KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: VÍRA (page 1 of 13)

Asi jste netušili, co znamená církevní majetek…

Kde v minulosti mohla církev získat majetek… O čem byly křížové výpravy a církevní soudní procesy? Komu vlastně slouží? Mimo jiné Vatikán je napojen na FED a z povzdálí řídí nejen světové banky, ale podílí se na veškerých smutných akcích, jako světové války, pedofilie a obchod s dětmi, drogami atd… spoustu je vidět ve filmech, ovčané myslí, že jde o fikci…

Když se dostala vojska SHAEF pod Vatikán, zjistila, že je zde tunel do Izraele.… Čtěte víc ...

Aktuálně z Vesmíru…

Čtěte víc ...

Důležité informace pro všechny lidi této planety

Čtěte víc ...

Odhalená tajemství v katolické církvi

Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl
Arcibiskup Carlo Maria Vigano (* 16. ledna 1941 Varese, Itálie) – kterého dne 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu zvolili papežem je italský římskokatolický duchovní, titulární arcibiskup ulpianský (od 1992).
Čtěte víc ...

Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi

„S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko Světla poznání. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal, dělal a nevědomě, na úrovni duše skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich vědomí byla probuzena jejich nejhlubší paměť.… Čtěte víc ...

Kdo je Jeshua a Ježíšova mise na Zemi

„Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš. Nejsem ale ten Ježíš dle vašich církevního výkladu a vašich náboženských textů. Byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost, a díky nim jsem dosáhl Kristovského vědomí.… Čtěte víc ...

Otevřete oči, přichází skvělá budoucnost

Čtěte víc ...

Velká poklona pravdě

Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.„Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí,“ řekl Plútarchos, starověký řecký historik a filozof.
Čtěte víc ...

Slovanské pojetí Kosmu – o prvopočátečním zdroji

V posledním svém článku „Klaníme se cizímu Bohu“ jsem vysvětlovala mnoho termínů. Ale nevysvětlila jsem jeden, ten hlavní a podstatný.

Co si představíme pod slovem „Bůh“.

Ve slovanském pojetí všechny Světy celého Kosmu pochází z prvopočátečního zdroje RA-M-CHA. Ten stvořil Přírodní Počátek a Lidský Počátek.… Čtěte víc ...

Slované, proč se klaníme cizímu Bohu?

Dnešní povídání začnu citátem z Bible, Druhá kniha Mojžíšova, hlava 6, verš 6 a 7:

„Proto řekni Izraelcům: Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem …“  

Z tohoto citátu jasně plyne, že Hospodin nehodlal být Bohem Slovanů ani žádného jiného národa, ale vybral si lid Izraelský, kterému také předal své vědomosti a učení.… Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA