(12. díl)

Málokdo zná Védy, i když mnoho lidí o indických Védách slyšelo. Není pochyb o tom, že spiritualita v Indii se pohybuje zcela v jiných sférách než v materialistickém světě “Západu”. Donedávna se tvrdě prosazovalo, že historie Slovanů začala až christianizací Ruska. Ale Slované mají mnohem hlubší kořeny a historii. Slovo Slované pochází ze slávy, svědomí a cti. Původní symboly slov, lidu, vlasti a způsob mluvy lidu tvoří vždy jeden celek. Tento symbolický způsob mluvy byl projevem vysoké kulturnosti, který byl velmi chválen všemi ostatními okolními kulturami. Tito vysocí lidé s bílou pletí, kteří přišli ze severu, jsou dodnes chápáni jako nositelé kultury, zejména v pohraničních oblastech Velké Tartárie, jako je severní Indie, Afghánistán, Irák, Írán, Žáci Slovanů a Árijců si v té době zřejmě dokázali uchovat ještě více těchto znalostí než přímí potomci velké Rasy.

Dnes žijeme v nádherné době probouzení. Říká se jí ráno Swaroga a nastalo od roku 2012. Lidé se otevírají k vyššímu vědomí. Nastala doba, kdy se naše přímé kořeny stanou viditelnými. Kromě indických véd odhaluje Asgardská akademie v Omsku již několik let také slovanské árijské védy, které písemně vycházejí od roku 1996. Nyní již můžeme čerpat přímo z našich vlastních kořenů, místo toho abychom hledali něco jiného v okolních kulturách. Jasnost přichází především prostřednictvím artefaktů a symbolických tradic staré ruské řeči, která je téměř identická se starým sanskrtem.

Védy by dnes měly být důsledně prozkoumány, protože jsou to nejstarší známé tradice a informace o nás samých. Perunské Santia Védy, první a nejstarší část Véd, jsou údajně staré přes 40 000 let. Tato část uvádí slova slovanského “boha Peruna”, když Perun potřetí navštívil Midgard-Zemi a odpovídal na otázky zřeců a lidí. Předával tehdy dětem velké Rasy postřehy o běhu času a především poskytoval doporučení pro temnou dobu (Noc Swaroga, dobu ledové strnulosti, indickou kalijogu) a až do současnosti. Santia Védy od Peruna jsou 1. dílem devítidílné knižní série “Slovanských árijských véd”, z nichž již 5 knih vyšlo v “nové ruštině”. Opakovaně oslovuje lidi přímo jako potomky “Grand Rasa”. Což byli lidé s bílou pletí, Da’Árijci, Cha’Árijci, Sviatorusové a Rasy. Byli to pokračovatelé Nebeské rodiny, kteří cestovali na Midgard Zemi asi před 600 000 lety. Tyto kmeny pocházely z jiných hvězdných soustav (Velký a Malý medvěd, Dipper, Orion, Beta Leo), proto mají bílí lidé také různé barvy očí, odpovídající barvě jejich domovského Slunce – stříbrošedé, modré, zelené a hnědé.

Ostatní lidé s černou, červenou a žlutou barvou pleti pocházejí z úplně jiných slunečních soustav a původně mají všichni stejnou tmavou barvu očí. Museli opustit své zničené planety a na tuto Zemi je přivezli naši předkové asi před 100 000 – 130 000 lety. V galaxiích, které jsou nám nejblíže, jsou bílí lidé nejstarší a jako nejstarší vládnou vesmírným prostorům tří světů – Jaw’, Naw’ a Praw. Mělo by být s podivem, že my sami jsme “mimozemšťané”, tedy že jsme sem kdysi přišli z jiných slunečních soustav. Stalo se to prostřednictvím jedné obří Waitmary velké mezihvězdné transportní lodí (o velikosti několika kilometrů), která měla na palubě také menší plavidla, jako jsou Waitmanas a Wimanas. V Indii dodnes existují jejich stavební plány a pokyny pro jejich provoz.

(13. díl)

Indické Védy také popisují masivní bitvy za účasti letadel a obrovských vesmírných stanic obíhajících kolem Měsíce a Země. Není divu, že ty nejvyspělejší bytosti byly tehdy lidmi na povrchu Země považovány za bohy. Něco podobného známe i z jiných kultur a jejich artefaktů. U našich védských předků to však byli ti, kteří dosáhli úrovně stvoření, tedy to byly lidé nejvzdělanější, nejzkušenější a nejmoudřejší – lidé výjimečně nadaní, jasnozřiví a esa ve svém oboru. Původně se znalosti od nich předávaly ústně, ale později se začaly zapisovat jako Védy. Některé z těchto spisů byly přeneseny na zlaté desky, kámen, dřevo, kůru stromů nebo papyrusové svitky a uchovávány v tajných jeskyních a síních Svatyní a byly střeženy strážci starověké moudrosti. Originály byly napsány cha-árijskou runou, což je velmi zvláštní, vícerozměrná forma písma, kterou mohou interpretovat pouze zasvěcení kněží.

Ve 20. – 30. letech 20. století přeložil tyto spisy do ruštiny Alexander Hinewitsch. Tyto starodávné texty vytvořily základ pro indické védy, řeckou a římskou mytologii. Zde je i důležitá poznámka o takzvaném sanskrtu. Ve skutečnosti neexistuje žádný samostatný dialekt, ale jedná se o starověký ruský dialekt, kterým se na Sibiři dodnes mluví. Ti, kteří studovali sanskrt, nebudou mít problém konverzovat s lidmi na Sibiři, kteří tento dialekt stále znají. Na rozdíl třeba od němčiny a ještě méně od angličtiny, ruská slova stále nesou symbolická sdělení a tvoří hlavní faktor při výkladu starověkých Véd. Neboť naši předkové byli mistry symbolické rétoriky. Velcí mistři se nazývali bardi. Naši předkové díky svému vnímání světa dobře chápali dobu temna a podle toho přijali i určitá opatření. Dnes můžete využívat úložiště znalostí v starodávných místech setkávání a mohylách. Pokud se na takových místech člověk umí narezonovat na předky, kteří tam kdysi žili, tak může přijímat intuitivně zprávy zdánlivě zázračným způsobem.

Obrázky a symboly, zejména svastika, stejně jako určitá slova, byly považovány za hrozbu pro parazitické síly. Byly ničeny, skrývány a všemožně překrucovány a byl jim vkládán opačný význam a poselství. Také výraz Árijec se v našich dnešních zeměpisných šířkách stalo více než ošemetným. Podobně jako u termínu svastika, přes který byl umístěn tmavý závoj. Árijci sami sebe vidí jako mistrovskou rasu. Můžeme podrobně odvodit jak slovo Aryan nebo Arya (sanskrt: आर्य, ārya), tak slovo rasa. Plemeno se v ruštině nazývá RACA / RASA. Odtud pochází slovo rasa a také ruské slovo pro naše první předky (Ras). Podle Véd to byli lidé se světlou pletí, ty velké kmeny Rasů, kteří považovali za prvořadé, že mají na zemi díky svému vyššímu vědomí určitou povinnost. V uvedených zemích (Tibet, Indie, Afghánistán, Írán, Irák) se tedy traduje, že ze severu přišli vysocí lidé světlé pleti a přinesli kulturu. Jak již bylo zmíněno, více lidí přišlo na Zemi z jiných slunečních soustav a Rasové, kteří zde přistáli jako první, převzali povinnost pomáhat všem vybudovat jejich nový domov. I dnes lze slova a jejich význam (symbol) velmi dobře odvodit pomocí staré Buchwitzy (stará ruská abeceda se 49 písmeny). Například RASA znamená: R znamená ROD (kmen, původ) + A pro Ase + S pro Stranitza (země) + A pro Asen = kmeny Asenů ze země Asenů.

https://celostnivzdelavani.cz/velka-tartarie-13-dil

2.díl:

https://knihya.cz/velka-tartarie-2/

1.díl:

https://knihya.cz/velka-tartarie-1/