Na obloze se objevila obrovská tvář Spasitele. V ten moment se běh světa zastaví a každý napjatě sleduje svého boha. Promlouvá ve všech světových jazycích a populaci doslova hypnotizuje. Hovoří o Novém světovém řádu. Ano, i vy chcete aby byl konečně nastolen! Situace jako ze sci-fi? Nikoliv. Takto má vypadat jedna z fází projektu Blue Beam, jehož cílem je vytvořit z lidí naprogramované služebníky vládnoucí elity.

Podle konspiračních teorií je budoucností lidstva Nový světový řád. Co má být tento systém zač? Svět údajně míří do nové éry, která se bude vyznačovat jednotnou vládou a změnou společenských struktur. K moci se má dostat malá skupinka elit, jež zavede centrální bankovní systém a získá absolutní moc. Údajně se o to snaží již mnoho let (podle některých konspirátorů zhruba od 90. let 20. století). Někteří lidé se domnívají, že mezi „vyvolenými“ jsou nejvyšší politici, nejvýznamnější bankéři, stejně jako skryté „šedé eminence“, jež se připravují na vzestup. Podle některých spekulací se sdružují v tajných spolcích, dle jiných plánují projekty na ovládnutí lidstva. Enigma vám představí jeden z nich, děsivý Blue Beam…

Blíží se fatální změny?
O tom, že Nový světový řád se blíží, není podle konspiračních teorií pochyb. Dokonce prý k tomu máme řadu důkazů! Jedním z těch nejvěrohodnějších má být projev člena podnikatelské rodiny Rockefellerů,Davida Rockefellera (*1915). Ten má v roce 1994 na fóru OSN prohlásit následující: „Jsme na hranici globálních přeměn. Potřebujeme dobře řízenou velkou krizi, pod jejímž vlivem národy přijmou Nový světový řád.“ Co má tato věta znamenat? Dokazuje snad, že se skutečně blíží doba, kdy dojde k naprostému převratu? Některé konspirační teorie naznačují, že právě to chce učinit projekt Blue Beam (v překladu Modrý paprsek). Tento tajný plán prý byl sestaven k tomu, aby zcela ovládl myšlení lidstva. Podaří se jeho autorům vytvořit z lidí poddajné „ovce“, s nimiž bude možno bezmezně manipulovat?

Tajné plány mocných
Za projektem Blue Beam má stát Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) společně s vládou USA. Poprvé o jejich údajných záměrech informuje v roce 1994 kanadský investigativní novinářSerge Monast (1945–1996). Říká, že NASA se za pomoci Organizace spojených národů snaží implementovat do společnosti nové náboženství známé jako New Age (Nový věk), v jehož čele bude stát Antikrist. Jak uvádí Monast na novinářské konferenci v kanadském Quebecu v roce 1994: „Naším úkolem je přimět lidi, aby si uvědomili, že nadcházející Nový světový řád není snem, ani paranoidním útokem. Je to reálný, probíhající projekt.“

Vše se změní
Vypadá to, že Monast má o celé akci velmi podrobné informace. Říká například, že Blue Beam byl připravován již pro rok 1983. Ovšem následně došlo k jeho zpoždění, takže počal být realizován až v roce 1995. Jeho účel má být takovýto: „Zrušit křesťanská tradiční náboženství, aby mohla být nahrazena jedním světovým náboženstvím založeném na kultu muže – zrušit národní identitu a národní hrdost a založit světovou identitu a světovou hrdost.“ To však ještě není vše. Projekt Blue Beam má údajně usilovat rovněž o zničení konceptu rodiny, tak jak ji známe dnes, a nahradit ji jednotlivci – individualitami. Ti prý budou sloužit celosvětové vládě. Žádný člověk údajně nebude moci nic vlastního tvořit – ani uměleckého, natož vědeckého – jelikož Nový světový řád vyžaduje, aby populace myslela jednotně. Jak ale něčeho takového docílit? Plán projektu má být vskutku ďábelský…

Ničemu nevěřte!
Přelomová změna se má odehrát postupně. Prý bude mít několik stádií a první probíhá již nyní. Právě teď údajně dochází k psychologické manipulaci, jež se uskutečňuje „vymýváním mozků“ prostřednictvím mainstreamových médií (médií tzv. středního proudu – pozn. red.). Cílem je morální úpadek lidstva a zpochybnění stávajících dogmat (například náboženských). A to pouze proto, aby lidé uvěřili účelové mystifikaci, s níž souvisí krok druhý. Při něm se údajně na různých místech světa začnou objevovat obří 3D projekce bohů, jež budou mluvit k lidem všemi světovými jazyky. Nakonec se spojí v jednoho „boha“, a tím má být Antikrist. Tato fáze má mít za cíl vytvořit jednotné náboženství v duchu New Age a přesvědčit celou populaci o tom, že bůh existuje a slouží Novému světovému řádu. Námitkou proti tomuto druhu manipulace je však to, že při současném technologickém vývoji lidstvo jen těžko uvěří v nadpřirozeno. Jak by si mohli lidé myslet, že k nim promlouvá sám bůh, když by nad svými hlavami viděli pouhou projekci? Na to ovšem příznivci konspirace Blue Beam argumentují, že diváci této neuvěřitelné show se dostanou do jakéhosi transu. Pak prý bude lehké dále s nimi pracovat.

Krutá budoucnost
Třetí stupeň projektu se týká telepatického ovládání lidstva. Vzduchem se prý budou šířit vzkazy prostřednictvím nízkofrekvenčních radiových vln, které vyvolají dojem, že s člověčenstvem bůh komunikuje telepaticky, tedy přenosem myšlenek. Tak dojde k naprosté psychologické kontrole obyvatelstva. Absolutním zlomem však má být až krok čtvrtý. Populace se dostane do neustávajícího stresu. Vládnoucí elita vytvoří (opět prostřednictvím projekcí) dojem hrozby útoku mimozemských civilizací. Proto svět začne zbrojit a veškerou moc centralizuje. Nastane panika a lidé budou páchat sebevraždy. Tím dojde k žádoucí redukci populace. Když všechen chaos skončí, teprve pak všichni přeživší bezmezně přijmou Nový světový řád. Zhruba takto má tedy vypadat projekt Blue Beam. Zdá se vám to příliš přitažené za vlasy? Zdaleka nejste sami. Panuje všeobecný názor, že podobné konspirace mají za cíl pouze vyvolat senzaci a takříkajíc „prodat příběh“. Ovšem poté, co Serge Monast svou teorii uveřejní, umírá za podivných okolností. Oficiální příčinou je infarkt, přestože nikdy problémy se srdcem neměl. Jeho stoupenci proto tvrdí, že byl odstraněn z toho důvodu, že mluvil pravdu. Na čí straně jste vy?

Michaela Vondroušková

Enigma – rf hobby