PO „VÝBUCHU“-Velké Pyramidě říkají egyptologové Cheopsova. Je to úplný nesmysl. Cheops ji nepostavil a už vůbec nebyla postavena jako hrobka. Nejzajímavější texty ohledně Pyramid pochází od Sumerů. Je to nejstarší dochované písmo na Zemi (klínové). A proto má logicky největší vypovídací hodnotu.
Sumerské texty jsou plné podrobných popisů fungování Anunaků na planetě Zemi. Jejich popisy jdou často až do neskutečných detailů. Je se zde co učit. Geniální překladatel Zacharia Sitchin o tom napsal cca 10 knih. Včele je doporučuji všem.
Zjednodušeně řečeno se v Sumerských textech popisuje, jak v určitém období mezi sebou bojovali na planetě Zemi dva „klany“ Anunaků, až to v jednu dobu vyústilo v jaderný výbuch v oblasti dnes zvané mrtvé moře. Tyto Anunacké rozbroje se vleky dlouhou dobu. Nakonec vyústily v situaci, kdy jeden z nich zvítězil nad tím druhým. Zvítězil však nad ním tak, že ho zahnal do kouta, odkud se onen Anunak (Marduk), nemohl nikam dál ohnout. Vítězný Anunak (Enki) ho obklíčil se svojí Anunackou technikou a držel ho v šachu. Řekl, že ho tam nechá vyhladovět. Enki tehdy neměl přístup do jeho úkrytu. Tím úkrytem byla právě Velká Pyramida. Podle Sumerských záznamů byla jednou z funkcí tří Pyramid v Gíze navigační funkce (Velká Pyramida, „Rachefova“ Pyramida, „Menkaurova“ Pyramida). Anunacké kosmické krámy, které přilétaly k Zemi a přistávaly na ní se orientovaly podle navigace přicházející z Pyramid. Klan, který stál za Mardukem, měl podle Sumerských záznamů na starosti právě výkonnou složku, tedy organizaci, navigaci, těžbu Zlata a přepravu Zlata na jejich planetu.
Klan, který stál za Enkim, měl na starosti technickou podporu, vědu, výzkum, vývoj. Zřejmě z toho důvodu neměl Enki volný přístup do Pyramid, protože ty byly v gesci právě toho druhého „Mardukova klanu.“ Nakonec to s Mardukem dopadlo tak, jak už to tak u potentátů bývá. Za Marduka začala lobovat jeho vlivná matka a začalo politické vyjednávání. Nakonec došlo k dohodě. Marduk byl propuštěn (musel však odejít do „vyhnanství“ na jinou část Země) a Mardukův „klan“ se musel také vzdát ovládání navigace a musel opustit a předat Pyramidy Enkiho „klanu.“
Sumerské texty popisují okamžik, kdy Enki poprvé vstupoval do Velké Pyramidy. Podle Sumerů bral do rukou každý jeden „krystal“ který tam byl umístěný a podrobně si jej prohlížel a všechny do jednoho od tam odnesl (bylo jich desítky, možná stovky). Sumerové použili slovo krystal, ale kdo ví, co Anunackého to doopravdy bylo. Ve zkratce jsem nyní shrnul to, co Sumerové detailně popisují ve svých textech ohledně Války, mezi Mardukem a Enkim, která skončila u Velké Pyramidy.
Proč to celé dnes uvádím. Vědci ve Velké Pyramidě objevují neustále něco nového. Dnes už se ví, na základě měření, a také na základě „hadích“ mikrokamer, že jsou tam další obrovské volné prostory. A údajně jsou tam podle mikro kamer nějaké hieroglyfy, které jsou podle vědců nejspíše matematické číselné povahy (jen pro upřesnění, ani jedna ze tří Pyramid neobsahuje žádné nápisy, VŮBEC ŽÁDNÉ). Zajímavé je, že projekt dalšího zkoumání této místnosti byl zastaven.
VÝBUCH V PYRAMIDĚ
Dalším novým objevem vědců ve Velké Pyramidě je to, že Pyramida a její vnitřní komora s kamennou schránou (tzv. údajným sarkofágem), vykazuje jasné a zřetelné stopy po něčem, co by se dalo nazvat velkým výbuchem anebo supersilným energetickým pulsem. Stop je zde velké množství. Např. v žulových trámech na stropě jsou praskliny, které byly po dlouhá léta považovány za důsledek zemětřesení. Nikde jinde ale nebyly podobné praskliny v Pyramidě nalezeny. Podlahy a stěny komory jsou od sebe jako by oddělené a vypouklé směrem ven, což je dalším pozůstatkem výbuchu (anebo silného energetického pulsu). Kamenná schránka v tzv. Králově komnatě (tzv. sarkofág) má dnes čokoládově hnědou barvu, nikoli původní růžovou barvu Asuánské žuly, z níž pochází. Přesně tak by vypadala po působení obrovského žáru.
Zde se můžete dočíst něco fascinujícího, co se týká tajného vědění ukrytého v konstrukci Velké Pyramidy a také jednoho z tajných účelů její vnitřní komory

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220648114326481&set=a.1157687296059