Přinutili ho, aby dokázal extrahovat zlato v drsné, vnitrozemské temné hlubině. Co mohlo být pro Anunnaki lepší, než přimět lidi, aby uvěřili, že jsou jejich Bohy a že je proto budou muset poslušně uctívat. Období vzniku mnoha známých pyramid probíhalo právě v tomto období. Pyramidy nebyly nic jiného než centra generující energii a sloužily k tomu, aby ovládaly člověka a generovaly katastrofy. Také tímto způsobem se snažili Elity ovládat lidské duše, ale byl to od nich zase neúspěšný pokus. Pyramidy Anunnaků byly záměrně rozmístěny po celých Známých zemích, ale i těch ostatních. Toto byl také další starověký způsob, jak se kolonizovaly země. Pyramidy také sloužily jako forma varování v kolonizovaných zemích. Byl to jakýsi znak pro všechny ostatní narušitele vstupující do zemí bez povolení. Bylo známo, že se Anunnakové báli, že přijde rasa, která osvobodí stávající kolonie. Pak se Dozorci a Anunnaki začali navzájem konfrontovat a bojovat o kontrolu nad těmito Známými zeměmi lidských bytostí a také nad velkým množstvím nalezeného zlata.

Obři právě tehdy využili těchto bojů mezi Dozorci a Anunnaki a vstoupili do našich zemí. Mnozí přišli z našich ostrovů (kde žije She-Ki), ale i z jiných zemí jako jsou “Svobodné ostrovy”. Vstoupili do Známých zemí ze dvou stran ledových hradeb obklopujících Zemi. Tyto ledové stěny byly v minulosti vytvořeny Dozorci, aby lidé neměli možnost procházet ven a byli uvěznění v ohraničeném prostoru. Jejich cílem bylo znemožnit ukotvení poznání “Nekonečné Země” a nedovolit probuzení živých energií v lidských tělech, které jsou nyní oslabené a otupělé ztrátou poznání své minulosti. Ve Střední Asii se rychle zformovala velká armáda lidských obrů (2.5 až 4 metroví lidé) a začaly se zde také formovat další skupiny s lidmi, kteří tam žili. Starověcí obři dobře znali obrovský potenciál “Zdroje” v každé lidské bytosti. Velmi brzy se zdvojnásobil jejich počet a nastal velký a mocný obro-lidský osvobozenecký odpor, který stále sílil a připravoval se na nevyhnutelný útok Dozorců a Anunnaků. Dozorci a Anunnaki nadále pokračovali ve vzájemné konfrontaci a bitvách, které se odehrávaly v jejich vlastních zemích a tím ponechávali kontrolu nad našimi Známými zeměmi lidoobrům, takže toto území mělo nějakou dobu statut svobodné zóny. Toto byla doba rozmachu Velké Tartárie a technologií založených na volné energii. Území našich zemí bylo téměř úplně svobodné. Říká se, že někteří Dozorci a Anunnaki viděli své pyramidy padat, aniž by s tím mohli něco udělat, protože se museli účastnit své vlastní války.

Když se Dozorci vrátili vítězně ze své války s Anunnaki, našli své zemské kolonie totálně zrevolucionizované. Vůbec nečekali, že se mezi obry, obro-lidmi a rozhněvanými lidmi, kteří konečně odhalili léta otroctví, do kterého byli uvrženi, vyvine taková síla. Když se vrátili a zanalyzovali nastalou situaci, věděli, že nemohou ihned začít další válku kvůli svým obětem z té minulé války. Očividně chtěli začít vytvářet okamžitý “reset” lidstva. Jejich pyramidy byly ale poničeny a také ztratili mnohé Dozorce při manipulaci s okolím. Přemýšleli jak dál a analyzovali několik způsobů bojových strategií a čekali, jak se konflikt s lidmi rozvine. Nakonec se rozhodli k mohutnému úderu a ve “Známých zemích” se zrodila další válka. Tentokrát bojovalo lidstvo společně s obry proti svému bývalému kolonizátorovi. Vedly se urputné bitvy, které nelze ani popsat, protože to byly takové zásahy, které opravdu vyvolaly strach i v mnoha jiných zemích mimo naše známé území. Každý den, když Slunce zapadalo, ležely všude nové hromady těl z obou stran. Bitevní pole, které bylo kdysi oblastmi pokrytými rozlehlou, rozmanitou vegetací a byly osídleny velkými městy, kterými protékaly krásné řeky, se staly jen mrtvou krajinou pokrytou pískem a pouštěmi (Sahara ad.). Dozorci oslabení poslední válkou s Anunnaki ztráceli v těchto bojích s lidmi svou veškerou bývalou kontrolu a dokonce se začali bát, že budou nakonec napadeny lidstvem také jejich vlastní země s touhou po pomstě a že lidstvo dostane příležitost vyhladit všechny Dozorce. Dozorcům nezbývalo nic jiného, ​​než se vrátit do zemí Anunnaki, aby s nimi dosáhli nové dohody, aby válku vyhráli. Nezbývalo jim totiž dost armády, která by mohla odolat dalším bitvám s lidstvem. Spojenectví Dozorců a Anunnaki bylo okamžitě stvrzeno. Anunnaki se dohodli mimo jiné hlavně kvůli zlatu, ale také oni se báli růstu vlivu a síly lidstva a měli strach z budoucí odvety.

Na tomto místě je třeba objasnit, že když Dozorci museli odejít, aby se sjednotili s Anunnaki, ponechali velení podřadné rase ve vašich zemích “Šedým”. Všechny tyto rasy měly a mají lidskou podobu. Podle historického příběhu “Šedí” nesouhlasili se Starou smlouvou a manipulacemi. Byli lhostejní. Mysleli si, že lidská bytost by se nikdy nevzbouřila a tak Šedí akceptovali jejich nabídku, protože se také báli, že na konci války přijdou o své pozemky. Báli se i obro-Lidí, kteří nyní měli velkou armádu a snažili se osvobodit Známé země z kolonizátorství. Došlo k nevyhnutelnému střetu a odehrála se bezprecedentní válka. Ve vašich zemích pak obě strany využily všechen svůj ničivý potenciál a technologie, které měly. Obro-Lidé nebo spíše Velká Tartarie vlastnila vlastní lodě, a proto válka probíhala jak na zemi, vodě i vzduchu. Bohužel obro-lidská síla nakonec nedokázala čelit nepříteli po celou dobu těžkých bitev a začala ztrácet kontrolu nad okolním prostředím, na které Dozorci manipulativně působili pomocí “přírodních katastrof”. Toto způsobilo zhoršení stavu a ztráty lidských jednotek bojujících za svoji svobodu. Bojovníci si uvědomovali, že pokud obro-lidé a Velká Tartárie prohrají tuto válku, tak budoucí lidské generace budou odsouzeny opět na několik století k nevyhnutelnému otroctví. Obři museli nakonec uniknout ze Známých zemí, protože porážka byla neodvratná a jejich smrt by byla zcela jistá, protože Dozorci by obrům nikdy neodpustili, že se chopili zbraní a předali lidem zakázané znalosti. Obrům se podařilo uniknout tudy, kudy kdysi vstoupili – průchody v ledových zdech Antarktidy. Někteří lidé je následovali, aby také dosáhli vytouženého úniku z vězeňského otrockého systému.

Prastaré duše Asgardu, Lemurie a Atlantidy, které obývaly lidská těla, musely začít od znova v zemích mimo vaše kontinenty – v zemi, kterou nazvali “Rodová republika”. Přestože byli všichni zraněni tvrdou porážkou, nosili v srdci novou naději, začít znovu růst a vracet se zpět na vaše kontinenty s novými strategiemi. Ztotožnili se se dvěma velkými cíli – osvobodit lidskou bytost a definitivně skončit s Dozorci. Lidé se začali v těchto nových zemích spojovat se “Zdrojem” a začali chápat svou skutečnou minulost a svou velkou důležitost.

Butler teď She-Ki přerušil a řekl, že mluvil s jedním z tamních vůdců a ti nesouhlasili s pomocí lidem ne proto, že by nechtěli, ale protože se báli, že by celá jejich rasa mohla zcela vymizet, jako se to téměř stalo v minulé válce. Kapitán Butler poznamenal, že pochybuje, že paraziti chtějí lidstvo úplně vybít, ale ze všech dosavadních “resetů” byl tento ten, který se jim osvědčil nejlépe. V tomto resetu totiž započali s velkou kontrolou mysli lidí. Lidé byli snadno konfrontováni a pak nahlašováni, že mají nějaký mentální problém a okamžitě posíláni do psychiatrického zařízení, kde byli snadno a úspěšně ovládáni jinými lidmi. “Představ si, že by ses tam vrátil, Williame, a chtěl bys říct všechny zkušenosti a informace odsud. Asi bys vůbec neměl čas to někomu říct. Jednak by ti nevěřili a za druhé by tě rychle poslali do vězení nebo možná přímo na smrt. Vše, co jsem slyšel, mi přineslo mnoho odpovědí, o kterých jsem si ani nepředstavoval, že bych je mohl získat.

Podle Butlera jsme měli tyto ostrovy opustit co nejdříve, strategii přepravy si ale jako obvykle nechal až na konec. Shromáždili jsme celý tým k odjezdu, chystali jsme se opustit tyto země Thotha a nechat za sebou velkou She-ki, která mi dala odpověď na tu nejdůležitější část této hádanky, která se mi dříve zdála být zcela nerozluštitelná. I Butler mi pomohl odpovědět na tisíce otázek, které průběžně vyvstaly. K večeru na nás dolehla podivná noc, jedna z nejpodivnějších, co jsme zažili v těchto zemích. Obloha byla zabarvená nejčistší červenou a vytvářela záři podobnou ohni. Butler poznamenal, že tenhle “oheň” je viditelný, pokud plujete poblíž antarktického prstence. Vypadá to, jako v dálce hořící obří oheň.

Z jedné minuty na druhou jsme pochopili, že my jsme ten “Zdroj”, ta vědomá energie Nebeských zemí,
která žila v každém z nás a také nás sjednotila s lidmi předků a se všemi, kteří prohrávali své životy v každém “resetu lidstva”. Začali jsme pozorovat ptáky poletující kolem naší lodi, což znamenalo, že se opět blížíme k pevnině a k městu “El Arca”, k modernímu hlavnímu městu Republiky předků. Miliony našich “Předků” žily své životy tak blízko tomu, o čem jsme kdysi jako děti snili a v co jsme v budoucnu doufali, v místě míru a lásky, kde není žádná zbytečná bolest ani utrpení, kde práce už neznamená vykořisťování, kde už není špinavá politika ani války pro území či moc, kde není žádná diskriminace a nesmyslné stereotypy, ani žádné velké sociální rozdíly.

Jaký byl teď Butlerův plán? Kapitán poznamenal, že bychom mohli prozkoumat trochu více město. “Pamatujte, že se zde nic nedá koupit za zlato nebo použít peníze, protože zde používají jinou formu směny”, vysvětloval kapitán. Naše posádka se rozešla do velkého města a já zůstal sám, zamyšlený, uprostřed přívalu deště. V té velké knize od She-ki toho zůstalo ještě velmi mnoho k objevování. Teď jsem ale pocítil, jak na mě dopadla vina za to, že nejsem schopen udělat nic, abych osvobodil ty miliony lidí, kteří zůstali tam vzadu za ledovým průchodem. Já jsem se tady procházel ulicemi tohoto barevného města, a přitom uplynulo mnoho hodin. Pár lidí mi zkřížilo cestu a já cítil jejich pochopitelně překvapené pohledy. Můj způsob oblékání totiž nebyl vhodný pro tuto modernu. Připadal jsem si, jako kdybych vyšel z jeskyně. Jeden muž se se mnou dokonce pokusil mluvit, ale podařilo se mi jen mávnout rukou. Vysvětlil jsem, že nerozumím tomu, co mi říká, řekl jsem pouze “Fhael” a tento muž ukázal na velkou budovu o pár bloků dál. I když pršelo, netvořily se nikde nějaké louže vody, které by se tu hromadily. Celý jejich systém byl perfektně fungující, takže nemohly vzniknout žádné záplavy. Neuvěřitelná modernost toho města mě zasáhla tolikrát, že to je obtížné nějak interpretovat. Do přístavu jsem se vrátil poněkud smutný a bez nálady. Butler přijel moderním vozidlem, které řídil, a když mě uviděl, tak zastavil a pozval mě, abych nastoupil. Řekl mi: “Williame, nepodařilo se nám přimět Anakimy (obry), aby nám pomohli. Je pochopitelné, že nechtějí znovu riskovat zkázu celé své rasy, ale já vím, že nám budou i tak stále pomáhat z dlouhodobého hlediska. Tuto bitvu jsme stejně vyhráli a já nevěřím, že Dozorci znovu zaútočí na tyto země. Nyní jsme jim dali lekci, že naše technologie je mnohem pokrokovější, než byla v minulosti. Ujišťuji tě, že se vrátili zpět s velkými obavami a strachem. Dozorci netušili, že Rodová republika vyvinula takové pokrokové technologie. Ty vznikly během posledních 100 let, díky našemu spojení s rasou Anakim. Mysleli si, že tento nenadálý útok občany Rodové republiky přiměje, aby se třásli strachem a možná se i okamžitě vzdali, jak se dělo ve starověku v Asgardu a dalších zemích. Této nové situace bude ale potřeba v následujících letech využít, abychom měli šanci získat zpět Známé země (naše kontinenty) a osvobodit naše bratry a zamezit blížícímu se poslednímu resetu lidstva. Všichni ale musíme být velmi opatrní, protože každý pohyb, který není předem naplánován, by mohl způsobit ihned další reset a smrt milionů lidí.”
Stále jsem se snažil nějak pochopit, jaký by měl být ten správný krok ke změně toho všechno děsivého a pořád jsem také přemýšlel, jestli je to vůbec možné. Na případný návrat do naší vlasti se nebylo třeba ani ptát. To bylo absolutně vyloučeno. Modlil jsem se k mým milovaným, protože jsem tušil, že je už nebudu moci uvidět a sdílet s nimi tuto neuvěřitelnou zkušenost z tohoto prosperujícího místa. Butler nám ale řekl, že brzy navštívíme znovu blízké okolí našich Známých kontinentů, ale že zůstaneme na této straně ledových zdí. Tak budeme více nápomocní, než bychom se vrátili opět průchodem, protože bychom se stali snadnou kořistí Dozorců. Nikdy by nám neodpustili takovou “zradu” útěku z jejich sítí a také to, že jsme objevili velkou část historie, která nebyla nikdy nikomu vyprávěna. Butler nám pak přinesl spoustu informací o tom, jak republika fungovala, také nám dal několik knih, mezi nimi mnoho o jazyce, kterým se zde mluví. V “Renaceru”, ale i jinde, se anglicky mluvilo dokonale a existovalo několik knih s překlady jejich tajemného jazyka do angličtiny a naopak. Kapitán nám řekl, že je čas začít toto studovat. Uplynulo několik let a mezi věcmi, které jsem se zde během svého pobytu naučil, bylo to, že čas v těchto zemích ubíhal pomaleji než v našich Známých kontinentech. Měl jsem s tím problém, abych pochopil celé toto vnímání plynutí času.

Z knihy: The Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden. Přeložila Zuzi Czech, upravil Ota Veselý

Předchozí díly:

3. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-3/

2. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-2/

1. https://knihya.cz/pribeh-williama-morrise-cast-1/